playstation.com

Juridiset tiedot

SIE-SOVELLUKSEN LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS (versio 1.1)

1. syyskuuta 2018

 

LUE TÄMÄ SIE-SOVELLUKSEN LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS ("SOPIMUS") HUOLELLISESTI, JOTTA YMMÄRRÄT OIKEUTESI JA VELVOLLISUUTESI.

SOPIMUKSEN OSAPUOLET OVAT SINÄ JA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. ("SIE"). SIE:N LAITTEELLE (MÄÄRITELTY ALLA) JAKAMAN SOVELLUSOHJELMISTON ("SOVELLUSOHJELMISTO") KÄYTTÖ JA SIIHEN PÄÄSY OVAT NIMENOMAISESTI RIIPPUVAISIA SIITÄ, ETTÄ HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. KÄYTTÄMÄLLÄ SOVELLUSOHJELMISTOA ILMOITAT, ETTÄ VOIT OMAN LAINKÄYTTÖALUEESI LAKIEN MUKAAN SOLMIA SOPIMUKSEN JA HYVÄKSYT, ETTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT SITOVAT SINUA.

Hyväksyt tämän SOPIMUKSEN omasta puolestasi ja kaikkien niiden henkilöiden puolesta, jotka voivat käsitellä tai jotka käyttävät (i) SOVELLUSOHJELMISTOA omistamallasi tai hallinnoimallasi laitteella, jossa on käytössä laillinen ja asianmukainen versio Microsoft Windows- tai Mac-ohjelmistosta ("LAITE") tai (ii) sinun PlayStation™Network -tiliäsi SOVELLUSOHJELMISTON yhteydessä. Olet vastuussa em. henkilöiden SOVELLUSOHJELMISTON käytöstä ja siitä, että he noudattavat tämän SOPIMUKSEN ehtoja.

Tämä SOPIMUS pätee SOVELLUSOHJELMISTOON ja kaikkiin kyseisen ohjelmiston korjauksiin, päivityksiin tai uusiin versioihin.

HUOM: JOS OLET YHDYSVALTOJEN ASUKAS TAI JONKIN POHJOIS-, KESKI- TAI ETELÄ-AMERIKAN VALTION ASUKAS, TÄMÄN SOPIMUKSEN OSIO 9 SISÄLTÄÄ LAAJIMMISSA LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA SITOVAN YKSITTÄISTÄ SOVITTELUA JA JOUKKOKANTEITA KOSKEVIEN OIKEUKSIEN LUOVUTUSTA KÄSITTELEVÄN PYKÄLÄN, JOKA VAIKUTTAA OIKEUKSIISI TÄMÄN SOPIMUKSEN ALAISUUDESSA JA KOSKIEN MITÄ TAHANSA "RIITATILANNETTA" (MÄÄRITELTY OSIOSSA 9), JONKA OSAPUOLIA OVAT SINÄ JA "SONY-TOIMIJA" (MÄÄRITELTY OSIOSSA 9). SINULLA ON OIKEUS OLLA SITOUTUMATTA OSIOSSA 9 KUVATTUUN SITOVAAN YKSITTÄISTÄ SOVITTELUA JA JOUKKOKANTEITA KOSKEVIEN OIKEUKSIEN LUOVUTUSTA KÄSITTELEVÄÄN PYKÄLÄÄN.

 

1. LISENSSIN MYÖNTÄMINEN

Tämän SOPIMUKSEN mukaisin ehdoin SIE myöntää sinulle rajoitetun, ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen ja ei-kaupallisen oikeuden käyttää SOVELLUSOHJELMISTOA ainoastaan LAITTEELLASI. Käyttöoikeutesi SOVELLUSOHJELMISTON muihin kuin viimeisimpään versioon lakkaavat välittömästi, kun voit saada SOVELLUSOHJELMISTON viimeisimmän version tai kun olet asentanut sen LAITTEELLESI.

