playstation.com

Jogi információk

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

„FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2021”

EMEA-régió

Versenyzési és indulási feltételek

 

 

1.               A „FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2021” versenyen („Verseny”) olyan személyek indulhatnak, akik megfelelnek a Minimális életkor követelményének (az alábbiakban meghatározottak szerint) és az alábbi országok lakosai: Ausztria, Bahrein, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Dél-Afrika, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, India (Nágaföld állam kivételével) Írország, Olaszország, Libanon, Kuvait, Hollandia, Norvégia, Omán, Lengyelország, Portugália, Katar, Románia, Oroszország, Szaúd-Arábia, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, az Egyesült Arab Emírségek, az Egyesült Királyság és Ukrajna („Résztvevő országok”), ez alól kivételt képeznek a Szervező (az alábbiakban meghatározottak szerint) alkalmazottai, megbízottjai, alvállalkozói, tanácsadói és közvetlen családtagjaik, valamint a Szervező társult vállalkozásai és bármely személy, aki a Versenyhez szakmai szempontból kapcsolható („Résztvevők”). A Résztvevő országok adják együtt az EMEA-régiót.

 

2.               A minimális életkor követelménye a 18. életév betöltése azon Résztvevők esetében, akik az alábbi országok lakosai: Ausztria, Bahrein, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Dél-Afrika, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, India (Nágaföld állam kivételével), Írország, Olaszország, Libanon, Hollandia, Norvégia, Omán, Lengyelország, Portugália, Katar, Románia, Oroszország, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, az Egyesült Királyság és Ukrajna, illetve 21 év azok esetében, akik az alábbi országok lakosai: Szaúd-Arábia, Kuvait és az Egyesült Arab Emírségek (a „Minimális életkor követelmény”).

 

3.               A Résztvevők a Versenyben a PlayStation™Network  („PSN”) fiókjuk használatával vehetnek részt. A Résztvevők lakóhely szerinti országának a PSN-fiókjuknál regisztrált országot kell tekinteni. A PSN-regisztráció feltétele az alábbiak elfogadása: PSN Felhasználási feltételek, illetve PSN Adatvédelmi szabályzat. (https://www.playstation.com/legal/).

 

4.               Ezek a feltételek (az alábbiakban meghatározottak szerint) érvényesek mindazon Résztvevőkre, akik a Résztvevő országok lakosai, Franciaország kivételével.

 

5.               Elképzelhető, hogy a Résztvevőknek hivatalos dokumentummal kell igazolniuk a jogosultságukat a Versenyben való részvételre. Amennyiben egy Résztvevő kérésre sem tud bizonyító erejű dokumentumot felmutatni, akkor a Szervező kizárhatja a Résztvevőt a Versenyből és/vagy visszatarthatja a Díját.

 

6.               A Versenyre nevezés 2021. április 21-én 0:00 órakor (GMT – greenwichi középidő) kezdődik („Kezdés időpontja”), és 2021. szeptember 25-én, 23:59-ig (GMT – greenwichi középidő) utoljára jelentkezni („Befejezés időpontja”).  További információk az 1. Mellékletben és a 2. Mellékletben.  „A Kezdés időpontjától a Befejezés időpontjáig terjedő időszakot „Versenyidőszaknak” nevezzük.

 

7.               Hogy indulhassanak a Versenyen, a Résztvevőknek: (1) ki kell tölteniük a GT Sport Mode regisztrációs űrlapját, melyet a Résztvevők úgy érhetnek el, hogy kiválasztják a „Sport Mode”-ot a Játékon belül; (2) a Versenyidőszak során kiválasztják azokat a Versenyeseményeket, amelyekben versenyezni kívánnak, minden verseny megkezdése előtt; és (3) elfogadják a Versenyfeltételeket. Minden Résztvevő, aki végrehajtja ezeket a lépéseket, létrehozta az „Indulását.

 

8.               A Résztvevőknek a megadott módon, dátumig és a Befejezés időpontjáig kell indulniuk a Versenyen. Amennyiben nem így történik, az Indulását kizárják.

 

9.               A Verseny kettő (2) külön bajnokságból áll (mindkettő „Bajnokság”):

a.  FIA Certified GT Championships Nations Cup (a továbbiakban: „Nations Cup”): a Nations Cup egy olyan bajnokság, amelynek keretében országok és területek versenyeznek a győzelemért. A játékos országát vagy területét a hozzá tartozó PSN-fiók országa/területe határozza meg automatikusan. A vezetett autók származási országára nincs korlátozás; és

b.  FIA Certified GT Championships Manufacturer Series (a továbbiakban: „Manufacturer Series”): a Manufacturer Series egy olyan bajnokság, amelynek keretében a Résztvevők egy adott gyártó autóival versenyeznek a győzelemért. A Résztvevők először a gyártójuk legjobb versenyzőjének címéért mérkőznek, utána  hogy legyőzzék a más gyártókat képviselő Résztvevőket. A Résztvevők egy előre meghatározott, huszonöt (25) gyártót tartalmazó listáról választhatják ki a saját gyártójukat.

 

A két Bajnokság részleteit az 1. Melléklet (Nations Cup) és a 2. Melléklet (Manufacturer Series) tartalmazza. 

 

10.            A Versenyen ingyenes a részvétel, ehhez semmilyen vásárlás nem szükséges, de a Résztvevőknek rendelkezniük kell vagy hozzá kell férniük egy PlayStation®4 vagy PlayStation®5 konzolhoz, illetve a Gran Turismo™ Sport („Játék”) egy példányához. A Résztvevőknek aktív PlayStation®Plus tagsággal kell rendelkezniük a Versenyidőszak időtartama alatt. A Versenyre való belépéssel a Résztvevők elfogadják és kötelesek betartani az alábbi felhasználási feltételeket, beleértve az 1. Mellékletben és a 2. Mellékletben részletezett feltételeket is („Feltételek”).

 

11.            A PlayStation®Plus („PS Plus”) tagság csak PSN-fiókkal rendelkező személyek számára érhető el, amennyiben hozzáférésük van a PlayStation™Store-hoz („PS Store”) és gyors internetkapcsolathoz.  A PSN-re, PS Store-ra és a PS Plusra a megadott használati feltételek, illetve ország- és nyelvi korlátozások vonatkoznak; a PS Plus tartalma és szolgáltatásai életkorfüggőek. A Felhasználóknak legalább 7 évesnek vagy idősebbnek kell lenniük, és a 18 év alatti felhasználók esetében szülői beleegyezésre van szükség, kivéve a németországi felhasználókat; az ő esetükben legalább 18 évesnek vagy idősebbnek kell lenniük. A szolgáltatás elérhetősége nem garantált. Az egyes játékok online funkciói észszerű értesítés mellett visszavonhatók – eu.playstation.com/gameservers. A PS Plus tagság folyamatos és havi, negyedéves vagy éves számlázású, az akkori aktuális PS Store áron megvásárolt tagság függvényében, kivéve, ha lemondják. A PS Plus ingyenes próbaverziója havi számlázású előfizetéssé változik, kivéve, ha lemondják. A következő feltételek teljes egészében érvényesek: PSN Felhasználási feltételek – https://www.playstation.com/legal/.

