Politika ochrany osobných údajov

O nás a tejto politike

Táto politika ochrany osobných údajov opisuje, kedy zhromažďujeme údaje o vás vrátane osobných údajov („“), aký typ údajov zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, ako ich používame, s kým ich zdieľame, kde sa spracúvajú, ako s nimi nakladáme a aké sú vaše možnosti a zákonné práva spojené s týmito údajmi.

Rozsah pôsobnosti tejto politiky

Spoločnosť Sony Interactive Entertainment Europe Limited a jej stopercentná dcérska spoločnosť Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIE“, „my“, „náš/naše“, a „nás“) riadi údaje zhromaždené pri interakcii so systémom PlayStation prostredníctvom našich webových stránok, produktov, služieb alebo iných online aktivít („Služby“).

Kontaktujte nás

Ak potrebujete ďalšie informácie o našej politike ochrany osobných údajov alebo o spracovaní údajov o vás, kontaktujte nás jedným z nasledujúcich spôsobov:

Poštou:
Data Protection Office
Sony Interactive Entertainment Europe Limited/Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited
10 Great Marlborough Street
Londýn
Veľká Británia
W1F 7LP

Online: 
siee.dpo@sony.com

Sony Interactive Entertainment Europe Limited a Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited sú registrované v Anglicku pod identifikačnými číslami spoločností: 03277793 a 06020283.

Verzia 8.0 (október 2020)

Údaje, ktoré zhromažďujeme alebo prijímame

Zhromažďujeme a prijímame údaje od vás a o vás rôznymi spôsobmi, ktoré sú podrobnejšie opísané nižšie.

Údaje, ktoré nám poskytujete

Zhromažďujeme údaje, ktoré nám priamo poskytujete, napríklad tie, ktoré zadáte na našich webových stránkach alebo do e-mailu. Tento typ zhromažďovania sa často vykonáva prostredníctvom našich procesov na podporu obchodu, napríklad nasledujúcich:

 • Registrácia alebo vytváranie účtu PlayStation Network („účet“), kde vás žiadame o poskytnutie údajov, ako sú napríklad: Kontaktné údaje (napr. meno, e-mail alebo adresa, krajina alebo telefónne číslo); Údaje na spravovanie účtu (napr. používateľské meno, heslo, alebo kontrolná otázka); Fakturačné údaje (napr. číslo karty alebo iné platobné číslo, fakturačná adresa); Dátum narodenia a údaje v profile (napr. profilová fotka, jazyky, záujmy).
 • Procesy nákupu, kde vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších fakturačných údajov na spracovanie platby.
 • Procesy technickej podpory a podpory zákazníkov, kde vás môžeme požiadať o poskytnutie kontaktných údajov a informácií týkajúcich sa problému, kvôli ktorému ste nás kontaktovali. Môžeme tiež nahrávať vaše telefónne hovory na účely zlepšovania služieb PlayStation.
 • Iné obchodné procesy, kde vás môžeme požiadať o poskytnutie údajov, ako sú meno, e-mailová adresa a ID účtu, ak sa zúčastňujete na prieskume trhu, testovaní beta verzií a iných testovaní, súťaží, propagačných akcií alebo udalostí, alebo ak súhlasíte s prijímaním marketingových informácií.

Okrem toho zhromažďujeme údaje, ktoré poskytujete zadaním do určitých funkcií služby. Ak chcete napríklad uverejniť príspevok na fóre, poskytnete nám obsah príspevku (ktorý by mohol obsahovať OÚ, ktoré zhromažďujeme a neskôr zobrazujeme na fóre). Podobne platí, že ak využívate ďalšie funkcie, napríklad hlasové alebo textové správy, blogy, prieskumy, obsah generovaný používateľmi, toky aktivít alebo sociálne médiá, môžeme najskôr zhromaždiť údaje, ktoré do danej funkcie zadáte.

Uistite sa, že všetky osobné údaje, ktoré uvediete, sú presné a aktuálne. Všetky dôležité informácie týkajúce sa vášho účtu vám pošleme na základe kontaktných údajov, ktoré nám poskytnete (vrátane údajov o zabezpečení účtu a oznámení o ochrane osobných údajov). Niektoré údaje, ktoré ste nám poskytli, môžete kedykoľvek skontrolovať a aktualizovať prostredníctvom správy účtu.

