playstation.com

Juridiset tiedot

Säännöt ja ehdot

 

PlayStation® Plus: PlayStation® Plus Rewards -sivusto

 

”Kelpoisuusvaatimukset”

·         Käyttäjällä on oltava aktiivinen PlayStation®Plus-jäsenyys.

·         Käyttäjien on oltava vähintään 7-vuotiaita, ja alle 18-vuotiaat käyttäjät tarvitsevat vanhemman suostumuksen. Saksassa käyttäjien on oltava aina vähintään 18-vuotiaita. and

·         Jos Tarjous liittyy ikärajoitettuun tuotteeseen, Käyttäjän on oltava vähintään niin vanha kuin mitä tuotteen ikäraja edellyttää.

·         Käyttäjän on asuttava Alueella.

”Alkamispäivä”

Kunkin Tarjouksen tietojen mukaan.

”Päättymispäivä”

Kunkin Tarjouksen tietojen mukaan.

”Alue”

Suomi

”Kuponkikoodin vanhenemispäivä”

Kussakin Tarjouksessa mainittu päivä, jolloin Kuponkikoodit vanhenevat. 

”Kuponkikoodi”

Kunkin Tarjouksen tietojen mukaan.

”Kampanja-aika”

Kukin Tarjous on voimassa Alkamispäivästä Päättymispäivään.

”Sony”

 

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, yritysrekisterinumero 03277793, rekisteröity toimipaikka: 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Iso-Britannia.

 

1.     Lue nämä säännöt ja ehdot huolellisesti, sillä ne muodostavat laillisesti sitovan sopimuksen sinun ja meidän (Sonyn) välille.  Alla olevat säännöt ja ehdot koskevat PlayStation® Plus Rewards -sivuston käyttöä. Älä käytä PlayStation® Plus Rewards -sivustoa, jos et hyväksy näitä sääntöjä ja ehtoja.

2.     PlayStation® Plus Rewards on Sonyn tarjoama alusta, jossa Sony ja kolmannet osapuolet voivat tarjota myymiinsä tuotteisiin liittyvien tarjousten kuponkikoodeja (”Tarjoukset”, kukin erikseen ”Tarjous”). Jos tuotteiden myyjä on kolmas osapuoli, Tarjoukseen ja siihen liittyviin tuotteisiin sovelletaan näiden sääntöjen ja ehtojen sekä PlayStation® Plus Rewards -sivustolla mahdollisesti olevien ehtojen lisäksi myös kyseisen kolmannen osapuolen omia ehtoja. Jos tuotteiden myyjä on Sony, Tarjoukseen ja siihen liittyviin tuotteisiin sovelletaan näitä sääntöjä ja ehtoja, PlayStation® Plus Rewards -sivustolla mahdollisesti olevia ehtoja sekä kyseisen Sony-tuotteen mahdollisia omia ehtoja.

3.     PlayStation® Plus Rewards -sivustolla olevia tarjouksia voivat hyödyntää tilin haltijat, joilla on PlayStation® Network (”PSN”) -tili ja jotka täyttävät Kelpoisuusvaatimukset (”Oikeutettu henkilö”).

4.     Kukin Tarjous on voimassa sille määritettynä Kampanja-aikana.

5.     PlayStation® Plus Rewards -sivuston Tarjoukset voivat vaihdella maittain.

6.     Joillakin Tarjouksilla on ikärajoitus, joten tietyt Tarjoukset eivät välttämättä ole vaadittua nuorempien käyttäjien käytettävissä tai vaadittua nuoremmat käyttäjät eivät välttämättä voi lunastaa Kuponkikoodia tai hyödyntää Tarjousta.

7.     Voidakseen hyödyntää sivuston Tarjouksia, Oikeutettujen henkilöiden on suoritettava seuraavat vaiheet kunkin Tarjouksen Kampanja-aikana (”Vaiheet”):

a.     klikattava PlayStation® Plus Rewards -linkkejä osoitteessa www.playstation.com

b.    kirjauduttava sisään tililleen

c.     klikattava haluamaansa Tarjousta saadakseen Kuponkikoodin and

d.    seurattava linkkiä kolmannen osapuolen verkkosivustoon lunastaakseen Kuponkikoodin.

8.     Mitään Kuponkikoodeja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi hyödykkeiksi, eikä Kuponkikoodeja voi siirtää tai myydä.

