playstation.com

Juridiset tiedot

PlayStation®3-JÄRJESTELMÄOHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (versio 1.4)

10. Joulu 2009

LUE TÄMÄ JÄRJESTELMÄOHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HUOLELLISESTI, JOTTA YMMÄRRÄT OIKEUTESI JA VELVOITTEESI.

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC:n ("SCE") PlayStation®3 -TIETOKONEVIIHDEYKSIKÖN ("PS3™") KÄYTTÖ EDELLYTTÄÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISTÄ.

Tämä sopimus on tehty SCE:n kanssa. Sopimus koskee kaikkia PS3™:n sisältämiä käyttöjärjestelmiä ja laiteohjelmistoja sekä niiden korjauspäivityksiä, päivityksiä ja uusia versioita, joita PS3™:en on saatavilla SCE:n palveluiden tai verkon kautta, SCE:n web-sivustoilta tai PS3™-pelilevyiltä (ohjelmistoja kutsutaan yhteisnimellä "järjestelmäohjelmisto").

1. KÄYTTÖOIKEUDEN KATTAVUUS

Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti käyttäjille myönnetään oikeus käyttää kaikkia järjestelmäohjelmistoja PS3™:ssa vain henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen tarkoitukseen siinä maassa, jossa SCE on suunnitellut PS3™:a käytettäväksi. Sovellettavan lainsäädännön sallimissa puitteissa käyttäjän oikeus käyttää järjestelmäohjelmiston nykyistä versiota lakkaa, kun PS3™:en asennetaan järjestelmäohjelmiston uudempi versio, riippumatta siitä, käytetäänkö asennuksessa SCE:n manuaalista tai automaattista latausta SCE:n verkon kautta vai jotakin muuta tapaa. SCE ei myönnä käyttöoikeutta sellaiselle järjestelmäohjelmistolle, jonka käyttäjät ovat hankkineet muulla tavalla kuin SCE:n valtuutettujen jakelumenetelmien kautta. Järjestelmäohjelmiston sisältämien avoimen lähdekoodin ohjelmien tai ilmaisohjelmien käyttöä koskevat PS3™:n käyttöohjeessa tai dokumentaatiossa tai osoitteessa http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html annetut lisäehdot. Nämä lisäehdot liitetään tähän viitteinä. Käyttäjällä ei ole mitään omistusoikeuksia tai osakkuuksia järjestelmäohjelmistoon. Järjestelmäohjelmiston kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat SCE:lle ja sen lisenssinantajille. Järjestelmäohjelmiston käyttö on tämän sopimuksen ehtojen sekä kaikkien sovellettavien tekijänoikeuksia ja immateriaalioikeuksien omistusta koskevien lakien alaista. SCE ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet, osakkuudet ja oikeuskeinot lukuun ottamatta niitä, jotka tässä sopimuksessa nimenomaisesti myönnetään.

2. RAJOITUKSET

Mitään järjestelmäohjelmiston osaa ei saa liisata, vuokrata, alilisensoida, julkaista, muuttaa, muokata tai kääntää. Lainsäädännön asettamien rajojen puitteissa mitään järjestelmäohjelmiston osaa ei saa käänteismallintaa, takaisinkääntää tai purkaa, siitä ei saa tehdä johdannaistuotteita eikä järjestelmäohjelmiston lähdekoodia saa muilla tavoin yrittää luoda sen objektikoodista. (i) Järjestelmäohjelmiston yhteydessä ei saa käyttää luvattomia, laittomia, väärennettyjä tai muokattuja laitteita tai ohjelmia, mukaan lukien PS3™:n salauksen, suojauksen tai todennusmekanismin ohittamiseen, käytöstä poistamiseen tai harhauttamiseen käytettäviä työkaluja. (ii) Järjestelmäohjelmiston käytön yhteydessä ei saa rikkoa lakeja, asetuksia ja säädöksiä eikä SCE:n, sen tytäryhtiöiden tai kolmansien osapuolten oikeuksia. Tämä koskee myös sellaisten ohjelmistojen ja laitteiden käyttöä tai jakelua, joiden käyttäjä tietää tai joiden käyttäjän pitäisi tietää olevan lainvastaisia tai piraattituotteita. (iii) Sellaisia laitteita tai ohjelmistoja ei saa käyttää, jotka saavat järjestelmäohjelmiston hyväksymään tai käyttämään luvattomia, laittomia tai piraattiohjelmia ja -laitteita. (iv) Järjestelmäohjelmistoa ei saa hankkia muulla tavalla kuin SCE:n valtuutettujen jakelumenetelmien kautta. (v) Järjestelmäohjelmiston käyttö muulla tavoin kuin PS3™:ssa sen mukana toimitetun dokumentaation mukaisesti sekä luvallisten ohjelmien ja laitteiden kanssa on kielletty, mukaan lukien järjestelmäohjelmiston käyttö PS3™:n yhteydessä mihin tahansa tarkoitukseen käytettävien luvattomien ohjelmien ja laitteiden suunnitteluun, kehittämiseen, päivittämiseen tai jakeluun. Näiden rajoitusten rikkominen mitätöi PS3™:n takuun ja heikentää takuu- ja korjauspalvelujen saatavuutta SCE:ltä tai sen tytäryhtiöiltä SCE:n korvausmahdollisuuksia rajoittamatta.