 

12.            Minden Résztvevő Bajnokságonként csak egy (1) Indulást nyújthat be.  A kétségek elkerülése végett, a Bajnokság versenynaptárában felsorolt minden egyes verseny más időpontban van.  Így lehetséges, hogy a Résztvevők mindkét Bajnokságban versenyezzenek, és a Nations Cup győztese a Manufacturer Series győztes csapatának is lehet a tagja.

 

13.            Tilos a Résztvevőknek duplikált fiókokat használnia, hogy esélyeiket növeljék a kvalifikációra, a Versenyen való részvételre, esetleg hogy más Versenyzők teljesítményét megzavarják a verseny során. Szintén tilos másnak versenyeznie a Résztvevő nevében, illetve szándékosan pozíciót cserélni a verseny során.  Ilyen esetben a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kizárja az adott Résztvevő(ke)t.

 

14.            A Verseny győzteseinek meghatározását az 1. Melléklet (Nations Cup) és a 2. Melléklet (Manufacturer Series) tartalmazza, csakúgy, mint az adott Verseny felépítését (mindegyikük: „Győztes”). A Verseny befutóinak meghatározását az 1. Melléklet (Nations Cup) és a 2. Melléklet (Manufacturer Series) tartalmazza, csakúgy, mint az adott Verseny felépítését (mindegyikük: „Befutó”).

 

15.            A Díjak meghatározását az 1. Melléklet (Nations Cup) és a 2. Melléklet (Manufacturer Series) tartalmazza, ahogy alkalmazandó; a Díjakat a leírtak szerint kell átvenni, ez későbbre nem halasztható, nem átruházható és nem értékesíthető újra. Készpénzre váltásra nincs mód; a Szervező azonban fenntartja magának a jogot, hogy bármely Díjat egy hasonló értékű díjjal helyettesítsen.

 

16.            Minden Győztes és minden Befutó köteles adót fizetni a nyert Díj után a joghatóságuk szerinti adójogszabályoknak megfelelően, és felelős minden kapcsolódó adókötelezettségért.

 

17.            Amennyiben a megadott módon és időre nem veszik fel a Díjat, a Győztes igénye érvénytelenné válik, és a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Díjat a Feltételek által meghatározott, következő jogosult Résztvevőnek ajánlja fel. Amennyiben a Díj szempontjából kritikus tényező az idő, és a Győztest meg kell találni, mielőtt a Díj átvételére megadott idő lejár, a Feltételek meghatározhatják a Győztessel való kapcsolatfelvétel idejét és napját. A Szervező ilyen esetben kapcsolatba is lép a Győztessel azon az e-mail-címen, amelyet a Győztes megadott az adott Bajnokságra vonatkozó GT Sport mód regisztrációs űrlapon. Észszerű erőfeszítéseket fognak tenni a Győztes(ek)kel való kapcsolatfelvétel érdekében. Amennyiben a Győztes nem érhető el, vagy a megadott dátumig nem sikerül a kapcsolatfelvétel, akkor a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Díjat a Feltételek által meghatározott, következő jogosult Résztvevőnek ajánlja fel. Eltérő rendelkezés hiányában, ha a Díjat a Győztes a meghatározott módon és dátumig nem igényli, a Szervező nem köteles a következő jogosult Résztvevőnek odaítélni a Díjat.

 

18.            A Szervező nem vállal semmiféle felelősséget bármely indulásért, illetve egyéb Versennyel kapcsolatos levelezés elvesztéséért, vagy nem megfelelően végrehajtott regisztrációért, ha azt hálózati, számítógépes hardver vagy bármely szoftverhiba okozta. A küldés igazolása nem fogadható el a kézhezvétel igazolásaként. Megbízottak, harmadik felek, szervezett csoportok jelentkezései, illetve számítógép által automatikusan létrehozott jelentkezések nem fogadhatók el.

 

19.            A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy sérülésért, amelyet a Résztvevő a Díj és/vagy a Verseny közvetlen vagy közvetett következményeként szenved el. A Szervező azonban nem zárja ki vagy korlátozza felelősségét a gondatlanságából eredő halál vagy személyi sérülés miatt.

 

20.            Minden olyan feltételt, garanciát és nyilatkozatot, amely törvény által kifejezetten vagy hallgatólagosan, illetve bármely egyéb módon vonatkozik a Díjra és/vagy a Versenyre, a Szervező a törvény által megengedett mértékben kizár.

 

21.            Ha bármely Díj működésképtelen, hibás vagy sérült átvételkor, a Szervezőt a kézhezvételtől számított hét (7) napon belül írásban értesíteni kell, különben a Díjat az átvett állapotában elfogadottnak kell tekinteni.  Ez nem érinti a Győztes és/vagy a Befutó törvényes jogait (ha vannak).

 

22.            Minden Győztes és Befutó beleegyezik, hogy megjelenik a Szervező által megkívánt észszerű mértékig a nyilvánosságban. Amennyiben a Győztes vagy Befutó nem kíván megjelenni nyilvánosság előtt, erről értesítenie kell a Szervezőt.

 

23.            A személyes adatokat, amelyeket a Résztvevők megadnak a belépéskor, csak a Szervező, annak csoportvállalatai, beszállítói és vállalkozói kezelhetik és használhatják fel a Verseny adminisztrálására és egyéb célból, illetve a Résztvevő által kifejezetten jóváhagyott célokból, a Szervező adatvédelmi szabályzatával összhangban, amely itt található: https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

 

24.            A Szervező saját belátása szerint közzéteheti minden Győztes és minden Befutó nevét a Szervező weboldalán. Minden Győztes és minden Befutó neve észszerű kérés esetén hozzáférhetővé válik azok számára, akik „FIA Gran Turismo™ Championships 2021” jelölésű, saját címükkel ellátott válaszborítékot küldenek a következő címre: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom, a Befejezés időpontjától számított hat (6) héten belül. Amennyiben a Győztes vagy a Befutó nem egyezik bele a neve közlésébe vagy elérhetővé tételébe, erről kérjük, értesítse a Szervezőt. Fontos: lehetséges, hogy a Szervezőnek az adatokat meg kell adnia szabályozó hatóságoknak.

 

25.            Bármely vita esetén a Szervező döntése végleges, amelynek kapcsán további levelezésnek vagy kommunikációnak helye nincs.

 

26.            A Szervező fenntartja magának a jogot a Verseny lemondására részben, vagy teljes egészében, vagy a jelen Feltételek bármely szakaszban történő módosítására, ha véleménye szerint szükségesnek tartja, vagy ha az ellenőrzésén kívüli körülmények merülnek fel.

