playstation.com

Legal

Clauze și condiții

„Concursul „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2021”

Regiunea EMEA

Cerințele de concurs și de participare

 

1.               Concursul „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2021” („Concursul”) este deschis persoanelor care îndeplinesc Cerința privind vârsta minimă (conform definiției de mai jos) și care sunt rezidente în Africa de Sud, Arabia Saudită, Austria, Bahrein, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, EAU, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, India (cu excepția statului Nagaland), Kuweit, Liban, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Oman, Polonia, Portugalia, Qatar, România, Rusia, Slovacia, Spania, Suedia, Turcia, Ucraina și Ungaria („Țările participante”), cu excepția angajaților, a agenților, a contractanților sau a consultanților Promotorului (conform definiției de mai jos) și a rudelor apropiate ale acestora, a companiilor asociate Promotorului și a oricăror persoane care au legături profesionale cu Concursul („Participanții). Țările participante formează Regiunea EMEA.

 

2.               Cerința privind vârsta minimă este de 18 ani pentru Participanții care sunt rezidenți în Africa de Sud, Austria, Bahrein, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, India (cu excepția statului Nagaland) Kuweit, Liban, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Oman, Polonia, Portugalia, Qatar, România, Rusia, Slovacia, Spania, Suedia, Turcia, Ucraina și Ungaria și de 21 de ani pentru cei rezidenți în Arabia Saudită, EAU și Kuweit („Cerința privind vârsta minimă”).

 

3.               Participanții vor fi obligați să ia parte la Concurs folosind conturile proprii pentru PlayStation™Network („PSN”). Țara de reședință a Participantului va fi considerată țara înregistrată în contul PSN al acestora. Înregistrarea pentru PSN face obiectul acceptării Condițiilor de utilizare a serviciului PSN și a Politicii de confidențialitate PSN. (http://playstation.com/legal/).

 

4.               Prezentele Clauze (conform definiției de mai jos) se aplică Participanților rezidenți în Țările participante, cu excepția Franței.

 

5.               Participanților li se poate solicita să furnizeze documente care dovedesc eligibilitatea pentru participarea la Concurs. Dacă un Participant nu poate furniza dovada respectivă în urma solicitării, Promotorul poate să descalifice Participantul respectiv din Concurs și/sau să nu îi acorde Premiul.

 

6.               Concursul se deschide participării în data de 21 aprilie 2021 la ora 00:00 GMT („Data deschiderii"), iar ultimele intrări trebuie să fie făcute înainte de 25 septembrie 2021 la ora 23.59 GMT („Data închiderii").  Pentru mai multe informații, consultați Programul 1 și Programul 2.  Perioada dintre Data deschiderii și Data închiderii, inclusiv, va fi denumită „Perioada de concurs.

 

7.               Pentru a lua parte la Concurs, Participanții trebuie: (1) să completeze formularul de înregistrare pentru modul GT Sport, care va fi prezentat Participanților care selectează „Sport Mode” (Modul Sport) în Joc; (2) să selecteze, în Perioada de concurs, evenimentele din Campionat la care vor să concureze, înainte de debutul fiecărei curse; și (3) să accepte Clauzele Concursului. Fiecare Participant care urmează acești pași va fi considerat că a realizat o „Participare.

 

8.               Participanții trebuie să ia parte la Concurs în modalitatea specificată și până la Data închiderii și la ora specificate. Nerespectarea acestor condiții va descalifica Participarea respectivă.

 

9.               Concursul cuprinde două (2) campionate diferite (fiecare reprezentând un „Campionat”):

a.  FIA Certified GT Championships Nations Cup (denumit în continuare „Nations Cup”): Nations Cup este un campionat în care țări și teritorii concurează pentru victorie. Țara și teritoriul la care este afiliat jucătorul vor fi stabilite automat de țara/teritoriul contului PSN al acestuia. Nu există restricții privind țara de origine a mașinilor care vor fi conduse; și

b.  FIA Certified GT Championships Manufacturer Series (denumit în continuare „Manufacturer Series”): Manufacturer Series este un campionat în care Participanții concurează folosind mașini fabricate de către un tip de producător. Participanții vor concura pentru titlul de cei mai buni piloți de curse ai propriului producător, iar apoi vor concura pentru a-i învinge pe Participanții care reprezintă alți producători. Participanții își vor alege producătorul dintr-o listă prestabilită de douăzeci și cinci (25) de producători.

 

Detaliile fiecărui Campionat sunt prevăzute în Programul 1 (Nations Cup), respectiv în Programul 2 (Manufacturer Series). 

 

10.            Participarea la Concurs este gratuită și nu este necesară nicio achiziție, dar Participanții trebuie să dețină sau să aibă acces la o consolă PlayStation®4 sau PlayStation®5 și la o copie a jocului Gran Turismo™ Sport („Jocul”). Participanții trebuie să fie membri activi ai PlayStation®Plus pe parcursul Perioadei de concurs. Prin participarea la Concurs, Participanții acceptă și vor fi obligați să respecte prezentele clauze și condiții, inclusiv clauzele prevăzute în Programul 1 și în Programul 2 („Clauzele”).

 

11.            Abonamentul PlayStation®Plus („PS Plus”) este disponibil doar persoanelor care au conturi PSN cu acces la PlayStation™Store („PS Store”) și internet de mare viteză.  PSN, PS Store și PS Plus fac obiectul condițiilor de utilizare și restricțiilor în ceea ce privește limba și țara; conținutul și serviciile PS Plus diferă în funcție de vârsta abonatului. Utilizatorii trebuie să aibă vârsta de cel puțin 7 ani, iar utilizatorii cu vârsta sub 18 ani necesită acordul părinţilor, exceptând utilizatorii din Germania, care trebuie să aibă vârsta de cel puțin 18 ani. Disponibilitatea serviciului nu este garantată. Caracteristicile online ale anumitor jocuri pot fi retrase în urma unei notificări rezonabile - eu.playstation.com/gameservers. Abonamentul PS Plus este continuu și va fi facturat lunar, trimestrial sau anual, în funcție de planul achiziționat la prețul din PS Store de la acel moment, cu excepția cazului în care este anulat. Versiunile de încercare gratuite PS Plus devin abonament lunar dacă nu sunt anulate. Se aplică integral clauzele: Condițiile de utilizare a serviciului PSN de la adresa playstation.com/legal.

