Where The Heart Leads

Armature Studio
Dátum vydania: 13/07/2021
Prehľad hry

Domov môžeš hľadať celý život.

Where The Heart Leads je snová naratívna dobrodružná hra, v ktorej budeš zápoliť s plným spektrom komplexných emócií, ktoré život prináša. 

Jednu osudovú rozbúrenú noc manžel a otec Whit Anderson zostúpi do obrieho závrtu, aby zachránil svojho psa. 

Predierajúc sa temnotou sa Whit ocitne v ríši mimo hraníc jeho predstavivosti, ktorá pred ním ako vo sne zhmotňuje okamihy z jeho minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. V úlohe aktívneho pozorovateľa svojho životného príbehu má teraz silu meniť jeho smerovanie. 

Staň sa súčasťou Whitovho života a preži s ním dobrodružstvo jeho detstva, slasti i strasti dospelosti aj neistotu staroby. Nahliadni na život z pohľadu vykonaných rozhodnutí a ich následkov.

Hlavné prvky

Život je sériou rozhodnutí

Potýkaj sa s náročnými životnými voľbami naprieč desaťročiami a ovplyvni život nezabudnuteľných a komplexných postáv.

Malomestský príbeh 

Objav a ovplyvni príbeh Carthage, malého mesta s bohatou históriou a svojráznymi obyvateľmi,  stvárneného surrealistickými kulisami v ľahko zahalenom akvarelovom výtvarnom štýle.

Nepredvídateľné následky 

Preži Whitov prepletený životný príbeh plný povznášajúcich sa aj skľučujúcich momentov a vysporiadaj sa s tisíckami rozhodnutí aj s tuctami možných zakončení.