playstation.com

Jogi információk

PLAYSTATION® PLUS FESTIVAL OF PLAY VERSENY

HIVATALOS SZABÁLYOK

A PlayStation Plus Festival of Play versenyben (a „Promóció”) való részvétellel elfogadja jelen Hivatalos szabályokat és a Támogató döntéseit, amelyek véglegesek és jogerősek minden tekintetben, fellebbezés lehetősége nélkül.

 

A NEVEZÉSHEZ, DÍJ MEGNYERÉSÉHEZ ÉS DÍJ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NEM SZÜKSÉGES VÁSÁRLÁS. A VÁSÁRLÁS és a fizetés NEM NÖVELI A NEVEZŐ NYERÉSI ESÉLYEIT.

 

1.     TÁMOGATÓ: A Promóció Támogatója az alábbi táblázatban található a Részt vevő országok/régiók szerint.

 

TÁMOGATÓ

CÍM

Részt vevő országok/régiók

Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited

10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Egyesült Királyság

 

Amennyiben az Európai Gazdasági Térségben lakik, tevékenységünket a holland ágazatunkon keresztül végezzük, amelynek bejegyzett címe Olympia 1, 1213NS Hilversum, Hollandia, telephelyszáma pedig 000051647869.

Ausztrália, Ausztria, Belgium, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Dél-afrikai Köztársaság, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Új-Zéland („SIEE-régió”)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

 

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, Egyesült Államok

Amerikai Egyesült Államok*, Argentína, Kanada és Mexikó („SIEA-régió”)

 

*Érvényes az Amerikai Egyesült Államok 50 államában és Washington, D.C. szövetségi kerületben. A Promóció érvénytelen az Amerikai Egyesült Államok társult államaiban, külbirtokain, tengerentúli katonai létesítményein, valamint ahol törvény általi tiltás vagy korlátozás vonatkozik rá.

 

Sony Interactive Entertainment Inc

 

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokió, 108-8270, Japán

Japán

(„SIEI-régió”)

 

 

2.     Promóciós időszak: A Promóció közép-európai idő szerint 2023. február 15. 17:30-kor kezdődik és közép-európai idő szerint 2023. február 24. 08:59:59-kor ér véget (a továbbiakban: „Teljes promóciós időszak”). A Támogató számítógépe szolgál a Promóció hivatalos órájaként.

 

3.     Jogosultság: Jelen Promócióban csak az a személy vehet részt, aki: (i) a Promócióban Részt vevő országokban/régiókban jogszerűen tartózkodik, (ii) betöltötte a 18. életévét és átlépte a lakhelye (állam/terület/tartomány) szerint megállapított hivatalos nagykorúság határát, és (iii) rendelkezik PlayStationTM Network-fiókkal („PSN-fiók”). Minden ilyen személy „Nevezőnek” minősül.

 

A Sony csoport bármely vállalatának (például Sony Interactive Entertainment vagy Sony Electronics), vagy azok anyavállalatainak, leányvállalatainak, társvállalatainak, reklám-és promóciós ügynökségeinek (együttesen: „Promóciós személyek”) alkalmazottai, illetve azok közeli családtagjai (pl. házastárs, szülő, gyerek, testvér és azok házastársai, és törvény szerinti rokonai, lakhelytől függetlenül), illetve a velük egy háztartásban élők és egy lakóhelyre bejelentett személyek, rokoni kapcsolattól függetlenül nem jogosultak a nevezésre és a díjak megnyerésére. A Promóció érvénytelen, ahol törvény általi tiltás vagy korlátozás vonatkozik rá.

 

A Promócióban való részvétel egyben azt is jelenti, hogy a Nevező teljes mértékben és feltétel nélkül elfogadja jelen Hivatalos szabályokat és a Támogató által hozott döntéseket és értelmezéseket, amelyek a Promóció minden vonatkozásában véglegesek és jogerősek. A Promócióval kapcsolatos ügyekben a Támogató e-mailen keresztül veheti fel a kapcsolatot a Nevezőkkel. A Támogató a PSN-azonosítóhoz tartozó e-mail-címet fogja használni, amelyet a nevezéskor kellett megadni. A Nevező nem módosíthatja az e-mail címét.