 

12.            Fiecare Participant poate remite o (1) Participare per Campionat.  Pentru evitarea ambiguității, cursele prezentate în calendarul curselor pentru fiecare Campionat se vor desfășura la ore diferite.  Astfel, este posibil ca Participanții să concureze în ambele Campionate, iar câștigătorul Nations Cup poate face parte din echipa câștigătoare în Manufacturer Series.

 

13.            Se interzice Participanților să creeze conturi duble pentru a concura, pentru a-și mări șansele de calificare sau de progres în cadrul Concursului sau pentru a perturba prestația unui alt Participant în timpul unei curse. De asemenea, se interzice altor persoane să concureze în numele Participanților, precum și schimbul intenționat de poziții în timpul unei curse.  În astfel de cazuri, Promotorul își rezervă dreptul, la discreția sa exclusivă, de a descalifica Participanții în cauză.

 

14.            Câștigătorii Concursului sunt definiți în Programul 1 (Nations Cup) și în Programul 2 (Manufacturer Series) în conformitate cu mecanica fiecărui Campionat relevant (fiecare fiind un „Câștigător”). Jucătorii clasați pe podium în Concurs sunt definiți în Programul 1 (Nations Cup) și în Programul 2 (Manufacturer Series) în conformitate cu mecanica fiecărui Campionat relevant (fiecare fiind un „Jucător clasat pe podium”).

 

15.            Premiile sunt definite în Programul 1 (Nations Cup) și în Programul 2 (Manufacturer Series), după caz, și trebuie luate ca atare, acestea neputând fi amânate, transferate sau revândute. Nu vor exista alternative în numerar; totuși, Promotorul își rezervă dreptul de a înlocui orice Premiu cu un altul de valoare similară.

 

16.            Poate fi necesar ca fiecare Câștigător și Jucător clasat pe podium să plătească impozit pe orice Premiu câștigat, în conformitate cu legislația fiscală din jurisdicția proprie și aceștia vor fi responsabili pentru orice obligații fiscale asociate.

 

17.            Dacă Premiul nu este revendicat în timp util și în maniera specificată, pretenția Câștigătorului devine nulă, iar Promotorul își rezervă dreptul de a oferi Premiul următorilor Participanți eligibili, selectați în conformitate cu Clauzele. În cazul în care Premiul este limitat în timp și Câștigătorul trebuie să fie găsit înainte de expirarea perioadei pentru ridicarea Premiului, Clauzele pot prevedea data la care Câștigătorul va fi contactat, iar Promotorul va contacta Câștigătorul respectiv la adresa de e-mail furnizată de către Câștigător în formularul de înregistrare pentru modul GT Sport aferent Campionatului relevant. Vor fi depuse eforturi rezonabile pentru a contacta Câștigătorul/Câștigătorii. Dacă un Câștigător nu poate fi contactat sau nu se realizează un contact reușit la data specificată, Promotorul își rezervă dreptul de a oferi Premiul următorilor Participanți eligibili, selectați în conformitate cu Clauzele. Cu excepția prevederilor contrare, dacă Premiul nu este revendicat de către Câștigător în maniera prevăzută și până la data specificată, Promotorul nu este obligat să acorde Premiul următorului Participant eligibil.

 

18.            Promotorul nu poate accepta responsabilitatea pentru pierderea sau neînregistrarea corespunzătoare a unei participări la Concurs sau a oricărei alte corespondențe legate de Concurs, ca rezultat al unei erori de rețea, de software sau de hardware, indiferent de tipul acesteia. Dovada trimiterii nu va fi acceptată drept dovadă de primire. Nu vor fi acceptate cereri din partea agenților, a terților, a grupurilor organizate sau cereri generate automat de computer.

 

19.            Promotorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pierderi, de daune sau de prejudicii pe care le suferă un Participant ca rezultat direct sau indirect al Premiului și/sau al Concursului. Totuși, Promotorul nu încearcă să excludă sau să limiteze răspunderea sa pentru decesul sau vătămarea corporală cauzată ca rezultat al neglijenței sale.

 

20.            Toate condițiile, garanțiile și declarațiile explicite sau implicite, prin efectul legii sau de alt fel în ceea ce privește Premiul și/sau Concursul sunt excluse în măsura permisă de lege.

 

21.            Dacă se constată la primire că Premiul este lipsit de efecte, defect sau deteriorat, Promotorul trebuie să fie notificat în scris în termen de șapte (7) zile de la primire, deoarece, în caz contrar, se consideră că Premiul este acceptat în starea în care a fost primit.  Aceasta nu afectează drepturile legale (dacă există) ale Câștigătorului și/sau ale Jucătorului clasat pe podium.

 

22.            Fiecare Câștigător și Jucător clasat pe podium este de acord să ia parte la orice evenimente publicitare rezonabile solicitate de către Promotor. Pentru a renunța la participarea la astfel de evenimente publicitare, Câștigătorul sau Jucătorul clasat pe podium trebuie să trimită o notificare Promotorului.

 

23.            Informațiile cu caracter personal pe care Participanții le furnizează atunci când se înregistrează vor fi păstrate și utilizate doar de către Promotor, de către grupul său de companii și de către furnizorii şi contractanţii săi pentru a administra Concursul și în alte scopuri, în conformitate cu Politica de confidențialitate a Promotorului, care se găsește la adresa: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/ și care este acceptată în mod explicit de către Participanți.

 

24.            Promotorul are dreptul, la discreția sa exclusivă, să publice pe site-urile sale web numele tuturor Câștigătorilor și ale Jucătorilor clasați pe podium. Numele tuturor Câștigătorilor și ale Jucătorilor clasați pe podium vor fi puse la dispoziție în urma solicitării rezonabile din partea acelor persoane care trimit un plic autoadresat marcat „FIA Gran Turismo™ Championships 2021” la următoarea adresă: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londra W1F 7LP, Marea Britanie, în termen de șase (6) săptămâni de la Data închiderii. Dacă un Câștigător sau Jucător clasat pe podium se opune publicării sau punerii la dispoziție a numelui său, acesta trebuie să contacteze Promotorul. Rețineți că Promotorul poate fi obligat să furnizeze aceste informații unei autorități de reglementare.

 

25.            În cazul unui litigiu, decizia Promotorului este finală și nu se va angaja într-o corespondență sau discuție pe această temă.

 

26.            Promotorul își rezervă dreptul de a anula Concursul, în integralitate sau în parte, sau de a modifica prezentele Clauze în orice etapă în cazul în care consideră acest lucru drept necesar în opinia sa ori dacă apar situații asupra cărora nu are control.

