playstation.com

Juridiset tiedot

PLAYSTATION®VR-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN LISENSSISOPIMUS (Versio 1.1)

LUE TÄMÄ PLAYSTATION®VR-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN LISENSSISOPIMUS (“SOPIMUS”) HUOLELLA, JOTTA YMMÄRRÄT OIKEUTESI JA VELVOLLISUUTESI.

SOPIMUS ON SINUN JA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.:IN (“SIE Inc”) VÄLINEN. SAAT KÄYTTÄÄ SIE Inc:IN PLAYSTATION®VR-JÄRJESTELMÄSSÄ (“LAITE”) OLEVAA OHJELMISTOA VAIN, JOS HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTASI ILMOITAT, ETTÄ VOIT TEHDÄ SOPIMUKSIA OMAN LAINKÄYTTÖALUEESI LAKIEN MUKAISESTI JA ETTÄ HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT.

Hyväksyt tämän Sopimuksen omasta puolestasi, sekä niiden ihmisten puolesta, jotka käyttävät: (i) sinun LAITETTASI; tai (ii) sinun PlayStation™Network -tiliäsi ("Tili") sinun omistamallasi tai hallitsemallasi LAITTEELLA. Olet vastuussa siitä mitä muut ihmiset tekevät LAITTEELLASI sekä siitä, että he noudattavat tämän Sopimuksen ehtoja.

SIE Inc varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja aika ajoin, siitä etukäteen ilmoittamatta tai ilmoittaen. Tämän Sopimuksen uusin versio korvaa aina edelliset versiot.

Tämä Sopimus koskee LAITTEESI mukana tulevia käyttöjärjestelmiä ja laiteohjelmia, sekä niiden paikkaustiedostoja, päivityksiä ja uusia versioita. Kaikkiin tässä kappaleessa kuvattuihin ohjelmiin viitataan tässä Sopimuksessa termillä ”Ohjelmisto".

HUOMAA: JOS ASUT YHDYSVALLOISSA TAI POHJOIS-, KESKI- TAI ETELÄ-AMERIKASSA, TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ KOHDASSA 8 LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA SITOVAN, YKSILÖ- JA RYHMÄKANTEITA KOSKEVAN VASTUUVAPAUSLAUSEKKEEN, JOKA VAIKUTTAA TÄMÄN SOPIMUKSEN ALAISIIN OIKEUKSIISI SINUN JA “SONY-ENTITEETIN” (MÄÄRITELTY KOHDASSA 8) VÄLISISSÄ “KIISTOISSA” (MÄÄRITELTY KOHDASSA 8). SINULLA ON OIKEUS OLLA HYVÄKSYMÄTTÄ SITOVAA, YKSILÖ- JA RYHMÄKANTEITA KOSKEVAA VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA, KOHDASSA 8 KERROTULLA TAVALLA.

1. LISENSSIN MYÖNTÄMINEN

SIE Inc myöntää sinulle tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti rajoitetun, ei-eksklusiivisen, ei-kaupallisen, ei-jaettavan ja peruttavissa olevan oikeuden käyttää Ohjelmistoa LAITTEESSA. Oikeutesi käyttää Ohjelmiston vanhentuneita versioita päättyy heti kun saat Ohjelmiston uusimman version asennettua LAITTEESEEN.

Tiettyjen SIE Incin lisensoimien, kolmannen osapuolen ohjelmien, teknologioiden tai palveluiden ehdot saattavat edellyttää, että SIE Inc toimittaa sinulle niiden tiedotteet ja lisenssiehdot. Nämä tiedotteet ja lisenssiehdot löytyvät osoitteista http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-oss/ tai muista SIE Incin sopiviksi katsomista paikoista.