 

27.            Ha bármilyen oknál fogva feltételezhető, hogy megsértették a jelen Feltételeket, vagy helytelen, valótlan, hamis vagy egyéb érvénytelen vagy nem megfelelő információkat szolgáltattak, a Szervező saját belátása szerint elutasíthatja az indulás feldolgozását vagy az odaítélt Díj átadását. Ha egy Résztvevő nem tartja be a Feltételeket, beleértve az 1. Mellékletben és/vagy a 2. Mellékletben foglaltakat, vagy több fiókot használ és/vagy bármilyen automatizált rendszert használ az induláshoz, akkor kizárják a Versenyből és az Indulása érvénytelenné válik.

 

28.            A „Szervező” alatt a következőt értjük: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

29.            Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben a jelen Feltételeket az angliai törvényeknek megfelelően kell értelmezni, valamint az egyes Résztvevők és a Szervező között létrejött szerződést úgy kell tekinteni, mint amelyet Angliában kötöttek és teljesítettek.

 

1. Melléklet – Nations Cup 2021

 

1.     A Nations Cup 2021 FIA GT Online Series

 

1.1            A Résztvevők azáltal indulnak a Nations Cupon, hogy a Nations Cup Online Series versenyein játszanak a Játékon belül, a „„Sport Mode”-ban. A Résztvevőknek ki kell választaniuk és meg kell erősíteniük minden verseny megkezdése előtt, hogy részt akarnak venni a Nations Cupon.

 

1.2            A Nations Cup Online Series kizárólag online zajlik, és az alábbiakból áll:

1.2.1       Két szakaszból, amelyek egyenként tíz (10) fordulóból állnak, az alábbiak szerint:

 

2021 Nations Cup Online Series versenynaptár

1. szakasz

2. szakasz

1. ford.:

2021. április 24.

1. ford.:

2021. július 10.

2. ford.:

2021. május 1.

2. ford.:

2021. július 17.

3. ford.:

2021. május 8.

3. ford.:

2021. július 31.

4. ford.:

2021. május 15.

4. ford.:

2021. augusztus 7.

5. ford.:

2021. május 22.

5. ford.:

2021. augusztus 14.

6. ford.:

2021. május 26.

6. ford.:

2021. augusztus 25.

7. ford.:

2021. június 2.

7. ford.:

2021. szeptember 1.

8. ford.:

2021. június 9.

8. ford.:

2021. szeptember 8.

9. ford.:

2021. június 16.

9. ford.:

2021. szeptember 15.

10. ford.:

2021. június 23.

10. ford.:

2021. szeptember 22.

           

1.2.2       Négy World Series Event versenyből, amelyek a következő napokon kerülnek megrendezésre:

Verseny

Dátum

World Series Event 1

2021. május 16.

World Series Event 2

2021. június 20.

World Series Event 3

2021. szeptember 12.

World Series Event 4

2021. október 17.

 

1.2.3       A GT World Series Showdown Event versenyek 2021. július 24. 7:00 (GMT) és 2021. július 25. 23:59 (GMT) között kerülnek megrendezésre.

1.2.4       A World Finals döntő 2021. november 5-én, 6-án és 7-én lesz megtartva.

 

1.3            A Nations Cup Online Series Résztvevői az alábbiak alapján kapnak pontokat:

1.3.1       minden versenyük végső helyezése alapján; és

1.3.2       a többi Résztvevő átlagos vezetői besorolása alapján, akik ellen az egyes versenyeken versenyeztek.

 

1.4            A Résztvevőknek részt kell venniük a Nations Cup Online Series versenyein, hogy pontokat szerezzenek, amelyek alapján kiszámolják a helyüket az összesített rangsorban. A Résztvevőnek az összesített rangsorban elfoglalt helyének a megállapításához a pontok összeadódnak a szakaszok 10. fordulója után, az alábbiak szerint (a „Végső pontszám”):

 

1. szakasz: A Végső pontszám a Résztvevő négy (4) legjobb fordulójából adódik össze a tíz (10) fordulóból (az 1. fordulótól a 10. fordulóig).

 

2. szakasz: A Végső pontszám a Résztvevő négy (4) legjobb fordulójából adódik össze a tíz (10) fordulóból (az 1. fordulótól a 10. fordulóig).

 

A Résztvevők bármely versenyen, bármely szakasz bármely fordulójában részt vehetnek, saját belátásuk szerint. Azonban csak a nap utolsó versenyén szerzett pontok számítanak bele az adott forduló online rangsorába. (vagyis ha egy Résztvevő 2021. június 2-án, a 7. fordulóban három versenyben is versenyez, akkor csak az utolsó, harmadik versenyre kapott pontszáma fog számítani).

 

1.5            Sztárjátékosok

1.5.1       A következő Résztvevőknek lehetőségük van Sztárjátékosként regisztrálni:

1.5.1.1     A Nations Cup Online Series 1. szakaszában: a „2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships - Nations Cup World Finals” tizenhat (16) döntősének;

1.5.1.2     A Nations Cup Online Series 2. szakaszában: a GT World Series Showdown Event 2021 verseny harminckét (32) legjobb játékosának.

 

1.6            Ha egy Résztvevő teljesíti az 1. Melléklet 1.5.1 alpontjában részletezett feltételek valamelyikét, akkor játékon belüli értesítést kap a Gran Turismo™ Sportban, mely tudatja vele ezt. Amint megkapta az értesítést, a Résztvevő ellátogathat a gran-turismo.com oldalra és regisztrálhat, hogy Sztárjátékos lehessen.  Teljes egészében a Résztvevő dolga és felelőssége, hogy regisztráljon Sztárjátékosként.

 

1.7            A regisztrált Sztárjátékosok (a továbbiakban: „Sztárjátékosok”) „S” vezetői besorolást kapnak.

 

1.8            A Sztárjátékosok valódi neve és PSN ID-ja látható lesz a „World Series Event” versenyeken, a GT World Series Showdown Event  versenyeken, illetve a World Finals döntőkben.

 

1.9            Amint egy Résztvevő megszerezte a Sztárjátékos vezetői besorolást, ez megjelenik a vezetői profilján, de csak az elkövetkezendő szakaszban.

 

2.     World Series Event versenyek

 

2.1            Összesen négy (4) World Series Event verseny lesz megrendezve az 1.2.2 alpontban jelölt napokon.

 

2.2            A World Series Event Résztvevői:

2.2.1       a World Series Event 1 és 2 versenyeken az a rangsor szerinti legjobb tizenhat (16) versenyző, akik részt vettek a 2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships keretében megrendezett Nations Cup versenysorozat World Finals döntőjén (amelyet 2020. december 6-án tartottak).