 

27.            Dacă există motive pentru a considera că s-a produs o încălcare a prezentelor Clauze sau că au fost furnizate informații incorecte, ilizibile, frauduloase, nevalide sau necorespunzătoare, Promotorul are dreptul de a refuza, la discreția sa exclusivă, procesarea unei participări sau executarea obligației de a oferi un Premiu. Dacă un Participant nu respectă prezentele Clauze, inclusiv Programul 1 și/sau Programul 2 sau dacă folosește mai multe conturi și/sau un sistem automat pentru participare, acesta va fi exclus din Concurs și Participarea sa va fi declarată nulă.

 

28.            „Promotorul” este: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londra W1F 7LP, Marea Britanie.

 

29.            În măsura permisă de legea aplicabilă, prezentele Clauze vor fi înțelese și interpretate în conformitate cu legile din Anglia, iar contractul dintre fiecare Participant și Promotor va fi considerat ca fiind încheiat și executat în Anglia.

 

Programul 1 – Nations Cup din 2021

 

1.     Seria online Nations Cup 2021 FIA Certified GT Championships

 

1.1            Participanții vor lua parte la Nations Cup prin cursele desfășurate în Seria online Nations Cup, jucate prin modul „Sport” din cadrul Jocului. Participanții trebuie să selecteze și să confirme că doresc să participe la Nations Cup înaintea de începerea fiecărei curse.

 

1.2            Seria online Nations Cup se va desfășura exclusiv online și va conține următoarele evenimente:

1.2.1       două sezoane, fiecare cu câte zece (10) Rounds (Runde), după cum se detaliază aici:

 

Calendarul sezoanelor evenimentului online Nations Cup 2021

Sezonul 1

Sezonul 2

Runda 1:

24 aprilie 2021

Runda.1:

10 iulie 2021

Runda 2:

01 mai 2021

Runda 2:

17 iulie 2021

Runda 3:

08 mai 2021

Runda 3:

31 iulie 2021

Runda 4:

15 mai 2021

Runda 4:

07 august 2021

Runda 5:

22 mai 2021

Runda 5:

14 august 2021

Runda 6:

26 mai 2021

Runda 6:

25 august 2021

Runda 7:

02 iunie 2021

Runda 7:

01 septembrie 2021

Runda 8:

09 iunie 2021

Runda 8:

08 septembrie 2021

Runda 9:

16 iunie 2021

Runda 9:

15 septembrie 2021

Runda 10:

23 iunie 2021

Runda 10:

22 septembrie 2021

           

1.2.2       Patru Evenimente ale World Series, care vor avea loc la următoarele date:

Eveniment

Dată

World Series - Evenimentul 1

16 mai 2021

World Series - Evenimentul 2

20 iunie 2021

World Series - Evenimentul 3

12 septembrie 2021

World Series - Evenimentul 4

17 octombrie 2021

 

1.2.3       GT World Series Showdown, care va avea loc între 07:00 GMT pe 24 iulie 2021 și 23:59 GMT pe 25 iulie 2021.

1.2.4       Finala Mondială, care va avea loc pe 5, 6 și 7 noiembrie 2021.

 

1.3            Participanții la Sezoanele evenimentului Nations Cup online vor primi puncte în funcție de:

1.3.1       poziția finală din fiecare cursă; și

1.3.2       evaluarea medie ca pilot a Participanților împotriva cărora concurează la fiecare cursă.

 

1.4            Participanții trebuie să ia parte la curse în timpul Seriei online Nations Cup pentru a obține puncte care vor fi folosite pentru a le calcula poziția generală în clasament. Pentru a stabili poziția generală în clasament a Participanților, punctele vor fi calculate la finalul celor zece (10) Rounds (Runde) din fiecare Sezon, după cum urmează („Scorul final”):

 

Sezonul 1:Scorul final este calculat din cele mai bune patru (4) Rounds (Runde) ale Participantului dintre cele zece (10) Rounds (Runde) (cumulate de la Round/Runda 1 la Round/Runda 10).

 

Sezonul 2: Scorul final este calculat din cele mai bune patru (4) Rounds (Runde) ale Participantului dintre cele zece (10) Rounds (Runde) (cumulate de la Round/Runda 1 la Round/Runda 10).

 

Participanții pot lua parte la orice cursă, în orice Round (Rundă) din orice Sezon, la propria lor discreție. Totuși, doar punctele obținute în ultima cursă a zilei vor fi luate în considerare în vederea stabilirii Clasamentului online pentru respectivul Round (Rundă). (de ex., dacă un Participant concurează în trei curse în Round (Runda) 7 pe 02 iunie 2021, doar punctele obținute în ultima dintre cele trei curse vor fi luate în considerare).

 

1.5            Participanții de tip Star Player (Jucătorii de nivel Star)

1.5.1       Următorii participanții vor fi eligibili să se înregistreze drept Star Player (Jucător de nivel Star):

1.5.1.1     Pentru Sezonul 1 al evenimentului online Nations Cup: cei șaisprezece (16) participanți la „Finala Mondială a evenimentului FIA Certified Gran Turismo™ - Nations Cup 2020”.

1.5.1.2     Pentru Sezonul 2 al evenimentului online Nations Cup: cel mai bine clasați treizeci și doi (32) de jucători în cadrul GT World Series Showdown 2021.

 

1.6            Odată ce Participantul îndeplinește una dintre condițiile prevăzute în paragraful 1.5.1 din Programul 1, acesta primește o notificare în joc pe Gran Turismo™ Sport, care îl informează că este eligibil. Odată ce primesc această notificare, Participanții se pot înregistra pentru a deveni Star Players (Jucători de nivel Star), accesând adresa gran-turismo.com.  Participantului îi revine responsabilitatea de a se înregistra în mod activ ca Star Player (Jucător de nivel Star).

 

1.7            Participanții de tip Star Player (Jucătorii de nivel Star) înregistrați (denumiți în continuare „Star Players” – „Jucători de nivel Star”) vor avea o evaluare ca pilot „S”.

 

1.8            Numele reale ale participanților de tip Star Player (Jucători de nivel Star) vor fi afișate în timpul transmisiei Evenimentelor World Series, GT World Series Showdown și Finalei Mondiale, pe lângă ID-urile PSN ale acestora.

 

1.9            Odată ce un Participant obține o evaluare de Star Player (Jucător de nivel Star) ca pilot, această evaluare se aplică profilului de pilot al acestuia doar pentru un Sezon succesiv.

