playstation.com

Jogi információk

PLAYSTATION®PLUS EASTER EGG KIHÍVÁS

HIVATALOS SZABÁLYOK


A PlayStation®Plus Easter Egg kihívásban (a „promóció”) való részvétellel elfogadod az alábbi hivatalos szabályokat és a szponzor döntéseit, amelyek véglegesek és kötelező érvényűek minden tekintetben, fellebbezés lehetősége nélkül.

A RÉSZVÉTELHEZ, NYERÉSHEZ VAGY DÍJ BEVÁLTÁSÁHOZ VÁSÁRLÁS NEM SZÜKSÉGES. A VÁSÁRLÁS VAGY FIZETÉS NEM NÖVELI A NEVEZŐ NYERÉSI ESÉLYÉT.

 

1   SZPONZOR: A promóció szponzorát az egyes résztvevő országokban/régiókban az alábbi táblázat tartalmazza.

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Egyesült Királyság

 

Résztvevő országok/régiók: Ausztrália, Ausztria, Belgium, Bahrein, Horvátország, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, India, Írország, Olaszország, Izrael, Kuvait, Hollandia, Norvégia, Portugália, Szaúd-Arábia, Szlovákia, Dél-Afrika, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Új-Zéland, Lengyelország, Egyesült Királyság, Egyesült Arab Emírségek („SIEE régió)

 

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, Amerikai Egyesült Államok

 

Résztvevő országok/régiók: Argentína, Brazília, Kanada, Chile, Mexikó és az Egyesült Államok. („SIEA régió”)

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japan

 

Résztvevő országok/régiók: Hongkong, Indonézia, Japán, Malajzia, Szingapúr, Dél-Korea, Tajvan, Thaiföld. A Japánban résztvevők azonban nem jogosultak díjat nyerni („SIEI régió”).

 

2.    A PROMÓCIÓS IDŐSZAK: A promóció 2022. augusztus 31-én, brit standard idő szerint 10:00-kor kezdődik, és 2022. október 12-én, brit standard idő szerint 10:00-kor ér véget, vagy addig, amíg világszerte 1 millió díjat ki nem osztanak, attól függően, hogy melyik következik be előbb („promóciós időszak”).

 

3.    ALKALMASSÁG:  Ebben a promócióban csak olyan személyek vehetnek részt, akik: betöltötték a 18. életévüket, (ii) a résztvevő országokban/régiókban legálisan laknak, (iii) böngészővel ellátott számítógéppel rendelkeznek, vagy hozzáféréssel rendelkeznek a www.playstation.com/ps-plus/whats-new/ oldalhoz, és (iv) aktív, nagy sebességű internetkapcsolattal rendelkeznek. Minden ilyen személy „résztvevő”.

 

A szponzor és anyavállalataik, leányvállalataik, reklám- és promóciós ügynökségeik (együttesen „promóciós entitások”) alkalmazottai és közvetlen családtagjaik (pl. házastárs, szülő, gyermek, testvér, és ezek házastársai, valamint „mostoháik”, függetlenül attól, hogy hol laknak), és a velük egy háztartásban élő személyek, valamint azok, akikkel közös lakóhellyel rendelkeznek, függetlenül attól, hogy rokonok vagy nem, nem jogosultak a részvételre vagy a nyereményre. Érvényét veszti, ahol a törvény tiltja vagy korlátozza.

 

A jelen promócióban való részvétel a résztvevő teljes és feltétel nélküli beleegyezését jelenti a Hivatalos szabályokba, valamint a szponzor döntéseibe és értelmezéseibe, amelyek véglegesek és kötelezőek a promócióval kapcsolatos minden kérdésben.

 

Argentína, Chile, Mexikó és Brazília esetében a szponzor fenntartja a jogot a promóció vagy annak bármely része törlésére, felfüggesztésére és/vagy módosítására.

 

4.      A RÉSZVÉTEL MÓDJA

A részvételhez a résztvevőnek a www.playstation.com/ps-plus/whats-new/ oldalra kell lépnie, és meg kell tekintenie a PlayStation®Plus „Mr. Malcolm” videót („a Videó”), és rákattintani a videóban található 18 videójátékos Easter Egg bármelyikére. Az Easter Egg egy olyan, a videóban elrejtett elem, amely videójátékra vagy videójáték műfajára utal.