2.2.2       a World Series Event 3 és 4 versenyeken az a rangsor szerinti legjobb tizenhat (16) versenyző, akik részt vettek a 2021-es GT World Series Showdown Event rendezvény keretében megrendezett Nations Cup versenysorozaton (a versenynapok az 1.2.3 alpontban szerepelnek).

 

2.3            Azok a Résztvevők, akik elindulnak a „World Series Event” versenyeken, az elért helyezésük alapján World Series Event győzelmi pontokat gyűjthetnek ezeken a futamokon, amelyek aztán beleszámítanak az egyéni helyezésükbe a 2021-es Nations Cup versenysorozat World Finals döntőjében:

 

·        1. helyezett: 3 pont

·        2. helyezett: 2 pont

·        3. helyezett: 1 pont

 

3.           GT World Series Showdown Event versenyek

 

3.1            A GT World Series Showdown Event versenyek az 1.2.3 alpontban jelölt napokon lesznek megrendezve.

 

3.2            A Nations Cup 1. szakaszának végét követően az EMEA-régió legjobb hat (6) versenyzője jut tovább a GT World Series Showdown Event versenyre (a „Nations Cup 1. szakaszának Résztvevői”).  Ezenkívül nyolc (8) hely van fenntartva a 2020-as Nations Cup World Finals döntőseinek az EMEA-régióból, akik részt vettek a 2020. december 6-án tartott 2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships Online World Finals döntőin (a „Nations Cup meghívott Résztvevői”).  Ők alkotják együtt a „GT World Series Showdown Döntőseit”.

 

3.3            Résztvevő országonként legfeljebb kettő (2) Résztvevő indulhat el a Nations Cup 1. szakaszán (ez az „Országlimit”), az EMEA-régióból pedig legfeljebb hat (6) Résztvevő lehet összesen. Amennyiben egy Résztvevő a harmadik helyezett a Résztvevő országában, a következő legmagasabb besorolású Résztvevő egy másik Résztvevő országból jut ki a GT World Series Showdown Event versenyre. Ez azt jelenti, hogy egy adott Résztvevő ország harmadiknak vagy alacsonyabbnak rangsorolt Résztvevője nem lehet GT World Series Showdown Döntős akkor sem, ha eredménye magasabb, mint egy másik Résztvevő ország legjobb 2 Résztvevőinek eredménye.

 

3.4            Ha a Nations Cup 1. szakaszának  kettő vagy több Résztvevője egyenlő pontszámmal áll a rangsorban az 1. szakasz végén, akkor a következő kritérium alapján dől el, melyik Résztvevő jut tovább:

 

a)     a Nations Cup 1. szakaszának  az a Résztvevője, aki a legtöbb pontot érte el az összes fordulóban együttvéve;

b)     további holtverseny esetén a Nations Cup 1. szakaszának  az a Résztvevője, aki a legmagasabb pontszámot érte el valamely fordulóban.

 

3.5            A GT World Series Showdown Döntősei:

3.5.1       részt vesznek egy online versenysorozaton a Gran Turismo™ Sport játékban, amelyet a szervező határoz meg, és amelyről a World Series Event döntősöket e-mailben értesíti legalább egy (1) héttel az esemény előtt a Polyphony Digital Inc. a Szervező nevében;

3.5.2       olyan ruházatot/kesztyűt viselnek, amelyet a Polyphony Digital Inc. biztosított számukra a Szervező nevében;

3.5.3       olyan dekorációs elemeket tesznek közszemlére, amelyeket a Polyphony Digital Inc. biztosított számukra a Szervező nevében;

3.5.4       tesztalkalmakon vesznek részt, amennyiben ezt kéri a Polyphony Digital Inc. a Szervező nevében;

3.5.5       részt vesznek a versenyeken olyan vezetői kamerák alkalmazásával, amelyeket a Polyphony Digital Inc. biztosított számukra a szervező nevében, és részt vesznek minden egyéb, ezen tartalommal kapcsolatos tevékenységben, úgymint video-chat, interjúk, amennyiben ezt kéri a Polyphony Digital Inc. a Szervező nevében;

3.5.6       tartózkodnak az online versenyekről való kommunikációtól, amennyiben ehhez a Szervező nevében eljáró Polyphony Digital Inc. nem adja kifejezett hozzájárulását; beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra: versenyek streamelése, versenyeredmények megosztása stb.;

3.5.7       követik a Szervező nevében eljáró Polyphony Digital Inc. iránymutatásait az autók külalakja, vezetők külalakja, autók színválasztása, és egyéb, versennyel kapcsolatos beállítások tekintetében;

3.5.8       Thrustmaster T-GT kormányt és pedálkészletet használnak.

 

3.6            A GT World Series Showdown Döntősei az egyes versenyeken elért helyezésük alapján pontokat kapnak. Minden Döntős által kapott pont hozzáadódik a pontszámához. Az a GT World Series Showdown Döntős, akinek az összes verseny után összességében a legtöbb pontja van, lesz a GT World Series Showdown Győztese.

 

3.7            A GT World Series Showdown verseny győztese és befutói a végső helyezésük alapján kapnak pontszámot a következők szerint, ami aztán beleszámít a World Finals döntőben elért eredményükbe:

 

·        1. helyezett: 10 pont

·        2. helyezett: 9 pont

·        3. helyezett: 8 pont

·        4. helyezett: 7 pont

·        5. helyezett: 6 pont

·        6. helyezett: 5 pont

·        7. helyezett: 4 pont

·        8. helyezett: 3 pont

·        9. helyezett: 2 pont

·        10. helyezett: 1 pont

 

3.8            A GT World Series Showdown Event verseny győztesei és befutói a következőket nyerik: 1. helyezett: trófea; 2. helyezett: trófea; 3. helyezett: trófea.

 

3.9            A Szervező és/vagy a Szervező nevében a Polyphony Digital Inc. kapcsolatba lép a Győztes(ek)kel és a Befutókkal azon az e-mail-címen, amelyet megadtak, amikor a Nations Cupra jelentkeztek a GT Sport Mode-ban a regisztráció alkalmával.

 

4.     World Finals döntő

 

4.1  A World Finals döntő egy online esemény, amelyre 2021. november 5. és 7. között kerül sor.

 

4.2  A Nations Cup Online 2. szakaszának végét követően az EMEA-régió legjobb hat (6) versenyzője jut tovább a World Finals döntőbe (a „Nations Cup 2. szakaszának Résztvevői”).  Ezenkívül tizenhat (16) hely van fenntartva a 2021-es GT World Series Showdown Event verseny legjobb 16 versenyzőjének. Együtt ők a „World Finals Döntősei”.