Automatické zhromažďovanie údajov

Môžeme tiež automaticky alebo pasívne zhromažďovať údaje o vašom používaní našich služieb. V nižšie uvedených častiach nájdete zoznam kategórií podľa zdrojov týchto údajov.

Konzoly a iné zariadenia

Vždy, keď používate konzolu PlayStation alebo aplikáciu PlayStation na konzole PlayStation alebo na iných zariadeniach (napríklad na mobilnom telefóne alebo počítači), môžeme automaticky zhromažďovať údaje o vašom používaní týchto zariadení a aplikácie. Ak sa prihlásite do účtu, môžeme tieto údaje skombinovať s ďalšími, ktoré máme zhromaždené pre tento účet.

Údaje, ktoré zhromažďujeme zo zariadení, môžu obsahovať:

 • Identifikátory zariadení, ako napríklad ID konzoly PlayStation, ID mobilného zariadenia, ID súborov cookie alebo sériové čísla
 • Identifikátory siete, napríklad vaša adresa IP a adresa MAC
 • Tokeny na overenie účtu, vďaka ktorým sa vyhnete opakovanému prihláseniu
 • Obsah a reklamy stiahnuté do vášho zariadenia pre online služby, ktoré používate
 • Vašu súčasnú a poslednú polohu (napr. pri systéme PS Vita)
 • Trofeje, skóre a hodnotenie dosiahnuté online a offline
 • Údaje o zariadení, ktoré používate, o všetkých pripojených zariadeniach (napríklad ovládačoch a náhlavných súpravách VR) a o tom, ako ste ich nakonfigurovali
 • Údaje o tom, ako používate softvér nainštalovaný vo vašom zariadení (čo môže zahŕňať údaje o používaní softvéru v režime offline), napr. dátum a čas použitia, hrané hry alebo hudba, prehľadávaný obsah, zdieľania a stiahnutia, používané služby a dĺžka ich používania, frekvencia používania četu a iných aplikácií zameraných na komunikáciu
 • Akcie, ktoré vykonáte v rámci hier alebo aplikácií uverejnených spoločnosťou SIE (napr. akú prekážku preskočíte a aké úrovne dosiahnete)
 • Podrobnosti o chybách softvéru a časoch načítania a ak máte zapnuté nastavenie „Automaticky hlásiť systémové chyby softvéru“, podrobné informácie o zlyhaní vrátane snímok obrazovky a videa zachyteného pred chybou

Na základe zariadenia alebo aplikácie v závislosti od vášho regiónu a pre hry vydané po marci 2018 vám môžu byť poskytnuté možnosti, ktoré riadia naše zhromažďovanie údajov. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete nižšie v časti Možnosti tejto politiky ochrany osobných údajov.

PlayStation Network a Store

Zakaždým, keď sa prihlásite do siete PlayStation Network a získate prístup k našim službám, môžeme automaticky:

 • Zhromažďovať údaje o používaní siete PlayStation Network vo vašom zariadení.
 • Zhromažďovať údaje o vašej aktivite na serveroch siete PlayStation Network. Môžeme napríklad prijímať identifikátory zariadení a účtov, napríklad vaše ID siete PlayStation Network Online a ID účtu. Môžeme tiež prijímať podrobnosti o: obsahu, reklamách a ďalších údajoch, ktoré vaše zariadenia požadujú a prijímajú od našich serverov (ako sú obsah obchodu, trofeje a zoznamy priateľov), kedy ich prijímajú a ako s nimi interagujú; aký obsah a aplikácie pridáte do svojho košíka v našom obchode a čo kupujete.

Hry

Vždy, keď hráte hru vyrobenú a/alebo publikovanú nami alebo inou spoločnosťou Sony Interactive Entertainment, môžeme automaticky:

 • Zhromažďovať údaje o používaní tejto hry na vašom zariadení (vrátane údajov o používaní hier offline).
 • Zhromažďovať údaje o vašej aktivite na našich herných serveroch. Môžeme napríklad prijímať identifikátory zariadení a účtov, ako sú ID siete PlayStation Network Online, údaje o tom, ako používate naše online hry a proti ktorým hráčom hráte.

