playstation.com

Juridiset tiedot

SIE Inc:IN MOBIILISOVELLUSTEN LISENSSISOPIMUS (Versio 2.1)

LUE TÄMÄ SIE Inc:IN MOBIILISOVELLUSTEN LISENSSISOPIMUS ("SOPIMUS") HUOLELLA, JOTTA YMMÄRRÄT OIKEUTESI JA VELVOLLISUUTESI.

SOPIMUS ON SINUN JA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC:IN ("SIE Inc") VÄLINEN. SAAT KÄYTTÄÄ SIE Inc:IN IOS- JA ANDROID OS -LAITTEISIIN JAKELEMAA SOVELLUSOHJELMISTOA ("SOVELLUSOHJELMISTO") VAIN, JOS HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. KÄYTTÄMÄLLÄ SOVELLUSOHJELMISTOA ILMOITAT, ETTÄ VOIT TEHDÄ SOPIMUKSIA OMAN LAINKÄYTTÖALUEESI LAKIEN MUKAISESTI JA ETTÄ HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT.

Hyväksyt tämän Sopimuksen omasta puolestasi, sekä niiden ihmisten puolesta, jotka käyttävät: (i) Sovellusohjelmistoa sinun omistamallasi tai hallitsemallasi laitteella, jossa on laillinen iOS- tai Android OS -versio ("Laite"); tai (ii) sinun PlayStation™Network-tiliäsi ("Tili") Sovellusohjelmistolla. Olet vastuussa siitä, mitä muut ihmiset tekevät Sovellusohjelmistollasi sekä siitä, että he noudattavat tämän Sopimuksen ehtoja.

Tämä Sopimus koskee Sovellusohjelmistoa, sekä sen paikkaustiedostoja, päivityksiä ja uusia versioita.

HUOMAA: JOS ASUT YHDYSVALLOISSA TAI POHJOIS-, KESKI- TAI ETELÄ-AMERIKASSA, TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ KOHDASSA 9 LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA SITOVAN, YKSILÖ- JA RYHMÄKANTEITA KOSKEVAN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN, JOKA VAIKUTTAA TÄMÄN SOPIMUKSEN ALAISIIN OIKEUKSIISI SINUN JA "SONY-ENTITEETIN" (MÄÄRITELTY KOHDASSA 9) VÄLISISSÄ "KIISTOISSA" (MÄÄRITELTY KOHDASSA 9). SINULLA ON OIKEUS OLLA HYVÄKSYMÄTTÄ SITOVAA, YKSILÖ- JA RYHMÄKANTEITA KOSKEVAA VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA KOHDASSA 9 KERROTULLA TAVALLA.

 

1. LISENSSIN MYÖNTÄMINEN

SIE Inc myöntää sinulle tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti rajoitetun, ei-siirrettävän, ei-eksklusiivisen ja ei-kaupallisen oikeuden käyttää Sovellusohjelmistoa Laitteessa. Oikeutesi käyttää Sovellusohjelmiston vanhentuneita versioita päättyy heti, kun saat Sovellusohjelmiston uusimman version asennettua Laitteeseen.

Tiettyjen SIE Inc:in lisensoimien, kolmannen osapuolen ohjelmien tai palveluiden ehdot saattavat edellyttää, että SIE Inc toimittaa sinulle niiden tiedotteet ja lisenssiehdot. Nämä tiedotteet ja lisenssiehdot löytyvät SIE Inc:in sopivaksi katsomasta paikasta.

Kaikki oikeudet Sovellusohjelmiston käyttämiseen myönnetään vain lisenssinä, eikä sinulle myönnetä Sovellusohjelmiston omistusoikeutta tai muita intressejä. SIE Inc ja sen lisenssinantajat säilyttävät kaikki Sovellusohjelmiston immateriaalioikeudet. Sovellusohjelmiston käyttö tapahtuu tämän Sopimuksen ehtojen ja soveltuvien immateriaalioikeuslakien mukaisesti. Ellei tässä Sopimuksessa toisin sanota, SIE Inc ja sen lisenssinantajat säilyttävät kaikki oikeudet Sovellusohjelmistoon.