Tietyt SIE:n lisensoimat kolmansien osapuolien ohjelmistojen tai palvelujen tietyt lisenssiehdot saattavat edellyttää, että SIE välittää sinulle kolmansien osapuolien ohjelmistoa tai palvelua koskevaa tietoa ja lisensSIEhtoja. Nämä tiedot ja lisenssiehdot ovat saatavilla SIE:n asianmukaiseksi katsomassa paikassa.

Kaikki SOVELLUSOHJELMISTON käyttöä koskevat oikeudet myönnetään ainoastaan lisenssin kautta, ja sinä et saa mitään SOVELLUSOHJELMISTOA koskevia omistus- tai muita oikeuksia. SIE ja sen lisensoijat säilyttävät kaikki SOVELLUSOHJELMISTOA koskevat immateriaalioikeudet. Kaikki SOVELLUSOHJELMISTON käyttö ja siihen pääsy on tämän SOPIMUKSEN ehtojen sekä asianmukaisten immateriaalioikeuksia koskevien lakien alaista. Muutoin kuin tässä SOPIMUKSESSA erikseen mainitaan, SIE ja sen lisensoijat pidättävät kaikki SOVELLUSOHJELMISTOA koskevat oikeudet.

 

2. RAJOITUKSET

Et saa (i) pitkäaikaisesti vuokrata, vuokrata, alilisensoida, julkaista, muokata, korjata, muuntaa tai kääntää SOVELLUSOHJELMISTOA, tai saattaa sitä muiden käyttäjien saataville verkkoon; (ii) purkaa tai hajottaa SOVELLUSOHJELMISTOA tai tutkia sen valmistustapaa tai luoda SOVELLUSOHJELMISTOON pohjautuvia teoksia; (iii) yrittää luoda SOVELLUSOHJELMISTON lähdekoodia sen objektitiedostosta; (iv) käyttää luvatonta, laitonta, väärennettyä tai muokattua laitteistoa tai ohjelmistoa SOVELLUSOHJELMISTON yhteydessä; (v) uudelleen asentaa SOVELLUSOHJELMISTON aikaisempia versioita; (vi) rikkoa mitään lakeja, määräyksiä tai asetuksia tai SIE:n tai kolmansien osapuolien oikeuksia SOVELLUSOHJELMISTON käytön tai siihen pääsyn yhteydessä; (vii) hankkia SOVELLUSOHJELMISTOA millään muulla tavoin kuin SIE:n hyväksymien jakelutapojen kautta; tai (viii) väärinkäyttää SOVELLUSOHJELMISTOA millään lisensoimattomalla tavalla.

Näiden rajoitusten katsotaan pätevän laajimmassa mahdollisessa mittakaavassa, jonka lainkäyttöalueesi lait sallivat.

 

3. PALVELUT JA PÄIVITYKSET; KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SOPIMUKSET JA SISÄLTÖ

SIE saattaa tarjota tiettyjä SOVELLUSOHJELMISTON päivityksiä, parannuksia tai palveluja. Osa päivityksistä, parannuksista tai palveluista voi muuttaa nykyisiä asetuksiasi, aiheuttaa tietojen tai sisällön katoamista taikka aiheuttaa toimintojen tai ominaisuuksien katoamista.

SOVELLUSOHJELMISTO saattaa näyttää tai tarjota sinulle linkkejä verkkosivuille tai sisältöihin, joita kolmas osapuoli toimittaa tai ylläpitää itsenäisesti ("Kolmannen osapuolen sisältö ja linkit"), tai viitata tällaisiin linkkeihin.

SIE ja sen tytäryhtiöt eivät hallitse tai ohjaa Kolmannen osapuolen sisältöä ja linkkejä, eivätkä SIE tai sen tytäryhtiöt valvo, hyväksy, kannata, takaa tai sponsoroi mitään Kolmannen osapuolen sisältöä tai linkkejä. SIE:llä ja sen tytäryhtiöillä ei ole mitään vastuita koskien Kolmannen osapuolen sisältöä ja linkkejä. Kaikki Kolmannen osapuolen sisällön ja linkkien käyttö tapahtuu täysin omalla vastuullasi, ja kannat kaiken vastuun ja vastaat kaikista seuraamuksista, joita tämä käyttö aiheuttaa.