 

2.     Evenimentele World Series

 

2.1            Vor fi patru (4) Evenimente ale World Series, care vor avea loc la datele stabilite la clauza 1.2.2.

 

2.2            Participanții la Evenimentele World Series vor fi următorii:

2.2.1       pentru Evenimentele 1 și 2 ale World Series, primii șaisprezece (16) Participanți selectați dintre concurenți, în ordinea rezultatelor din clasament, care au participat la cursele din Nations Cup din cadrul evenimentului Finalei Mondiale FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (desfășurat pe 6 decembrie 2020).

2.2.2       pentru Evenimentele 3 și 4 ale World Series, șaisprezece (16) Participanți selectați dintre concurenți, în ordinea rezultatelor din clasament, care participă la cursele Nations Cup din cadrul GT World Series Showdown 2021, care se va desfășura la datele stabilite la clauza 1.2.3.

 

2.3            Participanții care concurează în cursele din cadrul „Evenimentelor World Series” vor fi eligibili să câștige puncte aferente Evenimentelor World Series, care sunt luate în considerare în clasamentul general individual al evenimentului Nations Cup din cadrul Finalei Mondiale 2021, în funcție de poziția lor:

 

·        Locul 1: 3 puncte

·        Locul 2: 2 puncte

·        Locul 3: 1 punct

 

3.           GT World Series Showdown

 

3.1            GT World Series Showdown va avea loc la datele stabilite la clauza 1.2.3.

 

3.2            La finalul Sezonului 1 al evenimentului Nations Cup, cel mai bine clasați șase (6) Participanți din regiunea EMEA vor participa la GT World Series Showdown („Participanții Sezonului 1 al Nations Cup”).  Opt (8) locuri sunt rezervate Participanților la Finala Mondială a evenimentului Nations Cup 2020 din regiunea EMEA care au participat la Finala Mondială online a FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020, care a avut loc pe 6 decembrie 2020 („Participanții invitați la Nations Cup”).  Colectiv, „Finaliștii GT World Series Showdown”.

 

3.3            Vor exista maximum doi (2) Participanți la Sezonul 1 al evenimentului Nations Cup per Țară participantă („Limita de țară”), până la maximum șase (6) Participanți în total din Regiunea EMEA. În cazul în care un Participant este clasat pe locul trei în propria sa Țară participantă, următorul Participant în clasament dintr-o altă Țară participantă avansează la GT World Series Showdown. Aceasta înseamnă că un Participant clasat pe locul 3 sau mai jos în rândul Participanților din propria Țară participantă nu poate deveni Finalist al GT World Series Showdown, chiar dacă scorul său este mai mare decât al unui Participant clasat pe locul 2 într-o altă Țară participantă.

 

3.4            Dacă doi sau mai mulți Participanți la Sezonul 1 al evenimentului Nations Cup se află la egalitate de puncte la finalul Sezonului 1, se aplică următoarele criterii pentru a stabili Participantul care merge mai departe:

 

a)     Participantul la Sezonul 1 al evenimentului Nations Cup cu cel mai mare număr de puncte înregistrate în toate Rundele;

b)     și, dacă egalitatea persistă, Participantul la Sezonul 1 al evenimentului Nations Cup cu cel mai mare număr de puncte într-o singură Rundă.

 

3.5            Finaliștii GT World Series Showdown:

3.5.1       vor participa la mai multe curse online în Gran Turismo™ Sport, curse care vor fi definite de către Promotor și comunicate Concurenților Finalei Evenimentului Turneului Mondial prin e-mail cu cel puțin o (1) săptămână înainte de eveniment, de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

3.5.2       vor purta îmbrăcăminte/mănuși furnizate de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

3.5.3       vor afișa elemente decorative care vor fi furnizate de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

3.5.4       vor participa la sesiuni de test, dacă acest lucru este impus de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

3.5.5       vor participa la curse cu o cameră de pilot oferită de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului și la orice alte activități legate de conținut, cum ar fi sesiunile de interviuri prin chat video, dacă acest lucru este impus de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

3.5.6       se vor abține de la a comunica despre cursele online, fără consimțământul explicit al Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea: transmiterea în flux a curselor, distribuirea rezultatelor etc.;

3.5.7       vor respecta instrucțiunile indicate de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului în ceea ce privește modelele de mașini, modelele de șoferi, culoarea selectată pentru mașini și alte setări legate de cursă;

3.5.8       vor folosi un volan și un set de pedale Thrustmater T-GT.

 

3.6            Concurenților Finalei GT World Series Showdown li se vor acorda puncte în funcție de clasarea lor din fiecare cursă. Punctele câștigate de către fiecare Concurent al Finalei vor fi adăugate la punctajul acestora. Concurentul GT World Series Showdown cu cel mai mare număr total de puncte după terminarea tuturor curselor va fi declarat Câștigătorul GT World Series Showdown.

 

3.7            Punctele acordate câștigătorului și celor clasați pe podium în cadrul GT World Series Showdown, în funcție de poziția lor finală, vor fi luate în considerare în clasamentul câștigătorilor și al celor clasați pe podium pentru Finala Mondială, după cum urmează:

 

·        Locul 1: 10 puncte

·        Locul 2: 9 puncte

·        Locul 3: 8 puncte

·        Locul 4: 7 puncte

·        Locul 5: 6 puncte

·        Locul 6: 5 puncte

·        Locul 7: 4 puncte

·        Locul 8: 3 puncte

·        Locul 9: 2 puncte

·        Locul 10: 1 punct

 

3.8            Câștigătorii și Participanții plasați pe podium în cadrul GT World Series Showdown vor câștiga: Locul 1: un trofeu, locul 2: un trofeu, locul 3: un trofeu.

 

3.9            Promotorul și/sau Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului vor contacta Câștigătorii și Jucătorii clasați pe podium și la adresa de e-mail furnizată de aceștia în formularul de înregistrare pentru modul GT Sport aferent evenimentului Nations Cup.

 

4.     Finala Mondială

 

4.1  Finala Mondială, un eveniment online, se va desfășura între 5 și 7 noiembrie 2021.

 

4.2  La finalul Sezonului 2 al evenimentului online Nations Cup, cel mai bine clasați șase (6) Participanți din regiunea EMEA vor avansa în Finala Mondială („Participanții Sezonului 2 al Nations Cup”).  Șaisprezece (16) locuri sunt rezervate celor mai bine clasați 16 jucători în cadrul GT World Series Showdown 2021. Colectiv, „Concurenții Finalei Mondiale”.

