playstation.com

Juridiset tiedot

Viralliset säännöt: HEMMOTTELUKOODIT 2022

OSALLISTUMINEN, VOITTAMINEN TAI PALKINNON SAAMINEN EI EDELLYTÄ MINKÄÄNLAISIA OSTOJA TAI MAKSUJA. OSTO TAI MAKSU EI KASVATA OSALLISTUJAN VOITTOMAHDOLLISUUKSIA. 

1.            KAMPANJA-AIKA  Hemmottelukoodit 2022 (”Kampanja”) alkaa 15. helmikuuta 2022 kello 20.00 Suomen aikaa ja päättyy 7. maaliskuuta 2022 kello 20.00 Suomen aikaa (”Kampanja-aika”). Virallinen kello kaikissa Kampanjaan liittyvissä asioissa on Sponsorin tietokone (”Sponsori” määritellään kohdassa 11).

 

2.            OSALLISTUMISKELPOISUUS Kampanja on avoinna vain sellaisille henkilöille, jotka täyttävät kaikki tässä kohdassa kuvaillut vaatimukset.

 

Osallistumisvaatimukset:

 

a.            Osallistujien on asuttava laillisesti jossakin seuraavista maista tai alueista (joista kaikista käytetään nimitystä ”Osallistumisalue”): Argentiina, Kanada, Chile, Meksiko, Yhdysvallat*, Hongkong, Indonesia, Japani, Malesia, Singapore, Etelä-Korea, Taiwan, Thaimaa, Australia, Itävalta, Belgia, Kroatia, Tšekki, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Irlanti, Alankomaat, Norja, Portugali, Venäjä, Saudi-Arabia, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Uusi-Seelanti, Puola, Yhdistynyt kuningaskunta

*Koskee 50:tä Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian liittopiiriä. Kampanja ei ole käynnissä Yhdysvaltain territorioilla tai ulkomailla sijaitsevilla sotilastukikohdilla eikä alueilla, joiden lainsäädäntö kieltää kampanjan tai muuten rajoittaa sitä.

 

b.            Osallistujien on oltava vähintään 18-vuotiaita, ja heidän on oltava osallistumishetkellä Osallistumisalueensa lain mukaan täysi-ikäisiä.

 

c.            Osallistujilla on oltava internetyhteys.

 

d.            Osallistujilla on oltava tili PlayStation™Network-verkon käyttämistä varten (”PSN-tili”).

 

e.            Osallistuessaan Kampanjaan Osallistujien on oltava kirjautuneena PSN-tilille.

 

Jokainen, joka täyttää osallistumisvaatimukset, on ”Osallistuja”.

 

Argentiina, Chile ja Meksiko: Sponsori pidättää oikeuden perua tai keskeyttää Kampanjan tai minkä tahansa sen osan tai muokata sitä.

 

Poikkeukset: Osallistujat eivät saa olla (a) Sponsorin tai RealTime Media, Inc.:n (”Palkintojen toimittajataho”) tai niiden emoyhtiöiden, tytäryhtiöiden, sivuliikkeiden tai muiden vastaavien yhtiöiden tai liikkeiden työntekijöitä tai (b) kenenkään kategoriassa (a) kuvatun henkilön perheenjäseniä (vanhempi, lapsi, sisarus tai puoliso tai tällaisen puoliso asuinpaikasta riippumatta), eivätkä he saa asua samassa kotitaloudessa kenenkään kategoriassa (a) kuvatun henkilön kanssa, olivatpa he sukua tai eivät.

 

3.            OSALLISTUMISOHJEET Ohjeet Kampanjaan osallistumiseen Osallistujille:

 

a.            Etsi koodi.

b.            Mene osoitteeseen www.playstation.com ja kirjaudu PSN-tilillesi.

c.            Paina Hemmottelukoodit-pienoisohjelmaa ja anna koodi seuraamalla ohjeita.

d.            Jos annettu koodi on oikein, Osallistuja pääsee vastaamaan kysymykseen. Kysymykseen vastaaminen katsotaan Osallistujan ”Osallistumiseksi”. Huomaa: (i) kysymykseen voi antaa vain yhden vastauksen, ja (ii) vastausta ei voi muuttaa, kun se on lähetetty.

