Politika ochrany osobných údajov

O nás a tejto politike

Kto sme a ako sa s nami skontaktovať

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, kedy zhromažďujeme údaje o vás vrátane osobných údajov („“), aký typ údajov zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, ako ich používame, s kým ich zdieľame, kde sa spracúvajú, ako s nimi nakladáme a aké sú vaše možnosti a zákonné práva spojené s týmito údajmi.

Rozsah týchto zásad

Spoločnosť Sony Interactive Entertainment Europe Limited a jej pridružené spoločnosti Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited a Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited (v krajinách, v ktorých je dostupná služba PlayStation Direct), ktoré v plnej miere vlastní („SIE“, „my“ a „náš“ v príslušnom tvare), prevádzkujú informácie zhromaždené, keď interagujete so systémom PlayStation prostredníctvom našich webových lokalít, produktov, služieb alebo iných online aktivít („služby“).

Spoločnosť Sony Interactive Entertainment Europe Limited je v Európskej únii („EÚ“) usadená prostredníctvom svojich pridružených spoločností, ktoré sa nachádzajú vo Francúzsku, v Nemecku, Poľsku, Holandsku, Španielsku, Portugalsku, Taliansku a vo Fínsku. Spoločnosti Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited a Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited určili spoločnosť Sony Interactive Entertainment Europe Limited za svojho zástupcu v oblasti ochrany údajov v EÚ.

Údaje, ktoré zhromažďujeme alebo prijímame

Aké údaje o vás zhromažďujeme 

Zhromažďujeme a prijímame údaje od vás a o vás rôznymi spôsobmi, ktoré sú podrobnejšie opísané nižšie.

Údaje, ktoré nám poskytujete

Zhromažďujeme údaje, ktoré nám priamo poskytujete, napríklad tie, ktoré zadáte na našich webových stránkach alebo do e-mailu. Tento typ zhromažďovania sa často vykonáva prostredníctvom našich procesov na podporu obchodu, napríklad nasledujúcich:

 • Procesy vytvárania registrácie alebo účtu PlayStation Network („účet“), pri ktorých vás požiadame o poskytnutie informácií, ako sú: kontaktné informácie (napr. meno, e-mailová alebo fyzická adresa, krajina alebo telefónne číslo); údaje na spravovanie účtu (napr. používateľské meno, heslo alebo bezpečnostné otázky); fakturačné údaje (napr. číslo kreditnej karty alebo iné číslo platby, fakturačná adresa); dátum narodenia a informácie v profile (napr. profilová fotografia, jazyky, položky, ktoré sa vám páčia). 
 • Procesy nákupu, kde vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších fakturačných údajov na spracovanie platby.
 • Procesy technickej podpory a podpory zákazníkov, kde vás môžeme požiadať o poskytnutie kontaktných údajov a informácií týkajúcich sa problému, kvôli ktorému ste nás kontaktovali. Môžeme tiež nahrávať vaše telefónne hovory na účely zlepšovania služieb PlayStation.
 • Iné obchodné procesy, kde vás môžeme požiadať o poskytnutie údajov, ako sú meno, e-mailová adresa a ID účtu, ak sa zúčastňujete na prieskume trhu, testovaniach beta verzií a iných testovaniach, súťažiach, propagačných akciách alebo podujatiach alebo ak súhlasíte s prijímaním marketingových informácií z našej strany.

Okrem toho zhromažďujeme údaje, ktoré poskytujete zadaním do určitých funkcií služby. Ak chcete napríklad uverejniť príspevok na blogu, poskytnete nám obsah príspevku (ktorý by mohol obsahovať OÚ, ktoré zhromažďujeme a neskôr zobrazujeme na blogu). Podobne platí, že ak využívate ďalšie funkcie, napríklad hlasové alebo textové správy, blogy, prieskumy, obsah generovaný používateľmi, toky aktivít alebo sociálne médiá, môžeme najskôr zhromaždiť údaje, ktoré do danej funkcie zadáte.

Uistite sa, že všetky osobné údaje, ktoré uvediete, sú presné a aktuálne. Všetky dôležité informácie týkajúce sa vášho účtu vám pošleme na základe kontaktných údajov, ktoré nám poskytnete (vrátane údajov o zabezpečení účtu a oznámení o ochrane osobných údajov). Niektoré údaje, ktoré ste nám poskytli, môžete kedykoľvek skontrolovať a aktualizovať prostredníctvom správy účtu.