 

Argentína, Mexikó és Brazília esetében a Támogató fenntartja a jogot a Promóció vagy annak bármely részének törlésére, felfüggesztésére és/vagy módosítására, amennyiben előzetes értesítést küld a résztvevőknek. 

 

4.     A NEVEZÉS MÓDJA

 

A Teljes promóciós időszak alatt minden Nevező a Részt vevő országokból/régiókból esélyt kap arra, hogy Díjat nyerjen a https://www.playstation.com/ps-plus/festival-of-play-competition/ weboldalon megjelenő három kérdés megválaszolásával, adataik elküldésével és a Hivatalos szabályok elfogadásával.

 

A Nevezőknek be kell jelentkezniük a PSN-fiókjukba a PSN-azonosítójukkal (amennyiben még nem jelentkeztek be).

 

A bejelentkezést követően a Nevezőknek a hivatkozásokat és az utasításokat követve kell megválaszolniuk a kijelölt kérdéseket.

 

Kizárólag az Amerikai Egyesült Államokban állandó lakcímmel rendelkező személyek számára.  Alternatív nevezési mód: E-mailes nevezéshez küldjön egy e-mailt a(z) SIE-PlayStation-Plus@sony.com címre „PlayStation Plus Festival of Play verseny” tárggyal, és adja meg a teljes nevét, utcanevét, házszámát, városát, államát, irányítószámát, e-mail-címét és tízjegyű telefonszámát az e-mail törzsszövegében.

 

Nevezési korlát: minden egyénnek csak egy (1) nevezésre van lehetősége a Teljes promóciós időszak alatt. Amennyiben több mint egy (1) nevezés érkezik ugyanattól a személytől, az ilyen nevezéseket a Támogató a saját belátása szerint kizárhatja. A Nevezők számára tilos egynél (1-nél) több e-mail-címet, fiókot vagy több személyazonosságot használni. Ha bebizonyosodik, vagy felmerül annak gyanúja, hogy egy Nevező egynél több e-mail-címet, vagy több személyazonosságot is használ arra a Promócióban való részvételre, a Nevezőt a Támogató a saját belátása szerint kizárhatja, vagy megvonhatja tőle a nyereményre vonatkozó jogosultságot.

FONTOS: Üzenetküldési és adatforgalmi díjak merülhetnek fel, ha a Nevező SAJÁT mobileszközről jelentkezik a PROMÓCIÓRA. A díjszabásokról a Nevezőknek kell érdeklődniük a mobilszolgáltatójuknál. Az EBBEN A PROMÓCIÓBAN való részvételhez vagy díj megnyeréséhez nincs szükség mobileszközről történő nevezésre.

 

 

5.     A DÍJAK NYERTESEINEK MEGHATÁROZÁSA

 

A mindhárom kérdésre helyesen válaszoló Nevezők az alapján kerülnek felosztásra, hogy a SIEE-régióban, a SIEA-régióban vagy a SIEI-régióban tartózkodnak.

 

Mindegyik régió saját Díjakkal rendelkezik (mindegyik külön „Nyereményalap”), amelyek a potenciális nyertesek között sorsolással kerülnek kiosztásra.

 

A Díjakra vonatkozó nyerési esélyt a mindhárom kérdésre helyes választ adó Nevezők száma határozza meg.

 

 

Résztvevő régiója

Nyereményalap

SIEE-régió

1 db Sony technológiai csomag, amely a következőkből áll:

 

-          1 db OLED TV, XR-55A75K

-          1 db hangprojektor, HT-A5000

-          1 db fejhallgató, WH-1000XM5

SIEA-régió

 

1 db Sony technológiai csomag, amely a következőkből áll:

 

-          1 db 65X90K Full Array TV

-          1 db hangprojektor, HT-A5000

-          1 db fejhallgató, WH-1000XM5

SIEI-régió

 

1 db Sony technológiai csomag, amely a következőkből áll:

 

-          1 db BRAVIA XR 65X90K

-          1 db hangprojektor, HT-A5000

-          1 db fejhallgató, WH-1000XM5

 

 

 

 

Minden potenciális nyertest a Támogató 2023. március 10-énközép-európai idő szerint 08:59:59-kor vagy korábban visszaigazol.

