playstation.com

Jogi információk

PLAYSTATION® TERMÉKSZOFTVER LICENCMEGÁLLAPODÁSA (1.0-s változat)

KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA EL A PLAYSTATION TERMÉKSZOFTVER LICENCMEGÁLLAPODÁSÁT („MEGÁLLAPODÁS”) JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI MEGÉRTÉSÉHEZ.

A JELEN MEGÁLLAPODÁS ÖN KÖZÖTT ÉS A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. („SIE”) KÖZÖTT JÖN LÉTRE. A SZOFTVER (ALÁBBIAKBAN MEGHATÁROZOTT) BÁRMILYEN PLAYSTATION KONZOLBAN, PLAYSTATION ESZKÖZBEN (PL. VR HEADSET) VAGY MÁS PLAYSTATION PERIFÉRIÁBAN („TERMÉK”) TÖRTÉNŐ ELÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA KIFEJEZETTEN ATTÓL FÜGG, HOGY ÖN ELFOGADJA-E A JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT. A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖN KIJELENTI, HOGY A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN SZERZŐDÉST KÖTHET, ÉS ELFOGADJA A JELEN MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIT.

Jelen Megállapodást a saját, illetve az Ön Termékét elérő vagy használó személyek (beleértve, de nem kizárólagosan a Terméket az Ön engedélyével vagy az Ön felügyelete alatt használó magánszemélyek, pl. gyermekek) nevében fogadja el. Ön felelős a Termék mások általi használatáért, és azért, hogy betartsák a jelen Megállapodás feltételeit.

A SIE fenntartja a jogot, hogy időről időre módosítsa a jelen Megállapodás feltételeit. A jelen Megállapodás legújabb változata minden előző változatot hatálytalanít.

A „Szoftver” kifejezés jelen Megállapodásban (i) a SIE által terjesztett vagy az Ön számára elérhetővé tett vagy a jelen Megállapodás alapján az Ön Termékére telepített és (ii) az összes javítókészletet, fő- és alverziós frissítést, illetve azok új verzióit („Frissítések”) jelenti. A Szoftver magában foglalja (de nem kizárólag) a rendszerszoftvert, a firmware-t és az eszközszoftvert.

Ha Ön Európában, a Közel-Keleten, Afrikában, Ausztráliában, Óceániában, Indiában, az Orosz Föderációban vagy Ukrajnában van, a https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/ címen megtalálható szoftverhasználati feltételek alapján a Termékkel az Ön rendelkezésére bocsátott összes játék és szoftver használati engedélyét kapja meg, nem a pedig a tulajdonjogot. TOVÁBBÁ, ÖNT FOGYASZTÓKÉNT A VONATKOZÓ HELYI JOGSZABÁLYOK ÉRTELMÉBEN NEM KIZÁRHATÓ, KORLÁTOZHATÓ VAGY MÓDOSÍTHATÓ JOGOK ILLETHETIK MEG. E JOGOK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN FOGLALTAKKAL SZEMBEN.

Ha Ön Észak-Amerikában, Dél-Amerikában vagy Közép-Amerikában van, a https://www.playstation.com/en-us/legal/softwarelicense/ címen megtalálható szoftvertermék-licencmegállapodás alapján a Termékkel az Ön rendelkezésére bocsátott összes játék és szoftver használati engedélyét kapja meg, nem a pedig a tulajdonjogot.

MEGJEGYZÉS: HA ÖN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VAGY EGY ÉSZAK-, KÖZÉP- ÉS DÉL-AMERIKAI ORSZÁG/RÉGIÓ ÁLLANDÓ LAKOSA, A JELEN MEGÁLLAPODÁS A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA ÉS CSOPORTOS PERRŐL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ KITÉTELT TARTALMAZ A 8. PONTBAN, AMELY BEFOLYÁSOLJA AZ ÖN SZERZŐDÉSES JOGAIT BÁRMILYEN „VITA” ESETÉN (A 8. PONT MEGHATÁROZÁSA SZERINT) ÖN ÉS A „SONY SZERVEZET” KÖZÖTT (A 8. PONT MEGHATÁROZÁSA SZERINT). ÖNNEK JOGA VAN ELUTASÍTANI A KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA ÉS CSOPORTOS PERRŐL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ KITÉTELT A 8. PONTBAN LEÍRTAK ALAPJÁN.