 

4.3  Résztvevő országonként legfeljebb kettő (2) Résztvevő indulhat el a Nations Cup 2. szakaszán (ez az „Országlimit”), az EMEA-régióból pedig legfeljebb hat (6) Résztvevő lehet összesen. Amennyiben egy Résztvevő a harmadik helyezett a Résztvevő országában, a következő legmagasabb besorolású Résztvevő egy másik Résztvevő országból jut ki az Online World Finals döntőre. Ez azt jelenti, hogy egy adott Résztvevő ország harmadiknak vagy alacsonyabbnak rangsorolt Résztvevője nem lehet Online World Finals Döntős akkor sem, ha eredménye magasabb, mint egy másik Résztvevő ország legjobb két Résztvevőjének eredménye.

 

4.4  Ha kettő vagy több Résztvevő egyenlő pontszámmal áll a rangsorban a szakasz végén, akkor a következő kritérium alapján dől el, melyik Résztvevő jut tovább:

 

c)     az a Résztvevő, aki a legtöbb pontot érte el az összes fordulóban együttvéve;

a)     további holtverseny esetén az a Résztvevő, aki a legmagasabb pontszámot érte el valamely fordulóban.4.5  A World Finals Döntősei:

4.5.1       részt vesznek egy online versenysorozaton a Gran Turismo™ Sport játékban, amelyet a szervező határoz meg, és amelyről a World Finals döntősöket e-mailben értesíti legalább egy (1) héttel az esemény előtt a Polyphony Digital Inc. a Szervező nevében;

4.5.2       olyan ruházatot/kesztyűt viselnek, amelyet a Polyphony Digital Inc. biztosított számukra a Szervező nevében;

4.5.3       olyan dekorációs elemeket tesznek közszemlére, amelyeket a Polyphony Digital Inc. biztosított számukra a Szervező nevében;

4.5.4       tesztalkalmakon vesznek részt, amennyiben ezt kéri a Polyphony Digital Inc. a Szervező nevében;

4.5.5       részt vesznek a versenyeken olyan vezetői kamerák alkalmazásával, amelyeket a Polyphony Digital Inc. biztosított számukra a szervező nevében, és részt vesznek minden egyéb, ezen tartalommal kapcsolatos tevékenységben, úgymint video-chat, interjúk, amennyiben ezt kéri a Polyphony Digital Inc. a Szervező nevében;

4.5.6       tartózkodnak az online versenyekről való kommunikációtól, amennyiben ehhez a Szervező nevében eljáró Polyphony Digital Inc. nem adja kifejezett hozzájárulását; beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra: versenyek streamelése, versenyeredmények megosztása stb.;

4.5.7       követik a Szervező nevében eljáró Polyphony Digital Inc. iránymutatásait az autók külalakja, vezetők külalakja, autók színválasztása, és egyéb, versennyel kapcsolatos beállítások tekintetében;

4.5.8       Thrustmaster T-GT kormányt és pedálkészletet használnak.

 

4.6  A World Finals Döntősei egy versenysorozaton vesznek részt. Az ezeken a versenyeken elért eredményük alapján pontokat kapnak. Figyelembe véve a World Series Event futamokról és a GT World Series Showdown Event versenyről hozott pontjaikat, a végső rangsor határozza meg a győztest és a befutókat.

 

4.7  A Szervező és/vagy a Szervező nevében eljáró Polyphony Digital Inc. az Online World Finals kapcsán e-mailben értesíti az Online World Finals Döntőseit a Résztvevő által a GT Sport Mode Nations Cupra beküldött regisztrációs űrlapján megadott e-mail-címen.

 

4.8  A World Finals döntő győztesei és befutói a következőket nyerik: 1. helyezett: trófea; 2. helyezett: trófea; 3. helyezett: trófea.

 

4.9  A Szervező és/vagy a Szervező nevében a Polyphony Digital Inc. kapcsolatba lép a Győztes(ek)kel és a Befutókkal azon az e-mail-címen, amelyet megadtak, amikor a Nations Cupra jelentkeztek a GT Sport Mode a regisztráció alkalmával.

 

5.     A World Series Event versenyek, a GT World Series Showdown Event verseny, illetve a World Finals döntők közvetítése

 

5.1  A Versenyre való jelentkezéssel a Résztvevők megerősítik, hogy engedélyezik a Szervező vagy a Szervező nevében eljáró Polyphony Digital Inc. számára a játékukról készült felvételek, illetve képük/megjelenésük közzétételét a World Series Event versenyek, a GT World Series Showdown verseny és a World Finals döntők kapcsán, illetve a Versenyekkel kapcsolatos közösségi médiahírekben és blogbejegyzésekben, illetve világszerte a Gran Turismo Championships elkövetkezendő éveiben. Az engedély visszavonásához a Szervezővel való kapcsolatfelvétel szükséges.

 

5.2  A Versenyre való jelentkezéssel a Résztvevők megerősítik, hogy nem kommunikálnak a Versenyről, beleértve, de nem korlátozva a versenyeredményekre, képek/videók megosztására, versenyek élő streamelésére stb.

 

2. Melléklet – Manufacturer Series 2021

 

1.     A Manufacturer Series

 

1.1.  A Résztvevők azáltal indulnak a Manufacturer Seriesen, hogy kiválasztják a Manufacturer Series opciót a játékon belül, a „Sport Mode”-ban, minden verseny kezdete előtt.

 

1.2.  A Manufacturer Series kizárólag online zajlik, és az alábbiakból áll:

1.2.1.     Két szakaszból, amelyek egyenként tíz (10) fordulóból állnak, az alábbiak szerint:

 

2021 Manufacturer Series versenynaptár

1. szakasz

2. szakasz

1. ford.:

2021. április 21.

1. ford.:

2021. július 7.

2. ford.:

2021. április 28.

2. ford.:

2021. július 14.

3. ford.:

2021. május 5.

3. ford.:

2021. július 28.

4. ford.:

2021. május 12.

4. ford.:

2021. augusztus 4.

5. ford.:

2021. május 19.

5. ford.:

2021. augusztus 11.

6. ford.:

2021. május 29.

6. ford.:

2021. augusztus 28.

7. ford.:

2021. június 5.

7. ford.:

2021. szeptember 4.

8. ford.:

2021. június 12.

8. ford.:

2021. szeptember 11.

9. ford.:

2021. június 19.

9. ford.:

2021. szeptember 18.

10. ford.:

2021. június 26.

10. ford.:

 2021. szeptember 25.

           

1.2.2.     Négy World Series Event versenyből, amelyek a következő napokon kerülnek megrendezésre:

Verseny

Dátum

World Series Event 1

2021. május 16.

World Series Event 2

2021. június 20.

World Series Event 3

2021. szeptember 12.

World Series Event 4

2021. október 17.

 

1.2.3.     A GT World Series Showdown versenyek 2021. július 24. 7:00 (GMT) és 2021. július 25. 23:59 (GMT) között kerülnek megrendezésre.

1.2.4.     A World Finals döntő 2021. november 5-én, 6-án és 7-én lesz megtartva.

 

1.3.  A Résztvevők az alábbi huszonöt (25) gyártó (mindegyikük „Gyártó”) közül egyet (1) képviselnek verseny közben: Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota és Volkswagen.