Kaikki oikeudet Ohjelmiston käyttämiseen myönnetään vain lisenssinä, eikä sinulle myönnetä Ohjelmiston omistusoikeutta tai muita intressejä. SIE Inc ja sen lisenssinantajat säilyttävät kaikki Ohjelmiston immateriaalioikeudet. Ohjelmiston käyttö tapahtuu tämän Sopimuksen ehtojen ja soveltuvien immateriaalioikeuslakien mukaisesti. Ellei tässä Sopimuksessa toisin sanota, SIE Inc ja sen lisenssinantajat säilyttävät kaikki oikeudet Ohjelmistoon.

2. RAJOITUKSET

Et saa (i) jakaa, kopioida, liisata, vuokrata, alilisensoida, julkaista, muokata, paikata, sovittaa tai kääntää Ohjelmistoa; (ii) takaisinmallintaa tai purkaa Ohjelmistoa, luoda Ohjelmistoon perustuvia töitä tai yrittää luoda Ohjelmiston lähdekoodia objektikoodista; (iii) käyttää luvatonta, laitonta, väärennettyä tai muokattua laitteistoa tai ohjelmistoa Ohjelmiston kanssa; (iv) käyttää mitään välineitä LAITTEEN salaus-, turva- tai autentikointimekanismien ohittamiseen, sulkemiseen tai kiertämiseen; (v) asentaa Ohjelmiston aikaisempia versioita (“alentaminen”); (vi) rikkoa lakeja, sääntöjä tai määräyksiä, tai SIE Incin ja kolmansien osapuolien oikeuksia käyttäessäsi Ohjelmistoa; (vii) käyttää mitään laitteita tai ohjelmia, jotta saisit Ohjelmiston hyväksymään tai käyttämään luvatonta, laitonta tai piraatti-ohjelmistoa tai -laitteistoa; (viii) hankkia Ohjelmistoa muuten kuin SIE Incin hyväksymillä tavoilla; tai (ix) käyttää Ohjelmistoa muuten kuin yhdessä LAITTEEN kanssa mukana tulevien ohjeiden mukaisesti, hyväksytyillä ohjelmistoilla tai laitteistoilla, mikä tarkoittaa myös, että et saa käyttää Ohjelmistoa LAITTEELLE tarkoitettujen luvattomien ohjelmistojen tai laitteistojen suunnittelemiseen, kehittämiseen, päivittämiseen tai jakamiseen.

Nämä rajoitukset pätevät lainkäyttöalueesi lakien sallimissa puitteissa.

3. PALVELUT JA PÄIVITYKSET; KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SOPIMUKSET JA SISÄLTÖ

SIE Inc voi tarjota sinulle tiettyjä Ohjelmisto-päivityksiä tai -palveluita. Jotkin päivitykset tai palvelut saatetaan tarjota sinulle automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta, kun kirjaudut PlayStation™Networkiin, ja muut saattavat olla tarjolla SIE Incin kotisivuilla tai hyväksyttyjen kanavien kautta. Suostut siihen, että SIE Inc tarjoaa sinulle tällaisia automaattisia päivityksiä ja palveluita. Palveluihin voi kuulua uusin päivitys tai Ohjelmiston uusimman version lataaminen, johon kuuluu turvapäivityksiä, uutta teknologiaa tai muutettuja asetuksia, ja ominaisuuksia, jotka voivat estää piraatti- tai luvattoman sisällön, laitteiston tai ohjelmiston käytön LAITTEESSA. Nämä päivitykset ja palvelut voivat vaikuttaa LAITTEEN toimintoihin, eikä SIE Inc ole vastuussa sellaisista muutoksista tai asennusprosessin aiheuttamista haitoista.

Sinun on asennettava Ohjelmiston uusin versio niin pian kuin kohtuudella voit. Jotkin päivitykset tai palvelut voivat muuttaa asetuksiasi, aiheuttaa tietojen, sisällön, toimintojen tai ominaisuuksien menetystä.

Kolmannet osapuolet voivat tarjota sinulle muita palveluita tai sisältöä, ja voit joutua hyväksymään heidän erilliset ehtonsa ja yksityisyydensuojansa. Ohjelmisto voi ehdottaa, näyttää tai tarjota linkkejä kolmansien osapuolien itsenäisesti operoimille tai hallinnoimille verkkosivuille tai sisältöön (“Kolmansien osapuolien sisältö ja linkit”).