 

1. LICENC RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA

A jelen Megállapodás feltételei alapján a SIE engedélyt ad a Szoftver korlátozott, nem kizárólagos, nem kereskedelmi, nem átruházható és nem visszavonható jellegű, kizárólagosan a Terméken történő használatához. A Szoftver jelenlegi változatától eltérő korábbi változatok használati joga megszűnik, mihelyst Ön megkapja vagy telepíti a Szoftver legújabb változatát a Terméken.

A SIE által licencelt, külső féltől származó szoftverek, technológiák vagy szolgáltatások bizonyos licencfeltételei megkövetelhetik, hogy a SIE értesítést és a külső féltől származó szoftverek, technológiák vagy szolgáltatások licencfeltételeiről tájékoztatást küldjön. Ezek az értesítések és licencfeltételek az Ön számára a https://www.playstation.com/oss/ címen vagy más, a SIE saját belátása szerint megfelelőnek talált helyen érhetők el.

A Szoftver minden használati joga csak licencelve van, a Szoftverhez Ön nem kap semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget. A SIE és licencadói tulajdonában van a Szoftverrel kapcsolatos minden szellemi tulajdonjog. A Szoftver minden használatára vagy elérésére a jelen Megállapodás feltételei és a vonatkozó szellemi tulajdonjogi rendelkezések érvényesek. Hacsak azt a jelen Megállapodás kifejezetten nem engedélyezi, a SIE és licencadói minden jogot fenntartanak a Szoftverhez.

 

2. KORLÁTOZÁSOK

Ön: (i) a Szoftvert nem terjesztheti, másolhatja, lízingelheti, adhatja bérbe, licencelheti tovább, teheti közzé, módosíthatja, javíthatja, adaptálhatja vagy fordíthatja le; (ii) a Szoftvert nem fejtheti vagy fordíthatja vissza vagy bonthatja szét, a Szoftverből nem hozhat létre származtatott tartalmat, illetve nem kísérelheti meg létrehozni a Szoftver forráskódját a tárgykódból; (iii) a Szoftver esetében nem használhat jogosulatlan, illegális, hamisított vagy módosított hardvert vagy szoftvert; (iv) nem használhat eszközöket a Szoftver vagy a Termék titkosítási, biztonsági vagy hitelesítési mechanizmusainak megkerülésére vagy letiltására; (v) nem telepítheti újra a Szoftver korábbi változatait; (vi) a Szoftverhez vagy Termékhez való hozzáféréssel vagy annak használatával nem sérthet meg törvényeket, rendeleteket és jogszabályokat, valamint a SIE vagy más harmadik felek jogait; (vii) nem használhat olyan hardvert vagy szoftvert, amely ahhoz vezet, hogy a Szoftver vagy Termék elfogad illetéktelen, illegális vagy kalóz hardvereket vagy szoftvereket; (viii) nem tehet szert a Szoftverre más módon, mint a SIE hivatalos elosztási módszerein keresztül; illetve (ix) a Szoftvert kizárólag a mellékelt dokumentációval megegyező módokon, illetve csak hivatalos szoftverekkel vagy hardverekkel használhatja, illetve a Szoftvert nem használhatja olyan illetéktelen szoftverek vagy hardverek tervezéséhez, fejlesztéséhez, frissítéséhez vagy terjesztéséhez, amelyek kapcsolódnak a Szoftverhez vagy Termékhez.

 

3. FRISSÍTÉSEK, KÜLSŐ FELEKKEL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK ÉS TARTALMAK

A SIE frissítéseket biztosíthat az Ön számára. Bizonyos frissítéseket Ön megkap, amikor bejelentkezik a PlayStation™Network hálózatba, mások a SIE webhelyén vagy a hivatalos csatornákon érhetők el.  A frissítések magukban foglalhatják egy új Szoftverkiadás biztonsági javítókészleteket, új technológiát vagy továbbfejlesztett beállításokat és funkciókat tartalmazó legújabb frissítését vagy letöltését, amelyek megelőzhetik az illetéktelen vagy kalóz tartalmakhoz való hozzáférést, vagy megelőzhetik a Termékkel kapcsolatban az engedély nélküli hardverek vagy szoftverek használatát. 

