playstation.com

Juridiset tiedot

Yhdistyneen kuningaskunnan Modern Slavery Act -lakia koskeva tiedonanto

Kaikkien Sonyn työntekijöiden odotetaan noudattavan Sony Groupin toimintaohjeiden (Ohjeet) määrittämiä eettisen ja vastuullisen toiminnan standardeja. Säännöt kattavat ihmisoikeuksien kunnioittamisen perusperiaatteet sekä kieltävät orjuuden ja ihmiskaupan, mukaan lukien pakko- ja lapsityövoiman käytön. Sony julkaisee koko yhtiötä koskevan vuosittaisen tiedonannon toimenpiteistä, joiden avulla se varmistaa, ettei yhtiön liiketoiminta- tai toimitusketjuissa ole orjuutta eikä ihmiskauppaa. Tämä tiedonanto täyttää myös Yhdistyneen kuningaskunnan Modern Slavery Act 2015 -lain vaatimukset. Jos haluat tietää tarkemmin, miten Sony torjuu orjuutta ja ihmiskauppaa, lue tämä tiedonanto.