SIE Inc ja sen tytäryhtiöt eivät hallinnoi, ohjaa, valvo, hyväksy, takaa tai sponsoroi kolmansien osapuolien sisältöä ja linkkejä. SIE Inc ja sen tytäryhtiöt eivät ole korvausvelvollisia sinulle kolmansien osapuolien sisällön ja linkkien suhteen. Käytät kolmansien osapuolien sisältöä ja linkkejä omalla vastuulla ja kannat itse kaikki käytöstä mahdollisesti koituvat vastuut ja seuraukset.

4. TIETOJEN KERÄÄMINEN/ AUTENTIKOINTI

SIE Inc voi kerätä tietoja LAITTEESTA ja Ohjelmistosta, sekä siitä miten käytät niitä, SIE Incin liiketoimien mahdollistamiseksi ja tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseksi. Näitä tietoja voidaan käyttää järjestelmän valvomiseen/diagnosoimiseen, markkinointiin, autentikointiin ja muihin tarkoituksiin. SIE Inc voi myös kerätä yksilöllisen tunnuksen, jonka SIE Inc antaa LAITTEELLE automaattisesti, kun yhdistät LAITTEEN PlayStation®4-tietokoneviihdejärjestelmääsi (“PS4™-järjestelmä”), kun sinulla on verkkoyhteys, ja voi yhdistää tämän tiedon muihin PS4™-järjestelmästäsi kerättyihin tietoihin. Kun kirjaudut sisään Tiliisi PS4™-järjestelmästäsi, SIE Inc voi yhdistää nämä tiedot Tiliisi ja siihen yhdistettyihin muihin tietoihin. Lue oman alueesi PlayStation™Networkin yksityisyydensuojasta SIE Incin lakitekstien sivulta osoitteesta http://doc.dl.playstation.net/doc/legal lisätietoja siitä, miten näitä tietoja käytetään ja keneen voit ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

5. VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUN RAJOITUS

Ohjelmisto tarjotaan ”SELLAISENAAN" ilman takuita. SIE Inc voi milloin tahansa muuttaa Ohjelmistoa tai sen osia ilman erillistä ilmoitusta. SIE Inc, sen tytäryhtiöt ja lisenssinantajat eivät anna mitään takuuta myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta.

SIE Inc, SEN TYTÄRYHTIÖT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA TIETOJEN TAI VOITTOJEN MENETYKSESTÄ, TAI OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, OLIVATPA NE SITTEN SUORIA, EPÄSUORIA, TAI MITEN TAHANSA MUUTEN SYNTYVIÄ. MIKÄLI TÄMÄ EHTO ON LAINVOIMAINEN LAINKÄYTTÖALUEELLASI, EDELLÄ MAINITTUJA RAJOITUKSIA SOVELLETAAN KAIKKIEN LAIN SALLIMIEN MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN, VAIKKA SE OLISIKIN LAIN PERIMMÄISEN TARKOITUKSEN VASTAISTA.

6. SOPIMUSRIKKOMUS; OIKEUKSIEN POISTAMINEN JA SIE Incin LAKIKEINOT

Jos SIE Inc katsoo, että olet rikkonut tämän Sopimuksen ehtoja, SIE Inc voi ryhtyä toimiin suojellakseen omia intressejään, esimerkiksi estämällä sinua käyttämästä Ohjelmistoa osittain tai kokonaan, estämällä sinua käyttämästä LAITETTA online- tai offline-tilassa, estämällä pääsysi PlayStation™Networkiin, estämällä sinua käyttämästä LAITTEEN takuu-, korjaus- tai muita palveluita, käyttämällä automaattisia tai pakollisia päivityksiä tai laitteita, joiden on tarkoitus lopettaa luvaton käyttö, tai käyttämällä muita kohtuullisia ja tarpeellisia keinoja muokatun tai luvattoman Ohjelmiston käytön estämiseksi.

