playstation.com

Jogi információk

Hivatalos szabályok: TREAT CODES 2022

A BELÉPÉSHEZ, A GYŐZELEMHEZ VAGY BÁRMILYEN DÍJ ÁTVÉTELÉHEZ NEM SZÜKSÉGES VÁSÁROLNI VAGY FIZETNI. A VÁSÁRLÁS VAGY FIZETÉS NEM NÖVELI A NEVEZŐ GYŐZELMI ESÉLYÉT. 

1           PROMÓCIÓS IDŐSZAK.  A Treat Codes 2022 (a „Promóció”) 2022. február 15-én, közép-európai idő szerint 19:00-kor kezdődik és 2022. március 7-én, közép-európai idő szerint 19:00-kor ér véget (a „Promóciós Időszak”). A Szponzor számítógépe a Promócióval kapcsolatos összes ügy hivatalos órája (a „Szponzor” meghatározása alább, a 11. pontban található).

 

2.            JOGOSULTSÁG. A Promócióban csak olyan személyek vehetnek részt, akik megfelelnek a jelen szakaszban meghatározott valamennyi jogosultsági követelménynek.

 

Ez egyénekkel szembeni követelmények::

 

a.            törvényes lakosnak kell lenniük a következő országok vagy régiók valamelyikében (mindegyik „Résztvevő Terület”): Argentína, Kanada, Chile, Mexikó és Egyesült Államok*, Hongkong, Indonézia, Japán, Malajzia, Szingapúr, Dél-Korea, Tajvan, Thaiföld, Ausztrália, Ausztria, Belgium, Horvátország, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország , Írország, Hollandia, Norvégia, Portugália, Oroszország, Szaúd-Arábia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Új-Zéland, Lengyelország, Egyesült Királyság.

*Az Egyesült Államok 50 államában és a District of Columbia területén érvényes. A promóció érvénytelen az Egyesült Államok territóriumain, birtokain és tengerentúli katonai létesítményein, illetve ahol a törvény egyébként tiltja vagy korlátozza.

 

b.            legalább 18 évesnek, valamint nagykorúnak kell lenniük a Résztvevő Területen, ahol a részvétel időpontjában élnek;

 

c.            rendelkezzenek internetkapcsolattal;

 

d.            legyen fiókjuk a PlayStation™Network-ön („PSN-fiók”); és

 

e.            legyenek bejelentkezve PSN-Fiókjukba a részvétel elküldéséhez.

 

Minden olyan személy, aki megfelel a jogosultsági követelményeknek, „Jelentkező”.

 

Argentína, Chile és Mexikó esetében: a Szponzor fenntartja a jogot a Promóció vagy annak bármely része törlésére, felfüggesztésére és/vagy módosítására.

 

Kivételek: A Jelentkezők nem lehetnek (a) a Szponzor vagy a RealTime Media, Inc. (a „Díjteljesítő Ügynökség”), illetve azok anyavállalatai, partnervállalatai, leányvállalatai vagy kapcsolódó vállalatai és ügynökségei alkalmazottai; vagy b) közvetlen családtagok (meghatározás szerint szülők, gyermekek, testvérek és házastársaik, valamint ezek házastársai, függetlenül attól, hogy hol élnek), vagy az a) kategóriába tartozókkal egy háztartásban élők, függetlenül attól, hogy rokonok-e vagy sem.

 

3.            A RÉSZVÉTEL MÓDJA. A Promócióban való részvételhez a Jelentkezők kötelesek:

 

a.            Megtalálni egy kódot

b.            Ellátogatni a www.playstation.com oldalra, és bejelentkezni PSN-fiókjukkal

c.            Kattints a Treat Codes modulra, majd kövesd az utasításokat a kód megadásához

d.            Ha a beírt kód helyes, a Jelentkezőknek lehetőségük lesz válaszolni egy kérdésre. A válasz megadása után úgy kell tekinteni, hogy a Jelentkezők „Részvételt” nyújtottak be. Ne feledd, hogy: (i) több válasz nem fogadható el, és (ii) a válasz nem módosítható a beküldés után.