Automatické zhromažďovanie údajov

Môžeme tiež automaticky alebo pasívne zhromažďovať údaje o vašom používaní našich služieb. V nižšie uvedených častiach nájdete zoznam kategórií podľa zdrojov týchto údajov.

Konzoly a iné zariadenia

Vždy, keď používate konzolu PlayStation alebo aplikáciu PlayStation na konzole PlayStation alebo v iných zariadeniach (ako je mobilný telefón alebo počítač), automaticky môžeme zhromažďovať informácie o vašom používaní daného zariadenia a aplikácie. Ak sa prihlásite do účtu, môžeme ich skombinovať s inými informáciami, ktoré pre daný účet máme.

Údaje, ktoré zhromažďujeme zo zariadení, môžu obsahovať:

 • Identifikátory zariadení, ako napríklad ID konzoly PlayStation, ID mobilného zariadenia, ID súborov cookie alebo sériové čísla. 
 • Identifikátory siete, napríklad vaša adresa IP a adresa MAC.
 • Tokeny na overenie účtu, vďaka ktorým sa vyhnete opakovanému prihláseniu. 
 • Obsah a reklamy prevzaté do vášho zariadenia pre online služby, ktoré používate. 
 • Vašu súčasnú a poslednú polohu. 
 • Trofeje, skóre a hodnotenie dosiahnuté online aj offline. 
 • Údaje o zariadení, ktoré používate, o všetkých pripojených zariadeniach (napríklad ovládačoch a náhlavných súpravách VR) a o tom, ako ste ich nakonfigurovali. 
 • Údaje o tom, ako používate softvér nainštalovaný vo vašom zariadení (čo môže zahŕňať údaje o používaní softvéru v režime offline), napr. dátum a čas použitia, hrané hry alebo hudba, prehľadávaný obsah, zdieľania a preberania, používané služby a dĺžka ich používania, frekvencia používania četu a iných aplikácií zameraných na komunikáciu. 
 • Akcie, ktoré vykonáte v rámci hier alebo aplikácií zverejnených spoločnosťou SIE (napr. akú prekážku preskočíte a aké úrovne dosiahnete). 
 • Podrobnosti o chybách softvéru a časoch načítania a ak máte zapnuté nastavenie „Report System Software Errors Automatically“ (Automaticky hlásiť systémové chyby softvéru)“, podrobné informácie o zlyhaní vrátane snímok obrazovky a videa zachyteného pred chybou.

Na základe zariadenia alebo aplikácie v závislosti od vášho regiónu a pre hry vydané po marci 2018 vám môžu byť poskytnuté možnosti, ktoré riadia naše zhromažďovanie údajov. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete nižšie v časti Možnosti týchto zásad ochrany osobných údajov.

PlayStation Network a Store

Zakaždým, keď sa prihlásite do siete PlayStation Network a získate prístup k našim službám, môžeme automaticky:

 • Zhromažďovať údaje o používaní siete PlayStation Network vo vašom zariadení. 
 • Zhromažďovať údaje o vašej aktivite na serveroch siete PlayStation Network. Môžeme napríklad prijímať identifikátory zariadení a účtov, napríklad vaše ID siete PlayStation Network Online a ID účtu. Takisto môžeme prijímať podrobnosti o obsahu, reklamách a iné informácie, ktoré vaše zariadenia požadujú a prijímajú z našich serverov (ako je obsah obchodu, trofeje a zoznamy priateľov), ako aj keď ich prijmete a interagujete s nimi; informácie o tom, aký obsah a aplikácie si pridávate do „košíka“ v našom obchode a čo si kupujete.

Hry

Vždy, keď hráte hru vyrobenú a/alebo publikovanú nami alebo inou spoločnosťou Sony Interactive Entertainment, môžeme automaticky:

 • Zhromažďovať údaje o používaní tejto hry na vašom zariadení (vrátane údajov o používaní hier offline). 
 • Zhromažďovať údaje o vašej aktivite na našich herných serveroch. Môžeme napríklad prijímať identifikátory zariadení a účtov, ako sú ID siete PlayStation Network Online, údaje o tom, ako používate naše online hry a proti ktorým hráčom hráte.