 

4.3  Vor exista maximum doi (2) Participanți la sezonul 2 al evenimentului Nations Cup per Țară participantă („Limita de țară”), până la maximum șase (6) Participanți în total din Regiunea EMEA. În cazul în care un Participant este clasat pe locul trei în propria sa Țară participantă, următorul Participant în clasament dintr-o altă Țară participantă avansează în Finala Mondială online. Aceasta înseamnă că un Participant clasat pe locul 3 sau mai jos în rândul Participanților din propria Țară participantă nu poate deveni Concurent al Finalei Mondiale online, chiar dacă scorul său este mai mare decât al unui Participant clasat pe locul 2 într-o altă Țară participantă.

 

4.4  Dacă doi sau mai mulți Participanți se află la egalitate de puncte la finalul unui Sezon, se aplică următoarele criterii pentru a stabili Participantul care merge mai departe:

 

c)     Participanții cu cel mai mare număr de puncte înregistrate în toate Rundele;

a)     și, dacă egalitatea persistă, Participantul cu cel mai mare număr de puncte într-o singură Rundă.4.5  Concurenții Finalei Mondiale:

4.5.1       vor participa la mai multe curse online în Gran Turismo™ Sport, curse care vor fi definite de către Promotor și comunicate Concurenților Finalei Mondiale prin e-mail cu cel puțin o (1) săptămână înainte de eveniment, de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

4.5.2       vor purta îmbrăcăminte/mănuși furnizate de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

4.5.3       vor afișa elemente decorative care vor fi furnizate de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

4.5.4       vor participa la sesiuni de test, dacă acest lucru este impus de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

4.5.5       vor participa la curse cu o cameră de pilot oferită de Polyphony Digital Inc în numele Promotorului și la orice alte activități legate de conținut, cum ar fi sesiunile de interviuri prin chat video, dacă acest lucru este impus de Polyphony Digital Inc în numele Promotorului;

4.5.6       se vor abține de la a comunica despre cursele online, fără consimțământul explicit al Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea: transmiterea în flux a curselor, distribuirea rezultatelor etc.;

4.5.7       vor respecta instrucțiunile indicate de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului în ceea ce privește modelele de mașini, modelele de șoferi, culoarea selectată pentru mașini și alte setări legate de cursă;

4.5.8       vor folosi un volan și un set de pedale Thrustmater T-GT.

 

4.6  Concurenții Finalei Mondiale vor participa la mai multe curse. Punctele vor fi acordate în funcție de rezultatele acestor curse. Luând în considerare punctele reportate de la Evenimentele World Series și de la GT World Series Showdown, un clasament final va determina câștigătorii și jucătorii clasați pe podium.

 

4.7  Promotorul și/sau Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului, vor furniza informații referitoare la Finala Mondială online către Concurenții Finalei Mondiale online prin e-mail la adresa de e-mail furnizată de către Participanți în formularul de înregistrare pentru modul GT Sport aferent evenimentului Nations Cup.

 

4.8  Câștigătorii și Participanții plasați pe podium în cadrul Finalei Mondiale vor câștiga: Locul 1: un trofeu, locul 2: un trofeu, locul 3: un trofeu.

 

4.9  Promotorul și/sau Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului vor contacta Câștigătorii și Jucătorii clasați pe podium și la adresa de e-mail furnizată de aceștia în formularul de înregistrare pentru modul GT Sport aferent evenimentului Nations Cup.

 

5.     Transmisiuni ale Evenimentelor World Series, ale GT World Series Showdown și ale Finalei Mondiale

 

5.1  Prin participarea la acest concurs, Participanții confirmă faptul că vor permite Promotorului și/sau Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului, să includă imagini din jocul lor, precum și imaginea lor, în transmisiunile Evenimentelor World Series, GT World Series Showdown și ale Finalei Mondiale precum și pe rețele sociale sau în postări de blog asociate cu concursurile și campionatele Gran Turismo™ din anii următori, la nivel global. Pentru a vă retrage acest consimțământ, contactați Promotorul.

 

5.2  Prin participarea la acest concurs, participanții confirmă faptul că nu vor oferi comunicări sau detalii despre Concurs, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) rezultate, imagini/clipuri video din timpul curselor, transmisiuni în flux în direct ale curselor etc.

 

Programul 2 – Manufacturer Series din 2021

 

1.     Manufacturer Series

 

1.1.  Participanții vor lua parte la Manufacturer Series prin selectarea opțiunii Manufacturer Series din secțiunea modului „Sport” al Jocului, înaintea startului fiecărei curse.

 

1.2.  Evenimentul Manufacturer Series se va desfășura exclusiv online și va conține următoarele evenimente:

1.2.1.     Două sezoane, fiecare cu câte zece (10) Rounds (Runde), după cum se detaliază aici:

 

Calendarul sezoanelor evenimentului Manufacturer Series 2021

Sezonul 1

Sezonul 2

Runda 1:

21 aprilie 2021

Runda 1:

07 iulie 2021

Runda 2:

28 aprilie 2021

Runda 2:

14 iulie 2021

Runda 3:

05 mai 2021

Runda 3:

28 iulie 2021

Runda 4:

12 mai 2021

Runda 4:

04 august 2021

Runda 5:

19 mai 2021

Runda 5:

11 august 2021

Runda 6:

29 mai 2021

Runda 6:

28 august 2021

Runda 7:

05 iunie 2021

Runda 7:

04 septembrie 2021

Runda 8:

12 iunie 2021

Runda 8:

11 septembrie 2021

Runda 9:

19 iunie 2021

Runda 9:

18 septembrie 2021

Runda 10:

26 iunie 2021

Runda 10:

 25 septembrie 2021

           

1.2.2.     Patru Evenimente ale World Series, care vor avea loc la următoarele date:

Eveniment

Dată

World Series - Evenimentul 1

16 mai 2021

World Series - Evenimentul 2

20 iunie 2021

World Series - Evenimentul 3

12 septembrie 2021

World Series - Evenimentul 4

17 octombrie 2021

 

1.2.3.     GT World Series Showdown, care va avea loc între 07:00 GMT pe 24 iulie 2021 și 23:59 GMT pe 25 iulie 2021.

1.2.4.     Finala Mondială, care va avea loc pe 5, 6 și 7 noiembrie 2021.

 

1.3.  Participanții concurează pentru a reprezenta unu (1) din următorii douăzeci și cinci (25) de producători (fiecare reprezentând un „Producător”): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota și Volkswagen.