 

Minden potenciális nyertesnek a Támogató üzenetet fog küldeni a PSN-fiókjukhoz tartozó e-mail-címre, amelyben értesíti őket arról, hogy nyertek.

 

A Díjak kézbesítésének elősegítése érdekében a megfelelő Támogató a nyertesektől a következő adatokat kéri el: teljes név, lakcím, telefonszám és adószám (ha lehetséges) („Kézbesítési adatok”).

 

A Díjak becsült kereskedelmi értéke (Approximate Retail Value – ARV) régiónként 2497 USD.

 

A Díjakat a Támogató (vagy egy díjkézbesítő partner) a nyertesek lakcímére tizenöt (15) munkanapon belül kézbesíti, miután megkapta a nyertesek Kézbesítési adatait, valamint ellenőrizte a nyertesek jogosultságát. A postafiókokba történő kézbesítés nem engedélyezett.

 

Kivéve, ahol tilos, minden vonatkozó szövetségi, állami vagy helyi adó befizetése minden nyertes saját kizárólagos felelőssége.

 

Kanadai lakosoknak: Mielőtt megerősítenék a díj visszaigazolt nyerteseként, a potenciális nyertesnek a díj igénybe vételéhez helyesen meg kell válaszolnia egy matematikai tudást tesztelő kérdést mechanikai vagy egyéb segítség nélkül.

 

6.     Korlátozott jogi felelősség: EZEN HIVATALOS SZABÁLYOKBAN SEMMI SEM ZÁRHATJA KI, VAGY KORLÁTOZHATJA BÁRMI MÓDON A TÁMOGATÓ FELELŐSSÉGÉT CSALÁS, SZÁNDÉKOS SZABÁLYSZEGÉS, GONDATLANSÁGÁBÓL FAKADÓ HALÁLESET VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉS ESETÉN, AMENNYIBEN A FELELŐSSÉGE NEM ZÁRHATÓ KI VAGY KORLÁTOZHATÓ JOGI SZEMPONTBÓL. A Promócióban való részvételükkel a Nevezők egyetértenek azzal, hogy a Promóciós személyek és azok társvállalatai, leányvállalatai, képviselői, tanácsadói, szerződéses partnerei, jogi tanácsadói, hirdetési, PR-, promóciós, megvalósítási és marketingügynökségei, webhelyszolgáltatói, illetve tisztviselői, igazgatói, részvényesei, alkalmazottai, képviselői, megbízottjai és ügynökei (a továbbiakban: „Érintett felek”) nem felelősek a következőkért: (i) elveszett, késedelmes, hiányos, ellopott, rossz címre kézbesített, portós vagy kézbesíthetetlen e-mail/szöveges üzenet vagy postai levél; (ii) bármilyen számítógép, telefon, műhold, kábel, hálózat, elektronikai vagy internetes hardver vagy szoftver meghibásodása, leállása, kapcsolódási vagy rendelkezésre állási hibája; (iii) érthetetlen, hibás, zavaros adatátvitel, a szolgáltató/hálózat elérhetősége, rendelkezésre állás vagy adatforgalmi túltelítettség; (iv) bármilyen műszaki, mechanikai, nyomtatási vagy nyomdai hiba vagy egyéb hiba; (v) a regisztrációs adatok helytelen, pontatlan vagy meg nem valósult rögzítése, a szóban forgó adatok elvesztése; (vi) bármilyen hiba, mulasztás, megszakítás, törlés, meghibásodás, késedelem a működésben vagy az adatátvitelben, a kommunikációs vonalak hibája, műszaki hiba, lopás, károkozás vagy a Promócióhoz való jogosulatlan hozzáférés; (vii) bármilyen sérülés vagy káreset a személy számítógépében, ami azzal kapcsolatos, vagy arra vezethető vissza, hogy a személy részt vett a Promócióban és/vagy elfogadott egy Díjat; és (viii) olyan nevezések, amelyek késedelmesek, meghamisítottak, elveszettek, rossz helyre kerültek, rossz helyre irányítottak, megmásítottak, hiányosak, töröltek, sérültek, zavarosak, vagy bármi egyéb miatt nem felelnek meg a Hivatalos szabályoknak. Továbbá a Promóciós személyek nem felelősek a nyerteseknek szóló megválaszolatlan vagy kézbesíthetetlen értesítésekért.     