 

Részvételi limit:  A promóciós időszak alatt személyenként legfeljebb egy nevezés lehetséges.

 

FONTOS: Üzenet- és adatdíjak lehetnek érvényesek, ha egy résztvevő a mobileszközén nevez be erre a promócióra. A résztvevők mobilszolgáltatójukkal konzultálhatnak a díjcsomagokról. A promócióba való belépéshez és nyeréshez mobilos belépés nem szükséges.

 

5.      A GYŐZTES MEGHATÁROZÁSA ÉS A NYEREMÉNY ÉRTÉKE

 

A nyeremény eléréséhez PlayStation®Network-fiók, PlayStation®4 vagy PlayStation®5 konzol, valamint nagy sebességű internet-hozzáférés szükséges.

 

Ha egy résztvevő rákattint egy Easter Eggre, a képernyő jobb alsó részén található „Szerezd be a jutalmadat” feliratra kell kattintani. Ezután be kell másolni a letöltési kódot és rákattintani a „Kód beváltása” lehetőségre. Illeszd be a kódot a „Váltsd be a kuponkódot itt” szöveg alatti mezőbe, és nyomd meg az Enter billentyűt. Az avatárok ettől kezdve letölthetők PlayStation®4-re vagy PlayStation®5-re a beváltó fióktulajdonos jogosultság-könyvtárából.

 

A promóciós időszak alatt világszerte legfeljebb egymillió díjat osztanak ki. Az egyes nyereménycsomagok hozzávetőleges kiskereskedelmi értéke (ARV) 0 USD. A nyeremények teljes ARV-je 0 USD. A nyereményeknek a PlayStation®Networkön kívül nincs értéke vagy felhasználási módja és nem értékesíthetőek, nem ruházhatóak át vagy válthatóak be valódi pénzre vagy értéktárgyakra.

 

Japánban nem osztanak ki díjat a résztvevőknek.

 

6.  A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:  A HIVATALOS SZABÁLYOKBAN SEMMI SEM ZÁRJA KI VAGY KORLÁTOZZA A SZPONZOR FELELŐSSÉGÉT A GONDATLANSÁGÁBÓL KÖVETKEZŐ CSALÁSÉRT, SZÁNDÉKOS MULASZTÁSÉRT, HALÁLESETÉRT VAGY SÉRÜLÉSÉRT, VAGY EGYÉB GONDATLANSÁGBÓL ELŐÁLLÓ FELELŐSSÉGÉRT, AMENNYIBEN AZ ILYEN FELELŐSSÉG TÖRVÉNYKÉNT NEM KIZÁRHATÓ VAGY KORLÁTOZHATÓ. A jelen promócióban való részvétellel a résztvevők beleegyeznek abba, hogy a promóciós entitások és ezek minden egyes kapcsolódó leányvállalata, képviselője, tanácsadója, vállalkozója, jogi tanácsadója, reklámpartnere, promóciós, teljesítési és marketingügynökségei, webhelyszolgáltatói és ezek megfelelő tisztviselői, az igazgatók, részvényesek, alkalmazottak, képviselők, megbízottak és ügynökök („felmentett felek”) nem vállalnak felelősséget: (i) az elveszett, elkésett, hiányos, ellopott, eltévedt, postaköltséget igénylő vagy kézbesíthetetlen e-mail/szöveges értesítésekért vagy postai küldeményekért; (ii) bármely számítógépért, telefonért, műholdas, kábeles, hálózati, elektronikus vagy internetes hardver- vagy szoftver meghibásodásért, csatlakozásért vagy elérhetőségért; (iii) hibás, sérült vagy zavaros átvitelért, a szolgáltató/hálózat elérhetőségéért vagy forgalmi terheltségért; (iv) bármilyen műszaki, mechanikai, nyomdai, tipográfiai vagy egyéb hibáért; (v) a regisztrációs adatok helytelen vagy pontatlan rögzítéséért, vagy bármely ilyen információ rögzítésének elmulasztásáért vagy elvesztéséért; (vi) bármilyen hibáért, mulasztásért, megszakadásért, törlésért, működési vagy átviteli késedelemért, kommunikációs vonal meghibásodásáért, műszaki hibáért, lopásért vagy megsemmisülésért, vagy a promócióhoz való jogosulatlan hozzáférésért; (vii) bármely személy számítógépének sérüléséért vagy károsodásáért, amely a promócióban való részvétellel és/vagy a nyeremény elfogadásával kapcsolatos vagy abból ered; és (viii) olyan nevezésért, amely elkésett, hamis, elveszett, rossz helyre küldték, rosszul irányították, manipulálták, hiányosak, töröltek, sérültek, elrontottak vagy más módon nem felelnek meg a hivatalos szabályoknak. Ezenkívül a promóciós entitások nem vállalnak felelősséget a megválaszolatlan vagy kézbesíthetetlen nyertes értesítésekért.  