 

4. TIETOJEN KERÄÄMINEN

Hoitaakseen liiketoimiaan sekä toimittaakseen tuotteita ja palveluja SIE saattaa kerätä ja hakea tietoja LAITTEESTA ja SOVELLUSOHJELMISTOSTA. Näitä tietoja voidaan käyttää järjestelmien valvontaan ja diagnostiikkaan, markkinointiin ja käyttäjien toimintojen anonyymiin seurantaan. Kun kirjaudut sisään Sony Entertainment Network -tilillesi SOVELLUSOHJELMISTON kautta, SIE saattaa pystyä yhdistämään nämä tiedot sekä tilisi että tiliisi kuuluvien muiden tietojen kanssa. Lue lisätietoja asuinalueesi PSN(SM) -tietosuojasta, johon on linkki SIE:n lakidokumenttien sivustolla https://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html. Näin saat lisää tietoa kerättyjen tietojen käyttämisestä ja siitä, kehen voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä.

 

5. INTERNET-YHTEYS

Osa SOVELLUSOHJELMISTON toiminnoista saattaa edellyttää internet-yhteyttä. Vastaat itse kaikista kustannuksista, joita internet-yhteys sekä internetiin pääsy ja sen käyttäminen aiheuttavat.

 

6. TAKUUN KIELTÄMINEN JA VASTUUN RAJAUS

SOVELLUSOHJELMISTO tarjotaan "SELLAISENAAN", ilman mitään ilmoitettuja tai oletettuja takuita. SIE, sen tytäryhtiöt ja lisensoijat nimenomaisesti kieltävät kaikki oletetut takuut sopivuudesta kaupalliseen käyttöön ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen sekä takuut oikeuksien loukkaamattomuudesta. SIE ei takaa, että SOVELLUSOHJELMISTON käyttäminen on keskeytymätöntä tai virheetöntä, tai että SOVELLUSOHJELMISTO toimii oikein LAITTEISSA. SIE voi, SIE:n oman valinnan mukaan, päättää keskeyttää SOVELLUSOHJELMISTON tukemisen milloin tahansa, eikä SIE ole sellaisesta korvausvelvollinen.

Jos SOVELLUSOHJELMISTO käyttää verkkopalvelimia, SIE ei sitoudu jatkamaan palvelinten tarjoamista käytettäväksi.

SIE, SEN TYTÄRYHTIÖT JA LISENSOIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TAI MILLÄÄN TAVOIN SYNTYVISTÄ SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI JOHDANNAISISTA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSISTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOTKA LIITTYVÄT SOVELLUSOHJELMISTON KÄYTTÄMISEEN TAI SIIHEN PÄÄSYYN. NIIN PITKÄLLE KUIN TÄMÄ PYKÄLÄ ON TOIMEENPANTAVISSA LAINKÄYTTÖALUEELLASI, EDELTÄVÄT RAJOITUKSET, RAJAAMISET JA KIELLOT PÄTEVÄT LAAJIMMASSA LAIN SALLIMASSA MITTAKAAVASSA, VAIKKA JOKIN TAKUU EI VASTAISIKAAN TARKOITUSTAAN.