 

A Promócióba való nevezéssel minden Nevező egyetért a következőkkel: (i) magára nézve kötelezőnek tekinti a Hivatalos szabályokat, ideértve a nevezés követelményeit is; (ii) lemond a jogáról, hogy a Hivatalos szabályokra vonatkozóan kétértelműségre hivatkozzon; (iii) lemond minden arra vonatkozó jogáról, hogy követeléssel, jogi keresettel éljen vagy eljárást indítson az Érintett felekkel szemben a Promócióval kapcsolatban; és (iii) örökre és visszavonhatatlanul a beleegyezését adja ahhoz, hogy mentesíti az Érintett Feleket minden igénytől, keresettől, bírálattól, jogi lépéstől, eljárástól, büntetéstől, bírságtól, felelősségre vonástól, költség és kiadás megtérítésétől (beleértve de nem kizárólag a méltányos ügyvédi költségeket), amelyek a következőkkel kapcsolatban merülhetnek fel: (a) a Promóció, ideértve többek között bármilyen, a Promócióval kapcsolatos tevékenységet és az abból származó elemeket, a Nevező nevezését, illetve a Promócióban való részvételét vagy arra való képtelenségét; (b) harmadik fél magánszférájának, személyes jogainak nyilvánossághoz fűződő jogainak vagy saját szellemi tulajdonát képező jogainak megsértése; (c) a Díj (vagy annak részének) használatával kapcsolatos elfogadás, jelenlét, átvétel, azzal kapcsolatos utazás, részvétel, kézbesítés, tulajdonba vétel, használat, nem használat, helytelen használat, használatra való képtelenség, elvesztés, károsodás, megsemmisülés, gondatlanság vagy szándékos szabályszegés; (d) a díjazásban (vagy a díj bármely részében) történt bármilyen változás; (e) emberi mulasztás; (f) bármilyen jogtalan, gondatlan vagy jogosulatlan tett vagy mulasztás az Érintett felek bármelyikének részéről; (g) a díjazás (vagy egyes elemeinek) elvesztése, késése, ellopása, károsodása vagy megsemmisülése; vagy (h) a Nevező gondatlansága vagy szándékos szabályszegése.

 

Amennyiben a Promóció bármilyen okból nem folytatható le a tervezettek szerint, a Támogató fenntartja a jogot, hogy (előzetes értesítéssel) saját belátása szerint visszamondja, megszüntesse, módosítsa vagy felfüggessze a Promóciót és/vagy folytassa a Promóciót; ideértve a nyertesek kiválasztását tisztességesnek és méltányosnak ítélt módon, ideérve a nyertesek kiválasztását a jogosult nevezések közül, melyek még a visszamondás, megszüntetés, módosítás vagy felfüggesztés előtt történtek. Semmilyen körülmények között nem kerül sor a Hivatalos szabályokban foglaltaknál több Díj odaítélésére. Abban az esetben, ha technikai, nyomdai, mechanikai, adminisztrációs, nyomtatási, előállítási, számítógépes vagy valamilyen egyéb hiba miatt több nyertes lesz, mint amennyit a Hivatalos szabályok megengednek, a jogosultak közül egyszerű sorshúzással fogják meghatározni a nyerteseket.