 

2. RAJOITUKSET

Et saa (i) liisata, vuokrata, alilisensoida, julkaista, muokata, paikata, sovittaa tai kääntää Sovellusohjelmistoa; (ii) takaisinmallintaa tai purkaa Sovellusohjelmistoa, luoda Sovellusohjelmistoon perustuvia töitä; (iii) yrittää luoda Sovellusohjelmiston lähdekoodia objektikoodista; (iv) käyttää luvatonta, laitonta, väärennettyä tai muokattua laitteistoa tai ohjelmistoa Sovellusohjelmiston kanssa; (v) asentaa Sovellusohjelmiston aikaisempia versioita; (vi) rikkoa lakeja, sääntöjä tai määräyksiä, tai SIE Inc:in ja kolmansien osapuolien oikeuksia käyttäessäsi Sovellusohjelmistoa; (vii) hankkia Sovellusohjelmistoa muuten kuin SIE Inc:in hyväksymillä tavoilla; tai (viii) käyttää Sovellusohjelmistoa muuten kuin lisenssin mukaisesti.

Nämä rajoitukset pätevät lainkäyttöalueesi lakien sallimissa puitteissa.

 

3. PALVELUT JA PÄIVITYKSET; KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SOPIMUKSET JA SISÄLTÖ

SIE Inc voi tarjota sinulle tiettyjä Sovellusohjelmisto-päivityksiä tai -palveluita. Jotkin päivitykset tai palvelut voivat muuttaa asetuksiasi, aiheuttaa tietojen, sisällön, toimintojen tai ominaisuuksien menetystä.

Sovellusohjelmisto voi ehdottaa, näyttää tai tarjota linkkejä kolmansien osapuolien itsenäisesti operoimille tai hallinnoimille verkkosivuille tai sisältöön ("Kolmansien osapuolien sisältö ja linkit").

SIE Inc ja sen tytäryhtiöt eivät hallinnoi, ohjaa, valvo, hyväksy, takaa tai sponsoroi kolmansien osapuolien sisältöä ja linkkejä. SIE Inc ja sen tytäryhtiöt eivät ole korvausvelvollisia sinulle kolmansien osapuolien sisällön ja linkkien suhteen. Käytät kolmansien osapuolien sisältöä ja linkkejä omalla vastuulla ja kannat itse kaikki käytöstä mahdollisesti koituvat vastuut ja seuraukset.

 

4. TIETOJEN KERÄÄMINEN/AUTENTIKOINTI

SIE Inc voi kerätä tietoja Laitteesta ja Sovellusohjelmistosta SIE Inc:in liiketoimien mahdollistamiseksi ja tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseksi. Näitä tietoja voidaan käyttää järjestelmän valvomiseen/diagnosoimiseen, markkinointiin ja käyttäjien käyttäytymisen nimettömään seuraamiseen. SIE Inc voi myös kerätä yksilöllisen tunnuksen, jonka SIE Inc antaa Laitteelle automaattisesti, kun käynnistät Sovellusohjelmiston Laitteessa ensimmäisen kerran. Kun kirjaudut sisään Tiliisi Sovellusohjelmistolla, SIE Inc voi yhdistää tämän tiedon Tiliisi ja siihen yhdistettyihin muihin tietoihin. Lue oman alueesi PSN:n(SM) yksityisyydensuojasta SIE Inc:in lakitekstien sivulta osoitteesta http://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html lisätietoja siitä, miten näitä tietoja käytetään ja keneen voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

 

5. INTERNET-YHTEYS

Jotkin Sovellusohjelmiston toiminnot voivat vaatia Internet-yhteyden. Vastaat itse kaikista Internet-käytön maksuistasi.