               

14 ”Koodia” julkaistaan 15. helmikuuta – 7. maaliskuuta 2022. Jokainen Koodi koostuu kymmenestä PlayStation-ohjaimista löytyvästä symbolista, joihin kuuluvat toimintonäppäimet (kolmio, ympyrä, risti, neliö), L1- ja R1-näppäimet, L2- ja R2-näppäimet sekä suuntanäppäimet (ylös, alas, vasen, oikea). Koodit julkaistaan Osallistumisalueilla merkittävien kulttuuristen hetkien aikana esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: urheilu, videopelit, elokuva, musiikki ja muoti. Koodeja voi löytää myös sosiaalisen median kanavilta, kuten YouTubesta ja Twitteristä. Voit lukea vihjeitä ja vinkkejä Kampanja-aikana seuraamalla PlayStation Blogia (blog.playstation.com) ja Twitter-tiliämme @playstation (www.twitter.com/playstation).

 

Osallistumisrajoitus: Osallistujat voivat tehdä vain yhden Osallistumisen Koodia kohti. Näin ollen jokainen Osallistuja voi tehdä Kampanja-aikana enintään 14 Osallistumista (yksi Osallistuminen Koodia kohti). Sponsori voi halutessaan diskata kaikki, jotka yrittävät tehdä useamman kuin yhden Osallistumisen Koodia kohti. Osallistujat eivät saa käyttää useampaa kuin yhtä sähköpostiosoitetta, tiliä tai henkilöllisyyttä. Jos jonkun havaitaan tai epäillään käyttävän useampaa kuin yhtä sähköpostiosoitetta tai henkilöllisyyttä Kampanjaan osallistumiseen, Sponsori voi halutessaan diskata hänet ja evätä häneltä mahdollisuuden palkinnon voittamiseen.

 

Osallistumalla tähän Kampanjaan Osallistuja vahvistaa hyväksyvänsä näissä Virallisissa säännöissä määritellyt ehdot.

 

JOS OSALLISTUJA OSALLISTUU TÄHÄN KAMPANJAAN MOBIILILAITTEELLAAN, HÄNELLE SAATTAA KOITUA VIESTI- JA DATAKULUJA.  OSALLISTUJIEN TULEE SELVITTÄÄ MAHDOLLISET KULUT OPERAATTORILTAAN.  OSALLISTUMINEN MOBIILILAITTEELLA EI OLE EDELLYTYS KAMPANJAAN OSALLISTUMISEEN TAI PALKINNON VOITTAMISEEN.

 

4.            PALKINNOT

 

a.            Palkinnot Jokaisen Koodin yhteydessä Osallistujat kustakin kolmesta Osallistujaryhmästä voivat voittaa yhden 126:sta saatavilla olevasta PlayStation 5 -konsolista (varustettu levyasemalla).

 

Osallistujaryhmät ovat:

 

Osallistumisalueet

Ryhmä A               Argentiina, Kanada, Chile, Meksiko ja Yhdysvallat*

*Koskee 50:tä Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian liittopiiriä. Kampanja ei ole käynnissä Yhdysvaltain territorioilla tai ulkomailla sijaitsevilla sotilastukikohdilla eikä alueilla, joiden lainsäädäntö kieltää kampanjan tai muuten rajoittaa sitä.

 

Ryhmä B               Hongkong, Indonesia, Japani, Malesia, Singapore, Etelä-Korea, Taiwan, Thaimaa

 

Ryhmä C               Australia, Itävalta, Belgia, Kroatia, Tšekki, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Irlanti, Alankomaat, Norja, Portugali, Venäjä, Saudi-Arabia, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Uusi-Seelanti, Puola, Yhdistynyt kuningaskunta

 

Jokainen palkinto (PlayStation 5 -konsoli) on arvoltaan 499,99 USD / 449,99 GBP / 49 980 JPY. 126 PlayStation 5 -konsolin yhteenlaskettu kokonaisarvo on 62 998,74 USD / 56 698,74 GBP / 6 297 480 JPY.