3. PALVELUT JA PÄIVITYKSET

SCE saattaa ajoittain toimittaa PS3™:en päivityksiä, tuoteparannuksia tai palveluja varmistaakseen järjestelmän asianmukaisen toiminnan SCE:n ohjeiden mukaan tai lähettää käyttäjille uusia tarjouksia. Jotkin palvelut saatetaan toimittaa automaattisesti ilman ilmoitusta käyttäjän ollessa verkossa ja toiset saattavat olla käytettävissä SCE:n verkon tai valtuutettujen kanavien kautta. Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi uusin päivitys tai uuden, suojauspäivityksiä sisältävän version lataus uusi teknologia tai tarkistetut asetukset ja ominaisuudet, jotka saattavat estää pääsyn luvattomaan tai laittomasti hankittuun sisältöön tai valtuuttamattomien laitteiden tai ohjelmien käytön PS3™-järjestelmän yhteydessä. Lisäksi päivitys voi estää käyttäjän oman sisällön katselun, jos se sisältää valtuutusteknologialla suojattua sisältöä tai näyttää sitä. Jotkin palvelut saattavat muuttaa käytössä olevia asetuksia, aiheuttaa tietojen tai sisällön häviämistä tai poistaa joitakin toimintoja käytöstä. On suositeltavaa varmuuskopioida säännöllisesti kaikki kiintolevyn varmuuskopioitavissa olevat tiedot.

Kolmannet osapuolet saattavat tarjota muita palveluja tai sisältöä ja vaatia hyväksymään ehtonsa ja tietosuojakäytäntönsä ("kolmannen osapuolen sopimus"). SCE saattaa tarjota linkkejä kolmansien osapuolten itsenäisesti ylläpitämille sivustoille ("linkitetyt sivustot"). SCE ja sen tytäryhtiöt eivät kontrolloi eivätkä hallinnoi linkitettyjä sivustoja, eivätkä SCE ja sen tytäryhtiöt valvo, hyväksy, tue, takaa tai sponsoroi linkitettyjen sivustojen sisältämiä tietoja, päätelmiä, suosituksia, mainoksia, tuotteita, palveluja ja sisältöä. Hyväksyt sen, että SCE ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa linkitettyjen sivujen sisältämistä tiedoista. Käytät näitä tietoja omalla vastuullasi ja riskilläsi, ja hyväksyt vastuun niiden käytön seurauksista. Lisätietoja linkitettyjen sivustojen käytön valvonnasta PS3™:n lapsilukkojärjestelmällä saat käyttöoppaasta. Jos tämän sopimuksen ja kolmannen osapuolen sopimuksen välillä ilmenee ristiriita, tämä sopimus on pätevä käyttäjän ja SCE:n välillä riippumatta muista ehdoista.

4. TIETOJEN KERÄÄMINEN / TODENTAMINEN

SCE saattaa hakea tietoja laitteesta ja ohjelmistosta todennusta, kopiointisuojausta, asiakastilin estämistä, järjestelmän valvontaa/vianetsintää, sääntöjen noudattamisen varmistamista, pelinhallintaa, markkinointia, käyttäjän toiminnan seurantaa ja muita tarkoituksia varten. Kerätyt tiedot eivät ole käyttäjän henkilökohtaisia tunnistustietoja. SCE saattaa käyttää tietojen keräämisessä DNAS-järjestelmää (Dynamic Network Authentication System), joka on tarkoitettu pelien ja PS3™:n todentamiseen, kun PS3™ liitetään verkkoon. DNAS:n harhauttamiseen tarkoitettujen ohjelmien ja laitteiden luvaton siirtäminen, esittäminen, vienti, tuonti tai lähettäminen saattaa olla lain mukaan kiellettyä. SCE pidättää oikeuden käyttää mitä tahansa muuta todennus- tai suojausjärjestelmää tai -menetelmää PS3™:n yhteydessä. Lisätietoja siitä, miten SCE ja sen tytäryhtiöt voivat käyttää kerättyjä tietoja, on oman alueesi SCE-sivuston tietosuojakäytännössä. Tätä käytäntöä sovelletaan PS3™:n käyttöön.