Webové stránky, marketing a reklama

Vždy, keď navštívite naše webové stránky alebo prijímate a interagujete s našou marketingovou komunikáciou a reklamou na našich webových stránkach a službách tretích strán, môžeme automaticky zaznamenávať vašu aktivitu na webe, v e-mailoch alebo na reklamných a marketingových serveroch, ktoré kontrolujeme prostredníctvom súborov cookie (malé informačné súbory, ktoré sú uložené na pevnom disku), webových majákov, sledovacích pixelov, podrobností o konfigurácii prehliadača (napr. typ prehliadača, zoznam nainštalovaných doplnkov a zoznam nainštalovaných typov písma), vložených skriptov (programovací kód, ktorý sa dočasne sťahuje do zariadenia) a nastavení prispôsobenia webových stránok.

Údaje, ktoré prijímame od tretích strán

Prijímať údaje vrátane nasledujúcich údajov môžeme od zdrojov tretích strán. Tie potom môžeme kombinovať s údajmi, ktoré zhromažďujeme priamo od vás. S údajmi nakladáme vždy v súlade s touto politikou ochrany osobných údajov.

 • Údaje z hier, sociálnych médií alebo iné údaje od tretích strán alebo služieb, s ktorými prepojíte svoj účet alebo ktoré poskytujú údaje na podporu funkcií siete PlayStation Network.
 • Údaje od iných používateľov, napríklad ak nám títo používatelia poskytli prístup k svojim profilom a ste s nimi prepojení, alebo údaje, ktoré nám o vás priamo poskytnú.
 • Údaje od tretích strán podľa našich vzťahov, napríklad od poskytovateľov služieb zameraných na boj proti podvodom, od ktorých môžeme získať skóre rizika podvodov; od orgánov činných v trestnom konaní alebo od partnerov, od ktorých môžeme získať adresy IP a podrobnosti o podozrení z nezákonnej alebo škodlivej činnosti.
 • Údaje o aktualizácii účtu karty, ktoré poskytla banka, aby boli vaše platobné karty vždy aktualizované. Po každej aktualizácii budeme naďalej používať vaše platné spôsoby platby, pokiaľ nás neoboznámite o zmene.

Použitie údajov

Táto časť vysvetľuje, ako môžeme použiť údaje, ktoré o vás zhromažďujeme.

Vaše údaje použijeme iba z konkrétnych dôvodov a vtedy, ak nás na to oprávňuje zákon. Zákonné základy, na ktoré sa spoliehame, závisia od typu vzťahu a komunikácie s vami. Ďalšie podrobnosti o účeloch spracovania vašich OÚ na základe týchto zákonných základov sú uvedené v častiach Údaje, ktoré zhromažďujeme alebo prijímame, Použitie údajov, Zdieľanie údajov a ich prenos Medzi zákonné základy patrí:

 • Zmluva – na poskytovanie našich produktov a služieb a plnenie zmluvného vzťahu s vami.
 • Oprávnené záujmy – na plnenie našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej strany pri vedení a riadení nášho obchodu a vzťahov s vami, ako je to opísané v tejto politike ochrany osobných údajov.
 • Zákonná povinnosť – na plnenie našich zákonných povinností podľa platných právnych predpisov (napr. vykazovanie financií).
 • Súhlas – ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním vašich OÚ na konkrétny účel (napr. zhromažďovanie údajov z vášho zariadenia, personalizovaná reklama a marketing).

Údaje zo všetkých zdrojov opísaných v časti „Údaje, ktoré zhromažďujeme alebo prijímame“ môžeme kombinovať. Môžeme napríklad spracovať spoločne údaje, ktoré sme zhromaždili od vás, z vašich návštev na našich webových stránkach, v histórii vášho zariadenia atď., na účely opísané v tejto politike ochrany osobných údajov.