 

7. SOPIMUKSEN RIKKOMINEN; OIKEUKSIEN PÄÄTTÄMINEN JA SIE:N KORVAUSOIKEUDET

Jos SIE tulee siihen tulokseen, että olet rikkonut tämän SOPIMUKSEN ehtoja, SIE voi itse toimia tai asettaa toimeenpantavaksi mitä tahansa toimenpiteitä suojellakseen omia etujaan. Näihin kuuluvat mm. pääsyn estäminen koko SOVELLUSOHJELMISTOON tai sen osaan tai niiden käytön estäminen, pääsyn estäminen PSN-verkkoon, minkä tahansa SOVELLUSOHJELMISTON tarjoaman palvelun estäminen sekä tukeutuminen mihin tahansa kohtuudella perustelluksi katsottuun muuhun korjaustoimenpiteeseen, jolla estetään muokatun tai luvattoman SOVELLUSOHJELMISTON käyttöä.

SIE, sen tytäryhtiöt ja lisensoijat pidättävät oikeuden oikeustoimiin niissä tapauksissa, joissa tätä SOPIMUSTA on rikottu. SIE voi osallistua valtion tai yksityisen tahon oikeustoimiin tai tutkimuksiin, jotka koskevat SOVELLUSOHJELMISTON käyttöäsi.

 

8. VIENTIMÄÄRÄYKSET JA VIENTILAKIEN NOUDATTAMINEN

SOVELLUSOHJELMISTO saattaa sisältää teknologiaa, joka on tiettyjen vientilakien ja määräysten sisältämien rajoitusten alaista. SOVELLUSOHJELMISTOA ei saa viedä eikä uudelleen viedä henkilöille tai tahoille tavalla, joka rikkoo näitä lakeja tai määräyksiä. Kun käytät SOVELLUSOHJELMISTOA, sinun tulee noudattaa näitä lakeja. Ilmoitat ja takaat, että (i) et asu maassa, joka on Yhdysvaltojen valtion asettamassa vientikiellossa tai jonka Yhdysvaltojen valtio on määrittänyt "terroristeja tukevaksi" maaksi; ja että (ii) et ole Yhdysvaltojen valtion kiellettyjen tai rajoitettujen tahojen luettelossa.

 

9. SITOVA YKSITTÄINEN SOVITTELU TIETYILLE ASUKKAILLE

Seuraavat osion 9 ehdot pätevät laajimmissa lain sallimissa rajoissa, ja ne pätevät sinuun vain, jos asut Yhdysvalloissa tai jossakin Pohjois-, Keski- tai Etelä-Amerikan valtiossa.

Termillä "Riitatilanne" tarkoitetaan mitä tahansa riitaa, vaadetta tai erimielisyyttä sinun ja SIE:n, Sony Interactive Entertainment LLC:n tai niiden nykyisen tai entisen tytäryhtiön tai minkä tahansa edellämainitun tahon edeltäjän tai seuraajan, mukaan lukien Sony Computer Entertainment Inc.:in, Sony Computer Entertainment America LLC:n tai Sony Interactive Entertainment America LLC:n ("Sony-toimija") välillä, joka koskee SOVELLUSOHJELMISTON käyttöä, olipa perustana sopimus, asetus, määräys, lainsäädös, rikkomus (mukaan lukien petos, harhaanjohtaminen, petollinen houkuttelu tai välinpitämättömyys) tai mikä tahansa muu laki- tai vastaava peruste. Mukaan luetaan osion 9 hyväksyttävyys, laillisuus ja laajuus (pois lukien alla oleva joukkokanteita koskevista oikeuksista luopuminen). "Riitatilanteen" merkitys on laajin lain puitteissa mahdollinen.

Jos olet minkään Sony-toimijan tai Sony-toimijan edustajan, johtajan, työntekijän tai agentin ("Vastakkainen Sony-toimija") kanssa sellaisessa Riitatilanteessa (pois lukien Riitatilanne, joka on alla suljettu sovittelun ulkopuolelle), jota ei voida ratkaista neuvottelemalla alla edellytetyllä tavalla, sinun ja Vastakkaisen Sony-toimijan on ratkaistava Riitatilanne ainoastaan sovittelulla osion 9 mukaisesti ja ilman mitään Riitatilanteeseen liittyviä oikeustoimia. Sovittelulla tarkoitetaan, että Riitatilanne ratkaistaan puolueettoman sovittelijan avulla, ei oikeusistuimessa tuomarin tai valamiehistön toimesta.