 

1.4.  Notă: dacă adresa de reședință a unui Participant nu se găsește în Țara participantă pentru care concurează Participantul, acesta poate fi descalificat.

 

1.5.  Participanții la Sezoanele evenimentului Manufacturer Series vor primi puncte în funcție de:

 

1.5.1.     poziția finală din fiecare cursă; și

1.5.2.     evaluarea medie ca pilot a Participanților împotriva cărora concurează la fiecare cursă.

 

1.6.  Participanții trebuie să ia parte la curse în timpul Sezonului Manufacturer Series pentru a obține puncte care vor fi folosite pentru a le calcula poziția generală în clasament. Pentru a stabili poziția generală în clasament a Participanților, punctele vor fi calculate la finalul unei serii de Rounds (Runde) din fiecare Sezon, după cum urmează („Scorul final”):

 

Sezonul 1: Scorul final este calculat din cele mai bune patru (4) Rounds (Runde) ale Participantului dintre cele zece (10) Rounds (Runde) (cumulate de la Round/Runda 1 la Round/Runda 10).

 

Sezonul 2: Scorul final este calculat din cele mai bune patru (4) Rounds (Runde) ale Participantului dintre cele zece (10) Rounds (Runde) (cumulate de la Round/Runda 1 la Round/Runda 10).

 

Participanții pot lua parte la orice cursă, în orice Round (Rundă) din orice Sezon, la propria lor discreție.  Totuși, doar punctele obținute în ultima cursă a zilei vor fi luate în considerare în vederea stabilirii Clasamentului online pentru respectivul Round (Rundă). (de ex., dacă un Participant concurează în trei curse în Round (Runda) 7 pe 05 iunie 2021, doar punctele obținute în ultima dintre cele trei curse vor fi luate în considerare).

 

1.7            Participanții de tip Star Player (Jucătorii de nivel Star)

1.7.1       Următorii participanții vor fi eligibili să se înregistreze drept Star Player (Jucător de nivel Star):

1.7.1.1  Pentru Sezonul 1 al evenimentului Manufacturer Series: cei treizeci și șase (36) de participanți la „Finala Mondială a evenimentului Manufacturer Series din cadrul FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020”

1.7.1.2  Pentru Sezonul 2 al evenimentului Manufacturer Series: cei treizeci și șase (36) de participanți la Finala GT World Series Showdown 2021.

 

1.8            Odată ce Participantul îndeplinește una dintre condițiile prevăzute în paragraful 1.7.1 din Programul 2, acesta primește o notificare în joc pe Gran Turismo™ Sport, care îl informează că este eligibil. Odată ce primesc această notificare, Participanții se pot înregistra pentru a deveni Star Players (Jucători de nivel Star), accesând adresa gran-turismo.com.  Participantului îi revine responsabilitatea de a se înregistra în mod activ ca Star Player (Jucător de nivel Star).

 

1.9            Participanții de tip Star Player (Jucătorii de nivel Star) înregistrați (denumiți în continuare „Star Players” – „Jucători de nivel Star”) vor avea o evaluare ca pilot „S”.

 

1.10        Numele reale ale participanților de tip Star Player (Jucători de nivel Star) vor fi afișate în timpul transmisiei curselor din cadrul Evenimentelor World Series, GT World Series Showdown și Finalei Mondiale, pe lângă ID-urile PSN ale acestora.

 

1.11        Odată ce un Participant obține o evaluare de Star Player (Jucător de nivel Star) ca pilot, această evaluare se aplică profilului de pilot al acestuia doar pentru un Sezon succesiv.

 

2.     Evenimentele World Series

 

2.1.  Vor fi patru (4) Evenimente ale World Series, care vor avea loc la datele stabilite la clauza 1.2.2.

 

2.2.  Participanții la Evenimentele World Series vor fi următorii:

2.2.1.     pentru Evenimentele 1 și 2 ale World Series, doisprezece (12) Participanți selectați dintre concurenți, în ordinea rezultatelor din clasament, care au participat la cursele Manufacturer Series din cadrul evenimentului Finalei Mondiale FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 (desfășurat pe 5 decembrie 2020). Cel mai bun pilot al fiecăruia dintre cei 12 Producători participanți la Evenimentul Finalei Mondiale 2020 va fi selectat în funcție de poziția finală în cadrul cursei și numai dacă cel mai bun pilot este contractat de același Producător în Sezonul 1 al Seriei 2021. În cazul în care pozițiile finale sunt aceleași, selecția va fi făcută în următoarea ordine: Marea Finală > Cursa 2 > Cursa 1.

2.2.2.     În cazul în care Participanții la Evenimentele World Series selectați (după cum se descrie în paragraful 2.2.1) nu pot participa la Evenimentele 1 și 2 ale World Series, un participant contractat de Producătorul corespunzător pentru Seria 2021 - Sezonul 1 va urma să fie invitat, pe baza rezultatelor sale în cadrul curselor, să devină Participant la World Series și va fi anunțat în acest sens de Promotor sau de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului.

2.2.3.     pentru Evenimentele 3 și 4 ale World Series, doisprezece (12) Participanți selectați dintre concurenții, în ordinea clasamentului bazat pe rezultate, care participă la cursele Manufacturer Series din cadrul Evenimentului principal al GT World Series 2021, care se va desfășura la datele stabilite la clauza 1.2.3. Cel mai bun pilot al fiecăruia dintre cei 12 Producători participanți la GT World Series Showdown 2021 va fi selectat în funcție de poziția finală în cadrul cursei și numai dacă cel mai bun pilot este contractat de același Producător în Sezonul 2 al Seriei 2021. În cazul în care pozițiile finale sunt aceleași, selecția va fi făcută în următoarea ordine: Marea Finală > Cursa 2 > Cursa 1.

2.2.4.     În cazul în care Participanții la World Series selectați (după cum se descrie în paragraful 2.2.3) nu pot participa la Evenimentele 3 și 4 ale World Series, un participant contractat de Producătorul corespunzător pentru Seria 2021 - Sezonul 2 va urma să fie invitat, pe baza rezultatelor sale în cadrul curselor, să devină Participant la World Series și va fi anunțat în acest sens de Promotor sau de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului.