 

6. VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUN RAJOITUS

Sovellusohjelmisto tarjotaan "SELLAISENAAN" ilman takuita. SIE Inc, sen tytäryhtiöt ja lisenssinantajat eivät anna mitään takuuta myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta.

SIE Inc, SEN TYTÄRYHTIÖT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYKSESTÄ, TAI SOVELLUSOHJELMISTON KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, OLIVATPA NE SITTEN SUORIA, EPÄSUORIA, TAI MITEN TAHANSA MUUTEN SYNTYVIÄ. MIKÄLI TÄMÄ EHTO ON LAINVOIMAINEN LAINKÄYTTÖALUEELLASI, EDELLÄ MAINITTUJA RAJOITUKSIA SOVELLETAAN KAIKKIEN LAIN SALLIMIEN MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN, VAIKKA SE OLISIKIN LAIN PERIMMÄISEN TARKOITUKSEN VASTAISTA.

 

7. SOPIMUSRIKKOMUS; OIKEUKSIEN POISTAMINEN JA SIE Inc:IN LAKIKEINOT

Jos SIE Inc katsoo, että olet rikkonut tämän Sopimuksen ehtoja, SIE Inc voi ryhtyä toimiin suojellakseen omia intressejään, esimerkiksi estämällä sinua käyttämästä Sovellusohjelmistoa osittain tai kokonaan, estämällä pääsysi PSN:ään, estämällä sinua käyttämästä Sovellusohjelmiston palveluita, tai käyttämällä muita kohtuullisia ja tarpeellisia keinoja muokatun tai luvattoman Sovellusohjelmiston käytön estämiseksi.

SIE Inc, sen tytäryhtiöt ja lisenssinantajat pidättävät itsellään oikeuden ryhtyä lakitoimiin, mikäli tätä Sopimusta rikotaan. SIE Inc voi osallistua hallituksen tai yksityisten tahojen lakitoimiin tai tutkimuksiin, jotka liittyvät sinun Sovellusohjelmiston käyttöösi.

 

8. MAASTAVIENTI JA VIENTILAKIEN NOUDATTAMINEN

Sovellusohjelmisto voi sisältää teknologiaa, joka on tiettyjen maastavientilakien ja -säädösten rajoituksien alaista. Siksi Sovellusohjelmistoa ei saa viedä henkilöille tai entiteeteille näiden lakien ja säädösten vastaisesti. Sinun on noudatettava näitä lakeja, kun käytät Sovellusohjelmistoa. Vakuutat, että (i) et asu maassa, joka on Yhdysvaltain hallituksen kauppasaarrossa, tai jonka Yhdysvaltain hallitus on julistanut "terroristeja tukevaksi" maaksi; ja (ii) ettet ole millään Yhdysvaltain hallituksen kielto- tai estolistalla.

 

9. TIETTYJÄ KÄYTTÄJIÄ KOSKEVA SITOVA YKSILÖKANNELAUSEKE

Tämän kohdan 9 ehdot koskevat lain sallimissa puitteissa vain Yhdysvaltojen, Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikan asukkaita.

Termi "Kiista" tarkoittaa mitä tahansa sinun ja SIE Inc:in, Sony Interactive Entertainment LLC:n, Sony Interactive Entertainment LLC:n tai niiden nykyisen tai entisen tytäryhtiön, tai edellä mainittujen edeltäjien tai seuraajien, kuten Sony Computer Entertainment Inc:in, Sony Computer Entertainment America LLC:n tai Sony Interactive Entertainment America LLC:n ("Sony-entiteetti") välistä kiistaa, vaatimusta tai riitaa, joka koskee Sovellusohjelmiston käyttöä, perustuipa se sopimukseen, lakiin, säädökseen, asetukseen, oikeudenloukkaukseen (mukaan lukien petos, hämäys, valheelliset vaikuttimet ja huolimattomuus), tai mihin tahansa lailliseen tai vastaavaan teoriaan, mikä sisältää tämän Kohdan 9 kelpoisuuden, lainvoimaisuuden ja laajuuden (poikkeuksena alla oleva ryhmäkannelauseke). “Kiistalla" on laajin mahdollinen lainvoimainen merkitys.