Mivel a Termék időről időre módosulhat, ezek a frissítések hatással lehetnek a Termék funkcióira. Előfordulhat, hogy egyes frissítések részben vagy teljes egészben eltávolítanak egyes aktuális jellemzőket, funkciókat vagy beállításokat, illetve módosíthatják vagy törölhetik az Ön aktuális beállításait, adatait vagy tartalmait.  A SIE azt ajánlja, hogy rendszeresen készítsen biztonsági másolatot az összes lehetséges adatról.

A frissítéseket és a Szoftver legújabb változatát a lehető leghamarabb telepítenie vagy telepíttetnie kell.  Ha Ön észszerű időn belül nem telepíti a frissítéseket vagy a szoftvereket, előfordulhat, hogy az Ön terméke nem megfelelően fog működni vagy nem kapja meg a legújabb biztonsági javítókészleteket. Hacsak a frissítés nem hibás, a SIE nem tartozik felelősséggel Önnel szemben a frissítés által okozott károkért, ha a telepítési folyamatot nem a SIE utasításainak megfelelően végezte el.

Külső felek más szolgáltatásokat vagy tartalmakat bocsáthatnak az Ön rendelkezésére, és ehhez megkövetelhetik a saját feltételeik és adatvédelmi nyilatkozatuk elfogadását. A Szoftver olyan webhelyeket vagy tartalmakat említhet vagy jeleníthet meg, illetve adhat hozzájuk hivatkozásokat, amelyeket külső felek függetlenül működtetnek vagy tartanak fenn („Külső felek tartalmai és hivatkozásai”).

A SIE és leányvállalatai nem ellenőrzik vagy irányítják a külső felek tartalmait és hivatkozásait, továbbá a SIE és leányvállalatai nem követik nyomon, nem hagyják jóvá, nem ajánlják, nem szavatolják, illetve nem támogatják a külső felek tartalmait és hivatkozásait. A SIE és leányvállalatai nem vállalnak Ön felé felelősséget külső felek semmilyen tartalmáért vagy hivatkozásaiért. Ön saját felelősségére támaszkodik külső felek tartalmaira és hivatkozásaira, és az ebből eredő következményekért minden felelősség Önt terheli.

 

4. ADATGYŰJTÉS/HITELESÍTÉS

A Rendszer vagy Szoftver által gyűjtött összes adat az Ön régiójára vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozat szerint kerül feldolgozásra. A gyűjtött személyes adatok típusairól, a gyűjtés okairól, a feldolgozás helyéről és módjáról, a megosztott felekről és az Ön jogairól szóló további információkért tekintse meg az Ön országára/régiójára vonatkozó Adatvédelmi nyilatkozatot, amely a https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/ címen érhető el.

Az Egyesült Államok, az észak-, közép- vagy dél-amerikai országok, Japán vagy kelet- vagy délkelet-ázsiai országok/régiók lakosaként a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben Ön ezennel lemond a Terméken keresztüli kommunikáció vagy játékmenet információival kapcsolatos minden jogról, vagy az adatvédelem, illetve az adatok bizalmasságának vagy nyilvánosságának elvárásáról, az adott régióra vonatkozó felhasználói útmutatóban és Adatvédelmi nyilatkozatban leírtak kivételével.

 

5. JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Szoftver a „JELENLEGI ÁLLAPOTÁBAN” kifejezett vagy hallgatólagos jótállás nélkül kerül biztosításra, kivéve a törvényes fogyasztói jogok és az alkalmazandó helyi jogok előírásai esetén. A SIE, a leányvállalatai és a licencadói kifejezetten elhárítanak az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, valamint a jogtisztaságra vonatkozó minden vélelmezett garanciát.

A SIE, A LEÁNYVÁLLALATAI ÉS A LICENCADÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A SZOFTVERHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY ANNAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, VAGY BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT. MINDADDIG, AMÍG EZ A RENDELKEZÉS VÉGREHAJTHATÓ AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁN BELÜL, A FENTI KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZATOK A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK, MÉG AKKOR IS, HA A JOGORVOSLAT NEM FELEL MEG EREDETI CÉLJÁNAK. EGYES ORSZÁGOK/RÉGIÓK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FENT EMLÍTETT KIVÉTELEKET VAGY KORLÁTOZÁSOKAT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY EZEN KORLÁTOZÁSOK ÉS KIVÉTELEK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