SINÄ JA SONY-TOIMIJAT MOLEMMAT HYVÄKSYTTE, ETTÄ MIKÄ TAHANSA VAADE, JONKA SINÄ TAI SONY-TOIMIJA ESITÄTTE MM. YHDYSVALLOISSA KÄYTETTÄVÄSSÄ PIENIMUOTOISTEN VAATEIDEN TUOMIOISTUIMESSA (SMALL CLAIMS COURT), EI OLE OSION 9 SISÄLTÄMIEN SOVITTELUEHTOJEN ALAINEN.

JOS ET HALUA SITOUTUA OSION 9 SITOVAAN SOVITTELUEHTOON JA JOUKKOKANTEITA KOSKEVISTA OIKEUKSISTA LUOPUMISEEN, SINUN ON ILMOITETTAVA ASIASTA SIE:LLE KIRJALLISESTI 30 PÄIVÄN KULUESSA SIITÄ PÄIVÄMÄÄRÄSTÄ, JONA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN. KIRJALLINEN ILMOITUS ON LÄHETETTÄVÄ OSOITTEESEEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, LÄHETYKSESSÄ ON OLTAVA MAININTA "ATTN: LEGAL DEPARTMENT - WAIVER" JA ILMOITUKSESSA ON OLTAVA (I) NIMESI, (II) OSOITTEESI, (III) KIRJAUTUMISTUNNUKSESI (MIKÄLI SINULLA ON SELLAINEN) JA (IV) SELVÄ ILMOITUS SIITÄ, ETTET HALUA SELVITTÄÄ RIITATILANTEITA MINKÄÄN SONY-TOIMIJAN KANSSA SOVITTELUN KAUTTA.

JOS JOUDUT RIITATILANTEESEEN MINKÄÄN SONY-TOIMIJAN KANSSA, SINUN ON LÄHETETTÄVÄ KIRJALLINEN ILMOITUS OSOITTEESEEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, NIIN ETTÄ LÄHETYKSESSÄ ON MAININTA "ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION", JOTTA SONY-TOIMIJALLA ON MAHDOLLISUUS RATKAISTA RIITATILANNE EPÄVIRALLISESTI NEUVOTTELUILLA.

Hyväksyt sen, että sinun tulee neuvotella Riitatilanteesta ratkaisuhakuisesti vähintään 60 päivän ajan sen jälkeen, kun olet ilmoittanut Riitatilanteesta. Jos Vastakkainen Sony-toimija ei ratkaise Riitatilannetta 60 päivän kuluessa Riitatilanteen ilmoituksen saapumisesta, sinä voit tai Vastakkainen Sony-toimija voi turvautua tilanteessa sovitteluun osion 9 ehtojen mukaisesti.

KAIKKI RIITATILANTEIDEN RATKAISUT, TAPAHTUIVAT NE SOVITTELUSSA TAI OIKEUSISTUIMESSA, TEHDÄÄN YKSITTÄISTAPAUKSINA, JA NE EIVÄT OLE JOUKKOTOIMENPITEITÄ TAI YLEISIÄ TOIMIA TAIKKA NIMETTYJÄ TAI NIMEÄMÄTTÖMIÄ OSIA JOUKKOKANTEESSA, YHDISTETYSSÄ KANTEESSA TAI EDUSTUKSESSA TAI YLEISTÄ HYÖTYÄ KOSKEVISSA KANTEISSA, ELLET SEKÄ SINÄ ETTÄ VASTAKKAINEN SONY-TOIMIJA ERIKSEEN KIRJALLISESTI NÄIN SOVI SOVITTELUN ALKAMISEN JÄLKEEN.