               

14 A„Kódok” 2022. február 15. és 2022. március 7. között lesznek elérhetők. Minden kód 10 szimbólumból áll, amelyek magukban foglalják az akciógombokat (háromszög, kör, kereszt, négyzet), az L1/R1 gombokat, az L2/R2 gombokat és a PlayStation vezérlőkön található fel/le/bal/jobb gombokat. A kódok a Résztvevő Területeken jelennek meg a kulcsfontosságú kulturális pillanatokban, de nem kizárólagosan a következő területeken: sport, videojáték, film, zene és divat. A kódok online is megtalálhatók lesznek a közösségi média csatornáin, például a YouTube-on és a Twitteren. Ha tippeket és trükköket szeretnél kapni a Promóciós Időszak alatt, kövesd a PlayStation Blogot (blog.playstation.com) és/vagy nézd meg @playstation Twitter-fiókunkat (www.twitter.com/playstation).

 

Részvételi limit: A Jelentkezők kódonként csak egy Részvételt küldhetnek be. Ezért a Promóciós Időszak alatt minden Jelentkező maximum 14 Részvételt küldhet be (kódonként egy Részvételt). Aki kódonként egynél több Részvételt próbál meg benyújtani, a Szponzor belátása szerint kizárható. A Jelentkezőknek tilos egynél több e-mail-címet, fiókot vagy több személyazonosságot használni. Ha kiderül, vagy gyanítható, hogy egy személy egynél több e-mail-címet vagy több személyazonosságot használ a Promócióban való részvételhez, akkor az adott személy a Szponzor saját belátása szerint kizárható, és nem jogosult semmiféle nyereményre.

 

A jelen Promócióban való részvétellel minden Jelentkező elfogadja a Hivatalos Szabályzatban foglalt feltételeket.

 

ÜZENET- ÉS ADATDÍJAK LÉPHETNEK ÉRVÉNYBE, HA EGY JELENTKEZŐ MOBILESZKÖZÉN NEVEZ BE ERRE A PROMÓCIÓRA.  A JELENTKEZŐK MOBILSZOLGÁLTATÓJUKKAL KONZULTÁLHATNAK A DÍJCSOMAGOKRÓL.  A PROMÓCIÓBAN NEM SZÜKSÉGES MOBILOS RÉSZVÉTEL A BELÉPÉSHEZ VAGY EGY DÍJ MEGNYERÉSÉHEZ.

 

4.            DÍJAK.

 

a.            Díjak. A Jelentkezőknek a három Résztvevő Csoport mindegyikében, minden kóddal kapcsolatban lehetőségük lesz megnyerni a 126 elérhető PlayStation 5 konzol egyikét (lemezmeghajtóval).

 

A Résztvevő Csoportok a következők:

 

Résztvevő Területek

A. csoport               Argentína, Kanada, Chile, Mexikó és Egyesült Államok*

*Az Egyesült Államok 50 államában és a District of Columbia területén érvényes. A promóció érvénytelen az Egyesült Államok territóriumain, birtokain és tengerentúli katonai létesítményein, illetve ahol a törvény egyébként tiltja vagy korlátozza.

 

B. csoport               Hongkong, Indonézia, Japán, Malajzia, Szingapúr, Dél-Korea, Tajvan, Thaiföld

 

C. csoport              Ausztrália, Ausztria, Belgium, Horvátország, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Hollandia, Norvégia, Portugália, Oroszország, Szaúd-Arábia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Új-Zéland, Lengyelország, Egyesült Királyság.

 

Minden díj (egy PlayStation 5 konzol) értéke 499,99 USD / 449,99 GBP / 49 980 JPY. A 126 PlayStation 5 konzol teljes nyereményalapja 62 998,74 USD / 56 698,74 GBP / 6 297 480 JPY.

 

b.            Nincs helyettesítés. A nyeremények nem ruházhatók át, nem lehet őket cserélni, visszaváltani vagy az értéküket készpénzben kifizetni. Ha ez szükséges és elkerülhetetlen, a Szponzor dönthet úgy, hogy a Nyereményt egy másik, azonos vagy nagyobb értékű nyereményre cseréli (például ha egy nyeremény elérhetetlenné válik). 

c.            Adók és költségek. A Nyertesnek ítélt bármely díj értéke adófizetési kötelezettséget vonhat maga után a Nyertes országában. Hacsak a helyi törvény nem tiltja, a nyertesek kizárólagos felelősséggel tartoznak a kapott nyereményhez kapcsolódó adókat, kiadásokat, költségeket vagy díjakat illetően. Javasoljuk, hogy konzultálj egy adótanácsadóval, ha további kérdéseid vannak a kapott nyereményre vonatkozó adójogszabályokkal kapcsolatban. 

 

Kizárólag az Egyesült Államok lakosai számára: Amennyiben az Amerikai Egyesült Államok lakosa 600 USD vagy nagyobb értékű díj nyertese, 1099-es szövetségi adóűrlapot kap.