Služby

Vaše údaje môžeme použiť na prevádzkovanie našich služieb. Môžeme tiež prispôsobiť služby, ktoré vám poskytujeme, na základe údajov, ktoré sme o vás zhromaždili (napríklad vašu IP adresu môžeme použiť na zobrazenie obsahu relevantného pre vašu oblasť). Aby sme mohli aktivovať funkcie nastavenia prístupnosti (pre vás alebo iných používateľov), môžeme vaše hlasové údaje previesť na text.

Vývoj

Údaje, ktoré zhromažďujeme, používame na porozumenie a zlepšenie našich existujúcich služieb, vašich skúseností s nimi, obchodných operácií a na vývoj nových služieb. Tieto údaje môžeme napríklad použiť na vývoj a optimalizáciu používateľských rozhraní alebo výkonu hier.

Kontrola a bezpečnosť

Nedokážeme monitorovať celú sieť PlayStation Network a nezaväzujeme sa k tomu. Vyhradzujeme si však právo na základe vlastného uváženia monitorovať (vrátane použitia technológie, ktorá automaticky zaznamenáva obrázky, text a adresy URL, ktoré porušujú naše zmluvné podmienky) a zaznamenávať vašu online aktivitu a komunikáciu v sieti PlayStation Network a odstrániť alebo vymazať akýkoľvek obsah. Údaje, ktoré zhromažďujeme (uvedené vyššie), môžeme použiť na zistenie porušení a vynútenie dodržiavania našich podmienok služby v sieti PlayStation Network, zmluvných podmienok používania softvéru, licenčných zmlúv na systémový softvér, všetkých ďalších podmienok služby, s ktorými ste súhlasili, a všetkých platných pravidiel alebo kódexov správania používania siete PlayStation Network.

Marketing a reklama

Na základe údajov, ktoré sme o vás zhromaždili, môžeme zacieliť a prispôsobiť našu marketingovú komunikáciu, odporúčania týkajúce sa nákupu a reklamy, ktoré zobrazujeme na našich webových stránkach a stránkach a službách tretích strán. Prispôsobenie si môžete všimnúť v obchode PlayStation Store (či už prostredníctvom konzoly, webovej stránky alebo v hre), pri marketingovej komunikácii alebo pri návšteve našich webových stránok a webových stránok tretích strán (ako sú napríklad stránky sociálnych sietí), ktoré zobrazujú odporúčania o kúpe alebo naše reklamy.  Používanie údajov, ktoré sme o vás zhromaždili, môžete upraviť, aby sme vám prispôsobili marketingovú komunikáciu. Viac sa dozviete v časti Voľby tejto politiky ochrany osobných údajov.

Právne predpisy a ich dodržiavanie

Údaje, ktoré zhromažďujeme, môžeme použiť na účely auditu, dodržiavania právnych predpisov a na právne účely (napríklad na ochranu práv a majetku spoločnosti Sony, jej partnerov a zákazníkov).

Zabezpečenie

S cieľom chrániť vás a ostatných môžeme údaje, ktoré zhromažďujeme a prijímame, použiť na:

 • Identifikáciu podvodných činností a transakcií.
 • Zabránenie zneužitiu a vyšetrovanie alebo stíhanie akéhokoľvek možného ohrozenia alebo zneužitia našich služieb.
 • Ochranu vášho účtu pred neoprávneným prístupom (napríklad zabránením prístupu v prípade pokusu o prihlásenie z nového umiestnenia).

Zdieľanie údajov a ich prenos

V tejto časti je opísané, ako môžeme zdieľať údaje, ktoré zhromažďujeme, s tretími stranami poskytujúcimi služby, hry alebo aplikácie v sieti PlayStation Network, ktoré používate. Za zdieľanie OÚ neprijímame a nebudeme prijímať peniaze. Vaše údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi príjemcami a na nasledujúce účely:

Poskytovatelia služieb

Zdieľame informácie s poskytovateľmi služieb pre SIE, ktorými sú osoby alebo spoločnosti poskytujúce služby, ktoré môžu zahŕňať zaobchádzanie s OÚ na ktorýkoľvek z účelov opísaných v tejto politike ochrany osobných údajov. Poskytovatelia služieb sú povinní dodržiavať požiadavky dôvernosti a bezpečnosti.