5. INTERNET-OMINAISUUDET

Kaikkien sellaisten toimintojen käyttö, jotka vaativat verkkoyhteyden, mukaan lukien PS3™:n Internet-selain ("Internet-ominaisuudet"), tapahtuu omalla vastuulla. Internet-ominaisuudet saattavat vaatia langattoman lähiverkkoyhteyden, joka EI ehkä ole saatavilla sijaintipaikassasi maksutta tai ilman keskeytyksiä tai yhteyskatkoksia. Lisätietoja saat langattoman lähiverkkoyhteyden tarjoajalta. Internet-ominaisuudet EIVÄT ehkä tue kaikkia langattoman lähiverkkoyhteyden liitäntäpisteitä tai web-sivustoja. Web-sivustojen selaamisen tai sisällön käytön seurauksena voi olla viruksia, tietojen menetys tai vioittuminen tai muita ongelmia. Noudata kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Muita käyttöehtoja on käyttöoppaissa. Käyttäjä on vastuussa kaikista Internetin käyttöön liittyvistä maksuista.

6. TAKUUN VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE JA VASTUUN RAJOITUS

Järjestelmäohjelmisto sekä sen kautta toimitetut sisällöt, ohjelmat, palvelut ja sivustot, mukaan lukien Internet-ominaisuudet sekä linkitettyjen sivustojen tiedot, toimitetaan "sellaisina kuin ne ovat" ("AS IS"). SCE ja sen tytäryhtiöt kiistävät kaikki oletetut takuut myyntikelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen sekä oikeuksien loukkaamattomuudesta. SCE JA SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT OLE MISSÄÄN VASTUUSSA TIETOJEN MENETYKSISTÄ, VOITON MENETYKSISTÄ TAI MUISTA KÄYTTÄJÄN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄRSIMISTÄ MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT JÄRJESTELMÄOHJELMISTON TAI SEN SISÄLTÄMIEN TAI SEN KAUTTA TOIMITETTUJEN SISÄLTÖJEN, OHJELMIEN, OMINAISUUKSIEN, PALVELUJEN TAI TIETOJEN KÄYTÖSTÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO VAHINGOT SUORIA, VÄLILLISIÄ, SATUNNAISIA, ERITYISIÄ VAI SEURANNAISIA. SILLÄ EDELLYTYKSELLÄ, ETTÄ TÄMÄ EHTO ON TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOINEN LAINSÄÄDÄNTÖALUEELLASI, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET, POISSULKEMISET JA VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET OVAT VOIMASSA SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ MAHDOLLISET OIKEUSTOIMET EIVÄT SAAVUTA VARSINAISTA TARKOITUSTAAN.

7. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Jos SCE toteaa, että käyttäjä on rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, SCE voi ryhtyä kaikkiin etuaan suojeleviin toimenpiteisiin, esimerkiksi kieltäytyä suorittamasta PS3™:n takuu- ja korjauspalveluja, lakkauttaa PlayStation®Network-yhteyden, asentaa päivityksiä tai laitteita, joiden tarkoituksena on lopettaa luvaton käyttö, tai käyttää muita muunnetun PS3™:n tai piraattimateriaalien tai -laitteiden käytön estämiseen välttämättömiä keinoja. SCE ja sen lisenssinantajat pidättävät oikeuden nostaa kanteen, jos tätä sopimusta rikotaan. SCE pidättää oikeuden osallistua käyttäjän toimintaa koskeviin julkisiin tai yksityisiin oikeudenkäynteihin tai tutkimuksiin.

8. VIENTIRAJOITUKSET

PS3™ saattaa sisältää tekniikkaa, jota koskevat tietyt Yhdysvaltain vientilakien alaiset rajoitukset, esimerkiksi Export Administration Regulations -säännökset ja U.S. Department of Treasury -ministeriön Office of Foreign Asset Controls -osaston kauppasulku- ja rangaistusseuraamussäännökset. Siten PS3™:a ei saa viedä eikä jälleenviedä henkilöille tai organisaatioille, joita kyseisten lakien ja säännösten kiellot koskevat.

9. YLEISIÄ LAKIA KOSKEVIA SEIKKOJA

Käyttämällä järjestelmäohjelmistoa hyväksyt tämän sopimuksen kaikki voimassa olevat ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Tämän sopimuksen voimassa oleva tulostusversio löytyy Internet-osoitteesta http://www.scei.co.jp/ps3-eula/. SCE voi oman harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa tämän sopimuksen ehtoja, mukaan lukien kaikki PS3™:n dokumentaation, käyttöohjeen tai Internet-osoitteen http://www.scei.co.jp/ps3-license/index.html sisältämät ehdot. Tarkista tämä web-sivusto ajoittain mahdollisten sopimukseen tehtyjen muutosten varalta. Järjestelmäohjelmiston käytön jatkaminen merkitsee tämän sopimuksen muutosten hyväksymistä. Jos tämän sopimuksen ja SCE:n verkon palveluehtojen ja käyttösopimuksen välillä ilmenee ristiriita, tämän sopimuksen sisältämät ehdot ovat ensisijaisia koskien järjestelmäohjelmiston käyttöön liittyvissä asioissa.