HA ÖN JAPÁNBAN, ILLETVE KELET-ÁZSIÁBAN VAGY DÉLKELET-ÁZSIÁBAN TALÁLHATÓ ORSZÁGBAN/RÉGIÓBAN ÉL, ÉS A SIE, A LEÁNYVÁLLALATAI ÉS A LICENCADÓI FELELŐSEK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A FELELŐSSÉG ADATVESZTÉS, HASZONVESZTÉS VAGY EGYÉB VESZTESÉG VAGY KÁR, AKÁR KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A RENDSZERSZOFTVER ELÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA A JELEN MEGÁLLAPODÁS BÁRMELY MÁS RENDELKEZÉSE ELLENÉRE FELMERÜLNE, A FELELŐSSÉGÜK AZ ÖN ÁLTAL ELSZENVEDETT KÖZVETLEN KÁROKRA KORLÁTOZÓDIK AZ ÖN ÁLTAL A FELELŐSSÉGET KIVÁLTÓ SZOFTVERREL RENDELKEZŐ TERMÉKÉRT TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZEG EREJÉIG, KIVÉVE, HA A SIE, A LEÁNYVÁLLALATAI ÉS A LICENCADÓI SZÁNDÉKOSAN VAGY SÚLYOSAN HANYAGUL JÁRTAK EL.  MINDADDIG, AMÍG EZ A RENDELKEZÉS VÉGREHAJTHATÓ AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁN BELÜL, A FENTI KORLÁTOZÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZATOK A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ÉRVÉNYESEK, MÉG AKKOR IS, HA A JOGORVOSLAT NEM FELEL MEG EREDETI CÉLJÁNAK.  EGYES ORSZÁGOK/RÉGIÓK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FENT EMLÍTETT KIVÉTELEKET VAGY KORLÁTOZÁSOKAT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY EZEN KORLÁTOZÁSOK ÉS KIVÉTELEK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

Ha Ön Európában, a Közel-Keleten, Afrikában, Ausztráliában, Óceániában, Indiában, az Orosz Föderációban vagy Ukrajnában van, Önre a következők vonatkoznak:

5.1. A vonatkozó helyi jogszabályok értelmében Önt nem kizárható, korlátozható vagy módosítható jogok illethetik meg. E jogok elsőbbséget élveznek a jelen Megállapodásban (és a jelen 5. pontban) foglaltakkal szemben.

5.2. Jelen Megállapodás:

5.2.1. nem érinti azokat a kötelező garanciákat vagy szavatosságokat, amelyekkel fogyasztóként rendelkezik a vonatkozó helyi jogszabályok értelmében (pl. hibás szoftver esetén felmerülő jogok);

5.2.2.  semmilyen módon nem zárja ki vagy korlátozza a mi, az alkalmazottaink, ügynökeink vagy alvállalkozóink hanyagságából eredő haláleset vagy személyes sérülés esetén fennálló felelősségünket;

5.2.3. semmilyen módon nem zárja ki vagy korlátozza a szándékos jogsértésünkből, csalásunkból, csalárd hamis állításainkból vagy súlyos gondatlanságunkból eredő felelősségünket; és

5.2.4. semmilyen módon nem zárja ki vagy korlátozza felelősségünket, hacsak az Ön vonatkozó helyi jogszabályai ezt lehetővé nem teszik.

5.3. Az 5.1. és 5.2. pont értelmében az Önnel szembeni felelősségünk az Ön által, a felelősséget kiváltó szoftverrel rendelkező termékért kifizetett összegre korlátozódik.

 

6. A MEGÁLLAPODÁS MEGSÉRTÉSE, JOGOK FELMONDÁSA ÉS A SIE JOGORVOSLATAI

Ha a SIE megfelelő bizonyítékkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy Ön megsértette a jelen Megállapodás feltételeit, a SIE saját maga vagy megbízottja révén megtesz minden intézkedést érdekei megvédésére, mint amilyen például a szoftver bizonyos részeihez vagy egészéhez való hozzáférés vagy a használat letiltása, a termék online vagy offline használatának letiltása, a PlayStation Network hálózathoz való hozzáférés megszüntetése, a termékre vonatkozó minden garancia, javítás vagy egyéb szolgáltatás megtagadása, az illetéktelen használat megakadályozására szolgáló automatikus vagy kötelező frissítések telepítése vagy ilyen eszközök üzembe helyezése, illetve a rendszerszoftver módosított vagy nem engedélyezett használatának megakadályozására szolgáló minden más észszerűen szükséges korrekciós erőfeszítés megtétele. A SIE által meghozott intézkedések és azok időtartama az Ön, a SIE és a többi felhasználó érdekeinek megvédéséhez szükséges mértékre korlátozódik.