Webové stránky, marketing a reklama

Vždy, keď navštívite naše webové stránky alebo prijímate a interagujete s našou marketingovou komunikáciou a reklamou na našich webových stránkach a službách tretích strán, môžeme automaticky zaznamenávať vašu aktivitu na webe, v e-mailoch alebo na reklamných a marketingových serveroch, ktoré kontrolujeme prostredníctvom súborov cookie (malé informačné súbory, ktoré sú uložené na pevnom disku), webových majákov, sledovacích pixelov, podrobností o konfigurácii prehliadača (napr. typ prehliadača, zoznam nainštalovaných doplnkov a zoznam nainštalovaných typov písma), vložených skriptov (programovací kód, ktorý sa dočasne sťahuje do zariadenia) a nastavení prispôsobenia webových stránok.

Údaje, ktoré prijímame od tretích strán

Prijímať údaje vrátane nasledujúcich údajov môžeme od zdrojov tretích strán. Tie potom môžeme kombinovať s údajmi, ktoré zhromažďujeme priamo od vás. S údajmi nakladáme vždy v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 • Údaje z hier, sociálnych médií alebo iné údaje od tretích strán alebo služieb, s ktorými prepojíte svoj účet alebo ktoré poskytujú údaje na podporu funkcií siete PlayStation Network.
 • Údaje od iných používateľov, napríklad ak nám títo používatelia poskytli prístup k svojim profilom a ste s nimi prepojení, alebo údaje, ktoré nám o vás priamo poskytnú. 
 • Podľa potreby informácie od tretích strán vzhľadom na náš vzťah, napríklad od poskytovateľov služieb v oblasti boja proti podvodom môžeme získať skóre rizika podvodu; od orgánov presadzovania práva alebo partnerov môžeme získať adresy IP a podrobnosti o predpokladanej nezákonnej alebo škodlivej aktivite. 
 • Údaje o aktualizácii účtu karty, ktoré poskytla banka, aby boli vaše platobné karty vždy aktualizované. Po každej aktualizácii budeme naďalej používať vaše platné spôsoby platby, pokiaľ nás neoboznámite o zmene.

Použitie údajov

Ako používame údaje, ktoré zhromažďujeme

Táto časť vysvetľuje, ako môžeme použiť OÚ, ktoré o vás zhromažďujeme.

Vaše OÚ použijeme iba z konkrétnych dôvodov a vtedy, ak nás na to oprávňuje zákon. Zákonné základy, na ktoré sa spoliehame, závisia od typu vzťahu a komunikácie s vami. Ďalšie podrobnosti o účeloch spracovania vašich OÚ na základe týchto zákonných základov sú uvedené v častiach Údaje, ktoré zhromažďujeme alebo prijímame, Použitie údajov, Zdieľanie údajov a ich prenos Medzi tieto účely patria nasledujúce skutočnosti:

 • Zmluva – na poskytovanie našich produktov a služieb a plnenie zmluvného vzťahu s vami. Keď napríklad nakúpite v obchode PlayStation Store, spracujeme vaše OÚ na účely platby a (ak sa uplatňujú) doručenia tovaru.
 • Oprávnené záujmy – na plnenie našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej strany pri vedení a riadení nášho obchodu a vzťahov s vami, ako je to opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Spoliehame sa na oprávnený záujem (a) rozpoznať a zabrániť podvodom, neautorizovanému používaniu našich služieb a iným poškodzujúcim alebo nelegálnym aktivitám tým, že preverujeme nahlásenia odoslané inými používateľmi PlayStation, (b) zlepšovať naše produkty a služby vykonávaním analýz a obchodných správ v súvislosti s používaním našich služieb a akýchkoľvek problémov, s ktorými sa môžete stretnúť a (c) v prípade potreby, zdieľať informácie s inými spoločnosťami Sony Group Corporation na podporu bezpečnosti našich služieb.
 • Zákonná povinnosť – na plnenie našich zákonných povinností podľa platných právnych predpisov vrátane dodržiavania požiadaviek finančného výkazníctva. 
 • Súhlas – ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním vašich OÚ na konkrétny účel vrátane odosielania marketingových správ a prispôsobených reklám. Keď spracujeme vaše OÚ na základe vášho súhlasu, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Viac informácií nájdete v týchto zásadách ochrany osobných údajov v časti Možnosti.
 • Môžeme kombinovať údaje zo všetkých zdrojov opísaných v časti „Údaje, ktoré zhromažďujeme alebo prijímame“ týchto zásad ochrany osobných údajov. Môžeme napríklad spracovať spoločne údaje, ktoré sme zhromaždili od vás, z vašich návštev na našich webových stránkach, v histórii vášho zariadenia atď., na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
 • Služby

Vaše údaje môžeme použiť na prevádzkovanie našich služieb.