SIE Inc, sen tytäryhtiöt ja lisenssinantajat pidättävät itsellään oikeuden ryhtyä lakitoimiin, mikäli tätä Sopimusta rikotaan. SIE Inc voi osallistua hallituksen tai yksityisten tahojen lakitoimiin tai tutkimuksiin, jotka liittyvät sinun Ohjelmiston käyttöösi.

7. MAASTAVIENTI JA VIENTILAKIEN NOUDATTAMINEN

Ohjelmisto voi sisältää teknologiaa, joka on tiettyjen maastavientilakien ja -säädösten rajoituksien alaista. Siksi LAITETTASI ei saa viedä henkilöille tai entiteeteille näiden lakien ja säädösten vastaisesti. Sinun on noudatettava näitä lakeja, kun käytät Ohjelmistoa.

8. TIETTYJÄ KÄYTTÄJIÄ KOSKEVA SITOVA YKSILÖKANNELAUSEKE

Tämän kohdan 8 ehdot koskevat lain sallimissa puitteissa vain Yhdysvaltojen, Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikan asukkaita.

Termi “Kiista” tarkoittaa mitä tahansa sinun ja SIE Incin, Sony Interactive Entertainment LLC:n, Sony Interactive Entertainment LLC:n, niiden nykyisen tai entisen tytäryhtiön tai edellä mainittujen edeltäjien tai seuraajien, kuten Sony Computer Entertainment Incin, Sony Computer Entertainment America LLC:n tai Sony Interactive Entertainment America LLC:n (“Sony-entiteetti”) välistä kiistaa, vaatimusta tai riitaa, joka koskee Ohjelmiston käyttöä, perustuipa se sopimukseen, lakiin, säädökseen, asetukseen, oikeudenloukkaukseen (mukaan lukien petos, hämäys, valheelliset vaikuttimet ja huolimattomuus), tai mihin tahansa lailliseen tai vastaavaan teoriaan, mikä sisältää tämän Kohdan 8 kelpoisuuden, lainvoimaisuuden ja laajuuden (poikkeuksena alla oleva ryhmäkannelauseke). “Kiistalla” on laajin mahdollinen lainvoimainen merkitys.

Jos sinulla on Kiista (jota ei ole alla olevassa vastuuvapautuksessa eritelty) Sony-entiteetin tai Sony-entiteetin johtajien, työntekijöiden tai agenttien kanssa (“Vastakkainen Sony-entiteetti”), eikä sen selvittäminen onnistu alla mainitulla tavalla neuvottelemalla, sinun ja Vastakkaisen Sony-entiteetin on haettava ratkaisua Kiistaan ainoastaan Kohdan 8 ehtojen mukaisella sovintomenettelyllä, viemättä Kiistaa oikeuteen. Sovintomenettely tarkoittaa, että Kiistan ratkaisee puolueeton sovittelijataho, ei oikeuden tuomari tai valamiehistö.

SINÄ JA SONY-ENTITEETIT SOVITTE, ETTÄ SINUN TAI SONY-ENTITEETIN VÄHÄISET KORVAUSVAATIMUKSET EIVÄT OLE TÄSSÄ KOHDASSA 8 OLEVIEN SOVINTOMENETTELYEHTOJEN ALAISIA.

JOS ET HALUA SUOSTUA TÄSSÄ KOHDASSA 8 OLEVIIN SITOVIIN YKSILÖ- JA RYHMÄKANNELAUSEKKEISIIN, SINUN ON ILMOITETTAVA SIITÄ SIE Incille KIRJALLISESTI 30 PÄIVÄN SISÄLLÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ. SINUN ON POSTITETTAVA KIRJALLINEN ILMOITUKSESI OSOITTEESEEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER, JA SEN ON SISÄLLETTÄVÄ SEURAAVAA: (1) NIMESI, (2) OSOITTEESI, (3) KIRJAUTUMISTUNNUKSESI, JOS SINULLA ON SELLAINEN, JA (4) SELKEÄ ILMOITUS SIITÄ, ETTÄ ET HALUA RATKAISTA KIISTOJA SONY-ENTITEETTIEN KANSSA SOVINTOMENETTELYLLÄ.