 

d.            A Díj Nyertesének meghatározása.. A három (3) legközelebbi helyes választ adó Jelentkező minden kóddal kapcsolatban, minden Résztvevő Csoportban „Potenciális Nyertesnek” minősül a nyertes ellenőrzési folyamatának befejezéséig, amely felülvizsgálja az egyén jogosultságát és a jelen Hivatalos szabályok betartását.

 

Azoktól a Potenciális Nyertesektől, akik Argentínában, Chilében, Mexikóban, az Egyesült Államokban vagy Kanadában élnek, megkövetelhetik, hogy segítség nélkül, helyesen válaszoljanak egy Szponzor feltett, időkorlátos tesztkérdésére, a Szponzor által meghatározott módon, annak érdekében, hogy nyertesnek nyilvánítsák és odaítéljék naki a megfelelő Díjat. Az ilyen kérdéseket a Szponzor saját belátása szerint intézheti online, e-mailben, telefonon vagy a Potenciális Nyertes jogosultsági nyilatkozatának részeként.

 

e.            A Díj Nyertesének értesítése és ellenőrzése. A Potenciális Nyerteseket a Szponzor Nyereményteljesítő Ügynöksége értesíti a PSN-fiókjukhoz társított e-mail-címen keresztül, és előfordulhat, hogy ki kell tölteniük egy jogosultsági nyilatkozatot, amely igazolja a Potenciális Nyertes jogosultságát és a Hivatalos Szabályok betartását

 

Amikor a Nyereményteljesítő Ügynökség megerősíti a Potenciális Nyertes jogosultságát és a Hivatalos Szabályok betartását, az adott személyt Nyertesként igazolják (és a továbbiakban Igazolt Nyertesként hivatkoznak rá). Díjakat csak Igazolt Nyertesek kapnak. 

 

Ha a Szponzor az első értesítési kísérletet követő hét (7) munkanapon belül nem tudja elérni a Potenciális Nyertest a PSN-fiókjához társított e-mail-címen keresztül, vagy ha bármely értesítést kézbesíthetetlenként küldenek vissza, a Potenciális Nyertes elveszíti nyereményét. Ha az értesítésben megadott határidőn belül (hét (7) munkanap) nem ad meg minden kért információt és dokumentációt, a Potenciális Nyertes elveszti nyereményét.

 

f.             Elveszített díjak.  Ha egy nyereményt bármilyen okból elvesznek, a Szponzor dönthet úgy, hogy az adott díjat egy másik nyertesnek ítéli oda, akit az összes jogosult nevező közül választanak ki (a vonatkozó törvény vagy szabályozás alapján adott írásbeli utasítások függvényében). Ha egy jóhiszemű próbálkozás után a Szponzor nem tud díjat odaítélni egy Igazolt Nyertesnek, a díjat az adott Résztvevő Csoportban legközelebbi helyes választ adó, következő Jelentkező kaphatja meg.

 

g.            Diszkvalifikáció. Ha a Potenciális Nyertest vagy az Igazolt Nyertest kizárják, alkalmatlannak találják, vagy nem felel meg a Hivatalos Szabályoknak, vagy bármilyen okból nem fogad el egy díjat, a nyereményét elveszítheti.

 

h.            Nyertesek listája. A Szponzor saját belátása szerint közzéteheti az egyes Igazolt Nyertesek nevét a Szponzor webhelyein. Minden Igazolt Nyertes nevét ésszerű kérésre hozzáférhetővé tesszük azon személyek számára, akik a Promóciós Időszak végétől számított 30 napon belül „Treat Codes 2022” feliratú, megcímzett válaszborítékot küldenek a Szponzornak. a 11. szakaszban található címre. Ha egy Igazolt Nyertes tiltakozik nevének közzététele vagy elérhetővé tétele ellen, kérjük, lépjen kapcsolatba a Szponzorral. Felhívjuk a figyelmed, hogy a Szponzor köteles lehet ezeket az információkat a szabályozó hatóságnak megadni.

 

5.            NYEREMÉNYTELJESÍTÉS. A nyereményeket a Nyereményteljesítő Ügynökség a nyertes igazolását követő 60 napon belül eljuttatja az Igazolt Nyerteshez, az Igazolt Nyertes lakcímére (ezt az Igazolt Nyertesek adják meg a nyertes hitelesítési folyamata során). A nem kézbesíthetőként visszaküldött nyeremények elveszhetnek.