 

A promócióban való részvétellel minden résztvevő beleegyezik az alábbiakba:  (i) magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Hivatalos Szabályokat, beleértve a nevezési követelményeket is; (ii) lemond a jelen Hivatalos Szabályokkal kapcsolatos kétértelműségre való hivatkozásról; (iii) lemond minden olyan jogáról, hogy a promócióval kapcsolatosan bármely felmentett féllel szemben keresetet vagy eljárást indítson; és (iii) az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben, örökre és visszavonhatatlanul beleegyezik abba, hogy a felmentett feleket mentesítik minden követelés, per, ítélet, kereset, eljárás, pénzbírság, szankció, felelősség, költségek és kiadások alól (beleértve, korlátozás nélkül az észszerű ügyvédi díjakat), amelyek az alábbiakkal kapcsolatban merülhetnek fel: (a) a promóció, beleértve, de nem kizárólagosan, a promócióval kapcsolatos bármilyen tevékenységet vagy annak elemét, valamint a jelentkezéseket, részvételt vagy a részvételre való képtelenséget; (b) harmadik felek magánélethez, nyilvánossághoz vagy tulajdonjogához fűződő jogok megsértése; (c) a díjjal (vagy annak bármely részével) kapcsolatos átvétel, jelenlét, utazás, részvétel, átadás, birtoklás, sérülés, használat, nem használat, nem rendeltetésszerű használat, alkalmatlanság, elvesztés, megsemmisülés, gondatlanság vagy szándékos kötelességszegés; (d) a nyereményben (vagy annak bármely összetevőjében) bekövetkezett bármilyen változás; (e) emberi mulasztás; (f) a felmentett felek bármely jogellenes, hanyag vagy jogosulatlan cselekedete vagy mulasztása; (g) elveszett, elkésett, ellopott, rosszul irányított, megsérült vagy megsemmisült nyeremény (vagy annak bármely eleme); vagy (h) a résztvevő hanyagsága vagy szándékos mulasztása.

 

Ha bármilyen okból a promóció nem a tervezett módon zajlik, a szponzor fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, megszüntesse, módosítsa vagy felfüggessze és/vagy folytassa a promóciót, beleértve a nyertes kiválasztását az általa tisztességesnek és ésszerűnek ítélt módon, beleértve a nyertes kiválasztását az ilyen törlés, megszüntetés, módosítás vagy felfüggesztés előtt beérkezett, jogosult jelentkezők közül. Semmilyen esetben sem adnak ki több díjat, mint amennyi a jelen Hivatalos szabályokban szerepel. Abban az esetben, ha műszaki, tipográfiai, mechanikai, adminisztratív, nyomdai, gyártási, számítógépes vagy egyéb hibák miatt több nyertes van, mint amennyi a jelen Hivatalos szabályokban szerepel, a nyertesek között véletlenszerű sorsolással kerül sor a nyertes megállapítására.

 

A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A PROMÓCIÓVAL KAPCSOLATBAN MINDEN, BELEÉRTVE A NYEREMÉNYEKET, MINDENFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜL BIZTOSÍTÁSA, BELEÉRTVE A KIFEJEZETT VAGY A KERESKEDELMI MEGFELELŐSÉG VÉLELMEZETT GARANCIÁJÁT, AZ ADOTT CÉLRA MEGFELELŐSÉGÉT VAGY ANNAK NEMLEGES MEGÁLLAPÍTÁSÁT.

 

7.  IRÁNYADÓ JOG:  A vonatkozó törvények által megengedett mértékig a jelen szabályok és az ezek alapján felmerülő, vagy a promócióval kapcsolatos viták az alábbiak szerint irányadóak:

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

A SIEE Régióban lakó résztvevők esetében a jelen szabályokat Anglia törvényeivel összhangban kell értelmezni és értelmezni, és a felek (mindegyik résztvevő és a szervező) alávetik magukat az angliai és walesi bíróságok nem kizárólagos joghatóságának.