Môžeme tiež prispôsobiť služby, ktoré vám poskytujeme, na základe údajov, ktoré sme o vás zhromaždili (napríklad vašu IP adresu môžeme použiť na zobrazenie obsahu relevantného pre vašu oblasť), aby sme mohli aktivovať funkcie nastavenia prístupnosti (pre vás alebo iných používateľov), môžeme vaše hlasové údaje previesť na text.

Vývoj

Údaje, ktoré zhromažďujeme, používame na porozumenie a zlepšenie našich existujúcich služieb, vašich skúseností s nimi, obchodných operácií a na vývoj nových služieb. Tieto údaje môžeme napríklad použiť na vývoj a optimalizáciu používateľských rozhraní alebo výkonu hier.

Kontrola a bezpečnosť

Nedokážeme monitorovať celú sieť PlayStation Network a nezaväzujeme sa k tomu. Vyhradzujeme si však právo na základe vlastného uváženia monitorovať (vrátane použitia technológie, ktorá automaticky zaznamenáva obrázky, text a adresy URL, ktoré porušujú naše zmluvné podmienky) a zaznamenávať vašu online aktivitu a komunikáciu v sieti PlayStation Network a odstrániť alebo vymazať akýkoľvek obsah. Údaje, ktoré zhromažďujeme (uvedené vyššie), môžeme použiť na zistenie porušení a vynútenie dodržiavania našich podmienok služby v sieti PlayStation Network, zmluvných podmienok používania softvéru, licenčných zmlúv na systémový softvér, všetkých ďalších podmienok služby, s ktorými ste súhlasili, a všetkých platných pravidiel alebo kódexov správania používania siete PlayStation Network.

Marketing a reklama

Na základe údajov, ktoré sme o vás zhromaždili, môžeme zacieliť a prispôsobiť našu marketingovú komunikáciu, odporúčania týkajúce sa nákupu a reklamy, ktoré zobrazujeme na našich webových stránkach a stránkach a službách tretích strán. Prispôsobenie si môžete všimnúť v obchode PlayStation Store (či už prostredníctvom konzoly, webovej stránky alebo v hre), pri marketingovej komunikácii alebo pri návšteve našich webových stránok a webových stránok tretích strán (ako sú napríklad stránky sociálnych sietí), ktoré zobrazujú odporúčania o kúpe alebo naše reklamy.  Používanie údajov, ktoré sme o vás zhromaždili, môžete upraviť, aby sme vám prispôsobili marketingovú komunikáciu. Viac sa dozviete v časti Možnosti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Právne predpisy a ich dodržiavanie

Údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme použiť na účely auditu, dodržiavania právnych predpisov a na právne účely (napríklad na ochranu práv a majetku spoločnosti Sony, jej partnerov a zákazníkov).

Zabezpečenie

S cieľom chrániť vás a ostatných môžeme údaje, ktoré zhromažďujeme a prijímame, použiť na:

 • Identifikáciu podvodných činností a transakcií. 
 • Zabránenie zneužitiu a vyšetrovanie alebo stíhanie akéhokoľvek možného ohrozenia alebo zneužitia našich služieb. 
 • Ochranu vášho účtu pred neoprávneným prístupom (napríklad zabránením prístupu v prípade pokusu o prihlásenie z nového umiestnenia).

Zdieľanie údajov a ich prenos

S kým a kde údaje zdieľame       

V tejto časti je opísané, ako môžeme zdieľať údaje, ktoré zhromažďujeme, s tretími stranami poskytujúcimi služby, hry alebo aplikácie v sieti PlayStation Network, ktoré používate. Za zdieľanie OÚ neprijímame a nebudeme prijímať peniaze. Vaše údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi príjemcami a na nasledujúce účely:

Poskytovatelia služieb

Zdieľame informácie s poskytovateľmi služieb pre SIE, ktorými sú osoby alebo spoločnosti poskytujúce služby, ktoré môžu zahŕňať zaobchádzanie s OÚ na ktorýkoľvek z účelov opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Poskytovatelia služieb sú povinní dodržiavať požiadavky dôvernosti a bezpečnosti.