 

6.           KÖZZÉTÉTELI ENGEDÉLY JOGOSULTSÁG. A Promócióban való részvétellel minden Igazolt Nyertes vállalja, hogy részt vesz a Szponzor által megkívánt ésszerű mértékű közzétételben. Minden Igazolt Nyertes engedélyezi a Szponzornak, hogy felhasználja nevét, címét (város/állam/ország), PSN-azonosítóját, avatárját, valamint más információkat és tartalmakat, amelyeket a Szponzor által szervezett bármilyen nyilvános eseménnyel kapcsolatban osztottak meg, a Promóció népszerűsítése érdekében (akár az online, akár az offline médiában) előzetes értesítés, felülvizsgálati vagy jóváhagyási jog és további ellenszolgáltatás nélkül, kivéve, ha azt törvény tiltja. Az ilyen közzétételről való leiratkozáshoz az Igazolt Nyertes értesítheti a Szponzort, ha ír a 11. szakaszban található szponzori címre.

 

7.            ADATGYŰJTÉS ÉS -FELDOLGOZÁS.

A Promócióval kapcsolatban gyűjtött információkat a Szponzor Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően gyűjtjük, amely elérhető a https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/ oldalon. A Promócióban való részvétellel minden Jelentkező elfogadja a Szponzor Adatvédelmi Szabályzatának feltételeit. A Nyereményteljesítő Ügynökség által a Promócióval kapcsolatban gyűjtött információkat a https://privacy.rtm.com/PrivacyPolicy.pdf oldalon elérhető adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük.

 

Argentína, Chile és Mexikó esetében: a részvétel magában foglalja a felvételek, fényképek, képek vagy kép- és/vagy hangfelvételek és/vagy a Jelentkezők személyes adatainak nyilvános terjesztésére, továbbítására, újraközvetítésére, reprodukálására vagy közzétételére vonatkozó kifejezett felhatalmazást általában a Jelentkezőknél, és kifejezetten a nyertesnél, minden kommunikációs eszközön (vizuális, hang vagy egyéb, ideértve a sugárzott televízión, antennán, kábelen, műholdon, rádión, interneten stb. történő prezentációt) bármilyen célból a verseny időtartama alatt, és legfeljebb három (3) évig a befejezést követően anélkül, hogy a Jelentkezőnek joga lenne kártérítésre vagy kompenzációra. A Jelentkezők szavatolják, hogy a hang- és/vagy személyes adatok kiállítása, közzététele, terjesztése és vagy reprodukálása tekintetében nincs olyan harmadik fél, aki kizárólagos joggal rendelkezik. Ellenkező esetben vállalják, hogy a Szponzort mentesítik minden olyan követelés alól, amellyel egy harmadik fél ebből az okból előállhat. A Jelentkezők elismerik, hogy a részvétel nem okoz számukra semmiféle anyagi kárt, ezért lemondanak minden igényükről, ami a bevételük csökkenése miatt felmerülhetne.

 

Argentína esetében: A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME: A pályázók minimum hat (6) hónapos időközönként férhetnek hozzá az ingyenesen rendelkezésre bocsátott adatokhoz, kivéve, ha a 25 326. számú törvény 14. cikkelye 3. bekezdésének rendelkezései szerint az erre vonatkozó jogos érdek bizonyított. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ORSZÁGOS IGAZGATÓSÁGA, 25 326 sz. Felügyelő Testület.

 

8.            A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA ÉS FELOLDÁSA. 

A Promócióban való részvétellel a törvény által megengedett legteljesebb mértékben minden Résztvevő vállalja, hogy kártalanítja, felmenti és ártatlannak nyilvánítja a Szponzort, valamint minden egyes alkalmazottját, ügynökét, szülőjét, partnerét, leányvállalatát és kapcsolt vállalkozását (a „Kapcsolatban Álló Felek”) a Promócióval kapcsolatban felmerülő mindennemű felelősség, sérülés, veszteség vagy kár alól, beleértve az anyagi károkat, személyi sérüléseket és haláleseteket, amelyek a Promócióval, az arra való felkészüléssel, az arra való utazással vagy az abban való részvétellel kapcsolatban fordulhatnak elő, beleértve a díjak birtoklását, elfogadását vagy felhasználását, illetve a Promócióval kapcsolatos tevékenységekben való részvételt, a publikálási jogokon alapuló igényeket, a védjegyek vagy szerzői jogok megsértését, a magánélet megsértését vagy a rágalmazást, az adatvédelmet és az áru kiszállítását.