JOS SINULLA ON KIISTA JONKIN SONY-ENTITEETIN KANSSA, SINUN ON LÄHETETTÄVÄ SIITÄ KIRJALLINEN ILMOITUS OSOITTEESEEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404 ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION, JOTTA VASTAKKAINEN SONY-ENTITEETTI SAA MAHDOLLISUUDEN RATKAISTA KIISTAN EPÄMUODOLLISESTI NEUVOTTELEMALLA.

Suostut neuvottelemaan Kiistan ratkaisusta hyvässä uskossa vähintään 60 päivän ajan sen jälkeen, kun olet antanut ilmoituksen Kiistasta. Jos Vastakkainen Sony-entiteetti ei ratkaise Kiistaasi 60 päivän kuluessa siitä, kun sai ilmoituksen Kiistasta, sinä tai Vastakkainen Sony-Entiteetti voitte hakea sovintomenettelyä Kohdan 8 ehtojen mukaisesti.

KIISTAT SELVITETÄÄN, JOKO SOVINTOMENETTELYNÄ TAI OIKEUDESSA, AINOASTAAN YKSILÖTASOLLA, EI RYHMÄKANTEINA, (NIMETTYINÄ TAI NIMETTÖMINÄ JÄSENINÄ), PAITSI JOS SEKÄ SINÄ ETTÄ VASTAKKAINEN SONY-ENTITEETTI SOVITTE NIIN KIRJALLISESTI SOVINTOMENETTELYN ALOITTAMISEN JÄLKEEN.

Jos sinä tai Vastakkainen Sony-entiteetti päätätte selvittää Kiistan sovintomenettelyllä, menettelyn aloittava osapuoli voi aloittaa sen seuraavien tahojen kautta: American Arbitration Association (“AAA”), www.adr.org, tai JAMS www.jamsadr.com. Kohdan 8 ehdot voittavat, mikäli ne ovat ristiriidassa osapuolien valitseman sovittelijajärjestön sääntöjen kanssa.

Yhdysvaltain Federal Arbitration Act -laki (“FAA”) ratkaisee osavaltioiden välistä kaupankäyntiä sisältävien Kiistojen soviteltavuuden. Myös liittovaltion tai osavaltioiden lait voivat vaikuttaa Kiistaan. Alle 75 000 $ korvausvaatimuksiin sovelletaan AAA:n kuluttajariitojen täydentäviä menettelyjä (“Täydentävät menettelyt”), kuten täydentävien menettelyjen kohdassa C-8 määritettyjä palkkioita. Yli 75 000 $ korvausvaatimuksiin sovelletaan AAA:n kaupallisten sovintomenettelyiden sääntöjä ja ei-ryhmäkanteiden palkkioita.

AAA:n säännöt löytyvät osoitteesta www.adr.org tai voit soittaa numeroon 1-800-778-7879. Lisäksi, mikäli korvausvaatimuksesi on alle 75 000 $, ilmoitit Kiistasta Vastakkaiselle Sony-entiteetille ja neuvottelit hyvässä uskossa yllä kuvatulla tavalla, ja sovittelija toteaa sinut sovittelun voittavaksi osapuoleksi, sinulle korvataan sovittelijan määrittämät kohtuulliset asianajopalkkiot ja kulut, sen lisäksi mitä osavaltion tai liittovaltion lait myöntävät Vastakkaiselle Sony-entiteetille tai sinulle.

Sovittelija antaa päätöksensä kirjallisena, mutta hänen ei tarvitse kertoa syitä, ellei jokin osapuoli sitä pyydä. Sovittelijan päätös on sitova ja lopullinen, ellei FAA tarjoa oikeutta valitukseen, ja voidaan luovuttaa toimivallan omaavalle tuomioistuimelle toteutettavaksi.