 

A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL AZ EZZEL A PROMÓCIÓVAL KAPCSOLATOS MINDEN TÉNYEZŐT, A DÍJAKAT IS IDEÉRTVE, PILLANATNYI ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTUNK, BÁRMIFÉLE, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR BELEÉRTETT GARANCIA NÉLKÜL BIZTOSÍTUNK, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA, ADOTT CÉLLAL KAPCSOLATOS MEGFELELŐSÉGRE ÉS NEMLEGES MEGÁLLAPÍTÁSRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS.

 

7.     ALKALMAZANDÓ JOG: A hatályos jogszabályok által megengedett mértékben a jelen Szabályok és bármely, velük kapcsolatban felmerülő vagy a Promócióval kapcsolatos jogvita esetében az alábbiaknak megfelelően fog alakulni az alkalmazandó jog:

 

 

REGIONÁLIS TÁMOGATÓ

ALKALMAZANDÓ JOG

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

Az SIEE-régióban, az Európai Gazdasági Térségen kívül lakó Nevezők esetében a jelen Szabályokat Anglia törvényeivel összhangban kell értelmezni és magyarázni, és a felek (minden Nevező és a Támogató) köteles alávetni magát Anglia és Wales bíróságai nem kizárólagos joghatóságának.

 

Az SIEE-régióban, az Európai Gazdasági Térségen belül lakó Nevezők esetében a jelen Szabályokat Hollandia törvényeivel összhangban kell értelmezni és magyarázni, azonban Ön a lakóhelye szerinti országa kötelező törvényeinek további védelmét élvezi. Lakóhelye kötelező jogszabályai elsőbbséget élveznek Hollandia törvényeivel szemben.

 

Sony Interactive Entertainment, LLC

Az SIEA-régió valamely országában lakó Nevezők esetében ezek olyan szabályok, amelyekre vonatkozóan Kalifornia állam törvényei az irányadók és azokkal összhangban kell értelmezni őket, tekintet nélkül a jogszabályok kollíziójára. Minden olyan jogvitát, amely nem képezi választott bírósági eljárás tárgyát, és amellyel kapcsolatban nem indítottak kis értékű követelésekkel kapcsolatos bírósági eljárást, bármelyik fél illetékes joghatóság bírósága elé terjeszthet, vagy Kalifornia állam San Mateo megyére vonatkozóan illetékes Legfelsőbb Bírósága elé, vagy az Egyesült Államok Kalifornia északi területére vonatkozóan illetékes Járásbírósága elé.

Sony Interactive Entertainment Inc.

Az SIEI-régióban lakó Nevezők esetében a jelen Szabályokat Japán törvényeivel összhangban kell értelmezni és magyarázni, és a felek (minden Nevező és a Támogató) köteles alávetni magát a Tokió Kerületi Bíróság nem kizárólagos joghatóságának.

 

 

A Nevező és a Regionális támogató egyaránt aláveti magát a fentiekben felsorolt illetékes bíróságok kizárólagos joghatóságának és illetékességének, és lemond minden joghatósági, illetékességi és nem megfelelő bírói fórumon alapuló tiltakozásról. A jelen megállapodás bármely részének betartásával kapcsolatos bármely eljárás során minden költséget és díjat, az ügyvédi díjakat is beleértve, a vesztes fél köteles megfizetni.

 

8.     ADATVÉDELEM:  A Támogató adatvédelmi szabályzata a https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/ oldalon érhető el.

 