Jos sinä tai Vastakkainen Sony-toimija haluatte ratkaista Riitatilanteen sovittelemalla, sovittelusta aloitteen tekevä osapuoli voi aloittaa sovittelun American Arbitration Associationin ("AAA"), www.adr.org, tai JAMS:in, www.jamsadr.com, kautta. Osion 9 ehdot pysyvät voimassa, vaikka ne olisivat ristiriidassa osapuolten valitseman sovitteluorganisaation sääntöjen kanssa.

Kaikkia osavaltioiden rajoja ylittävää kauppaa sisältävien riitatilanteiden sovittelua säätelee Yhdysvaltojen liittovaltion sovittelulaki (Federal Arbitration Act, "FAA"). Riitatilannetta voivat kuitenkin koskea myös muut asianmukaiset Yhdysvaltojen liittovaltion tai asianmukaisen osavaltion lait. Jos vaade on alle 75 000 USD, siihen pätevät AAA:n kuluttajiin liittyviä riitatilanteita koskevat lisämenettelyt (Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes, "Lisämenettelyt"), mukaan lukien sovittelumaksuja koskevat osiot Lisämenettelyjen osiossa C-8. Yli 75 000 USD:n vaateisiin sovelletaan AAA:n kaupallisia sovittelusääntöjä (Commercial Arbitration Rules) ja niiden mukaisia maksuja, kun kyseessä ei ole joukkokanne.

AAA:n säännöt voit saada osoitteesta www.adr.org tai soittamalla Yhdysvaltoihin numeroon 1-800-778-7879. Lisäksi jos vaateesi ei ole yli 75 000 USD, olet tehnyt asianmukaisen ilmoituksen ja olet neuvotellut edellä mainitulla tavalla ratkaisuhakuisesti Vastakkaisen Sony-toimijan kanssa ja sovittelijan mukaan olet sovittelussa oikeassa oleva osapuoli, voit saada sovittelijan määräyksen mukaisesti kohtuullisissa määrin korvauksia asianajokuluista ja muista kuluista sen lisäksi, mitä asiaa hallinnoiva osavaltion tai liittovaltion laki kulujen korvaamisesta määrää sinun ja Vastakkaisen Sony-toimijan osalta.

Sovittelija antaa päätöksensä kirjallisesti, mutta päätöksen syitä ei tarvitse eritellä, ellei jompikumpi osapuoli sitä pyydä. Sovittelijan päätös on sitova ja lopullinen, pois lukien FAA:n tarjoamat vetoomusoikeudet, ja päätöstä voidaan toimeenpanon varmistamiseksi käyttää kaikissa oikeusistuimissa, joiden alaisia osapuolet ovat.

Sinä voit tai Vastakkainen Sony-toimija voi aloittaa sovittelun joko San Mateon piirikunnassa tai siinä piirikunnassa, jossa asut. Jos päätät valita piirikunnan, jossa asut, Vastakkainen Sony-toimija voi siirtää sovittelun San Mateon piirikuntaan, jos Vastakkainen Sony-toimija suostuu kattamaan kaikki ylimääräiset palkkiot ja kulut, jotka sovittelija määrittää sovittelupaikan siirrosta johtuviksi.

Jos mikään osion 9 pykälä (muu kuin yllä oleva joukkokanteita koskevista oikeuksista luopumista käsittelevä pykälä) on laiton tai sitä ei voida panna toimeen, kyseinen pykälä katsotaan poistetuksi osiosta 9 ja osion muut pykälät pysyvät täysin voimassa. Mikäli joukkokanteita koskevista oikeuksista luopumista käsittelevä pykälä todetaan laittomaksi tai toimeenpanon kannalta mahdottomaksi, mitään kohtaa osiosta 9 ei voida panna toimeen ja Riitatilanteet ratkaistaan tuomioistuimessa.

Osio 9 säilyy voimassa myös sopimuksen purkamisen jälkeen.