A SIE, a leányvállalatai és a licencadói fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek a jelen Megállapodás megsértése esetén. A SIE részt vehet a Szoftver használatával kapcsolatos kormányzati vagy magánjogi tevékenységekben vagy vizsgálatokban.

 

7. EXPORTELLENŐRZÉS ÉS A JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ MEGFELELÉS

A Szoftver tartalmazhat olyan technológiát, amelyre bizonyos korlátozások vonatkoznak az exportellenőrzési jogszabályok és rendeletek alapján. A Szoftver ezért esetleg nem exportálható vagy nem exportálható újra e jogszabályokat és rendeleteket megszegő személyeknek és szervezeteknek. A Szoftver használatakor Önnek eleget kell tennie ezeknek a jogszabályoknak.

 

8. KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ EGYÉNI VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS EGYES ÁLDÓ LAKOSOK SZÁMÁRA

A következő, 8. pontban szereplő feltételek akkor vonatkoznak Önre a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben, ha Ön az Egyesült Államok vagy Észak-, Közép- vagy Dél-Amerikában levő ország/régió állandó lakosa.

A „vita” kifejezés bármilyen, a rendszerszoftver használatával kapcsolatos vitára, kárigényre vagy vitatott kérdésre vonatkozik Ön és a SIE, a Sony Interactive Entertainment LLC, bármely jelenlegi vagy korábbi leányvállalat, vagy az előzőek bármely jogi elődje vagy utódja között, beleértve a Sony Computer Entertainment Inc., a Sony Computer Entertainment America LLC és a Sony Interactive Entertainment America LLC vállalatokat („Sony szervezet”), a Szoftver használata során többek között a végzett adatok gyűjtésével, használatával, tárolásával vagy megosztásával kapcsolatban, függetlenül attól, hogy alapja szerződés, jogszabály, szabályozás, rendelet, károkozás (beleértve a csalást, megtévesztést, csalásra való ösztönzést vagy gondatlanságot), vagy bármilyen más jogi vagy méltányossági elmélet, és magában foglalja a jelen 8. pont érvényességét, érvényesíthetőségét vagy hatókörét (kivéve a lenti, csoportos perről való lemondási záradék végrehajthatóságát). A „vita” a végrehajtásának a lehető legtágabb értelmére utal.

Ha olyan vitája van (a lenti választottbíráskodásból kizártakon kívül) bármely Sony szervezettel vagy a Sony szervezet tisztségviselőivel, igazgatóival, munkatársaival vagy ügynökeivel („szemben álló Sony szervezet”), amely nem oldható meg a lent megkívánt tárgyalás útján, Önnek és a szemben álló Sony szervezetnek választottbíráskodással kell megoldást találniuk a vitás kérdésre a 8. pont rendelkezései alapján, és az adott vitára vonatkozóan nem indíthatnak bírósági pert. A választottbíróság azt jelenti, hogy a vitát egy semleges döntőbíró dönti el a bíróságon működő bíró vagy esküdtszék helyett.

ÖN ÉS A SONY SZERVEZETEK KIJELENTIK, HOGY AZ ÖN ÁLTAL VAGY A SONY SZERVEZETEK ÁLTAL A KIS KÁRIGÉNYEK BÍRÓSÁGÁN BEADOTT SEMMILYEN KÁRIGÉNYRE SEM VONATKOZNAK A 8. PONTBAN LEÍRT VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI FELTÉTELEK.

HA ÖN ELUTASÍTJA A 8. PONTBAN ISMERTETETT KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁST ÉS A CSOPORTOS PERRŐL VALÓ LEMONDÁST, A JELEN MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL ÍRÁSBAN ÉRTESÍTENIE KELL A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. VÁLLALATOT. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER CÍMRE KÜLDENDŐ LEVÉLNEK TARTALMAZNIA KELL: (1) AZ ÖN NEVÉT, (2) AZ ÖN CÍMÉT, (3) AZ ÖN BEJELENTKEZÉSI AZONOSÍTÓJÁT, HA VAN, ÉS (4) EGY EGYÉRTELMŰ NYILATKOZATOT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY NEM KÍVÁNJA A SONY SZERVEZETEKKEL VALÓ VITÁKAT VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSON KERESZTÜL ELDÖNTENI.

