playstation.com

Právne informácie

Zľava na uplatnenie v nákupnom košíku – zmluvné podmienky na uplatnenie 25 % zľavy pri nákupe produktov spoločnosti SIEE – v rámci viacerých krajín

„Ďalšie povinné požiadavky“

(i) prihlásenie na prijímanie emailových marketingových správ od Promotéra; a

(ii) prijatie emailu od Promotéra obsahujúceho Zľavový kód na e-mailovej adrese prepojenej so svojím PSN ID

„Platné spôsoby platby“

Všetky dostupné spôsoby platby.

„Platné produkty“

12-mesačné členstvo v službe PlayStation®Plus a 3-mesačné členstvo v službe PlayStation®Plus

„Platné obchody“

Obchod v systéme PlayStation®4 a obchod PlayStation™Store (všetky ostatné obchody PlayStation® a predaje v rámci hier sú z akcie vylúčené).

„Dátum ukončenia“

2021-01-11.

„Účastnícke krajiny“

Austrália, Bahrajn, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, India, Island, Izrael, Írsko, Južná Afrika, Katar, Kuvajt, Libanon, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Omán, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Saudská Arábia, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina.

„Dátum začatia“

2021-01-05

„Zľavový kód“

Zľavový kód na 25 % zľavu na nákup Platných produktov v Platnom obchode.

„Dátum ukončenia platnosti Zľavového kódu“

2021-01-11.

 

1. Tento zľavový kód v nákupnom košíku („Ponuka“) môžu využiť obyvatelia Účastníckych krajín, ktorí sú vlastníkmi účtu pre PlayStation®Network („PSN“) a spĺňajú Ďalšie povinné požiadavky („Oprávnené osoby“). 

2. Táto Ponuka sa začína v Dátum začatia a končí sa v Dátum ukončenia.  Obdobie od Dátumu začatia do Dátumu ukončenia (vrátane) bude ďalej označované pojmom „Obdobie trvania akcie“.

3. Ak chcú Oprávnení používatelia využiť výhody tejto Ponuky, musia počas Obdobia trvania akcie:

a. prihlásiť sa do účtu pre PSN a v Platnom obchode pridať do svojho nákupného košíka Platné produkty; a

b. použiť svoj Zľavový kód pri pokladni a zadať svoju objednávku pomocou Platného spôsobu platby.

4. Pri registrácii účtu PSN treba povinne prijať Zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov siete PSN.

5. Platnosť Zľavových kódov končí v Dátum ukončenia platnosti Zľavového kódu.

6. Zľavové kódy podliehajú zmluvným podmienkam používania: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

7. Každý Zľavový kód je možné uplatniť iba jedenkrát na účet PSN.  Na jednu transakciu je možné použiť iba jeden Zľavový kód. Zľavové kódy nie je možné použiť v kombinácii so žiadnou inou akciou. Zľavové kódy sa nesmú opätovne predávať.  Nebudú sa poskytovať žiadne hotovostné náhrady.  Zľavové kódy sa v prípade straty, poškodenia alebo krádeže nebudú nahrádzať.

8. V súlade s platnými zásadami postupu pri vrátení sa v prípade vášho vrátenia produktu alebo služby, ktoré boli zakúpené s použitím tohto Zľavového kódu, bude vaša refundácia rovnať sume, ktorú ste zaplatili za daný produkt/službu.

9. Vyžaduje sa prístup na internet. Všetky poplatky za internetový prístup znášajú Oprávnené osoby.

10. Promotér si vyhradzuje právo na základe vlastného primeraného úsudku diskvalifikovať kohokoľvek, kto bude konať v rozpore s duchom týchto zmluvných podmienok alebo s úmyslom tejto Ponuky.

11. Promotér nenesie zodpovednosť v prípade, že si Oprávnená osoba nevytvorí účet v službe PSN alebo neprijme alebo neuplatní Zľavový kód v dôsledku zlyhania vlastnej siete, hardvéru alebo softvéru alebo siete, hardvéru alebo softvéru tretej strany.

12. Promotér si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo zrušiť túto Ponuku, prípadne aktualizovať alebo zmeniť tieto Zmluvné podmienky, ak to na základe vlastného názoru bude považovať za potrebné alebo v prípade nepredvídateľných okolností.

13. V prípade sporu bude rozhodnutie Promotéra konečné a Promotér nebude reagovať na žiadne korešpondenčné ani iné námietky.

14. „Promotér“ je spoločnosť: Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené kráľovstvo.

15. V zákonom povolenom rozsahu sa tieto zmluvné podmienky budú vykladať a interpretovať v súlade s právnym poriadkom Anglicka, pričom sa bude usudzovať, že zmluva medzi každým Účastníkom a Promotérom vznikla na území Anglicka, kde bude aj predmetom plnenia.