 

b.            Ei korvauksia Palkintoja ei voi vaihtaa, korvata tai vaihtaa muuhun palkintoon tai sen arvoa vastaavaan rahasummaan. Sponsori voi päättää korvata Palkinnon samanarvoisella tai arvokkaammalla vaihtoehtoisella palkinnolla, jos se on välttämätöntä (jos esimerkiksi palkinto ei ole enää saatavilla). 

c.            Verot ja kulut Voittajalle myönnetyn palkinnon arvosta voi aiheutua verovelvoitteita Voittajan asuinmaassa. Voittajat ovat yksin vastuussa kaikista mahdollisista veroista, kuluista ja maksuista, joita heidän voittamiensa palkintojen saamisesta koituu, paitsi jos paikallinen laki toisin määrää. Jos sinulla on kysymyksiä saamasi palkinnon mahdollisesta verokohtelusta, suosittelemme, että keskustelet veroneuvojan kanssa. 

 

Vain Yhdysvaltain asukkaille: Vähintään 600 Yhdysvaltain dollarin arvoisen palkinnon voittajille, jotka ovat Amerikan yhdysvaltojen asukkaita, toimitetaan Federal Tax Form 1099 -lomake.

 

d.            Palkinnon voittajan määrittäminen Jokaisen Koodin yhteydessä kolme (3) Osallistujaa, joiden vastaus on lähimpänä oikeaa vastausta, kustakin Osallistujaryhmästä ovat voittajan vahvistamisprosessin loppuun asti ”Potentiaalisia voittajia”. Voittajan vahvistamisprosessin aikana vahvistetaan heidän osallistumiskelpoisuutensa sekä näiden Virallisten sääntöjen noudattaminen.

 

Potentiaalisia voittajia, jotka asuvat Argentiinassa, Chilessä, Meksikossa, Yhdysvalloissa tai Kanadassa, voidaan vaatia vastaamaan tietyssä rajoitetussa ajassa ilman avustusta oikein testikysymykseen, jonka Sponsori esittää määrittämällään tavalla, jotta heidät voidaan julistaa voittajaksi ja jotta heille voidaan myöntää Palkinto. Testikysymys voidaan Sponsorin päätöksellä järjestää verkossa, sähköpostitse, puhelimitse tai osana Potentiaalisen voittajan osallistumiskelpoisuusilmoitusta.

 

e.            Palkinnon voittajan ilmoittaminen ja vahvistaminen Sponsorin Palkintojen toimittajataho ilmoittaa Potentiaalisille voittajille käyttäen heidän PSN-tiliinsä liitettyä sähköpostiosoitetta. Potentiaalisilta voittajilta voidaan vaatia osallistumiskelpoisuusilmoitus, jolla varmistetaan heidän osallistumiskelpoisuutensa ja Virallisten sääntöjen noudattaminen.

 

Kun Palkintojen toimittajataho on vahvistanut Potentiaalisen voittajan osallistumiskelpoisuuden ja Virallisten sääntöjen noudattamisen, hänet vahvistetaan voittajaksi (minkä jälkeen hänestä käytetään nimitystä Vahvistettu voittaja). Palkintoja myönnetään vain Vahvistetuille Voittajille. 

 

Jos Sponsori ei tavoita Potentiaalista voittajaa käyttäen hänen PSN-tiliinsä liitettyä sähköpostiosoitetta seitsemän (7) arkipäivän kuluessa ensimmäisestä yhteydenottoyrityksestä tai jos ilmoitusta ei voida toimittaa ja se palautuu lähettäjälle, kyseinen Potentiaalinen voittaja menettää palkintonsa. Jos Potentiaalinen voittaja ei toimita kaikkia pyydettyjä tietoja ja asiakirjoja ilmoituksessa mainitussa ajassa (seitsemän (7) arkipäivää), kyseinen Potentiaalinen voittaja menettää palkintonsa.