 

2.3.  Participanții care concurează la evenimentele asimilate „Curselor online ale World Series” vor fi eligibili să câștige puncte aferente Evenimentelor World Series pentru Producătorul corespunzător, puncte care sunt luate în considerare în clasamentul echipei participante la evenimentul Manufacturer Series din cadrul Finalei Mondiale 2021, în funcție de poziția lor:

 

·        Locul 1: 3 puncte

·        Locul 2: 2 puncte

·        Locul 3: 1 punct

 

3.     Evenimentul GT World Series Showdown

 

3.1.  Evenimentul GT World Series Showdown va avea loc la datele stabilite la clauza 1.2.3.

 

3.2.  Selecția Finaliștilor Evenimentului GT World Series Showdown este stabilită printr-o combinație a următoarelor criterii:

3.2.1.     Participanții cu cel mai mare scor în Sezonul 1 („Piloții reprezentativi”);

3.2.2.     cel mai bine clasați 12 Producători în Sezonul 1 (selectați în conformitate cu paragraful 3.4.);

 

3.3.  Vor fi selectați în total trei (3) Concurenți ai GT World Series Showdown, pentru a reprezenta fiecare producător la GT World Series Showdown; fiecare din una dintre următoarele Regiuni participante:

·        Asia-Oceania

·        EMEA

·        America de Sud și de Nord

 

3.4.  Doisprezece (12) producători în total vor concura la GT World Series Showdown, selectați conform următoarelor criterii (în ordinea priorității) („Top 12 Producători”):

3.4.1.     Producătorul partener oficial al Concursului; și

3.4.2.     clasamentul global al Producătorilor (după cum este definit în paragraful 3.5 de mai jos).

 

3.5.  La finalul fiecărui Sezon, va fi creat un Clasament global al Producătorilor, în conformitate cu următorul proces:

3.5.1.   Producătorii reprezentați de Participanții cu cele mai mari scoruri la finalul fiecărei Runde din fiecare Sezon vor primi Puncte în clasamentul Producătorilor în conformitate cu tabelul de mai jos, pentru a crea un Clasament regional al Producătorilor pentru fiecare regiune gazdă, după cum urmează:

           

Poziția producătorului

Puncte în clasamentul Producătorilor

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

3.5.2.   La sfârșitul fiecărui sezon, se vor calcula punctele din Clasamentul Producătorilor din toate cele trei (3) regiuni, pentru a se stabili Clasamentul global al Producătorilor. Clasamentul global al Producătorilor este publicat la adresa https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ și în secțiunea „Sport” din Joc.

 

3.6.  Dacă doi sau mai mulți Piloți reprezentativi de la diverși producători au un număr egal de puncte la finalul unei Runde, Punctele în clasamentul Producătorilor care sunt atribuite producătorilor acestora sunt împărțite și atribuite în mod egal.

 

3.7.  Dacă doi sau mai mulți producători se află la egalitate de puncte în Clasamentul global al Producătorilor, se aplică următoarele criterii pentru a stabili producătorul care merge mai departe:

 

3.7.1.     producătorul cu cel mai mare număr de Puncte în clasamentul Producătorilor în toate cele trei Regiuni și în toate Rundele; și

3.7.2.     dacă egalitatea persistă, producătorul cu cel mai mare număr de puncte individuale dintre piloții de top din toate cele trei regiuni ai producătorului respectiv; și

3.7.3.     dacă egalitatea persistă, producătorul cu cel mai mare număr de puncte individuale obținute în toate rundele, dintre piloții de top din toate cele trei regiuni ai producătorului respectiv.

 

3.8.  În cazul în care un Concurent al Finalei GT World Series Showdown nu poate participa la GT World Series Showdown, Participantul care reprezintă același Producător și care are cel mai mare scor al Sezonului din Regiunea clasată pe locul următor ca număr de puncte în clasament poate fi invitat să devină Concurent al Finalei Mondiale și va primi o notificare în acest sens din partea Promotorului sau a Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului.

 

3.9.  Finaliștii GT World Series Showdown:

3.9.1.         vor participa la mai multe curse online în Gran Turismo™ Sport, curse care vor fi definite de către Promotor și comunicate Concurenților Finalei Turneului Mondial GT online prin e-mail cu cel puțin o (1) săptămână înainte de eveniment, de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

3.9.2.         vor purta îmbrăcăminte/mănuși furnizate de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

3.9.3.         vor afișa elemente decorative care vor fi furnizate de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

3.9.4.         vor participa la sesiuni de test, dacă acest lucru este impus de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

3.9.5.         vor participa la curse cu o cameră de pilot oferită de Polyphony Digital Inc în numele Promotorului și la orice alte activități legate de conținut, cum ar fi sesiunile de interviuri prin chat video, dacă acest lucru este impus de Polyphony Digital Inc în numele Promotorului;

3.9.6.         se vor abține de la a comunica despre cursele online, fără consimțământul explicit al Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea: transmiterea în flux a curselor, distribuirea rezultatelor etc.;

3.9.7.         vor respecta instrucțiunile indicate de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului în ceea ce privește modelele de mașini, modelele de șoferi, culoarea selectată pentru mașini și alte setări legate de cursă;

3.9.8.         vor folosi un volan și un set de pedale Thrustmater T-GT.

 

3.10.     Punctele obținute de către fiecare echipă de Producători va stabili echipa de Producători câștigătoare și echipele clasate pe podium.

 

3.11.     Punctele în ceea ce privește clasamentul pentru Finala Mondială vor fi acordate Producătorului câștigător și celor clasați pe podium în cadrul GT World Series Showdown, în funcție de poziția lor finală, după cum urmează:

 

·        Locul 1: 10 puncte

·        Locul 2: 9 puncte

·        Locul 3: 8 puncte

·        Locul 4: 7 puncte

·        Locul 5: 6 puncte

·        Locul 6: 5 puncte

·        Locul 7: 4 puncte

·        Locul 8: 3 puncte

·        Locul 9: 2 puncte

·        Locul 10: 1 punct

 

3.12.     Câștigătorii și Participanții plasați pe podium în cadrul GT World Series Showdown vor câștiga: Locul 1: un trofeu, locul 2: un trofeu, locul 3: un trofeu.

 

3.13.     Promotorul și/sau Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului vor contacta Câștigătorii și Jucătorii clasați pe podium și la adresa de e-mail furnizată de aceștia în formularul de înregistrare pentru modul GT Sport aferent evenimentului Manufacturer Series.