Jos sinulla on Kiista (jota ei ole alla olevassa vastuuvapautuksessa eritelty) Sony-entiteetin tai Sony-entiteetin johtajien, työntekijöiden tai agenttien kanssa ("Vastakkainen Sony-entiteetti"), eikä sen selvittäminen onnistu alla mainitulla tavalla neuvottelemalla, sinun ja Vastakkaisen Sony-entiteetin on haettava ratkaisua Kiistaan ainoastaan Kohdan 9 ehtojen mukaisella sovintomenettelyllä, viemättä Kiistaa oikeuteen. Sovintomenettely tarkoittaa, että Kiistan ratkaisee puolueeton sovittelijataho, ei oikeuden tuomari tai valamiehistö.

SINÄ JA SONY-ENTITEETIT SOVITTE, ETTÄ SINUN TAI SONY-ENTITEETIN VÄHÄISET KORVAUSVAATIMUKSET EIVÄT OLE TÄSSÄ KOHDASSA 9 OLEVIEN SOVINTOMENETTELYEHTOJEN ALAISIA.

JOS ET HALUA SUOSTUA TÄSSÄ KOHDASSA 9 OLEVIIN SITOVIIN YKSILÖ- JA RYHMÄKANNELAUSEKKEISIIN, SINUN ON ILMOITETTAVA SIITÄ SIE Inc:ILLE KIRJALLISESTI 30 PÄIVÄN SISÄLLÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ. SINUN ON POSTITETTAVA KIRJALLINEN ILMOITUKSESI OSOITTEESEEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - WAIVER, JA SEN ON SISÄLLETTÄVÄ SEURAAVAA: (I) NIMESI, (II) OSOITTEESI, (III) KIRJAUTUMISTUNNUKSESI, JOS SINULLA ON SELLAINEN, JA (IV) SELKEÄ ILMOITUS SIITÄ, ETTÄ ET HALUA RATKAISTA KIISTOJA SONY-ENTITEETTIEN KANSSA SOVINTOMENETTELYLLÄ.

JOS SINULLA ON KIISTA JONKIN SONY-ENTITEETIN KANSSA, SINUN ON LÄHETETTÄVÄ SIITÄ KIRJALLINEN ILMOITUS OSOITTEESEEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION, JOTTA VASTAKKAINEN SONY-ENTITEETTI SAA MAHDOLLISUUDEN RATKAISTA KIISTAN EPÄMUODOLLISESTI NEUVOTTELEMALLA.

Suostut neuvottelemaan Kiistan ratkaisusta hyvässä uskossa vähintään 60 päivän ajan sen jälkeen, kun olet antanut ilmoituksen Kiistasta. Jos Vastakkainen Sony-entiteetti ei ratkaise Kiistaasi 60 päivän kuluessa siitä, kun sai ilmoituksen Kiistasta, sinä tai Vastakkainen Sony-Entiteetti voitte hakea sovintomenettelyä Kohdan 9 ehtojen mukaisesti.

KIISTAT SELVITETÄÄN JOKO SOVINTOMENETTELYNÄ TAI OIKEUDESSA AINOASTAAN YKSILÖTASOLLA, EI RYHMÄKANTEINA, (NIMETTYINÄ TAI NIMETTÖMINÄ JÄSENINÄ), PAITSI JOS SEKÄ SINÄ ETTÄ VASTAKKAINEN SONY-ENTITEETTI SOVITTE NIIN KIRJALLISESTI SOVINTOMENETTELYN ALOITTAMISEN JÄLKEEN.

