playstation.com

Legal

TERMENI ŞI CONDIŢII

50% reducere pentru 12 luni

„Cerinţe de eligibilitate”            

Toate care urmează:

•             trebuie să aibă peste 18 ani

•             trebuie să aibă reşedinţa într-una din ţările participante

•             trebuie să nu aibă un abonament activ la serviciul PlayStation®Plus în prezent

•             trebuie să aibă un cont PlayStation™Network („PSN”)

„Ofertă”            

50% reducere la preţul curent al produsului aplicabil

„Produsul(ele) aplicabil(e)”      

PlayStation®Plus: abonament de 12 luni

PlayStation®Plus: abonament de 12 luni este un abonament continuu cu o taxă recurentă care va fi percepută la fiecare 12 luni la preţul actual al magazinului PlayStation®, până la anulare.

„Magazin aplicabil”      

Magazinul sistemului PlayStation®4 sau PlayStation®5 şi magazinul online de pe web, cunoscut ca PlayStation™Store, excluzând toate celelalte metode de achiziţie, alte magazine PlayStation® şi comerţul din joc.

„Data începerii”             

09.12.2021 - 12:00 (GMT+2)

„Data finală”   

20.12.2021 - 01:59 (GMT+2)

„Ţările participante”    

Israel

Republica Cehă

Bulgaria

Danemarca

Austria

Belgia

Cipru

Franţa

Germania

Grecia

Islanda

Irlanda

Italia

Luxemburg

Malta

Ţările de Jos

Portugalia

Slovacia

Slovenia

Spania

Finlanda

Regatul Unit

Croaţia

Polonia

Noua Zeelandă

România

Ungaria

Suedia

Elveţia

Australia

Norvegia

Bahrain

Kuweit

Liban

Oman

Qatar

Arabia Saudită

Emiratele Arabe Unite

India

Africa de Sud

Federaţia Rusă

Ucraina

Turcia

 

„Etape”              

În timpul perioadei promoţionale, persoanele eligibile trebuie să facă următoarele:

a. să se conecteze la PSN; şi

b. să achiziţioneze produsul aplicabil dintr-un magazin aplicabil.

„Promotor”      

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited, număr de înregistrare a companiei 06020283 („SIENE”). SIENE este înregistrată în Anglia şi Ţara Galilor, cu sediul social la 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Regatul Unit.

 

1.            Aceasta („Oferta”) este disponibilă utilizatorilor care îndeplinesc cerinţele de eligibilitate („Persoane eligibile”).

                 

2.            Această ofertă devine valabilă la data începerii şi se termină la data finală.   Perioada dintre data începerii şi data finală, inclusiv, va fi denumită „Perioada promoţională”. 

                 

3.            Pentru a beneficia de această ofertă, persoanele eligibile trebuie să parcurgă etapele.  Această ofertă se aplică numai pentru achiziţia de produse aplicabile din magazinele aplicabile, în timpul perioadei promoţionale; toate celelalte abonamente PlayStation®Plus sunt excluse. Persoanele eligibile care achiziţionează un abonament PlayStation®Plus (şi nu un produs aplicabil dintr-un magazin aplicabil) nu se vor califica pentru ofertă. Persoanele eligibile care achiziţionează un abonament PlayStation®Plus în cadrul unui upsell la consolaPlayStation®4 sau consola PlayStation®5 nu se vor califica pentru această ofertă.

                 

4.            Pentru evitarea oricărei ambiguităţi, utilizatorii cu abonamente PlayStation®Plus existente nu pot profita de ofertă şi orice PlayStation®Plus: abonament de 12 luni în vigoare în perioada promoţională va fi taxat la preţul întreg actual din PlayStation® Store. 

 

5.            Ofertă disponibilă numai din magazinele aplicabile.

 

6.            Numai o ofertă pentru fiecare persoană eligibilă.

 

7.            Înscrierea la PSN este condiţionată de acceptarea Termenilor serviciului şi a Politicii de confidenţialitate PSN.

                 

8.            Returnările oricăror produse aplicabile se vor face în conformitate cu Politica de anulare PlayStation Store.