 

4.     Finala Mondială

 

4.1.        Finala Mondială, un eveniment online, se va desfășura între 5 și 7 noiembrie 2021.

 

4.2.        Selecția Participanților la Finala Mondială este stabilită printr-o combinație a următoarelor criterii:

4.2.1.     Participanții cu cel mai mare scor în Sezonul 2 („Piloții reprezentativi”);

4.2.2.     cel mai bine clasați 12 Producători în Sezonul 2 (selectați în conformitate cu paragraful 4.4.);

 

4.3.        Vor fi selectați în total trei (3) Concurenți ai Finalei Mondiale, pentru a reprezenta fiecare producător la Finala Mondială; fiecare din una dintre următoarele Regiuni participante.

·        Asia-Oceania

·        EMEA

·        America de Sud și de Nord

 

4.4.        Doisprezece (12) producători în total vor concura la Finala Mondială,

selectați conform următoarelor criterii (în ordinea priorității) („Top 12 Producători”):

 

4.4.1.     Producătorul partener oficial al Concursului; și

4.4.2.     clasamentul global al Producătorilor (după cum este definit în paragraful 4.5 de mai jos).

 

4.5.  La finalul fiecărui Sezon, va fi creat un Clasament global al Producătorilor, în conformitate cu următorul proces:

4.5.1.   Producătorii reprezentați de Participanții cu cele mai mari scoruri la finalul fiecărei Runde din fiecare Sezon vor primi Puncte în clasamentul Producătorilor în conformitate cu tabelul de mai jos, pentru a crea un Clasament regional al Producătorilor pentru fiecare regiune gazdă, după cum urmează:

           

Poziția producătorului

Puncte în clasamentul Producătorilor

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

4.5.2.   La sfârșitul fiecărui sezon, se vor calcula punctele din Clasamentul Producătorilor din toate cele trei (3) regiuni, pentru a se stabili Clasamentul global al Producătorilor. Clasamentul global al Producătorilor este publicat la adresa https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ și în secțiunea „Sport” din Joc.

 

4.6.        Dacă doi sau mai mulți Piloți reprezentativi de la diverși producători au un număr egal de puncte la finalul unei Runde, Punctele în clasamentul Producătorilor care sunt atribuite producătorilor acestora sunt împărțite și atribuite în mod egal.

 

4.7.        Dacă doi sau mai mulți producători se află la egalitate de puncte în Clasamentul global al Producătorilor, se aplică următoarele criterii pentru a stabili producătorul care merge mai departe:

4.7.1.     producătorul cu cel mai mare număr de Puncte în clasamentul Producătorilor în toate cele trei Regiuni și în toate Rundele; și

4.7.2.     dacă egalitatea persistă, producătorul cu cel mai mare număr de puncte individuale dintre piloții de top din toate cele trei regiuni ai producătorului respectiv; și

4.7.3.     dacă egalitatea persistă, producătorul cu cel mai mare număr de puncte individuale obținute în toate rundele, dintre piloții de top din toate cele trei regiuni ai producătorului respectiv.

 

4.8.        În cazul în care un Concurent al Finalei Mondiale nu poate participa la Finala Mondială, Participantul care reprezintă același Producător și care are cel mai mare scor al Sezonului din Regiunea clasată pe locul următor ca număr de puncte în clasament poate fi invitat să devină Concurent al Finalei Mondiale și va primi o notificare în acest sens din partea Promotorului sau a Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului.

 

4.9.        Concurenții Finalei Mondiale:

4.9.1.         vor participa la mai multe curse online în Gran Turismo™ Sport, curse care vor fi definite de către Promotor și comunicate Concurenților Finalei Mondiale online prin e-mail cu cel puțin o (1) săptămână înainte de eveniment, de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

4.9.2.         vor purta îmbrăcăminte/mănuși furnizate de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

4.9.3.         vor afișa elemente decorative care vor fi furnizate de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

4.9.4.         vor participa la sesiuni de test, dacă acest lucru este impus de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului;

4.9.5.         vor participa la curse cu o cameră de pilot oferită de Polyphony Digital Inc în numele Promotorului și la orice alte activități legate de conținut, cum ar fi sesiunile de interviuri prin chat video, dacă acest lucru este impus și/sau organizat de Polyphony Digital Inc în numele Promotorului;

4.9.6.         se vor abține de la a comunica despre cursele online, fără consimțământul explicit al Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea: transmiterea în flux a curselor, distribuirea rezultatelor etc.;

4.9.7.         vor respecta instrucțiunile indicate de Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului în ceea ce privește modelele de mașini, modelele de șoferi, culoarea selectată pentru mașini și alte setări legate de cursă;

4.9.8.         vor folosi un volan și un set de pedale Thrustmater T-GT.

 

4.10.     Concurenții Finalei Mondiale vor participa la mai multe curse. Punctele vor fi acordate în funcție de rezultatele acestor curse. Luând în considerare punctele reportate de la Evenimentele World Series și de la GT World Series Showdown, un clasament final va determina câștigătorii și jucătorii clasați pe podium.

 

4.11.     Promotorul și/sau Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului, vor furniza informații referitoare la Finala Mondială către Concurenții Finalei Mondiale prin e-mail la adresa de e-mail furnizată de către Participanți în formularul de înregistrare pentru modul GT Sport aferent evenimentului Manufacturer Series. 

 

4.12.     Câștigătorii și Participanții plasați pe podium în cadrul Finalei Mondiale vor câștiga: Locul 1: un trofeu, locul 2: un trofeu, locul 3: un trofeu.

 

4.13.     Promotorul și/sau Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului vor contacta Câștigătorii și Jucătorii clasați pe podium și la adresa de e-mail furnizată de aceștia în formularul de înregistrare pentru modul GT Sport aferent evenimentului Manufacturer Series.

 

5.     Transmisiuni ale Evenimentelor World Series, ale GT World Series Showdown și ale Finalei Mondiale

 

5.1.        Prin participarea la acest Concurs, Participanții confirmă faptul că vor permite Promotorului și/sau Polyphony Digital Inc. în numele Promotorului, să includă imagini din jocul lor, precum și imaginea lor, în transmisiunile Evenimentelor Seriei Mondiale, GT World Series Showdown și ale Finalei Mondiale precum și pe rețele sociale sau în postări de blog asociate cu concursurile și campionatele Gran Turismo™ din anii următori, la nivel global. Pentru a vă retrage acest consimțământ, contactați Promotorul.

 

5.2.        Prin participarea la acest concurs, participanții confirmă faptul că nu vor oferi comunicări sau detalii despre Concurs, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) rezultate, imagini/clipuri video din timpul curselor, transmisiuni în flux în direct ale curselor etc.