playstation.com

Právne informácie

ZMLUVNÉ PODMIENKY

ZĽAVA 25% 12M PS PLUS – AUGUST – 2020

 

 

„Požiadavky oprávnenosti“

Všetky tieto požiadavky:

 

Účastníci musia byť starší ako 7 rokov a v prípade účastníkov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje rodičovský súhlas. Výnimkou sú účastníci v Nemecku, ktorí nesmú byť mladší ako 18 rokov.

Účastníci musia mať trvalý pobyt v jednej z Účastníckych krajín.

 

„Platný produkt (platné produkty)“

12-mesačné členstvo v službe PlayStation®Plus o 25 % lacnejšie oproti bežnej cene.

Členstvo v službe bude pretrvávať bez časového obmedzenia, kým ho nezrušíte, a za každé ďalšie 12-mesačné obdobie vám bude účtovaná plná cena služby aktuálna v danom čase v obchode PlayStation® Store.

„Platný obchod“

Obchod v systéme PlayStation®4 a online obchod na internete známy ako PlayStation® Store (všetky ďalšie spôsoby nákupu, ďalšie obchody PlayStation® a predaje v rámci hier sú z akcie vylúčené).

„Dátum začatia“

20. 11. 2020 – 10:00 (SEČ)

„Dátum ukončenia“

1. 12. 2020 – 10:00 (SEČ)

„Účastnícke krajiny“

Austrália, Bahrajn, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, India, Island, Izrael, Írsko, Južná Afrika, Katar, Kuvajt, Libanon, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Omán, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Saudská Arábia, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina

„Kroky“

Oprávnené osoby musia počas Obdobia trvania akcie vykonať nasledujúce:
a.  prihlásiť sa do služby PSN a
b.  kúpiť si Platný produkt v Platnom obchode.

„Promotér“

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7LP, Spojené kráľovstvo.

 

 

1.

Táto ponuka („Ponuka“) je dostupná pre používateľov, ktorí sú držiteľmi účtov v službe PlayStation™Network („PSN“) a zároveň spĺňajú Požiadavky oprávnenosti („Oprávnené osoby“).

 

 

2.

Táto Ponuka sa začína Dátumom začatia a končí sa Dátumom ukončenia.   Obdobie od Dátumu začatia do Dátumu ukončenia (vrátane) bude ďalej označované pojmom „Obdobie trvania akcie“. 

 

 

3.

Ak chcú Oprávnené osoby využiť výhody tejto Ponuky, musia vykonať stanovené Kroky.  Táto ponuka sa vzťahuje iba na nákup Platných produktov v Platných obchodoch počas Obdobia trvania akcie (všetky ďalšie členstvá v službe PlayStation®Plus sú z akcie vylúčené). Oprávnené osoby, ktoré kupujú členstvo v službe PlayStation®Plus (a nie Platný produkt), nebudú mať nárok na túto Ponuku. Oprávnené osoby, ktoré kupujú členstvo v službe PlayStation®Plus v rámci navyšovacieho predaja (Up-selling) na konzole PS4, nebudú mať nárok na túto Ponuku. Členstvá v službe PlayStation®Plus, ktoré sa automaticky obnovia počas Obdobia trvania akcie, sú z Ponuky vylúčené. 

 

 

4.

Ponuka je k dispozícii len v Platných obchodoch.

 

 

5.

Pre jednu Oprávnenú osobu platí iba jedna Ponuka.  

 

 

6.

Pri registrácii účtu PSN treba povinne prijať Zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov siete PSN.

 

 

7.

Vrátenie Platného produktu prebehne v súlade s pravidlami zrušenia nákupu obchodu PlayStation Store.

 

 

8.

Predplatné služby PlayStation®Plus je k dispozícii len pre používateľov, ktorí sú držiteľmi účtov v službe PSN s prístupom do obchodu PlayStation®Store a k vysokorýchlostnému internetu.  Na služby PSN, PS Store a PS Plus sa vzťahujú zmluvné podmienky a obmedzenia týkajúce sa krajín a jazykov. Obsah a služby PS Plus sa líšia v závislosti od veku predplatiteľa. Používatelia musia byť starší ako 7 rokov a v prípade používateľov mladších ako 18 rokov sa vyžaduje súhlas rodiča; výnimkou sú používatelia v Nemecku, ktorí musia byť starší ako 18 rokov. Dostupnosť služby sa negarantuje. Online funkcie konkrétnych hier môžu byť po primerane včasnom oznámení stiahnuté – www.playstation.com/gameservers.  Na zakúpenie služby PlayStation®Plus sa vyžadujú informácie o schválenom spôsobe platby.  Uplatňujú sa úplné zmluvné podmienky: PSN Terms of Service dostupné na adrese www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

 

 

Akcia sa vzťahuje na 12-mesačné členstvo:

 

Členstvo v službe PlayStation®Plus bude pretrvávať bez časového obmedzenia, kým ho nezrušíte, pričom opakovaný členský poplatok vo výške aktuálnej ceny za 12-mesačné členstvo v službe PlayStation®Plus sa raz za 12 mesiacov automaticky odpočíta z peňaženky používateľa, ak má dostatok prostriedkov v peňaženke, alebo prostredníctvom platného spôsobu platby zaregistrovaného k účtu.

 

 

 

– Opakovaný členský poplatok za členstvo v službe PlayStation®Plus: 59,99 €, kým vám e-mailom adresovaným na e-mailovú adresu registrovanú k vášmu účtu neoznámime inú sumu.

 

– Frekvencia fakturácie poplatku za členstvo v službe PlayStation®Plus: každý rok

 

– Trvanie členstva v službe PlayStation®Plus: nepretržité do zrušenia.

 

 

 

Používateľ môže kedykoľvek zrušiť svoje členstvo v službe PlayStation®Plus, pričom platnosť jeho členstva vyprší k dátumu nasledujúcej platby za službu. Tým sa zastavia budúce platby členských poplatkov, nebudú vám však vrátené žiadne už uhradené platby.

 

 

 

Pokyny na zrušenie členstva nájdete na adrese https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

 

 

 

Keď si používateľ zakúpi členstvo, v nastaveniach účtu používateľa zapneme funkciu automatického financovania. To znamená, že ak používateľ v peňaženke nebude mať dostatok prostriedkov na platbu členských poplatkov, príslušný nedoplatok sa naúčtuje prostredníctvom spôsobu platby registrovaného v účte používateľa (ak existuje), pokiaľ používateľ nevypne funkciu automatického financovania. Ak chcete vypnúť automatické financovanie, prejdite na položky [Account Settings] (Nastavenia účtu) > [Wallet] (Peňaženka) > [Wallet Settings] (Nastavenia peňaženky).