Partneri

Údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi partnermi:

 • Finančné organizácie – údaje, ako sú napríklad platobné podrobnosti, na dokončenie vášho nákupu, získanie platby a vykonanie kontroly bonity alebo bezpečnostnej previerky. 
 • Vydavatelia hier obsahu, ktorý ste si zakúpili v obchode PlayStation Store – aby vám mohli tento obsah doručiť v hre a zabezpečiť, aby ste mali tento prístup na rôznych herných platformách. 
 • Poskytovatelia iných služieb, aplikácií alebo webových stránok na prevádzkové účely alebo na ďalšie účely s vaším povolením (napríklad keď s nimi prepojíte svoj účet). 
 • Partneri v oblasti bezpečnosti a podvodov vrátane Sony Group, podľa potreby na podporu bezpečnosti našich služieb, predchádzanie podvodom alebo ochranu OÚ. 
 • Reklamní a propagační partneri, s ktorými spoločne poskytujeme služby alebo funkcie, ako sú žrebovania, súťaže, akcie alebo reklama. 
 • Partneri v rámci prevodu spoločnosti v súvislosti s vyjednávaním a predajom príslušnej spoločnosti, časti spoločnosti alebo určitej akcie a majetku alebo zlúčením, reštrukturalizáciou alebo inou zmenou spoločnosti napríklad (okrem iného) počas priebehu procesu náležitej kontroly.

Iní používatelia

Keď si vytvoríte účet, určité údaje budú tvoriť súčasť vášho verejného profilu a my ich sprístupníme všetkým účtom v sieti PlayStation Network, na internete cez playstation.com a na niektorých webových stránkach, v aplikáciách alebo službách tretích strán. Tieto údaje zahŕňajú:

 • Vaše online ID siete PlayStation Network. 
 • Údaje z časti „About Me“ (O mne), avatara, jazyk, krajinu a skóre a štatistiky hier. 
 • Obsah, ktorý zdieľate.

Ste zodpovední za všetok obsah, ktorý zdieľate používaním blogov, četov a funkcií správ. Tento obsah bude prístupný ostatným používateľom, ktorí ich potom môžu ďalej zdieľať. Odporúčame starostlivo zvážiť, čo a s kým zdieľate. Obsah, ktorý zdieľate verejne, môžeme tiež indexovať a používať ako súčasť funkcií našej platformy, ako sú napríklad herná pomoc, profily systému PlayStation alebo budúce služby siete PlayStation Network.

Vláda a štátne orgány

Vaše údaje môžeme zdieľať s políciou, vládou a inými orgánmi, ak sa domnievame, že je to primerane potrebné na dodržanie zákonov, právnych predpisov alebo právnych postupov, na odhalenie, ochranu a presadzovanie bezpečnosti akejkoľvek osoby, jej majetku alebo jej práv, riešenie podvodov a zabezpečenia a nahlásenie trestnej činnosti. Väčšina prípadov, v ktorých sme zdieľali údaje s políciou, vládou a inými štátnymi orgánmi, sa týkala vyšetrovania ukradnutých zariadení, neoprávneného použitia spôsobov platby alebo účelu zlepšenia bezpečnosti siete PlayStation Network a jej používateľov. V malom počte prípadov sme poskytli údaje aj v reakcii na podvody alebo pri závažnejších trestných vyšetrovaniach.

Spracovanie údajov a vaše možnosti

Ako uchovávame vaše údaje a práva

Údaje o deťoch

Účty pre deti vo veku od 7 do 17 rokov musia byť vytvorené rodičom alebo zákonným zástupcom („zodpovedný dospelý“). Ak vytvárate účet pre svoje dieťa, odporúčame vám a vášmu dieťaťu prečítať si naše informácie o ochrane osobných údajov pre mladých hráčov, aby ste sa oboznámili s tým, ako nakladáme s ich OÚ a ich právami.

Ak ste vo veku 7 – 17 rokov, môžete požiadať zodpovedného dospelého, aby vysvetlil všetko, čomu nerozumiete. Môžete si tiež prečítať naše informácie o ochrane osobných údajov pre mladých hráčov, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako používame vaše údaje a vaše práva na ochranu osobných údajov.

Údaje získané od detí alebo o deťoch zhromažďujeme, používame a zdieľame v súlade s postupmi opísanými v tomto dokumente, s nasledujúcimi výnimkami.