 

A fentiek korlátozása nélkül, hacsak a vonatkozó helyi törvények nem írják elő, a Kapcsolatban Álló Felek nem vállalnak felelősséget: semmilyen helytelen vagy pontatlan részvételi információért; emberi hibákért; műszaki hibákért; elveszett, ellopott, megcsonkított, hibásan kézbesített, postaköltség-hátralékos, olvashatatlan, hiányos vagy nem megfelelő időpontban elküldött részvételért, amely korlátozhatja a jelentkező azon képességét, hogy részt vegyen a Promócióban, még akkor is, ha a Szponzor hanyagsága okozta; bármely telefonhálózat, számítógépes online rendszer, számítógépes berendezés, szerver, szolgáltató vagy szoftver meghibásodása, kihagyása, megszakítása, törlése vagy hibája, ideértve a jelentkező vagy bármely más személy számítógépének sérülését vagy károsodását, amely a programban való részvétellel vagy részvételi képtelenséggel kapcsolatos; a weboldal elérésének, az információkat és adatokat feltöltésének akadályoztatása; a részvétele ellopása, manipulálása, megsemmisítése, jogosulatlan elérése vagy megváltoztatása; késve vagy hibásan feldolgozott, illetve a telefon, számítógép meghibásodása elektronikai meghibásodás, a telefonvonalak, internet vagy bármely weboldal (beleértve a Webhelyet is) forgalmi torlódása vagy bármilyen más okból miatt későn vagy hibásan feldolgozott adatok; nyomtatási vagy egyéb hibák; vagy ezek bármilyen kombinációja. Az információk vagy adatok feltöltésének vagy a Webhelyen történő információbevitelének igazolása nem minősül kézbesítési vagy átvételi igazolásnak. Az olvashatatlan, ismétlődő és hiányos jelentkezések kizárásra kerülnek. A Szponzor által meghatározott hamis, félrevezető vagy megtévesztő jelentkezések vagy cselekedetek jogosulatlanná teszik a jelentkezéseket, és minden kapcsolódó részvétel érvénytelen lesz.

 

Az érintett felek a hatályos jogszabályok által megengedett maximális mértékig nem felelősek a Promócióból eredő vagy azzal kapcsolatos esetleges, következményi vagy büntető jellegű károkért.

 

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLETLEN, SZÜKSÉGSZERŰEN KÖVETKEZŐ VAGY EGYÉB KÁROKÉRT VÁLLALT FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIVÉTELEZÉSÉT; ENNEK KÖVETKEZTÉBEN A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIVÉTELEZÉSEK EGY RÉSZE NEM VONATKOZIK AZOKRA A JELENTKEZŐKRE, AKIK EZEN JOGHATÓSÁGOK ALÁ TARTOZNAK.

 

9.            ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK.

a.            A módosítás, felfüggesztés vagy visszavonás joga.. A Szponzor kizárólagos joga a Promóciót vagy annak bármely részét bármilyen módon törölni, felfüggeszteni vagy módosítani, ha a Szponzor úgy dönt, hogy

 

i.             a Promóció nem hajtható végre a Szponzor szándékai szerint, vagy

 

ii.            bármilyen hiba, mulasztás, csalás, műszaki hiba, manipuláció, számítógépes vírus, háború, közegészségügyi vészhelyzet vagy egyéb műszaki vagy egyéb tényező, amely a Szponzor ésszerű ellenőrzésén kívül esik, rontja vagy ronthatja a Szponzor képességét a Promóció megfelelő lebonyolítására, tekintettel az alkalmazandó jogszabályokra vagy szabályozásokra.

 

Bármely ilyen törlés, felmondás vagy felfüggesztés esetén a Szponzor dönthet úgy, hogy az ezen időpont előtt beérkezett összes jogosult, nem gyanús részvétel közül húz; ha ez történik, a www.playstation.com szponzori webhelyen keresztül értesítünk.

 

b.            Bugok, hibák és meghibásodások.. A Szponzor nem vállal felelősséget a Promóció során felmerülő problémákért, hibákért vagy meghibásodásokért, amelyekkel a Jelentkezők szembesülhetnek.

 

c.            Promóció manipulálása vagy beavatkozás. A Szponzor kizárhat bármely Jelentkezőt (és az ő összes részvételét) ebből a Promócióból, illetve a Szponzor vagy bármely testvérvállalata által jelenleg vagy a jövőben lebonyolított bármely más promócióból, abban az esetben, ha

 

i.             ha valaki manipulálja a részvételi folyamatot; vagy

 

ii.            csalás vagy kötelességszegés, amely befolyásolja a Promóció integritását.