Argentína, Mexikó és Brazília esetében: a részvétel magában foglalja általában a Nevezők és különösképpen a nyertes(ek) filmjeinek, fényképeinek, képeinek és képi vagy hanganyagainak és/vagy Személyes adatainak nyilvános terjesztésére, továbbítására, továbbadására, sokszorosítására vagy publikálására vonatkozó, kifejezett felhatalmazást, minden és bármely kommunikációs eszköz vonatkozásában (vizuális és hanganyagok és egyebek, ideértve többek között a fogható televíziós csatornákat, az antenna-, kábel- és műholdas televíziót, a rádiót, az internetet stb.), bármilyen célra a verseny időtartama alatt, valamint a befejeződése után legfeljebb három (3) éven át, anélkül, hogy a Nevezőnek jogában állna kompenzációt követelni vagy kompenzációt kapni. A Nevezők garanciát vállalnak arra, hogy nincsenek olyan külső felek, amelyek kizárólagos joggal rendelkeznek a hanganyagok és/vagy személyes adatok közzétételére, kiírására, terjesztésére és/vagy sokszorosítására vonatkozóan. Ellenkező esetben vállalják, hogy mentesítik a Támogatót bármely olyan követelés alól, amelyet külső felek támasztanak ezen okból kifolyólag. A Nevezők tudomásul veszik, hogy a részvétel nem okoz számukra semmilyen pénzügyi kárt, és ebből adódóan lemondanak a jövedelmük csökkenésével kapcsolatos bármilyen követelés lehetőségéről.

 

Argentína esetében: SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME: a Nevezők a biztosított adatokhoz legfeljebb hat (6) hónapos időközönként férhetnek hozzá ingyenesen, hacsak nem igazolható az erre irányuló jogos érdek a 25 326. törvény 3. bekezdésének 14. pontjában foglalt rendelkezésekkel összhangban. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK NEMZETI IGAZGATÓSÁGA, a 25 326. törvény ellenőrző szerve.

 

9.     Nyilvánossághoz fűződő jogok: a Promócióban való részvétellel minden Nevező feljogosítja a Támogatót arra, hogy a PSN-azonosítóját és -avatárját felhasználja a Promóció észszerű népszerűsítésével kapcsolatban a PlayStation csatornáin.

 

A Támogató köteles vagy közzétenni, vagy elérhetővé tenni azon adatokat, amelyek igazolják, hogy sor került a díjak kisorsolására, és hogy a díjakat a visszaigazolt nyerteseknek ítélték oda. Ezen kötelezettség teljesítése érdekében a Támogató közzéteheti a nyertesek vezetéknevét és a lakóhelyük szerinti megyét/államot. Ha egy nyertes nem hagyja jóvá a neve közzétételét vagy hozzáférhetővé tételét, arra kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a Támogatóval az Adatvédelmi szabályzatban megadott e-mail-címen. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a Támogatótól ettől függetlenül kérhetik a Nyertesek teljes listájának bemutatását a szabályozó szervek vagy külső felek, amennyiben ezt a helyi törvények előírják.

 