 

f.             Menetetyt palkinnot  Jos palkinto menetetään mistä tahansa syystä, Sponsori voi päättää myöntää kyseisen palkinnon jollekin muulle voittajalle, joka valitaan kaikista jäljellä olevista osallistumiskelpoisista osallistumisista (mikäli voimassa oleva laki ei estä sitä). Jos Sponsori ei yrityksestä huolimatta pysty antamaan palkintoa Vahvistetulle voittajalle, palkinto voidaan antaa seuraavalle samaan Osallistujaryhmään kuuluvalle Osallistujalle, jonka vastaus on lähimpänä oikeaa vastausta.

 

g.            Diskaus Jos Potentiaalinen voittaja diskataan tai todetaan osallistumiskelvottomaksi tai jos hän ei noudata Virallisia sääntöjä tai ei hyväksy palkintoa mistä tahansa syystä, hän voi menettää palkintonsa.

 

h.            Luettelo voittajista Sponsori voi oman harkintansa mukaan julkaista jokaisen Vahvistetun Voittajan nimen verkkosivu(i)llaan. Jokaisen Vahvistetun voittajan nimen saa tietoonsa perustellusta pyynnöstä lähettämällä paluuosoitteella varustetun kirjekuoren sekä merkinnän ”Hemmottelukoodit 2022” sisältävän kirjeen Sponsorin kohdassa 11 ilmoitettuun osoitteeseen 30 päivän kuluessa Kampanja-ajan päättymisestä. Jos joku Vahvistetuista voittajista ei halua, että hänen nimensä julkaistaan tai on saatavilla, hänen on otettava yhteyttä Sponsoriin. Huomaa, että Sponsori voi olla velvollinen antamaan nämä tiedot viranomaisille.

 

5.            PALKINTOJEN TOIMITUS Palkintojen toimittajataho toimittaa Palkinnot Vahvistetuille voittajille 60 päivän kuluessa voittajan vahvistamisesta Vahvistetun voittajan kotiosoitteeseen (jonka Vahvistetut voittajat ilmoittavat voittajan vahvistusprosessin aikana). Kaikki palkinnot, joita ei voida toimittaa ja jotka palautuvat lähettäjälle, voidaan menettää.

 

6.            YKSITYISYYDEN SUOJA Osallistumalla tähän Kampanjaan jokainen Vahvistettu voittaja suostuu osallistumaan kohtuullisiksi katsottuihin, Sponsorin vaatimiin julkisiin tilaisuuksiin. Jokainen Vahvistettu voittaja antaa Sponsorille luvan käyttää heidän nimeään, osoitettaan (kaupunki/osavaltio/maa), PSN-tunnustaan, avatariaan ja muita heidän Sponsorin järjestämissä julkisissa esiintymisissä antamiaan tietoja ja sisältöjä Kampanjan mainostamisessa maailmanlaajuisesti (joko verkkomedioissa tai muissa medioissa) ilman erillistä ilmoitusta, tarkistusoikeutta tai hyväksyntää ja ilman ylimääräistä korvausta, ellei laki toisin määrää. Jos Vahvistettu voittaja ei halua osallistua tällaiseen julkisuuteen, hän voi ilmoittaa asiasta Sponsorille lähettämällä postia Sponsorin kohdassa 11 ilmoitettuun osoitteeseen.

 

7.            TIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY

Kampanjan yhteydessä kerättävät tiedot kerätään Sponsorin tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteesta https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/. Osallistumalla Kampanjaan jokainen Osallistuja vahvistaa hyväksyvänsä Sponsorin tietosuojakäytännön ehdot. Palkintojen toimittajatahon Kampanjan yhteydessä keräämät tiedot kerätään sen tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteesta https://privacy.rtm.com/PrivacyPolicy.pdf.

 