Partneri

Údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi partnermi:

 • Finančné organizácie – údaje, ako sú napríklad platobné podrobnosti, na dokončenie vášho nákupu, získanie platby a vykonanie kontroly bonity alebo bezpečnostnej previerky.
 • Vydavatelia hier – napríklad obsah, ktorý ste si zakúpili v obchode PlayStation Store – aby vám mohli tento obsah doručiť v hre a zabezpečiť, aby ste mali tento prístup na rôznych herných platformách.
 • Poskytovatelia iných služieb, aplikácií alebo webových stránok na prevádzkové účely alebo na ďalšie účely s vaším povolením (napríklad keď s nimi prepojíte svoj účet).
 • Partneri v oblasti bezpečnosti a podvodov vrátane Sony Group, podľa potreby na podporu bezpečnosti našich služieb, predchádzanie podvodom alebo ochranu OÚ.
 • Reklamní a propagační partneri, s ktorými spoločne poskytujeme služby alebo funkcie, ako sú žrebovania, súťaže, akcie alebo reklama.
 • Partneri v rámci prevodu spoločnosti v súvislosti s vyjednávaním a predajom príslušnej spoločnosti, časti spoločnosti alebo určitej akcie a majetku alebo zlúčením, reštrukturalizáciou alebo inou zmenou spoločnosti napríklad (okrem iného) počas priebehu procesu náležitej kontroly.

Iní používatelia

Keď si vytvoríte účet, určité údaje budú tvoriť súčasť vášho verejného profilu a my ich sprístupníme všetkým účtom v sieti PlayStation Network, na internete cez playstation.com a na niektorých webových stránkach, v aplikáciách alebo službách tretích strán. Tieto údaje zahŕňajú:

 • Vaše online ID siete PlayStation Network
 • Údaje z časti „O mne“, avatara, jazyk, krajinu a skóre a štatistiky hier
 • Obsah, ktorý zdieľate

Ste zodpovední za všetok obsah, ktorý zdieľate na fórach, v komunitách, četoch a správach. Tento obsah bude prístupný ostatným používateľom, ktorí ich potom môžu ďalej zdieľať. Odporúčame starostlivo zvážiť, čo a s kým zdieľate. Obsah, ktorý zdieľate verejne, môžeme tiež indexovať a používať ako súčasť funkcií našej platformy, ako sú napríklad herná pomoc, profily systému PlayStation alebo budúce služby siete PlayStation Network.

Vládne orgány

Vaše údaje môžeme zdieľať s políciou a inými vládnymi orgánmi, ak sa domnievame, že je to primerane potrebné na dodržanie zákonov, právnych predpisov alebo právnych postupov, na odhalenie, ochranu a presadzovanie bezpečnosti akejkoľvek osoby, jej majetku alebo jej práv, riešenie podvodov a zabezpečenia a nahlásenie trestnej činnosti. Väčšina prípadov, v ktorých sme zdieľali údaje s políciou a štátnymi orgánmi, sa týkala vyšetrovania ukradnutých zariadení, neoprávneného použitia spôsobov platby alebo účelu zlepšenia bezpečnosti siete PlayStation Network a jej používateľov. V malom počte prípadov sme poskytli údaje aj v reakcii na podvody alebo pri závažnejších trestných vyšetrovaniach.

Spracovanie údajov a vaše možnosti

Údaje o deťoch

Účty pre deti vo veku od 7 do 17 rokov musia byť vytvorené rodičom alebo zákonným zástupcom („zodpovedný dospelý“). Ak vytvárate účet pre svoje dieťa, odporúčame vám a vášmu dieťaťu prečítať si naše informácie o ochrane osobných údajov pre mladých hráčov, aby ste sa oboznámili s tým, ako nakladáme s ich OÚ a ich právami.

Ak ste vo veku 7 – 17 rokov, môžete požiadať zodpovedného dospelého, aby vysvetlil všetko, čomu nerozumiete. Môžete si tiež prečítať naše informácie o ochrane osobných údajov pre mladých hráčov, ktoré vám pomôžu pochopiť, ako používame vaše údaje a vaše práva na ochranu osobných údajov.

Údaje získané od detí alebo o deťoch zhromažďujeme, používame a zdieľame v súlade s postupmi opísanými v tomto dokumente, s nasledujúcimi výnimkami.