HA ÖNNEK BÁRMELY SONY SZERVEZETTEL VITÁJA VAN, ÍRÁSOS ÉRTESÍTÉST KELL KÜLDENIE A SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – DISPUTE RESOLUTION CÍMRE KÜLDENDŐ LEVÉLBEN LEHETŐSÉGET KELL ADNI A SZEMBEN ÁLLÓ SONY SZERVEZETNEK A VITA RENDEZÉSÉRE MEGEGYEZÉS ÚTJÁN.

Ön beleegyezik a vita megegyezéssel történő jóhiszemű rendezésébe legalább 60 napon belül a vitáról szóló értesítés dátumát követően. Ha a szemben álló Sony szervezet nem rendezi a vitát 60 napon belül a vitáról szóló értesítés kézbesítése után, Ön és a szemben álló Sony szervezet a 8. pontban leírt választottbíróságon kereshet jogorvoslatot.

MINDEN VITARENDEZÉSI ELJÁRÁS, AKÁR VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁSRA VAGY BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁSRA KERÜL SOR, CSAK EGYÉNI ALAPON, ÉS NEM CSOPORTOS VAGY KÉPVISELETI KERESET ALAPJÁN, VAGY EGY CSOPORT MEGNEVEZETT VAGY NEM MEGNEVEZETT TAGJAKÉNT, KONSZOLIDÁLVA, KÉPVISELŐ VAGY MAGÁN FŐÜGYÉSZ JOGI LÉPÉSEKÉNT VEZETHETŐ LE, KIVÉVE HA ÖN ÉS A SZEMBEN ÁLLÓ SONY SZERVEZET ABBAN ÍRÁSBAN KIFEJEZETTEN MEG NEM ÁLLAPODOTT A VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS ELINDÍTÁSA UTÁN.

Ha Ön vagy a szembenálló Sony szervezet úgy dönt, hogy választottbíráskodással rendezi a vitás kérdést, a választottbírósági eljárást kezdeményező fél az eljárást az Amerikai Választottbírósági Egyesület (American Arbitration Association) („AAA”), lásd www.adr.org, vagy a JAMS, lásd www.jamsadr.com, révén indíthatja el. A 8. pont feltételei az irányadóak, ha ezek ellentétben vannak a felek által választott választottbírósági szervezet szabályaival.

Ön és a Sony szervezetek egyetértenek abban, hogy ez a választottbírósági megállapodás államközi kereskedelmi tranzakciót igazol, így a szövetségi választottbírósági törvény és az alábbiakban meghatározott AAA szabályok anyagi és eljárási rendelkezései szabályozzák a 8. pont értelmezését és végrehajtását. A 75 000 dollárt nem meghaladó kárigények esetén az AAA fogyasztók vitáira vonatkozó kiegészítő eljárásait („kiegészítő eljárások”) kell alkalmazni, ideértve a választottbírósági illetékek ütemezését a kiegészítő eljárások C-8-as pontja alapján. A 75 000 dollárt meghaladó kárigények esetén az AAA kereskedelmi választottbírósági szabályait, valamint a nem csoportos keresetekkel kapcsolatos illetékek ütemezését kell alkalmazni.

Az AAA szabályok megismerhetők a www.adr.org címen vagy az 1-800-778-7879 telefonszámon. Továbbá, ha az Ön kárigénye nem haladja meg a 75 000 dollárt, Ön értesítést küldött, és jóhiszeműen egyeztetett a szemben álló Sony szervezettel a fentiek szerint, és ha a döntőbíró úgy találja, hogy Ön a pernyertes fél a választottbíróságon, akkor Ön jogosult lesz az észszerű ügyvédi díjak és költségek visszatérítésére a döntőbíró határozata alapján, bármilyen más jog mellett, amely a vonatkozó állami vagy szövetségi jogszabályok alapján a szemben álló Sony szervezet vagy az Ön rendelkezésére áll.