Argentiina, Chile ja Meksiko: osallistuminen sisältää suoran valtuutuksen Osallistujien ja erityisesti voittajan videokuvan, valokuvien, kuvien tai kuvan ja/tai äänitallenteiden ja/tai henkilötietojen julkisen levittämiseen, lähettämiseen, uudelleenlähettämiseen, kopioimiseen tai julkaisemiseen minkä tahansa tiedotusvälineen välityksellä (kuva, ääni ja muut mukaanlukien lähetykset television, antennin, kaapelin, satelliitin, radion, internetin jne. kautta) missä tahansa tarkoituksessa kilpailun keston ajan ja enintään kolmen (3) vuoden ajan sen päättymisestä ilman, että Osallistujalla on oikeutta vaatia tai saada korvauksia. Osallistujat takaavat, että millään kolmannella osapuolella ei ole yksinoikeuksia heidän äänensä ja/tai henkilötietojensa esittämiseen, julkaisemiseen, levittämiseen ja/tai kopioimiseen. Muutoin he sitoutuvat vapauttamaan Sponsorin vastuusta kaikissa vaatimuksissa, joita kolmannet osapuolet saattavat tehdä. Osallistujat vahvistavat, että osallistuminen ei aiheuta heille taloudellisia tappioita, ja luopuvat näin kaikista tulojen vähenemisen takia tehtävistä vaatimuksista.

 

Argentiina: HENKILÖTIETOJEN SUOJELU: Osallistujat voivat saada antamansa tiedot käyttöönsä maksutta vähintään kuuden (6) kuukauden välein, ellei niiden saamiseen ole legitiimi tarve, joka todistetaan lain 25326 momentin 3 artiklan 14 lausekkeilla. KANSALLINEN TIETOSUOJAOSASTO, lain numero 25326 valvontaelin.

 

8.            VASTUURAJOITUS JA -VAPAUTUS 

Osallistumalla Kampanjaan jokainen Osallistuja suostuu suurimmassa lain sallimassa laajuudessa vapauttamaan Sponsorin ja kaikki sen työntekijät, edustajat, emoyhtiöt, tytäryhtiöt ja sivuliikkeet (”Vapautetut osapuolet”) kaikesta vastuusta mistä tahansa vammasta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu liittyen Kampanjaan, kuten omaisuusvahingoista, henkilövahingoista ja kuolemasta, joka voi aiheutua Kampanjasta, siihen osallistumisesta, siihen valmistautumisesta tai siihen liittyvästä matkustamisesta, tai palkintojen omistamisesta, vastaanottamisesta tai käyttämisestä tai osallistumisesta mihinkään Kampanjaan liittyvään toimintaan sekä korvausvaatimuksista, jotka perustuvat yksityisyyden suojaan, tekijänoikeus- tai tavaramerkkirikkomukseen, kunnian- tai yksityisyydenloukkaukseen, tietosuojaan ja tuotteiden toimittamiseen.

 

Rajoittamatta edellä mainittua, ellei sovellettavat paikalliset lait toisin määrää, vastuusta vapautetut osapuolet eivät ole vastuussa seuraavista: vääristä tai epätarkoista osallistumistiedoista; inhimillisistä virheistä; teknisistä toimintahäiriöistä; kadonneista, varastetuista, rikkoutuneista, väärin toimitetuista, maksamattomista, lukukelvottomista, epätäydellisistä tai väärin ajoitetuista osallistumisista, jotka voivat rajoittaa osallistujan mahdollisuutta osallistua Kampanjaan, vaikka ne johtuisivat Sponsorin huolimattomuudesta; minkä tahansa puhelinverkon, tietokoneverkkojärjestelmän, tietokonelaitteiston, palvelimen, palveluntarjoajan tai ohjelmiston viasta, toimintahäiriöstä, puutteesta, poistamisesta tai virheestä, mukaan lukien viat tai vahingot osallistujan tai kenenkään muun tietokoneessa, joka liittyy Kampanjaan osallistumiseen tai kykenemättömyyteen osallistua siihen; kykenemättömyydestä käyttää Sivustoa tai ladata tietoja tai dataa; osallistumisten varastamisesta, peukaloinnista, tuhoamisesta, luvattomasta käytöstä tai muuntelemisesta; puhelinverkon tai tietokoneen toimintahäiriön, sähköverkon vian, puhelinlinjojen, internetin tai minkä tahansa verkkosivuston (mukaan lukien Sivuston) ruuhkautumisen tai minkä tahansa muun syyn takia myöhässä tai virheellisesti käsitellyistä tai epätäydellisistä tai kadonneista tiedoista; painovirheistä tai muista virheistä; tai mistä tahansa edellä mainittujen yhdistelmästä. Todistusta tietojen lataamisesta tai antamisesta Sivustossa ei pidetä todistuksena toimituksesta tai vastaanottamisesta. Lukukelvottomat, toistuvat ja epätäydelliset osallistumiset diskataan. Väärennetyt, huijaavat tai pettävät osallistumiset tai toimet, joista päättää Sponsori, johtavat osallistujan osallistumiskelpoisuuden hylkäämiseen ja kaikkien hänen osallistumistensa mitätöimiseen.