10.  Általános: a Promócióban való részvétel bármilyen, az itt leírtaktól eltérő módja érvénytelen. A Támogató fenntartja a jogot arra, hogy a saját belátása szerint kizárjon bármilyen nevezőt, akiről bebizonyosodik vagy gyanítható, hogy a Promóció működését befolyásolta; hogy a jelen Hivatalos szabályok ellen vét; vagy hogy sportszerűtlen módon viselkedik, vagy szándékosan megpróbálja megzavarni a jelen Promóció normális működését. A Promócióban való részvétel bármilyen, a Hivatalos szabályokban leírtaktól eltérő módja érvénytelen. Amennyiben kiderül, hogy egy személy egynél többször regisztrált vagy próbált regisztrálni több telefonszám, e-mail-cím, lakcím, több személyazonosság, IP-cím, proxiszerverek használatával, vagy bármilyen hasonló módszerrel, az adott személy minden nevezése semmisnek tekintendő, és a személy nem részesülhet semmilyen díjban, amit egyébként esetleg jogosult lenne megkapni. Ha bármilyen robottechnológiai, automatikus, makro, programozott, külső féltől származó vagy ezekhez hasonló módszerek segítségét igénybe veszik a Promócióban való részvételhez, az érvénytelenné teszi az ilyen módszerek által érintett nevezést, a módszereket alkalmazó személyt pedig kizárjuk a részvételből. A Nevezők és/vagy potenciális nyertesek kötelezhetők a személyazonosságuk és a részvételi jogosultságuk igazolására, a Támogató által kívánt módon. Amennyiben a nyertes személyazonossága vita tárgyát képezi, a nyertes nevezés azé lesz, aki a nevezéshez leadott regisztrációs űrlapon feltüntetett e-mail cím fiókjának jogosult tulajdonosa. „Jogosult fióktulajdonos” az a természetes személy, akinek egy olyan internetszolgáltató, online szolgáltató vagy egyéb szervezet (például vállalkozás vagy oktatási intézmény) egy e-mail címet bocsájtott a rendelkezésére, amely felelős a leadott e-mail-cím domainjébe tartozó e-mail-címek kiadásáért. Minden nevezőtől kérhető arra vonatkozó bizonyíték, hogy jogosult fióktulajdonos. FIGYELEM: MINDEN ARRA TETT KÍSÉRLET, HOGY SZÁNDÉKOSAN KÁRT OKOZZON A WEBHELYEKBEN, VAGY LEHETETLENNÉ TEGYE A PROMÓCIÓ TÖRVÉNYES LEBONYOLÍTÁSÁT, A BÜNTETŐJOGI ÉS POLGÁRJOGI TÖRVÉNYEK MEGSÉRTÉSÉNEK MINŐSÜL. AMENNYIBEN ILYEN KÍSÉRLET TÖRTÉNIK, A TÁMOGATÓ FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY A PRÓBÁLKOZÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLYTŐL VAGY SZEMÉLYEKTŐL KÁRTÉRÍTÉST VAGY MÁS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKET KÖVETELJEN A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG. Amennyiben a jelen Hivatalos szabályok bármely szava, kifejezése, tagmondata, mondata vagy egyéb része bármilyen okból betarthatatlannak vagy érvénytelennek bizonyul, a rendelkezést vagy annak érintett részét módosítani vagy törölni kell, úgy, hogy a Hivatalos szabályok fennmaradó rendelkezései továbbra is érvényesek és betarthatók legyenek. A jelen Hivatalos szabályok bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy betarthatatlansága nem lesz hatással a többi rendelkezés érvényességére vagy végrehajthatóságára. A nevezők nem jogosultak a jelen Hivatalos szabályok módosítására. Amennyiben a Támogató elmulasztja a jelen Hivatalos szabályok egyes rendelkezéseinek betartatását, az nem jelenti azt, hogy egyben lemond az adott rendelkezésről, és az adott rendelkezés továbbra is teljes mértékben érvényes és hatályos marad. Minden benyújtott nevezés és/vagy anyag a Támogató tulajdonává válik, és nem kerül visszaszolgáltatásra. Amennyiben bármilyen eltérés áll fenn a jelen Promóció részleteire vonatkozóan a Hivatalos szabályokban és a bármilyen más promóciós anyagban megjelent információk között (ideértve többek között az értékesítési pontokat, televíziós és nyomtatott formában megjelenő hirdetéseket, promóciós csomagokat és egyéb promóciós médiaanyagokat), a jelen Hivatalos szabályokban megjelent adatok tekintendők érvényesnek a Promócióra vonatkozóan.

 

11.  Nyertesek listája: A nyertesek listáját illetően az érdeklődő személyek felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot küldhetnek az adott régióra vonatkozóan megadott címekre:

 

 

Cím

SIEA-régió

Nyertesek listája, - PlayStation Plus Festival of Play verseny, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, Amerikai Egyesült Államok

SIEE-régió

Nyertesek listája, - PlayStation Plus Festival of Play verseny, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Egyesült Királyság

SIEI-régió

Nyertesek listája, - PlayStation Plus Festival of Play verseny, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokió 108-8270, Japán

 

A nyertesek listájával kapcsolatos kéréseknek legkésőbb 30 nappal a Teljes promóciós időszak lezártát követően be kell érkezniük.

 

Ha egy nyertes nem hagyja jóvá a neve nyilvános hozzáférhetővé tételét, arra kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a Támogatóval az Adatvédelmi szabályzatban megadott e-mail-címen:https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.

 

 

©2023 Sony Interactive Entertainment LLC. Minden jog fenntartva.