Údaje, ktoré nám poskytujete

 • Zodpovedný dospelý musí poskytnúť iba obmedzené údaje o svojom dieťati (e-mailovú adresu a dátum narodenia), aby mu mohol vytvoriť účet. Poskytnúť údaj o pohlaví je voliteľné.
 • Dieťa môže pridať svoju adresu len so súhlasom zodpovedného dospelého na vytvorenie účtu pre dieťa.
 • Limit výdavkov účtu pre vaše dieťa je stanovený pridruženým účtom zodpovednej dospelej osoby.

Údaje, ktoré môžete zdieľať

 • Zodpovedný dospelý môže prostredníctvom nastavenia „Voľná komunikácia“ na účte svojho dieťaťa ovládať jeho schopnosť používať (a zdieľať OÚ) prostredníctvom textového četu, hlasovej komunikácie, videorozhovoru a ďalších komunikačných kanálov s ostatnými používateľmi hier, pomocou aplikácií alebo prostredníctvom funkcií systémového softvéru. Upozorňujeme, že účet dieťaťa môže stále:
  • Posielať a prijímať vopred určené textové správy vytvorené hrou alebo aplikáciou
  • Vytvárať a zobrazovať mená ostatných hráčov v hre, ich postavy a názvy klanov
  • Používať komunikačné služby prostredníctvom internetového prehliadača, pokiaľ to nie je vyslovene zakázané
  • Komunikovať prostredníctvom systémových správ na systémoch PS3 a PS Vita
 • Zodpovedný dospelý môže ovládať možnosti svojho dieťaťa uverejňovať alebo prezerať obsah generovaný používateľmi vrátane fotografií, videí, kresieb a obsahu importovaného z vonkajších zdrojov (všetky z nich môžu obsahovať OÚ) prostredníctvom kontroly obsahu generovaného používateľom. Nezabráni sa tým snímaniu videa z online hrania detského účtu používateľa.
 • Zodpovedný dospelý môže súhlasiť s naším zberom a použitím OÚ ich dieťaťa bez súhlasu s tým, aby sme ich sprístupnili tretím stranám, s výnimkou prípadov, keď je sprístupnenie neoddeliteľnou súčasťou služieb, ktoré poskytujeme.

Ak zodpovedný dospelý umožňuje účtu svojho dieťaťa zúčastňovať sa na hrách, čete alebo funkciách generovaných používateľmi, dávajú tiež súhlas SIE so zdieľaním údajov s vydavateľmi hier, aplikáciami alebo službami s týmito funkciami a zhromažďovaním pomocou účtu dieťaťa (napr. zadanie textu do četu).

Ak zistíte, že vaše dieťa mladšie ako 18 rokov vytvorilo účet, hneď po overení, že ste jeho zodpovedným rodičom, vám poskytneme prístup k jeho účtu a možnosti jeho kontroly.

Medzinárodné prenosy

Naše služby sú poskytované v USA, Spojenom kráľovstve, Japonsku a ďalších krajinách/oblastiach/regiónoch po celom svete. Pamätajte, že údaje, ktoré zhromažďujeme, vrátane OÚ, sa budú prenášať, spracovávať a uchovávať v týchto krajinách/oblastiach/regiónoch a súdy, orgány činné v trestnom konaní a iné orgány v týchto krajinách môžu byť za určitých okolností oprávnené mať k nim prístup. Zabezpečujeme, aby boli pri prenose údajov mimo vašej krajiny zavedené primerané záruky, uzatváraním zmlúv s príjemcami, štandardnými zmluvnými doložkami Európskej komisie alebo iným spôsobom, aby k prenosu dochádzalo iba vtedy, keď to povoľujú príslušné právne predpisy. Používaním našich služieb alebo poskytovaním akýchkoľvek údajov prostredníctvom nich potvrdzujete tento prenos, spracovanie a uchovávanie údajov v týchto krajinách, v ktorých zákony na ochranu súkromia nemusia byť také komplexné ako zákony v krajine, v ktorej bývate alebo ktorej ste občanom.