 

Suurimmassa lain sallimassa laajuudessa Vapautetut osapuolet eivät ole missään tapauksissa korvausvastuussa mistään oheisvahingoista, välillisistä vahingoista tai rikosoikeudellisista vahingoista, jotka aiheutuvat Kampanjasta tai liittyvät siihen.

 

JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA EI HYVÄKSYTÄ VASTUUN RAJOITTAMISTA OHEISVAHINGOISTA, VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, MINKÄ VUOKSI JOTKIN YLLÄ MAINITUISTA RAJOITUKSISTA EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ PÄDE OSALLISTUJIIN, JOTKA ASUVAT NÄILLÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA.

 

9.            YLEISET EHDOT

a.            Muokkaus-, keskeytys ja perumisoikeus Sponsorilla on yksinoikeus perua tai keskeyttää Kampanja tai mikä tahansa sen osa tai muokata sitä millä tahansa tavalla, jos Sponsori päättää, että

 

i.             Kampanjaa ei voida järjestää Sponsorin tarkoittamalla tavalla tai

 

ii.            mikä tahansa virhe, puute, vilppi, tekninen vika, peukalointi, tietokonevirus, sota, julkiseen terveyteen liittyvä hätätila tai muu tekninen tai muunlainen tekijä, joka ei ole Sponsorin hallinnassa, heikentää tai voi heikentää Sponsorin kykyä järjestää Kampanjaa kunnolla, ellei voimassa oleva laki toisin määrää.

 

Tällaisissa perumis- tai keskeytystilanteissa Sponsori voi päättää arpoa kaikista osallistumiskelpoisista, ei-epäilyttävistä osallistumisista, jotka on vastaanotettu ennen tällaista tilannetta. Tällaisista arvonnoista ilmoitetaan Sponsorin verkkosivuilla osoitteessa www.playstation.com.

 

b.            Bugit, virheet ja toimintahäiriöt Sponsori ei ole vastuussa mistään ongelmista, bugeista tai toimintahäiriöistä, joita Osallistujat saattavat kohdata Kampanjassa.

 

c.            Kampanjan peukalointi tai siihen puuttuminen Sponsori voi diskata minkä tahansa Osallistujan (ja kaikki hänen osallistumisensa) tästä Kampanjasta tai mistä tahansa muusta Sponsorin tai minkä tahansa sen sisaryhtiön nyt tai tulevaisuudessa järjestämästä kampanjasta, jos

 

i.             Osallistujan todetaan peukaloivan osallistumisprosessia tai

 

ii.            Osallistujan todetaan toimivan vilpillisesti tai rikkovan sääntöjä ja vaikuttaen näin Kampanjan loukkaamattomuuteen.

 

d.            Virallisten sääntöjen valvonta Jos näiden Sääntöjen ja minkä tahansa muiden Kampanjan materiaalien välillä havaitaan ristiriitoja, nämä Säännöt pätevät.

 

e.            Erillisyys Jos sovellettavan lainkäyttöalueen tuomioistuin toteaa minkä tahansa osa näistä säännöistä laittomaksi, pätemättömäksi tai muuten mahdottomaksi noudattaa, kyseinen sääntöjen osa poistetaan, ja muut sääntöjen osat pysyvät voimassa.

 

f.             Käännökset Sponsori voi englanninkielisten sääntöjen ohella julkaista näiden sääntöjen virallisia käännöksiä.  Jos näiden Sääntöjen englanninkielisen version ja minkä tahansa käännöksen välillä on ristiriita, käytetään englanninkieliseen versioon perustuvaa tulkintaa suurimmassa lain sallimassa laajuudessa.