 

1.4.  Megjegyzés: ha egy Résztvevő lakcíme nem felel meg a Résztvevő országnak, amelyben versenyez, akkor a Résztvevőt kizárhatják.

 

1.5.  A Manufacturer Series Résztvevői az alábbiak alapján kapnak pontokat:

 

1.5.1.     minden versenyük végső helyezése alapján; és

1.5.2.     a Résztvevők átlagos vezetői besorolása alapján, akik ellen az egyes versenyeken versenyeztek.

 

1.6.  A Résztvevőknek részt kell venniük a Manufacturer Series szakaszversenyein, hogy pontokat szerezzenek, amelyek alapján kiszámolják a helyüket az összesített rangsorban. A Résztvevő összesített rangsorban elfoglalt helye megállapításához a pontok összeadódnak minden szakasz utolsó fordulója után, az alábbiak szerint (a „Végső pontszám”):

 

1. szakasz: A Végső pontszám a Résztvevő négy (4) legjobb fordulójából adódik össze a tíz (10) fordulóból (az 1. fordulótól a 10. fordulóig).

 

2. szakasz: A Végső pontszám a Résztvevő négy (4) legjobb fordulójából adódik össze a tíz (10) fordulóból (az 1. fordulótól a 10. fordulóig).

 

A Résztvevők bármely versenyen, bármely szakasz bármely fordulójában részt vehetnek, saját belátásuk szerint.  Azonban csak a nap utolsó versenyén szerzett pontok számítanak bele az adott forduló online rangsorába  (vagyis ha egy Résztvevő 2021. június 5-én, a 7. fordulóban három versenyben is versenyez, akkor csak az utolsó, harmadik versenyre kapott pontszáma fog számítani).

 

1.7            Sztárjátékosok

1.7.1       A következő Résztvevőknek lehetőségük van Sztárjátékosként regisztrálni:

1.7.1.1  A Manufacturer Series 1. szakaszában: a „2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships 2020 – Manufacturer Series World Finals”  harminchat (36) döntősének;

1.7.1.2  A Manufacturer Series 2. szakaszában: a „GT World Series Showdown Event 2021” verseny Manufacturer Series versenysorozatának harminchat (36) döntősének.

 

1.8            Ha egy Résztvevő teljesíti a 2. Melléklet 1.7.1 alpontjában részletezett feltételek valamelyikét, akkor játékon belüli értesítést kap a Gran Turismo™ Sportban, mely tudatja vele ezt. Amint megkapta az értesítést, a Résztvevő ellátogathat a gran-turismo.com oldalra és regisztrálhat, hogy Sztárjátékos lehessen.  Teljes egészében a Résztvevő dolga és felelőssége, hogy regisztráljon Sztárjátékosként.

 

1.9            A regisztrált Sztárjátékosok (a továbbiakban: „Sztárjátékosok”) „S” vezetői besorolást kapnak.

 

1.10        A Sztárjátékosok valódi neve és PSN ID-ja látható lesz a „World Series Event” versenyeken, a GT World Series Showdown Event versenyeken, illetve a World Finals döntőkben.

 

1.11        Amint egy Résztvevő megszerezte a Sztárjátékos vezetői besorolást, ez megjelenik a vezetői profilján, de csak az elkövetkezendő szakaszban.

 

2.     World Series Event versenyek

 

2.1.  Összesen négy (4) World Series Event verseny lesz megrendezve az 1.2.2 alpontban jelölt napokon.

 

2.2.  A World Series Event Résztvevői:

2.2.1.     a World Series Event 1 és 2 versenyeken a helyezései és eredményei alapján a rangsor szerinti legjobb tizenkét (12) versenyző, akik részt vettek a 2020 FIA Certified Gran Turismo™ Championships keretében megrendezett Manufacturer Series versenysorozat World Finals döntőjén (amelyet 2020. december 5-én tartottak). A 2020-as World Finals Event versenyeken résztvevő 12 gyártó legjobb versenyzői is kiválasztásra kerülne a versenyen elért helyezésük alapján, amennyiben a játékos ugyanazzal a gyártóval versenyzik az 1. szakaszban, mint a 2021-es szezonban. Holtverseny esetén a kiválasztás a Döntőben > 2. versenyen > 1. versenyen elért eredmény alapján történik.

2.2.2.     Abban az esetben, ha a World Series Event kiválasztott Résztvevője (a 2.2.1 alpontban megfogalmazottak alapján) nem tud részt venni a World Series Events 1. és 2. szezonján, akkor a versenyeredmények alapján az adott gyártó egy másik játékosa lesz meghívva a 2021-es bajnokság 1. szakaszában, aki így részt vehet a World Series versenysorozatban, és erről a Szervező vagy a Szervező nevében a Polyphony Digital Inc. vállalat értesíti.

2.2.3.     a World Series Event 3 és 4 versenyeken az a rangsor szerinti legjobb tizenkét (12) versenyző, akik részt vettek a 2021-es GT World Series Showdown rendezvény keretében megrendezett Manufacturer Series versenysorozaton (a versenynapok az 1.2.3 alpontban szerepelnek). A 2021-es GT World Series Showdown versenyen résztvevő 12 gyártó legjobb versenyzői is kiválasztásra kerülne a versenyen elért helyezésük alapján, amennyiben a játékos ugyanazzal a gyártóval versenyzik a 2. szakaszban, mint 2021-es szezonban. Holtverseny esetén a kiválasztás a Döntőben > 2. versenyen > 1. versenyen elért eredmény alapján történik.

2.2.4.     Abban az esetben, ha a World Series kiválasztott Résztvevője (a 2.2.3 alpontban megfogalmazottak alapján) nem tud részt venni a World Series Events 3 és 4 versenyeken, akkor a versenyeredmények alapján az adott gyártó egy másik játékosa lesz meghívva a 2021-es bajnokság 2. szakaszában, aki így részt vehet a World Series versenysorozatban, és erről a Szervező vagy a Szervező nevében a Polyphony Digital Inc. vállalat értesíti.