Jos sinä tai Vastakkainen Sony-entiteetti päätätte selvittää Kiistan sovintomenettelyllä, menettelyn aloittava osapuoli voi aloittaa sen seuraavien tahojen kautta: American Arbitration Association ("AAA"), www.adr.org, tai JAMS www.jamsadr.com. Kohdan 9 ehdot voittavat, mikäli ne ovat ristiriidassa osapuolien valitseman sovittelijajärjestön sääntöjen kanssa.

Yhdysvaltain Federal Arbitration Act -laki ("FAA") ratkaisee osavaltioiden välistä kaupankäyntiä sisältävien Kiistojen soviteltavuuden. Myös liittovaltion tai osavaltioiden lait voivat vaikuttaa Kiistaan. Alle 75 000 $ korvausvaatimuksiin sovelletaan AAA:n kuluttajariitojen täydentäviä menettelyjä ("Täydentävät menettelyt"), kuten täydentävien menettelyjen kohdassa C-8 määritettyjä palkkioita. Yli 75 000 $ korvausvaatimuksiin sovelletaan AAA:n kaupallisten sovintomenettelyiden sääntöjä ja ei-ryhmäkanteiden palkkioita.

AAA:n säännöt löytyvät osoitteesta www.adr.org tai voit soittaa numeroon 1-800-778-7879. Lisäksi, mikäli korvausvaatimuksesi on alle 75 000 $, ilmoitit Kiistasta Vastakkaiselle Sony-entiteetille ja neuvottelit vilpittömästi yllä kuvatulla tavalla, ja sovittelija toteaa sinut sovittelun voittavaksi osapuoleksi, sinulle korvataan sovittelijan määrittämät kohtuulliset asianajopalkkiot ja kulut sen lisäksi, mitä osavaltion tai liittovaltion lait myöntävät Vastakkaiselle Sony-entiteetille tai sinulle.

Sovittelija antaa päätöksensä kirjallisena, mutta hänen ei tarvitse kertoa syitä, ellei jokin osapuoli sitä pyydä. Sovittelijan päätös on sitova ja lopullinen, ellei FAA tarjoa oikeutta valitukseen, ja voidaan luovuttaa toimivallan omaavalle tuomioistuimelle toteutettavaksi.

Sinä tai Vastakkainen Sony-entiteetti voitte aloittaa sovintomenettelyn joko San Mateon piirikunnassa, Kaliforniassa, tai sinun asuinmaassasi. Jos valitset asuinmaasi, Vastakkainen Sony-entiteetti voi siirtää sovintomenettelyn San Mateon piirikuntaan, jos se suostuu maksamaan sinulle paikanvaihdoksesta johtuvat, sovittelijan määrittämät lisäkulut.

Jos jokin tämän Kohdan 9 lauseista (muu kuin yllä oleva ryhmäkannelauseke) on laiton tai lainvoimaton, se poistetaan Kohdasta 9 ja jäljelle jäävää osaa Kohdasta 9 sovelletaan kokonaisuudessaan. Mikäli ryhmäkannelauseke todetaan laittomaksi tai lainvoimattomaksi, koko Kohta 9 on lainvoimaton, ja Kiista ratkaistaan tuomioistuimessa.

Tämä Kohta 9 on voimassa Sopimuksen päätyttyäkin.

 

10. HALLITSEVA LAKI JA LAINKÄYTTÖPAIKKA

Jos asut Japanissa tai Itä-Aasian tai Kaakkois-Aasian maassa, tähän Sopimukseen sovelletaan Japanin lakeja, ristiriidassa olevia lakeja koskevia sääntöjä lukuun ottamatta. Sopimukseen liittyvät kiistat toimitetaan ainoastaan Tokion käräjäoikeuteen, Tokioon, Japaniin.