 

Sony Interactive Entertainment LLC

A SIEA régióban lakó résztvevők esetében a jelen szabályokat az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államának törvényei szabályozzák, azok értelmezik és magyarázzák, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra. Bármely, választottbírósági eljárás alá nem tartozó, és nem kis értékű követelések bíróságán kezdeményezett vitát bármelyik fél kezdeményezheti az illetékes bíróság előtt Kalifornia államban, San Mateo megyében, illetve az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán, Kalifornia északi körzetében.

 

Sony Interactive Entertainment Inc.

A SIEI Régióban lakó résztvevők esetében a jelen szabályokat Japán törvényeivel összhangban kell értelmezni és értelmezni, és a felek (mindegyik résztvevő és a szervező) alávetik magukat a Tokiói Kerületi Bíróság nem kizárólagos joghatóságának.

 

A résztvevők és a regionális szponzor aláveti magát a megfelelő bíróságok fent meghatározott kizárólagos joghatóságának és helyszínének, és lemond minden joghatósággal, helyszínnel és kényelmetlen fórummal kapcsolatos kifogásról. A jelen megállapodás bármely részének érvényesítésére irányuló bármely peres eljárás során az összes költséget és díjat, beleértve az ügyvédi díjakat is, a nem pernyertes fél fizeti.

 

8.  ADATVÉDELEM:   A szponzor adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el:  https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

 

Argentína, Chile, Mexikó és Brazília esetében:  a részvétel magában foglalja  a felvételek, fényképek, képek vagy kép- és/vagy hangfelvételek és/vagy a résztvevők személyes adatainak nyilvános terjesztésére, továbbítására, újraközvetítésére, reprodukálására vagy közzétételére vonatkozó kifejezett felhatalmazást általában a résztvevőknél, és kifejezetten a nyertesnél, minden kommunikációs eszközön (vizuális, hang vagy egyéb, ideértve a sugárzott televízión, antennán, kábelen, műholdon, rádión, interneten stb. történő prezentációt) ezen promóciót és kapcsolatos témákat illetően bármilyen célból a verseny időtartama alatt, és legfeljebb három (3) évig a befejezést követően anélkül, hogy a résztvevőnek joga lenne kártérítésre vagy kompenzációra. A résztvevők szavatolják, hogy a hang- és/vagy személyes adatok kiállítása, közzététele, terjesztése és/vagy reprodukálása tekintetében nincs olyan harmadik fél, aki kizárólagos joggal rendelkezik. Ellenkező esetben vállalják, hogy a szponzort a vonatkozó törvények által megengedett mértékben mentesítik minden olyan követelés alól, amellyel egy harmadik fél ebből az okból előállhat. A résztvevők elismerik, hogy a részvétel nem okoz számukra semmiféle anyagi kárt, ezért lemondanak minden igényükről, ami a bevételük csökkenése miatt felmerülhetne.

 

Argentína esetében: A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME: A résztvevők minimum hat (6) hónapos időközönként férhetnek hozzá az ingyenesen rendelkezésre bocsátott adatokhoz, kivéve, ha a 25 326. számú törvény 14. cikkelye 3. bekezdésének rendelkezései szerint az erre vonatkozó jogos érdek bizonyított. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ORSZÁGOS IGAZGATÓSÁGA, 25 326 sz. Felügyelő Testület.

 