Bezpečnosť a uchovávanie

Usilujeme sa udržiavať príslušné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v súlade s normami priemyslu, aby sme pomohli chrániť vaše údaje pred neoprávneným alebo náhodným zverejnením, prístupom, zneužitím, stratou alebo pozmenením. Aj keď sa snažíme chrániť vaše údaje, nemôžeme zaručiť ich bezpečnosť. Neexistuje nič také ako dokonalá bezpečnosť.

Odporúčame vám využiť vylepšené ovládacie prvky prístupu k účtu, ktoré sú dostupné, napríklad dvojstupňové overenie. Ak potrebujete pomoc s obmedzením prístupu k svojim zariadeniam alebo účtom, navštívte stránku www.playstation.com alebo kontaktujte zákaznícku podporu PlayStation.

Uchovávajte heslá a prístupové kódy svojich zariadení a účtov v bezpečí a nesprístupňujte ich iným osobám. Zvážte deaktiváciu nastavenia automatického prihlásenia k účtu a aktiváciu nastavenia vyžadujúceho zadanie hesla pred dokončením nákupov, najmä ak je vaše zariadenie PlayStation zdieľané s inými osobami. Ak sa dozviete o akomkoľvek neoprávnenom použití vašich účtov alebo o iných narušeniach zabezpečenia, mali by ste sa okamžite obrátiť na zákaznícku podporu PlayStation.

Môžeme si o vás uchovať údaje, pokiaľ je to nevyhnutné pre splnenie cieľov uvedených v tejto politike. Okrem toho môžeme uchovávať vaše údaje na ďalšie obdobie, ako je to povolené alebo požadované, na splnenie našich právnych záväzkov, riešenie sporov a vymáhanie dodržiavania zmlúv. Ak to príslušné právne predpisy budú vyžadovať, vaše údaje vymažeme hneď, keď už nebudú potrebné, alebo ak sa o to požiada. Aj keď odstránime vaše údaje z aktívnych databáz, môžu zostať na zálohovacích alebo archívnych médiách, ako aj v iných informačných systémoch.

Vaše možnosti a práva

Vaše možnosti

Existuje viacero možností, ako budeme vaše údaje zhromažďovať, používať, ukladať a zdieľať.  Prístup k týmto možnostiam je možný prostredníctvom nastavení účtu alebo zariadenia.  Uistite sa, že sú vaše údaje aktuálne. Okrem iného máte nasledujúce možnosti:

 • Prispôsobený obsah a marketingová komunikácia: Možnosť použiť údaje, ktoré sme o vás zhromaždili, na prispôsobenie reklám a odporúčaní týkajúcich sa nákupu. Upozorňujeme, že to, čo vidíte, vždy mierne upravíme (napr. aby sa zabránilo zobrazovaniu obsahu, ktorý ste si už zakúpili v obchode PlayStation Store) a niektoré staršie zariadenia (napr. PS3/Vita), aplikácie a hry môžu stále vykazovať určité reklamné prispôsobenia.
 • Prispôsobená komunikácia: Možnosť použiť údaje, ktoré sme zhromaždili, na prispôsobenie e-mailov a upozornení.
 • Obmedzené zhromažďovanie údajov/služieb a úplné a pokročilé zhromažďovanie údajov: Možnosť zhromažďovať iba obmedzené údaje potrebné na poskytovanie našich služieb, alebo úplné údaje, ktoré umožnia bohatší zážitok.
 • E-maily: Možnosť posielať vám marketingové e-maily.
 • Zdieľanie sociálnych OÚ: Možnosť zdieľať ďalšie údaje, ako sú vaše skutočné meno, mená priateľov zo siete PlayStation Network alebo aktivity.
 • Zdieľaný obsah: Možnosť zdieľať obsah, napríklad videohry, s ostatnými používateľmi.
 • Zhromažďovanie súborov cookies: Možnosť spravovať súbory cookie, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie našich webových stránok. To obmedzí aj možnosť rozpoznať vaše návštevy našich webových stránok a zacieliť a prispôsobiť odporúčania týkajúce sa reklamy a nákupov zobrazených na týchto webových stránkach.

Vaše práva

Okrem práv popísaných nižšie máte možnosť prístupu k určitým údajom, meniť ich alebo ich vymazať prostredníctvom stránky Nastavenia účtu.