Údaje, ktoré nám poskytujete

 • Zodpovedný dospelý musí poskytnúť iba obmedzené údaje o svojom dieťati (e-mailovú adresu a dátum narodenia), aby mu mohol vytvoriť účet. Poskytnúť údaj o pohlaví je voliteľné. 
 • Dieťa môže pridať svoju adresu len so súhlasom zodpovedného dospelého na vytvorenie účtu pre dieťa. 
 • Limit výdavkov účtu pre vaše dieťa je stanovený pridruženým účtom zodpovednej dospelej osoby.

Údaje, ktoré môžete zdieľať

·        Zodpovedný dospelý môže prostredníctvom nastavenia „Voľná komunikácia“ na účte svojho dieťaťa ovládať jeho schopnosť používať (a zdieľať OÚ) prostredníctvom textového četu, hlasovej komunikácie, videorozhovoru a ďalších komunikačných kanálov s ostatnými používateľmi hier, pomocou aplikácií alebo prostredníctvom funkcií systémového softvéru. Upozorňujeme, že účet dieťaťa môže stále (1) posielať a prijímať vopred určené textové správy vytvorené hrou alebo aplikáciou, (2) vytvárať a zobrazovať mená ostatných hráčov v hre, ich postavy a názvy klanov a (3) používať komunikačné služby prostredníctvom internetového prehliadača, pokiaľ to nie je vyslovene zakázané.

·        Zodpovedný dospelý môže ovládať možnosti svojho dieťaťa uverejňovať alebo prezerať obsah generovaný používateľmi vrátane fotografií, videí, kresieb a obsahu importovaného z vonkajších zdrojov (všetky z nich môžu obsahovať OÚ) prostredníctvom kontroly obsahu generovaného používateľom. Nezabráni sa tým snímaniu videa z online hrania detského účtu používateľa. 

 • Zodpovedný dospelý môže súhlasiť s naším zberom a použitím OÚ ich dieťaťa bez súhlasu s tým, aby sme ich sprístupnili tretím stranám, s výnimkou prípadov, keď je sprístupnenie neoddeliteľnou súčasťou služieb, ktoré poskytujeme.

Ak zodpovedný dospelý umožňuje účtu svojho dieťaťa zúčastňovať sa na hrách, čete alebo funkciách generovaných používateľmi, dávajú tiež súhlas SIE so zdieľaním údajov s vydavateľmi hier, aplikáciami alebo službami s týmito funkciami a zhromažďovaním pomocou účtu dieťaťa (napr. zadanie textu do četu).

Ak zistíte, že vaše dieťa mladšie ako 18 rokov vytvorilo účet, hneď po overení, že ste jeho zodpovedným rodičom, vám poskytneme prístup k jeho účtu a možnosti jeho kontroly.

Medzinárodné prenosy

Naše služby sú poskytované v USA, Spojenom kráľovstve, Japonsku a ďalších krajinách/oblastiach/regiónoch po celom svete. Pamätajte, že údaje, ktoré zhromažďujeme, vrátane OÚ, sa budú prenášať, spracovávať a uchovávať v týchto krajinách/oblastiach/regiónoch a súdy, orgány činné v trestnom konaní a iné orgány v týchto krajinách môžu byť za určitých okolností oprávnené mať k nim prístup. Zabezpečujeme, aby boli pri prenose údajov mimo vašej krajiny zavedené primerané záruky, uzatváraním zmlúv s príjemcami, štandardnými zmluvnými doložkami Európskej komisie alebo iným spôsobom, aby k prenosu dochádzalo iba vtedy, keď to povoľujú príslušné právne predpisy. Používaním našich služieb alebo poskytovaním akýchkoľvek údajov prostredníctvom nich potvrdzujete tento prenos, spracovanie a uchovávanie údajov v týchto krajinách, v ktorých zákony na ochranu súkromia nemusia byť také komplexné ako zákony v krajine, v ktorej bývate alebo ktorej ste občanom.

Bezpečnosť a uchovávanie

Usilujeme sa udržiavať príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v súlade s normami priemyslu, aby sme pomohli chrániť vaše údaje pred neoprávneným alebo náhodným zverejnením, prístupom, zneužitím, stratou alebo pozmenením. Aj keď sa snažíme chrániť vaše údaje, nemôžeme zaručiť ich bezpečnosť. Neexistuje nič také ako dokonalá bezpečnosť.