A döntőbíró írásba adja a döntést, de nem kell indoklást adnia, hacsak az egyik fél nem kéri. A döntőbíró döntése kötelező érvényű és jogerős, kivéve az FAA által biztosított bármely fellebbezési jogot, amely bármely, végrehajtási szempontokból illetékes bíróságra beadható.

Ön vagy a szemben álló Sony szervezet a választottbírósági eljárást kezdeményezheti a kaliforniai San Mateo megyében vagy abban a megyében, ahol az Ön lakóhelye van. Ha Ön a saját lakóhelye szerinti megyét választja, a szemben álló Sony szervezet átadhatja a választottbírósági eljárást San Mateo megyének, ha vállalja minden további díj vagy költség kifizetését, amely a döntőbíró határozata alapján a módosított helyszínnel kapcsolatban az Ön számára felmerül.

Ha a 8. pont bármely kikötése (a csoportos perről való lemondáson kívül) jogellenes vagy végrehajthatatlan, az a kikötés elkülöníthető a 8. ponttól, míg a 8. pont fennmaradó része teljes mértékben érvényes marad. Ha a csoportos perről való lemondási záradékot jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak találják, az egész 8. pont érvényesíthetetlen lesz, és a vitát bíróság előtt kell rendezni.

A 8. pont a jelen Megállapodás megszűnése után is érvényben marad.

 

9. IRÁNYADÓ JOG ÉS HELYSZÍN

Ha Ön Japánban, illetve Kelet-Ázsiában vagy Délkelet-Ázsiában található országban/régióban él, a japán jogszabályok vonatkoznak a jelen Megállapodásra, és azt azok alapján kell értelmezni, kivéve a kollíziós szabályokat. A jelen Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos jogvitákat kizárólagosan a Japánban található Tokióban, a Tokiói Kerületi Bíróságon lehet benyújtani.

Ha Ön Európában, Afrikában, Ausztráliában vagy Óceániában, a Közel-Keleten, Indiában, Ukrajnában vagy az Orosz Föderációban él, az angol jogszabályok vonatkoznak a jelen Megállapodásra, és ezeket annak megfelelően kell értelmezni, azonban az országa/régiója jogszabályai által biztosított védelem is vonatkozik Önre. Ezen Megállapodást a lakóhelye szerinti ország/régió, illetve Anglia vagy Wales joghatósággal rendelkező bírósága előtt is érvényre juttathatja.

Ha Ön bárhol máshol él, akkor a jelen Megállapodásra Kalifornia állam jogszabályai vonatkoznak, és azt azok alapján kell értelmezni, kivéve a kollíziós szabályokat. Ha Ön az Egyesült Államok állandó lakosa, bármilyen választottbíróságra nem vonatkozó jogvitát vagy kis értékű követelések bíróságán nem kezdeményezett jogvitát az illetékes bíróságon kell tárgyalni, akár Kalifornia Állam Legfelső Bíróságán San Mateo megyében, vagy az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán Kalifornia Északi Kerületében.

 

10. ÁLTALÁNOS JOGI RENDELKEZÉSEK

A jelen Megállapodás legújabb változata kötelező Önre nézve. A jelen Megállapodás aktuális változata megtalálható a https://www.playstation.com/legal/product-ssla/ címen. A Szoftver folytatólagos használata jelzi, hogy Ön elfogadja a jelen Megállapodás legújabb változatát.

Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, a jelen Megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek érvényessége, jogszerűsége és érvényesíthetősége semmilyen módon nem változik. Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás megszegése helyrehozhatatlan kárt okoz a SIE-nek, amelyre a pénzügyi kártérítés nem megfelelő jogorvoslat, és a SIE jogosult méltányos kártérítésre a jogszabályok alapján esetleg neki járó minden egyéb jogorvoslat mellett.

A Szoftverrel kapcsolatban a jelen Megállapodás jelenti a teljes Megállapodást Ön és a SIE között, és hatálytalanít minden korábbi vagy egyidejű megállapodást ebben a tárgyban. A jelen Megállapodásban biztosított bármely jog gyakorlásának elmulasztása vagy késleltetése nem jelenti a jogról való lemondást. A SIE bármely, jelen Megállapodásban biztosított jogát, beleértve a jelen Megállapodás feltételei érvényesítésének jogát is, átruházhatja a SIE bármely leányvállalatára.