Sinä tai Vastakkainen Sony-entiteetti voitte aloittaa sovintomenettelyn joko San Mateon piirikunnassa, Kaliforniassa, tai sinun asuinmaassasi. Jos valitset asuinmaasi, Vastakkainen Sony-entiteetti voi siirtää sovintomenettelyn San Mateon piirikuntaan, jos se suostuu maksamaan sinulle paikanvaihdoksesta johtuvat, sovittelijan määrittämät lisäkulut.

Jos jokin tämän Kohdan 8 lauseista (muu kuin yllä oleva ryhmäkannelauseke) on laiton tai lainvoimaton, se poistetaan Kohdasta 8 ja jäljelle jäävää osaa Kohdasta 8 sovelletaan kokonaisuudessaan. Mikäli ryhmäkannelauseke todetaan laittomaksi tai lainvoimattomaksi, koko Kohta 8 on lainvoimaton, ja Kiista ratkaistaan tuomioistuimessa.

Tämä Kohta 8 on voimassa Sopimuksen päätyttyäkin.

9. HALLITSEVA LAKI JA LAINKÄYTTÖPAIKKA

Jos asut Japanissa tai Itä-Aasian tai Kaakkois-Aasian maassa, tähän Sopimukseen sovelletaan Japanin lakeja, ristiriidassa olevia lakeja koskevia sääntöjä lukuun ottamatta. Sopimukseen liittyvät kiistat toimitetaan ainoastaan Tokion käräjäoikeuteen, Tokioon, Japaniin.

Jos asut Euroopassa, Afrikassa, Australiassa ja Oseaniassa, Lähi-idässä, Intiassa tai Venäjällä, tähän Sopimukseen sovelletaan Englannin lakeja, ristiriidassa olevia lakeja koskevia sääntöjä lukuun ottamatta.

Jos asut jossakin muualla, tähän Sopimukseen sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja, ristiriidassa olevia lakeja koskevia sääntöjä lukuun ottamatta. Jos asut Yhdysvalloissa, Kiistat, joita ei ratkaista sovintomenettelyllä tai vähäisinä korvausvaatimuksina, on vietävä joko Kalifornian osavaltion korkeimpaan oikeuteen San Mateon piirikunnassa tai Yhdysvaltain käräjäoikeudessa Kalifornian pohjoisessa piirissä.

10. YLEINEN LAKITEKSTI

Sinua sitoo tämän Sopimuksen uusin versio. SIE Inc voi muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja milloin tahansa. Uusin tulostettava versio tästä Sopimuksesta löytyy osoitteesta http://doc.dl.playstation.net/doc/psvr-eula. Käy tässä osoitteessa aika ajoin lukemassa Sopimuksen muutokset. Jos jatkat Ohjelmiston käyttämistä käyttämällä LAITETTA, osoitat hyväksyväsi tämän Sopimuksen uusimman version.

Jos jokin tämän Sopimuksen osa todetaan virheelliseksi, laittomaksi tai lainvoimattomaksi, se ei millään tavalla vaikuta Sopimuksen muiden osien kelpoisuuteen, laillisuuteen ja lainvoimaisuuteen. Ymmärrät sen, että jos rikot tätä Sopimusta, aiheutat SIE Incille peruuttamatonta vahinkoa, jota ei voi korvata pelkästään rahallisesti, ja että SIE Incillä on oikeus hakea kaikkia mahdollisia lain sallimia korvauksia.

Tämä Sopimus on ainoa Ohjelmistoa koskeva sopimus sinun ja SIE Incin välillä, ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset aiheeseen liittyvät sovinnot. Tämän Sopimuksen mukaisten oikeuksien käyttämättä jättäminen tai käyttäminen viiveellä ei tarkoita kyseisestä oikeudesta luopumista. SIE Inc voi siirtää tämän Sopimuksen mukaiset oikeutensa, mukaan lukien oikeuden tämän Sopimuksen ehtojen valvomiseen, mille tahansa SIE Incin tytäryhtiölle.