 

2.3.  Azok a Résztvevők, akik elindulnak a „World Series Online” versenyeken, az elért helyezésük alapján World Series Event győzelmi pontokat gyűjthetnek ezeken a futamokon, amelyek aztán beleszámítanak a saját gyártójuk csapatának helyezésébe a 2021-es Manufacturer Series versenysorozat World Finals döntőjében:

 

·        1. helyezett: 3 pont

·        2. helyezett: 2 pont

·        3. helyezett: 1 pont

 

3.     GT World Series Showdown Event versenyek

 

3.1.  A GT World Series Showdown Event versenyek az 1.2.3 alpontban jelölt napokon lesznek megrendezve.

 

3.2.  A GT World Series Showdown döntőseinek kiválasztását a következő kritériumok kombinációja határozza meg:

3.2.1.     Az 1. szakaszban a legtöbb pontot elérő Résztvevők (a „Reprezentatív Versenyzők”);

3.2.2.     Az 1. szakaszban a Top 12 Gyártó (a 3.4. pont szerint kiválasztva);

 

3.3.        Összesen három (3) GT World Series Showdown Döntőst választanak ki, hogy képviselje az adott Gyártót a GT World Series Showdown versenyen; az egyes alábbi Résztvevő Régiókból:

·        Ázsia– Óceánia

·        Európa, Közel-Kelet és Afrika

·        Amerika

 

3.4.  Összesen tizenkettő (12) gyártó versenyez a GT World Series Showdown eseményen, az alábbi kritériumok szerint kiválasztva (sorrendben) (a „Top 12 Gyártó”):

3.4.1.     A Verseny hivatalos Gyártó Partnere; és

3.4.2.     a Globális Gyártó Rangsor (alább, a 3.5. pontban foglaltak szerint).

 

3.5.  Minden szakasz végén egy Globális Gyártó Rangsor lesz összeállítva a következő eljárással:

3.5.1.   A Résztvevők által képviselt Gyártókhoz, amelyek a legmagasabb pontszámmal rendelkeznek a Szakaszok egyes köreiben, az alábbi táblázat szerint lesznek hozzárendelve a Gyártói rangsorpontok, az egyes rendező régiók számára történő Gyártói helyezések következő szerinti létrehozásához:

           

Gyártók helyezése

Gyártói rangsorpontok

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

3.5.2.   Minden szakasz végén a három (3) régióból ki lesznek számítva a Gyártói rangsorpontok a Globális Gyártó Rangsor megállapításához. A Globális Gyártó Rangsor a https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ webhelyen, illetve magában a játékban a „Sport” menüpont alatt lesz közzétéve.

 

3.6.  Ha kettő vagy több Reprezentatív Versenyző különböző gyártók képviseletében egyenlő pontszámmal áll a Forduló végén, akkor a gyártóikra vonatkozó Gyártói rangsorpontok egyenlően osztják el és kapják meg.

 

3.7.  Ha kettő vagy több gyártó egyenlő pontszámmal áll a Globális Gyártó Rangsorban, a következő kritérium alapján dől el, melyik gyártó jut tovább:

3.7.1.     a gyártó, amely a legmagasabb Gyártói rangsorponttal rendelkezik a három Régióban és az összes Fordulóban;

3.7.2.     ha a döntetlen továbbra is fennáll, akkor a legjobb versenyzők mindhárom régióban elért legmagasabb egyéni pontjaival rendelkező gyártó; és

3.7.3.     ha a döntetlen továbbra is fennáll, akkor az összes körben a legjobb versenyzők mindhárom régióban elért legmagasabb egyéni pontjaival rendelkező gyártó.

 

3.8.  Amennyiben egy GT World Series Showdown Döntős nem tud részt venni a GT World Series Showdown versenyen, a következő legmagasabb pontszámú Régió legmagasabb Forduló pontszámmal bíró, ugyanazon Gyártót képviselő Résztvevőjét hívják meg, hogy World Finals Döntős legyen, és erről értesítést kap a Szervező vagy a Szervező nevében eljáró Polyphony Digital Inc. részéről.

 

3.9.  A GT World Series Showdown Döntősei:

3.9.1.         részt vesznek egy online versenysorozaton a Gran Turismo™ Sport játékban, amelyet a szervező határoz meg, és amelyről a World Series Event döntősöket e-mailben értesíti legalább egy (1) héttel az esemény előtt a Polyphony Digital Inc. a Szervező nevében;

3.9.2.         olyan ruházatot/kesztyűt viselnek, amelyet a Polyphony Digital Inc. biztosított számukra a Szervező nevében;

3.9.3.         olyan dekorációs elemeket tesznek közszemlére, amelyeket a Polyphony Digital Inc. biztosított számukra a Szervező nevében;

3.9.4.         tesztalkalmakon vesznek részt, amennyiben ezt kéri a Polyphony Digital Inc. a Szervező nevében;

3.9.5.         részt vesznek a versenyeken olyan vezetői kamerák alkalmazásával, amelyeket a Polyphony Digital Inc. biztosított számukra a szervező nevében, és részt vesznek minden egyéb, ezen tartalommal kapcsolatos tevékenységben, úgymint video-chat, interjúk, amennyiben ezt kéri a Polyphony Digital Inc. a Szervező nevében;

3.9.6.         tartózkodnak az online versenyekről való kommunikációtól, amennyiben ehhez a Szervező nevében eljáró Polyphony Digital Inc. nem adja kifejezett hozzájárulását; beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra: versenyek streamelése, versenyeredmények megosztása stb.;

3.9.7.         követik a Szervező nevében eljáró Polyphony Digital Inc. iránymutatásait az autók külalakja, vezetők külalakja, autók színválasztása, és egyéb, versennyel kapcsolatos beállítások tekintetében;

3.9.8.         Thrustmaster T-GT kormányt és pedálkészletet használnak.

 

3.10.     A Gyártó csapatok pontjainak állása határozza meg a győztes Gyártó csapatot és a befutókat.

 

3.11.     A GT World Series Showdown gyártói versenyének győztese és befutói pontokat kapnak az alábbiak szerint, ami beleszámít a helyezésükbe a World Finals döntőben:

 

·        1. helyezett: 10 pont

·        2. helyezett: 9 pont

·        3. helyezett: 8 pont

·        4. helyezett: 7 pont

·        5. helyezett: 6 pont

·        6. helyezett: 5 pont

·        7. helyezett: 4 pont

·        8. helyezett: 3 pont

·        9. helyezett: 2 pont

·        10. helyezett: 1 pont

 

3.12.     A GT World Series Showdown Event verseny győztesei és befutói a következőket nyerik: 1. helyezett: trófea; 2. helyezett: trófea; 3. helyezett: trófea.

 

3.13.     A Szervező és/vagy a Szervező nevében a Polyphony Digital Inc. kapcsolatba lép a Győztes(ek)kel és a Befutókkal azon az e-mail-címen, amelyet megadtak, amikor a Manufacturer Seriesre jelentkeztek a GT Sport Mode-ban a regisztráció alkalmával.