 

d.            A Hivatalos Szabályok ellenőrzése. A jelen Szabályzat és a Promóció bármely más anyaga közötti ellentmondás esetén a jelen Szabályzatot kell alkalmazni.

 

e.            Részleges érvénytelenség. Ha a megfelelő joghatósági törvényszék e szabályok bármely részét jogellenesnek, érvénytelennek vagy más módon végrehajthatatlannak ítéli meg, a szabályok adott része eltávolítottnak tekintendő, és a Szabályzat többi része továbbra is érvényben marad.

 

f.             Fordítások. A Szponzor elérhetővé teheti jelen Szabályzat hivatalos fordítását az angoltól eltérő nyelveken is.  A törvény által megengedett mértékig a jelen Szabályzat angol nyelvű változata és bármely fordítása közötti ütközés esetén az angol nyelvű változat szerinti értelmezést kell alkalmazni.

 

10.          SZPONZOR. A Promóció Szponzorát az egyes Résztvevő Területeken az alábbi táblázat tartalmazza:

 

RÉSZTVEVŐ TERÜLET                        REGIONÁLIS SZPONZOR

Argentína, Kanada, Chile, Mexikó and Egyesült Államok*

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway

Foster City, CA 94404

 

Hongkong, Indonézia, Japán, Malajzia, Szingapúr, Dél-Korea, Tajvan, Thaiföld

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokió

108-8270 Japán

 

Ausztrália, Ausztria, Belgium, Horvátország, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Hollandia, Norvégia, Portugália, Oroszország, Szaúd-Arábia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Új-Zéland, Lengyelország, Egyesült Királyság.

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street,

London W1F 7LP

Egyesült Királyság

 

A Szponzornak a Promócióval és a jelen Hivatalos Szabályzattal kapcsolatos döntései véglegesek, és minden tekintetben kötelező erejűek. A Promócióval vagy a Hivatalos Szabályokkal kapcsolatos kérdéseikkel a Jelentkezőknek a lakóhelyük szerinti földrajzi régió Szponzorához kell fordulniuk. A jelen Szabályok alkalmazásában egy adott személy lakóhelyét az az ország határozza meg, amelyben a PlayStation Network-fiókját regisztrálták.

 

11.          IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG. A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig a jelen Szabályzat és a felmerülő viták az alábbi táblázat szerint kerülnek elbírálásra az egyes Résztvevő Területekre vonatkozóan. A jelen megállapodás bármely részének érvényesítésére irányuló bármely peres eljárás során az összes költséget és díjat, beleértve az ügyvédi díjakat is, a nem pernyertes fél fizeti.

 

RÉSZTVEVŐ TERÜLETEK                        IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

Argentína, Kanada, Chile, Mexikó and Egyesült Államok*

Azon Jelentkezők számára, akik ezeken a Résztvevő Területeken élnek, jelen Szabályzatot az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államának törvényei szabályozzák, azok értelmezik és magyarázzák, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra. Bármely, választottbírósági eljárás alá nem tartozó, és nem kis értékű követelések bíróságán kezdeményezett vitát bármelyik fél kezdeményezheti az illetékes bíróság előtt Kalifornia államban, San Mateo megyében, illetve az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán, Kalifornia északi körzetében, és a felek (a Versenyző és a Szponzor) megállapodnak abban, hogy alávetik magukat e bíróságok kizárólagos joghatóságának és helyszínének, és lemondanak minden joghatósággal, helyszínnel és nem megfelelő fórummal kapcsolatos kifogásról.

 

Hongkong, Indonézia, Japán, Malajzia, Szingapúr, Dél-Korea, Tajvan, Thaiföld

Az ezeken a Résztvevő Területeken lakó Jelentkezők esetében a jelen Szabályokat Japán törvényei szerint értelmezik, a kollíziós szabályok figyelmen kívül hagyásával. Bírósági vita esetén a Felek alávetik magukat a Tokiói Kerületi Bíróság kizárólagos joghatóságának.

 

Ausztrália, Ausztria, Belgium, Horvátország, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Írország, Hollandia, Norvégia, Portugália, Oroszország, Szaúd-Arábia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Új-Zéland, Lengyelország, Egyesült Királyság.

Az ezeken a Résztvevő Területeken lakó Résztvevők esetében a jelen Szabályok az angol jog szerint értelmezendők. Bírósági vita esetén a felek alávetik magukat az angliai és walesi bíróságok nem kizárólagos joghatóságának.