 

10. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSTOIMIPAIKKA

Jos asut Japanissa tai valtiossa/alueella, joka sijaitsee Itä- tai Kaakkois-Aasiassa, tämä SOPIMUS on Japanin lakien alainen ja se on laadittu ja sitä tulkitaan niiden mukaan, pois lukien Japanin lainsäädännön lakien ristiriitoja koskevat säännöt. Kaikki tätä SOPIMUSTA, koskevat tai siihen liittyvät riitatilanteet ratkaistaan ainoastaan Tokion ensimmäisen asteen tuomioistuimessa, joka sijaitsee Tokiossa, Japanissa.

Jos asut Euroopassa, Afrikassa, Australiassa tai Oseaniassa, Lähi-idässä, Intiassa tai Venäjällä, tämä SOPIMUS on Englannin lakien alainen ja se on laadittu ja sitä tulkitaan niiden mukaan, pois lukien Englannin lainsäädännön lakien ristiriitoja koskevat säännöt.

Jos asut jossakin muualla, tämä SOPIMUS on Kalifornian osavaltion lakien alainen ja se on laadittu ja sitä tulkitaan niiden mukaan, pois lukien Kalifornian osavaltion lainsäädännön lakien ristiriitoja koskevat säännöt. Jos olet Yhdysvaltojen asukas, kaikki Riitatilanteet, joita ei sovitella tai käsitellä pienimuotoisten vaateiden tuomioistuimessa, tulee käsitellä asianmukaisessa tuomioistuimessa joko San Mateon piirikunnan Kalifornian osavaltion ylioikeudessa (Superior Court for the State of California in the County of San Mateo) tai Yhdysvaltojen liittovaltion Kalifornian pohjoisosien tuomioistuimessa (United States District Court for the Northern District of California).

 

11. YLEISET LAKIEHDOT

Sinua sitovat tämän SOPIMUKSEN uusimman version ehdot. SIE voi muokata tätä SOPIMUSTA milloin tahansa. Ajan tasalla olevan ja tulostettavan version SOPIMUKSESTA saa osoitteesta https://doc.dl.playstation.net/doc/legal/index.html. Tarkista ajoittain tämä osoite, jotta näet mahdolliset SOPIMUKSEEN tehdyt muutokset. Jatkamalla SOVELLUSOHJELMISTON käsittelymahdollisuutta tai käyttöä ilmoitat hyväksyväsi SOPIMUKSEN viimeisimmän version.

Mikäli jokin SOPIMUKSEN osio katsotaan kelpaamattomaksi, laittomaksi tai toimeenpanon kannalta mahdottomaksi, SOPIMUKSEN muiden osioiden kelpoisuus, laillisuus ja toimeenpano ei muutu tai heikenny millään tavoin. Hyväksyt, että tämän SOPIMUKSEN rikkominen aiheuttaa SIE:lle sellaista korjaamatonta vahinkoa, jota ei voi korvata rahallisella hyvityksellä, joten SIE:llä on oikeus hakea oikeudenmukaista korvausta kaikkien lainmukaisten oikeuksiensa lisäksi.

Tämä SOPIMUS sisältää kaiken sen, mitä sinun ja SIE:n välillä on sovittu SOVELLUSOHJELMISTOSTA, ja SOPIMUS syrjäyttää kaikki SOPIMUKSEN aiheeseen liittyvät aiemmat tai tämänhetkiset tulkinnat. Minkään SOPIMUKSESSA määritetyn oikeuden käyttämättä jättäminen tai mikään viive oikeuden käyttämisessä ei merkitse kyseisestä oikeudesta luopumista. SIE voi määrittää minkä tahansa tämän SOPIMUKSEN alaisen oikeutensa, mukaan lukien SOPIMUKSEN ehtojen toimeenpanon, mille tahansa SIE:n tytäryhtiölle.

 

12. YHTEYDENOTOT

Jos sinulla on SOVELLUSOHJELMISTOA koskevia kysymyksiä tai valituksia, ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa https://www.playstation.com/support/.

 

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Mac ja Mac OS ovat Apple Inc.:in tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.