 

4.     World Finals döntő

 

4.1.        A World Finals döntő egy online esemény, amelyre 2021. november 5. és 7. között kerül sor.

 

4.2.        A World Finals döntőseinek kiválasztását a következő kritériumok kombinációja határozza meg:

4.2.1.     A 2. szakaszban a legtöbb pontot elérő Résztvevők (a „Reprezentatív Versenyzők”);

4.2.2.     A 2. szakaszban a Top 12 Gyártó (a 4.4. pont szerint kiválasztva);

 

4.3.        Összesen három (3) World Finals Döntőst választanak ki, hogy képviselje az adott Gyártót a World Finals döntőben; az egyes alábbi Résztvevő Régiókból:

·        Ázsia– Óceánia

·        Európa, Közel-Kelet és Afrika

·        Amerika

 

4.4.        Összesen tizenkettő (12) gyártó versenyez a World Finals döntőben,

az alábbi kritériumok szerint kiválasztva (sorrendben) (a „Top 12 Gyártó”):

4.4.1.     a Verseny hivatalos Gyártó Partnere; és

4.4.2.     a Globális Gyártó Rangsor (alább, a 4.5. pontban foglaltak szerint).

 

4.5.  Minden szakasz végén egy Globális Gyártó Rangsor lesz összeállítva a következő eljárással:

4.5.1.   A Résztvevők által képviselt Gyártókhoz, amelyek a legmagasabb pontszámmal rendelkeznek a Szakaszok egyes köreiben, az alábbi táblázat szerint lesznek hozzárendelve a Gyártói rangsorpontok, az egyes rendező régiók számára történő Gyártói helyezések következő szerinti létrehozásához:

           

Gyártók helyezése

Gyártói rangsorpontok

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

4.5.2.   Minden szakasz végén a három (3) régióból ki lesznek számítva a Gyártói rangsorpontok a Globális Gyártó Rangsor megállapításához. A Globális Gyártó Rangsor a https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ webhelyen, illetve magában a játékban a „Sport” menüpont alatt lesz közzétéve.

 

4.6.        Ha kettő vagy több Reprezentatív Versenyző különböző gyártók képviseletében egyenlő pontszámmal áll a Forduló végén, akkor a gyártóikra vonatkozó Gyártó rangsor pontokat egyenlően osztják el és kapják meg.

 

4.7.        Ha kettő vagy több gyártó egyenlő pontszámmal áll a Globális Gyártó Rangsorban, a következő kritérium alapján dől el, melyik gyártó jut tovább:

4.7.1.     a gyártó, amely a legmagasabb Gyártó rangsor ponttal rendelkezik a három Régióban és az összes Fordulóban;

4.7.2.     ha a döntetlen továbbra is fennáll, akkor a legjobb versenyzők mindhárom régióban elért legmagasabb egyéni pontjaival rendelkező gyártó; és

4.7.3.     ha a döntetlen továbbra is fennáll, akkor az összes körben a legjobb versenyzők mindhárom régióban elért legmagasabb egyéni pontjaival rendelkező gyártó.

 

4.8.        Amennyiben egy World Finals Döntős nem tud részt venni a World Finals Döntőn, a következő legmagasabb pontszámú Régió legmagasabb Forduló pontszámmal bíró, ugyanazon Gyártót képviselő Résztvevőjét hívják meg, hogy World Finals Döntős legyen, és erről értesítést kap a Szervező vagy a Szervező nevében eljáró Polyphony Digital Inc. részéről.

 

4.9.        A World Finals Döntősei:

4.9.1.         részt vesznek egy online versenysorozaton a Gran Turismo™ Sport játékban, amelyet a szervező határoz meg, és amelyről az Online World Finals döntősöket e-mailben értesíti legalább egy (1) héttel az esemény előtt a Polyphony Digital Inc. a Szervező nevében;

4.9.2.         olyan ruházatot/kesztyűt viselnek, amelyet a Polyphony Digital Inc. biztosított számukra a Szervező nevében;

4.9.3.         olyan dekorációs elemeket tesznek közszemlére, amelyeket a Polyphony Digital Inc. biztosított számukra a Szervező nevében;

4.9.4.         tesztalkalmakon vesznek részt, amennyiben ezt kéri a Polyphony Digital Inc. a Szervező nevében;

4.9.5.         részt vesznek a versenyeken olyan vezetői kamerák alkalmazásával, amelyeket a Polyphony Digital Inc. biztosított számukra a szervező nevében, és részt vesznek minden egyéb, ezen tartalommal kapcsolatos tevékenységben, úgymint video-chat, interjúk, amennyiben ezt kéri és/vagy így rendezi a Polyphony Digital Inc. a Szervező nevében;

4.9.6.         tartózkodnak az online versenyekről való kommunikációtól, amennyiben ehhez a Szervező nevében eljáró Polyphony Digital Inc. nem adja kifejezett hozzájárulását; beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra: versenyek streamelése, versenyeredmények megosztása stb.;

4.9.7.         követik a Szervező nevében eljáró Polyphony Digital Inc. iránymutatásait az autók külalakja, vezetők külalakja, autók színválasztása, és egyéb, versennyel kapcsolatos beállítások tekintetében;

4.9.8.         Thrustmaster T-GT kormányt és pedálkészletet használnak.

 

4.10.     A World Finals Döntősei egy versenysorozaton vesznek részt. Az ezeken a versenyeken elért eredményük alapján pontokat kapnak. Figyelembe véve a World Series Event futamokról és a GT World Series Showdown versenyről hozott pontjaikat, a végső rangsor határozza meg a győztest és a befutókat.

 

4.11.     A Szervező és/vagy a Szervező nevében eljáró Polyphony Digital Inc. a World Finals kapcsán e-mailben értesíti a World Finals Döntőseit a Résztvevő által a GT Sport Mode Manufacturer Seriesre beküldött regisztrációs űrlapján megadott e-mail-címen. 

 

4.12.     A World Finals döntő győztesei és befutói a következőket nyerik: 1. helyezett: trófea; 2. helyezett: trófea; 3. helyezett: trófea.

 

4.13.     A Szervező és/vagy a Szervező nevében a Polyphony Digital Inc. kapcsolatba lép a Győztes(ek)kel és a Befutókkal azon az e-mail-címen, amelyet megadtak, amikor a Manufacturer Seriesre jelentkeztek a GT Sport Mode-ban a regisztráció alkalmával.

 

5.     A World Series Event versenyek, a GT World Series Showdown verseny, illetve a World Finals döntők közvetítése

 

5.1.        A Versenyre való jelentkezéssel a Résztvevők megerősítik, hogy engedélyezik a Szervező vagy a Szervező nevében eljáró Polyphony Digital Inc. számára a játékukról készült felvételek, illetve képük/megjelenésük közzétételét a World Series Event versenyek, a GT World Series Showdown verseny és a World Finals döntők kapcsán, illetve a Versenyekkel kapcsolatos közösségi médiahírekben és blogbejegyzésekben, illetve világszerte a Gran Turismo Championships elkövetkezendő éveiben. Az engedély visszavonásához a Szervezővel való kapcsolatfelvétel szükséges.

 

5.2.        A Versenyre való jelentkezéssel a Résztvevők megerősítik, hogy nem kommunikálnak a Versenyről, beleértve, de nem korlátozva a versenyeredményekre, képek/videók megosztására, versenyek élő streamelésére stb.