 • Právo na prístup a prenosnosť: Máte právo požiadať, aby sme vás informovali o OÚ, ktoré sme o vás zhromaždili, použili a zdieľali, a získať ich kópiu.
 •  Právo na vymazanie: Máte právo požiadať, aby sme vymazali OÚ, ktoré sme o vás zhromaždili alebo ponechali, za určitých okolností, ako je to definované zákonom.  Ak chcete požiadať o vymazanie niektorých vašich OÚ z blogu, fóra alebo nástenky, kontaktujte nás spôsobom opísaným v časti Kontaktujte nás vyššie. Nezabudnite, že po podaní vašej žiadosti o vymazanie sa môžu údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, naďalej uchovávať z právnych, účtovných a obchodných dôvodov (záloha), na účely boja proti podvodom a z dôvodov týkajúcich sa komunity. Svoj účet služby PlayStation Network môžete uzavrieť kontaktovaním zákazníckej podpory PlayStation. Údaje získané zo starších hier a aplikácií nemusia byť integrované pri uzavretí účtu. Upozorňujeme, že po podaní žiadosti o uzavretie sa môžu údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, naďalej uchovávať z právnych, účtovných a obchodných dôvodov (záloha), na účely boja proti podvodom a z dôvodov týkajúcich sa komunity. Ak máte účty v iných spoločnostiach Sony Group, budete musieť tieto spoločnosti kontaktovať osobitne a uzavrieť tieto účty. Viac informácií nájdete na stránke https://www.sony.co.uk/mysony alebo https://account.sonymobile.com/#/signup/learnmore.
 • Právo na opravu: Máte právo opraviť svoje údaje, obmedziť spracovanie a namietať proti ich používaniu za určitých okolností, ako je to definované zákonom.
 • Právo na namietanie: Za určitých okolností máte právo namietať proti spracovaniu OÚ. Napríklad máte právo namietať proti používaniu OÚ na účely priameho marketingu.
 • Právo na obmedzenie: Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie OÚ.

V niektorých prípadoch môže váš výber poskytovania, zmeny alebo odstránenia údajov ovplyvniť našu schopnosť poskytovať naše služby alebo vaše používateľské skúsenosti. Môžeme odmietnuť spracovať žiadosti, ktoré inak nevyžadujú príslušné právne predpisy. Máte právo na ochranu proti nezákonnej diskriminácii z dôvodu uplatnenia týchto práv.

Ak chcete podať žiadosť o prístup alebo vymazanie, môžete uplatniť tieto práva tak, že nás budete kontaktovať prostredníctvom informácií uvedených v časti O nás v tejto politike ochrany osobných údajov. Po odoslaní žiadosti overíme vašu totožnosť vyžiadaním podrobností o vašom účte, zariadeniach, platobných nástrojoch alebo minulých transakciách. Vyhradzujeme si právo zamietnuť vaše žiadosti, ak nemôžeme overiť vašu totožnosť.

Ak máte záujem o alternatívny prístupný dokument PDF s politikou ochrany osobných údajov, kontaktujte nás pomocou informácií v časti Kontaktujte nás v tejto politike ochrany osobných údajov.

Sťažnosti

Ak máte obavy z nášho zaobchádzania s vašimi OÚ, najskôr sa s nami skontaktujte, aby sme sa mohli pokúsiť vyriešiť váš dotaz, pomocou informácií v časti Kontaktujte nás v tejto politike ochrany osobných údajov.

Ak sa však domnievate, že sme sa nezaoberali vašimi obavami a že si neplníme svoje právne záväzky, môžete to nahlásiť miestnemu regulačnému orgánu na ochranu údajov alebo úradu informačného komisára (ďalej len „ICO“) vo Veľkej Británii. Viac informácií o nahlásení komisárovi ICO nájdete na stránke https://ico.org.uk/.

Zmeny v tejto politike

Túto politiku ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek revidovať a aktualizovať. Pokračovaním v prístupe alebo používaní služieb po nadobudnutí účinnosti týchto zmien beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že s OÚ sa bude zaobchádzať v súlade s revidovanou politikou ochrany osobných údajov.