9.     Kuponkikoodit eivät ole voimassa Kuponkikoodin vanhenemispäivän jälkeen.

10.  Kukin Oikeutettu henkilö saa vain yhden Kuponkikoodin per Tarjous.

11.  PSN-palveluun rekisteröityminen edellyttää PSN-palvelun ehtojen ja tietosuojakäytännön hyväksymistä.

12.  PlayStation® Plus -jäsenyys on vain sellaisten käyttäjien saatavilla, joilla on PSN-tili, nopea internetyhteys ja mahdollisuus käyttää PlayStation® Storea.  PSN-, PS Store- ja PS Plus -palveluihin sovelletaan käyttöehtoja sekä maa- ja kielikohtaisia rajoituksia. PS Plus -sisältö ja -palvelut (mukaan lukien Tarjousten saatavuus) vaihtelevat tilaajan iän mukaan. Käyttääkseen PlayStation® Plus-palvelua käyttäjien on oltava vähintään 7-vuotiaita, ja alle 18-vuotiaat käyttäjät tarvitsevat PlayStation® Plus-palvelun käyttämiseen vanhemman suostumuksen. Saksassa käyttäjien on oltava aina vähintään 18-vuotiaita. Palveluiden saatavuutta ei taata. Yksittäisten pelien verkkotoiminnot voidaan lakkauttaa etukäteen annetun ilmoituksen jälkeen – www.playstation.com/gameservers.  Tietoja PlayStation® Plus -palvelun ostamisen edellyttämistä hyväksytyistä maksutavoista.  Täydellisiä ehtoja sovelletaan: PSN-palveluehdot ovat nähtävissä osoitteessa www.playstation.com/legal/PSNTerms.

13.  Internetyhteys vaaditaan. Internetyhteyden maksuista vastaa Oikeutettu henkilö.

14.  Oikeutetut henkilöt pääsevät hyödyntämään Tarjouksia viimeistään 24 tuntia PlayStation® Plus -palveluun liittymisen jälkeen.

15.  Jos Sony epäilee Oikeutetun henkilön rikkoneen näitä Sääntöjä ja ehtoja tai antaneen virheellisiä, epäselviä, petollisia tai muuten sopimattomia tietoja, Sony voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä toimittamasta Kuponkikoodia.

16.  Sony ei vastaa Oikeutetun henkilön PSN-tilin luonnin tai tilille kirjautumisen epäonnistumisesta, jos syynä on mikä tahansa Oikeutetun henkilön tai kolmannen osapuolen verkko-, laitteisto- tai ohjelmistovika.

17.  Jos Tarjous liittyy kolmannen osapuolen tuotteeseen (eli tuotteeseen, jonka myyjä ei ole Sony), kyseiset Kuponkikoodit, Tarjouksen ja Tarjoukseen liittyvän tuotteen tarjoaa ja ylläpitää kolmas osapuoli, eikä Sony ole missään vastuussa näistä Kuponkikoodeista, Tarjouksista tai Tarjouksiin liittyvistä tuotteista, mukaan lukien mahdolliset epätarkat Tarjousten tai tuotteiden kuvaukset, Kuponkikoodin lunastamisen epäonnistuminen (esim. vialliset Kuponkikoodit) sekä tuotteiden käyttäminen ja ostaminen.

18.  Sony pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa, keskeyttää tai perua minkä tahansa Tarjouksen ja/tai muokata näitä sääntöjä ja ehtoja odottamattomien olosuhteiden vuoksi tai oman harkintansa mukaan.

19.  Kiistatilanteessa Sonyn päätös on lopullinen, eikä siitä voi valittaa kirjallisesti eikä suullisesti.

20.  Sony varaa oikeuden harkintansa mukaan hylätä henkilön oikeuden hyödyntää Tarjouksia, mikäli henkilön toiminta on näiden sääntöjen ja ehtojen tai minkä tahansa Tarjouksen tarkoituksen vastaista.

21.  Kolmannen osapuolen tuotteisiin liittyvät Tarjoukset voi lunastaa vain kolmannen osapuolen verkkosivustolla, ja niihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttöehtoja.  Sony ei ole vastuussa kolmannen osapuolen Kuponkikoodien toimittamisesta.

22.  Sovellettavien lakien sallimissa rajoissa näitä sääntöjä ja ehtoja tulkitaan Englannin lakien mukaisesti ja käyttäjän ja Sonyn välinen sopimus tulkitaan tehdyksi Englannissa.