Odporúčame vám využiť vylepšené ovládacie prvky prístupu k účtu, ktoré sú dostupné, napríklad dvojstupňové overenie. Ak potrebujete pomoc s obmedzením prístupu k svojim zariadeniam alebo účtom, navštívte stránku www.playstation.com alebo kontaktujte zákaznícku podporu PlayStation.

Uchovávajte heslá a prístupové kódy svojich zariadení a účtov v bezpečí a nesprístupňujte ich iným osobám. Zvážte deaktiváciu nastavenia automatického prihlásenia k účtu a aktiváciu nastavenia vyžadujúceho zadanie hesla pred dokončením nákupov, najmä ak je vaše zariadenie PlayStation zdieľané s inými osobami. Ak sa dozviete o akomkoľvek neoprávnenom použití vašich účtov alebo o iných narušeniach zabezpečenia, mali by ste sa okamžite obrátiť na zákaznícku podporu PlayStation.

Môžeme si o vás uchovať údaje, pokiaľ je to nevyhnutné pre splnenie cieľov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Okrem toho môžeme uchovávať vaše údaje na ďalšie obdobie, ako je to povolené alebo požadované, na splnenie našich právnych záväzkov, riešenie sporov a vymáhanie dodržiavania zmlúv. Ak to príslušné právne predpisy budú vyžadovať, vaše údaje vymažeme hneď, keď už nebudú potrebné, alebo ak sa o to požiada. Aj keď odstránime vaše údaje z aktívnych databáz, môžu zostať na zálohovacích alebo archívnych médiách, ako aj v iných informačných systémoch.

Vaše možnosti a práva

Vaše možnosti

Existuje viacero možností, ako budeme vaše údaje zhromažďovať, používať, ukladať a zdieľať.  Prístup k týmto možnostiam je možný prostredníctvom nastavení účtu alebo zariadenia.  Uistite sa, že sú vaše údaje aktuálne. Okrem iného máte nasledujúce možnosti:

 • Prispôsobený obsah a marketing: Možnosť použiť údaje, ktoré sme o vás zhromaždili, na prispôsobenie reklám a odporúčaní týkajúcich sa nákupu. Upozorňujeme, že to, čo vidíte, vždy mierne upravíme (napr. aby sa zabránilo zobrazovaniu obsahu, ktorý ste si už zakúpili v obchode PlayStation Store) a niektoré staršie zariadenia, aplikácie a hry môžu stále vykazovať určité reklamné prispôsobenia. 
 • Prispôsobená komunikácia: Možnosť použiť údaje, ktoré sme zhromaždili, na prispôsobenie e-mailov a upozornení. 
 • Zhromažďovanie obmedzených údajov/údajov o službách a úplných údajov/ďalších údajov: Možnosť zhromažďovať iba obmedzené údaje potrebné na poskytovanie našich služieb alebo úplné údaje, ktoré umožnia intenzívnejší zážitok. 
 • E-mailové správy: Či vám odosielame marketingové e-maily. 
 • Poskytovanie sociálnych OÚ: Možnosť poskytovať ďalšie údaje, ako sú vaše skutočné meno, priatelia zo siete PlayStation Network alebo aktivity. 
 • Zdieľaný obsah: Možnosť zdieľať obsah, napríklad videá z hrania hry, s ostatnými používateľmi. 
 • Zhromažďovanie súborov cookie: Môžete spravovať súbory cookie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie našich webových lokalít. To obmedzí aj našu možnosť rozpoznať vaše návštevy našich webových lokalít a zacieliť a prispôsobiť reklamy a odporúčania týkajúce sa nákupu zobrazené na týchto webových lokalitách.

Vaše práva

Pomocou nastavení účtu môžete pristupovať, upravovať a odstrániť niektoré informácie. Môžete tiež uplatniť práva opísané nižšie tým, že nás kontaktujete na adrese www.playstation.com/data-subject-request. Vyhradzujeme si právo zamietnuť vaše žiadosti, ak nemôžeme overiť vašu totožnosť.