 

10.          SPONSORI Kampanjan Sponsori kullakin Osallistumisalueella on määritetty seuraavassa taulukossa:

 

OSALLISTUMISALUE                        ALUEEN SPONSORI

Argentiina, Kanada, Chile, Meksiko ja Yhdysvallat*

Sony Interactive Entertainment LLC

2207 Bridgepointe Parkway

Foster City, CA 94404

 

Hongkong, Indonesia, Japani, Malesia, Singapore, Etelä-Korea, Taiwan, Thaimaa

Sony Interactive Entertainment Inc.

1-6-27, Konan, Minato-ku, Tokyo

108-8270 Japan

 

Australia, Itävalta, Belgia, Kroatia, Tšekki, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Irlanti, Alankomaat, Norja, Portugali, Venäjä, Saudi-Arabia, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Uusi-Seelanti, Puola, Yhdistynyt kuningaskunta

Sony Interactive Entertainment Europe Limited

10 Great Marlborough Street,

London W1F 7LP

Iso-Britannia

 

Sponsorin päätökset liittyen Kampanjaan ja näihin Virallisiin sääntöihin ovat lopullisia ja sitovia kaikissa tapauksissa. Osallistujien, joilla on kysymyksiä Kampanjasta tai Virallisista säännöistä, tulee ottaa yhteyttä asuinmaanosansa Sponsoriin. Näiden Sääntöjen puitteissa henkilön asuinmaa on se maa, johon heidän tilinsä PlayStation Network -verkon käyttämistä varten on rekisteröity.

 

11.          SOVELLETTAVA LAKI JA LAINKÄYTTÖALUE Näitä sääntöjä ja mitä tahansa aiheutuvia erimielisyyksiä käsitellään kullakin Osallistumisalueella alla olevan taulukon mukaisesti suurimmassa lain sallimassa laajuudessa. Missä tahansa tämän sopimuksen täytäntöönpanon vuoksi käytävässä oikeudenkäynnissä kaikki kustannukset ja kulut, mukaan lukien asianajajakulut, maksaa häviävä osapuoli.

 

OSALLISTUMISALUE                        SOVELLETTAVA LAKI JA LAINKÄYTTÖALUE

Argentiina, Kanada, Chile, Meksiko ja Yhdysvallat*

Näillä Osallistumisalueilla asuvien Osallistujien kohdalla näitä Sääntöjä sovelletaan ja tulkitaan Kalifornian osavaltion lakien mukaan Amerikan yhdysvalloissa pois lukien lakien välisiä ristiriitoja koskevat säännöt. Kaikki kiistat, joita ei voida ratkaista välimiesmenettelyssä ja joita ei viedä vähäisiä vaateita käsittelevään tuomioistuimeen, voidaan viedä kumman tahansa osapuolen toimesta oikeuteen asianmukaisen tuomiovallan omaavassa oikeusasteessa joko Kalifornian osavaltion ylioikeudessa San Mateon piirikunnassa tai Pohjois-Kalifornian piirioikeudessa, ja molemmat osapuolet (Haastaja ja Sponsori) suostuvat siirtymään näiden tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan ja oikeuspaikkaan ja luopuvat kaikista tuomiovaltaan, käräjäpaikkaan ja sopimattomaan oikeuspaikkaan liittyvistä vastalauseista.

 

Hongkong, Indonesia, Japani, Malesia, Singapore, Etelä-Korea, Taiwan, Thaimaa

Näillä Osallistumisalueilla asuvien Osallistujien kohdalla näitä Sääntöjä tulkitaan Japanin lakien mukaan pois lukien lakien välisiä ristiriitoja koskevat säännöt. Oikeuskiistatapauksissa Osapuolet siirtyvät Tokion piirioikeuden tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

 

Australia, Itävalta, Belgia, Kroatia, Tšekki, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Irlanti, Alankomaat, Norja, Portugali, Venäjä, Saudi-Arabia, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Uusi-Seelanti, Puola, Yhdistynyt kuningaskunta

Näillä Osallistumisalueilla asuvien Osallistujien kohdalla näitä Sääntöjä tulkitaan Englannin lain mukaan. Oikeuskiistatapauksissa Osapuolet siirtyvät Englannin ja Walesin tuomioistuinten ei-yksinomaiseen toimivaltaan.