9.  ÁLTALÁNOS:   A jelen promócióban itt leírtaktól eltérő részvétel bármely formája érvénytelen.  A szponzor fenntartja magának a jogot, hogy kizárjon minden olyan résztvevőt, akiről kiderül, hogy saját belátása szerint megzavarta a promóció működését; aki megsértette a Hivatalos szabályokat; vagy sportszerűtlen magatartást tanúsított, vagy azzal a szándékkal cselekedett, hogy megzavarja a jelen promóció normális működését. A jelen promócióban való részvétel bármely formája, amely a jelen Hivatalos szabályoktól eltérő, érvénytelen. Ha kiderül, hogy egy személy többször regisztrált vagy próbált meg regisztrálni több telefonszám, e-mail-cím, lakcím, több identitás, IP-cím, proxyszerver vagy hasonló módszer használatával, az adott személy összes bejegyzése semmisnek minősül, és az illető nem kap semmilyen díjat, amelyre jogosult lett volna. A promócióban való részvételhez automatikus, makró, programozott, harmadik féltől származó vagy hasonló módszerek alkalmazása érvényteleníti az ilyen módszerekkel végrehajtott részvételi kísérleteket, valamint az ezeket használó egyén kizárását vonja maga után. A résztvevők és/vagy a potenciális nyertesek a szponzor által megkövetelt módon kötelezhetőek a személyazonosságuk és jogosultságuk igazolására. A nyertes személyével kapcsolatos vita esetén a nyertes a nevezéshez tartozó regisztrációs lapon megadott e-mail-cím jogosult fióktulajdonosa lesz. A „jogosult fióktulajdonos” az a természetes személy, akit egy internetszolgáltató, online szolgáltató vagy más olyan szervezet (pl. vállalkozás, oktatási intézmény) rendelt e-mail-címhez, amely felelős a domainhez tartozó e-mail-cím kiosztásáért. Minden résztvevőtől megkövetelhetik, hogy igazolja, hogy ő a jogosult fióktulajdonos. FIGYELEM:  BÁRMILYEN HONLAP SZÁNDÉKOS MEGKÁROSÍTÁSA, VAGY A PROMÓCIÓ MŰKÖDÉSÉNEK ALÁÁSÁSÁRA IRÁNYULÓ BÁRMELY KÍSÉRLET A BÜNTETŐ VAGY POLGÁRI TÖRVÉNYEK MEGSÉRTÉSÉNEK MINŐSÜLHET. AZ ILYEN KÍSÉRLETEK ESETÉN A SZPONZOR FENNTARTJA A JOGOT, HOGY AZ ILYEN KÍSÉRLETEKÉRT FELELŐS SZEMÉLY(EK)TŐL A TÖRVÉNYBEN MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG KÁRTÉRÍTÉST KÖVETELJENEK ÉS EGYÉB JOGORVOSLATHOZ FOLYAMODJANAK. Ha a jelen Hivatalos szabályok bármely rendelkezése, vagy annak bármely szava, kifejezése, záradéka, mondata vagy egyéb része bármilyen okból végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek minősül, akkor az adott rendelkezést vagy annak egy részét módosítani kell vagy törölni kell oly módon, hogy a Hivatalos szabályok többi rendelkezése érvényes és végrehajtható maradjon. A hivatalos szabályok vagy a nyereményjátékkal kapcsolatos dokumentumok bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti bármely más rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát. Egyetlen résztvevőnek sincs joga ezen Hivatalos szabályok módosítására vagy módosítására. A jelen Hivatalos szabályok bármely feltételének szponzor általi kikényszerítésének elmaradása nem jelenti e rendelkezésről való lemondást. Minden beküldött jelentkezés és/vagy anyag a szponzor tulajdonába kerül, és nem kerül visszaküldésre. A jelen Hivatalos szabályokban és a promóciós anyagokban (ideértve, de nem kizárólagosan az értékesítési pontokat, a televíziós és nyomtatott reklámokat, a promóciós csomagolásokat és egyéb promóciós médiákat) foglalt promóciós részletekkel való ütközés esetén a jelen szabályokban meghatározott elvek az irányadóak.

 

10.  NYERTESEK LISTÁJA: A nyertesek listájához az érdeklődők egy saját címmel ellátott, felbélyegzett üzleti borítékot küldjenek az alábbi táblázatban az ön régiójában megadott címekre:

 

SIEA régió:

Nyertesek listája, - PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404, Egyesült Államok

 

SIEE régió:

Nyertesek listája, - PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP Egyesült Királyság

 

SIEI régió:

Nyertesek listája, - PlayStation®: PlayStation®Plus Easter Egg Challenge, 1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8270, Japán

 

A nyertesek listájára vonatkozó kéréseknek legkésőbb 30 nappal a teljes promóciós időszak végét követően be kell érkezniük.

 

Ha egy nyertes nem járul hozzá, hogy nevét a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyék, kérjük, lépjen kapcsolatba a szponzorral az Adatvédelmi szabályzatban megadott e-mail-címen:  https://www.playstation.com/legal/privacy-policy.