Jos asut Euroopassa, Afrikassa, Australiassa ja Oseaniassa, Lähi-idässä, Intiassa tai Venäjällä, tähän Sopimukseen sovelletaan Englannin lakeja, ristiriidassa olevia lakeja koskevia sääntöjä lukuun ottamatta.

Jos asut jossakin muualla, tähän Sopimukseen sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja, ristiriidassa olevia lakeja koskevia sääntöjä lukuun ottamatta. Jos asut Yhdysvalloissa, Kiistat, joita ei ratkaista sovintomenettelyllä tai vähäisinä korvausvaatimuksina, on vietävä joko Kalifornian osavaltion korkeimpaan oikeuteen San Mateon piirikunnassa tai Yhdysvaltain käräjäoikeudessa Kalifornian pohjoisessa piirissä.

 

11. YLEINEN LAKITEKSTI

Sinua sitoo tämän Sopimuksen uusin versio. SIE Inc voi muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja milloin tahansa. Uusin tulostettava versio tästä Sopimuksesta löytyy osoitteesta http://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html. Käy tässä osoitteessa aika ajoin lukemassa Sopimuksen muutokset. Jos jatkat Sovellusohjelmiston käyttämistä, osoitat hyväksyväsi tämän Sopimuksen uusimman version.

Jos jokin tämän Sopimuksen osa todetaan virheelliseksi, laittomaksi tai lainvoimattomaksi, se ei millään tavalla vaikuta Sopimuksen muiden osien kelpoisuuteen, laillisuuteen ja lainvoimaisuuteen. Ymmärrät sen, että jos rikot tätä Sopimusta, aiheutat SIE Incille peruuttamatonta vahinkoa, jota ei voi korvata pelkästään rahallisesti, ja että SIE Incillä on oikeus hakea kaikkia mahdollisia lain sallimia korvauksia.

Tämä Sopimus on ainoa Sovellusohjelmistoa koskeva sopimus sinun ja SIE Inc:in välillä, ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset aiheeseen liittyvät sovinnot. Tämän Sopimuksen mukaisten oikeuksien käyttämättä jättäminen tai käyttäminen viiveellä ei tarkoita kyseisestä oikeudesta luopumista. SIE Inc voi siirtää tämän Sopimuksen mukaiset oikeutensa, mukaan lukien oikeuden tämän Sopimuksen ehtojen valvomiseen, mille tahansa SIE Inc:in tytäryhtiölle.

 

12. KAUPAN OMISTAJA.

Tämä Sopimus on sinun ja SIE Inc:in välinen, ei sinun ja sen kaupan omistajan ("Kaupan omistaja"), josta latasit Sovellusohjelmiston ("Sovelluskauppa"), ja SIE Inc, ei Kaupan omistaja, on yksin vastuussa Sovellusohjelmiston sisällöstä, ellei tässä Sopimuksessa toisin sanota.

Sovellusohjelmiston käyttöä koskevat myös Sovelluskaupan omat käyttöehdot.

Kaupan omistajalla ei ole velvollisuutta järjestää Sovellusohjelmiston huolto- ja tukipalveluita.

Kaupan omistajan ei tarvitse antaa Sovellusohjelmistolle mitään takuuta, mikäli sovellettava laki ei sitä vaadi.

Kaupan omistaja ei ole vastuussa sinun tai kolmannen osapuolen Sovellusohjelmistoon tai sen hallintaan ja käyttöön liittyvistä vaateista, esimerkiksi: (i) tuotevastuuvaateista; (ii) vaateista, joiden mukaan Sovellusohjelmisto ei noudata sovellettavia lakeja tai sääntöjä; (iii) vaateista, jotka johtuvat kuluttajansuojasta tai vastaavasta laista; ja (iv) vaateista, joiden mukaan Sovellusohjelmisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

 

13. YHTEYSTIEDOT.

Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa Sovellusohjelmistosta, ota yhteyttä asiakastukeemme osoitteessa http://www.playstation.com/support/.