 • Právo na prístup a prenosnosť: Máte právo vyžiadať si konkrétne informácie o spracovaní vašich OÚ a získať kópiu vašich OÚ. Na prevzatie kľúčových OÚ, ktoré spracúvame sa prihláste do svojho účtu na stránke www.playstation.com a prejdite do položky [Account Settings] (Nastavenia účtu) > [Privacy Settings] (Nastavenia súkromia) > [Data Access Requests] (Žiadosti o prístup k údajom).
 • Právo na vymazanie: Máte právo požadovať, aby sme odstránili OÚ, ktoré sme o vás zhromaždili alebo ktoré uchovávame, za určitých okolností vymedzených zákonom.  Ak chcete požiadať o odstránenie niektorých vašich OÚ z blogu alebo četu, kontaktujte nás spôsobom opísaným v časti Kontaktujte nás nižšie. Nezabudnite, že po podaní vašej žiadosti o vymazanie sa môžu údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, naďalej uchovávať z právnych, účtovných a obchodných dôvodov (záloha), na účely boja proti podvodom a z dôvodov týkajúcich sa komunity. Svoj účet služby PlayStation Network môžete uzavrieť kontaktovaním zákazníckej podpory PlayStation. Údaje získané zo starších hier a aplikácií nemusia byť integrované pri uzavretí účtu. Upozorňujeme, že po podaní žiadosti o uzavretie sa môžu údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, naďalej uchovávať z právnych, účtovných a obchodných dôvodov (záloha), na účely boja proti podvodom a z dôvodov týkajúcich sa komunity. Ak máte účty v iných spoločnostiach Sony Group, budete musieť tieto spoločnosti kontaktovať osobitne a uzavrieť tieto účty. Viac informácií nájdete na stránke https://www.sony.co.uk/mysony.
 • Právo na opravu: Máte právo na opravu svojich informácií, obmedzenie spracúvania a namietanie voči používaniu vašich OÚ za určitých okolností vymedzených zákonom. 
 • Právo namietať: Máte právo namietať proti spracovaniu svojich OÚ za určitých okolností. Napríklad máte právo namietať proti používaniu OÚ na účely priameho marketingu. 
 • Právo na obmedzenie: Máte právo obmedziť spracúvanie svojich OÚ za určitých okolností.

V niektorých prípadoch môže váš výber poskytovania, zmeny alebo odstránenia údajov ovplyvniť našu schopnosť poskytovať naše služby alebo vaše používateľské skúsenosti. Môžeme odmietnuť spracovať žiadosti, ktoré inak nevyžadujú príslušné právne predpisy. Máte právo na ochranu proti nezákonnej diskriminácii z dôvodu uplatnenia týchto práv.

Ak máte záujem o alternatívny prístupný dokument PDF so zásadami ochrany osobných údajov, kontaktujte nás pomocou informácií v časti Kontaktujte nás v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Sťažnosti

Ak máte obavy z nášho zaobchádzania s vašimi OÚ, najskôr sa s nami skontaktujte, aby sme sa mohli pokúsiť vyriešiť váš dotaz, pomocou informácií v časti Kontaktujte nás v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Môžete sa obrátiť aj na nášho referenta pre ochranu údajov pomocou e-mailovej adresy siee.dpo@sony.com.

Ak sa však domnievate, že sme sa nezaoberali vašimi obavami a/alebo že si neplníme svoje právne záväzky, môžete to nahlásiť miestnemu regulačnému orgánu na ochranu údajov alebo úradu informačného komisára (ďalej len „ICO“) v Spojenom Kráľovstve. Viac informácií o nahlásení komisárovi ICO nájdete na stránke https://ico.org.uk/.

Kontaktujte nás

Ak potrebujete ďalšie informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov alebo o spracovaní vašich OÚ, kontaktujte nás jedným z nasledujúcich spôsobov:

Poštou:
referenta pre ochranu údajov
Sony Interactive Entertainment Europe Limited / Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited / Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited
10 Great Marlborough Street
Londýn
Spojené kráľovstvo
W1F 7LP

Online: 

Môžete nás kontaktovať pomocou nášho webového formulára:

www.playstation.com/data-subject-request

Spoločnosti Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited a Sony Interactive Entertainment Direct Europe Limited sú zapísané v Anglicku pod číslami spoločností: 03277793, 06020283 a 03754597.

Za nášho tureckého zástupcu pre kontrolu údajov sme ustanovili spoločnosť Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığı. Ak sa nachádzate v Turecku, môžete sa obrátiť na nášho tureckého zástupcu pre kontrolu údajov pomocou e-mailovej adresy info@iptech-legal.com.

Zmeny v týchto zásadách

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek revidovať a aktualizovať. Pokračovaním v prístupe alebo používaní služieb po nadobudnutí účinnosti týchto zmien beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že s OÚ sa bude zaobchádzať v súlade s revidovanými zásadami ochrany osobných údajov.

Verzia 9.2 (január 2024)