                 

9.            Abonament PlayStation®Plus (PS Plus) disponibil numai pentru deţinătorii de conturi PlayStation Network (PSN) care au vârsta de 18 ani şi peste, cu acces la PlayStation™Store (PS Store) şi la internet de mare viteză (conexiune minimă recomandată 5 Mbps). PSN, PS Store şi PS Plus se află sub rezerva termenilor de utilizare, precum şi a restricţiilor specifice fiecărei ţări şi a restricţiilor de limbă. Conţinutul şi serviciile PS Plus variază în funcţie de vârsta abonatului. Utilizatorii trebuie să aibă cel puţin 7 ani, iar cei sub 18 ani necesită acordul părinţilor. Disponibilitatea serviciului nu este garantată. Este posibil ca, în cazul anumitor jocuri, să se retragă caracteristicile online, după o notificare prealabilă rezonabilă – www.playstation.com/gameservers.   Detalii obligatorii ale metodei de plată aprobate.  Se aplică termenii compleţi: termenii serviciului PSN de pe www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

                Abonamentele PlayStation®Plus de 12 luni vor continua pe o perioadă nedefinită până la anulare, iar taxa de abonament recurentă la preţul aplicabil în acel moment pentru un abonament de 12 luni la PlayStation®Plus va fi dedusă automat la fiecare 12 luni din portofelul PSN al utilizatorului, dacă utilizatorul are fonduri suficiente în portofelul PSN, sau prin metoda de plată implicită înregistrată pe contul acestuia (dacă există).

                 

                - Taxa recurentă pentru abonamentul PlayStation®Plus: 269,0 RON, până la o notificare contrară transmisă prin e-mail la adresa de e-mail înregistrată pentru contul PSN.

                - Frecvenţa de facturare PlayStation®Plus: la fiecare douăsprezece luni

                - Durata abonamentului PlayStation®Plus: permanent până la anulare.

                 

                Un utilizator îşi poate anula abonamentul PlayStation®Plus în orice moment, astfel că abonamentul său va expira la următoarea dată de plată scadentă. Astfel se vor întrerupe plăţile viitoare ale taxelor abonamentului, dar utilizatorul nu va primi o rambursare a plăţilor deja efectuate.

                 

                Instrucţiunile privind anularea abonamentului se găsesc la adresa   https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription.

 

                Când o persoană eligibilă achiziţionează un abonament PlayStation™Now pentru 12 luni, vom activa finanţarea automată în setările contului lor (chiar dacă anterior a fost dezactivată). Acest lucru înseamnă că, dacă un utilizator nu are suficiente fonduri în portofel pentru a plăti o taxă de abonament recurentă, soldul necesar va fi creditat din metoda de plată implicită înregistrată în contul său PSN (dacă există), cu excepţia cazului în care utilizatorul dezactivează finanţarea automată. Pentru a dezactiva finanţarea automată, accesează [Setări cont] > [Portofel] > [Setări portofel].

                 

10.          Este necesară conexiunea la internet. Persoanele eligibile sunt responsabile pentru a plăti orice taxe de acces la internet.

                 

11.          Dacă există orice motiv pentru a crede că a avut loc o încălcare a acestor termeni şi condiţii sau că s-au furnizat informaţii incorecte, neeligibile, frauduloase sau altfel nevalide sau necorespunzătoare, Promotorul poate refuza livrarea ofertei şi a conţinutului, la discreţia sa.

                 

12.          Promotorul îşi rezervă dreptul, la discreţia sa justificată, de a descalifica orice persoană a cărei conduită contravine spiritului acestor termeni şi condiţii sau intenţiei ofertei.

                 

13.          Promotorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru nereuşita niciunei persoanei eligibile de a crea sau de a se conecta la contul său PSN sau de a finaliza etapele ca urmare a defecţiunilor de orice fel ale reţelei, hardware-ului sau software-ului, fie că sunt proprietatea persoanei eligibile sau a unei terţe părţi.

                 

14.          Promotorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a anula această ofertă sau de a actualiza şi/sau de a modifica aceşti termeni şi condiţii în orice moment, în cazul în care consideră necesar acest lucru sau în cazul unor circumstanţe neprevăzute.

                 

15.          În eventualitatea unui litigiu, decizia promotorului este definitivă şi nu va exista nicio corespondenţă sau discuţie.

               

16.          În măsura permisă de legislaţia aplicabilă, termenii şi condiţiile de faţă trebuie înţelese şi interpretate în conformitate cu legislaţia din Anglia, iar contractul dintre fiecare persoană eligibilă şi promotor se consideră că a fost încheiat şi executat în Anglia.