playstation.com

Juridiset tiedot

PLAYSTATION®-TUOTTEIDEN OHJELMISTOJEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (versio 1.0)

LUE HUOLELLISESTI TÄMÄ PLAYSTATION-TUOTTEIDEN OHJELMISTOJEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (SOPIMUS), JOTTA YMMÄRRÄT VARMASTI OIKEUTESI JA VELVOITTEESI.

TÄMÄN SOPIMUKSEN OSAPUOLET OLETTE SINÄ JA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (SIE). SAAT PLAYSTATION-KONSOLIEN, PLAYSTATION-LAITTEIDEN (KUTEN VIRTUAALITODELLISUUSLASIEN) TAI MUIDEN PLAYSTATION-OHEISLAITTEIDEN (TUOTE) OHJELMISTON (MÄÄRITELTY ALLA) KÄYTTÖOIKEUDEN VAIN SILLÄ NIMENOMAISELLA EHDOLLA, ETTÄ HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. TUOTETTA KÄYTTÄMÄLLÄ VAKUUTAT OLEVASI OMAN OIKEUDENKÄYTTÖALUEESI LAKIEN NOJALLA OIKEUSTOIMIKELPOINEN JA HYVÄKSYVÄSI TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT.

Hyväksyt tämän sopimuksen omasta puolestasi ja muiden tuotetta käyttävien käyttäjien puolesta (mukaan lukien luvallasi tai valvonnassasi tuotetta käyttävät henkilöt, kuten lapset). Olet vastuussa siitä, miten muut ihmiset käyttävät tuotetta ja siitä, että he noudattavat tämän sopimuksen ehtoja.

SIE pidättää oikeuden muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ajoittain. Tämän sopimuksen uusin versio korvaa kaikki aiemmat versiot.

Tässä sopimuksessa ohjelmisto tarkoittaa (i) mitä tahansa tämän sopimuksen mukaista SIE:n jakelemaa, saatavillesi asettamaa tai tuotteeseen sisältyvää ohjelmistoa sekä (ii) mitä tahansa niiden korjauspäivitystä, päivitystä, parannusta tai uutta versiota (päivitykset). Ohjelmistolla tarkoitetaan muun muassa käyttöjärjestelmää ja laiteohjelmistoa.

Jos asut Euroopassa, Lähi-Idän alueella, Afrikassa, Australiassa, Oseanian alueella, Intiassa, Venäjän federaation alueella tai Ukrainassa, tuotteessa käytettäviä pelejä ja muita ohjelmistoja ei myydä sinulle, vaan sinulle myönnetään niihin kaikkiin käyttöoikeus ohjelmiston käyttöehtojen perusteella. Nämä käyttöehdot ovat osoitteessa https://www.playstation.com/legal/software-usage-terms/. SINULLA VOI LISÄKSI OLLA SOVELTUVAN PAIKALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA KULUTTAJAN OIKEUKSIA, JOITA EI VOI SULKEA POIS, RAJOITTAA TAI MUUTTAA. TÄLLAISET OIKEUDET KUMOAVAT KAIKKI TÄMÄN SOPIMUKSEN KOHDAT.

Jos asut Pohjois-, Etelä- tai Keski-Amerikassa, tuotteessa käytettäviä pelejä ja muita ohjelmistoja ei myydä sinulle, vaan sinulle myönnetään niihin kaikkiin käyttöoikeus ohjelmistotuotteen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Tämä sopimus on osoitteessa https://www.playstation.com/oss/.

HUOMAUTUS: JOS ASUT YHDYSVALLOISSA TAI MAASSA/ASUINALUEELLA, JOKA ON POHJOIS-, KESKI- TAI ETELÄ-AMERIKASSA, TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ KATTAVIMMAN LAIN SALLIMAN SUOSTUMUKSEN SITOUTUA KIISTATILANTEISSA YKSILÖKOHTAISEEN VÄLIMIESMENETTELYYN JA LUOPUA RYHMÄKANTEISTA KOHDAN 8 MUKAISESTI. SE VAIKUTTAA TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISIIN OIKEUKSIISI JA OIKEUKSIISI KAIKISSA SINUN JA ”SONY-YKSIKÖN” (MÄÄRITELTY KOHDASSA 8) VÄLISISSÄ ”KIISTOISSA” (MÄÄRITELTY KOHDASSA 8). SINULLA ON OIKEUS KIELTÄYTYÄ VÄLIMIESMENETTELYYN SITOUTUMISESTA JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMISESTA KOHDAN 8 MUKAISESTI.

 

1. KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

SIE myöntää sinulle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-kaupallisen ja ei-siirrettävän peruutettavan oikeuden käyttää ohjelmistoa ainoastaan tuotteessa. Oikeutesi käyttää ohjelmiston aiempia versioita lakkaa välittömästi, kun voit saada ohjelmiston uusimman version tai kun olet asentanut sen tuotteeseen.

SIE:n lisensoimien kolmansien osapuolten ohjelmistojen, teknologioiden tai palvelujen tietyt lisenssiehdot saattavat edellyttää, että SIE toimittaa sinulle tiettyä kolmannen osapuolen ohjelmistoa, teknologiaa tai palvelua koskevia ilmoituksia ja käyttöehtoja. Nämä ilmoitukset ja käyttöehdot ovat saatavilla osoitteessa [https://www.playstation.com/legal/] tai missä tahansa muussa SIE:n sopivaksi katsomassa paikassa.

Kaikki ohjelmiston käyttöä koskevat oikeudet myönnetään ainoastaan käyttöoikeutena, etkä saa mitään ohjelmistoa koskevia omistusoikeuksia tai -osuuksia. SIE ja sen lisenssinantajat säilyttävät kaikki ohjelmistoa koskevat immateriaalioikeudet. Ohjelmiston käyttöä koskevat tämän sopimuksen ehdot ja soveltuvat immateriaalioikeuslait. Ellei tässä sopimuksessa toisin mainita, SIE ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet ohjelmistoon.

 

2. RAJOITUKSET

Et saa (i) jakaa, kopioida, vuokrata pitkäaikaisesti, vuokrata, alilisensoida, julkaista, muokata, korjata, muuntaa tai kääntää ohjelmistoa, (ii) käyttää käänteismallinnusta tai purkaa tai hajottaa ohjelmistoa, luoda ohjelmistosta johdannaistöitä tai luoda ohjelmiston lähdekoodia sen objektikoodista, (iii) käyttää luvattomia, laittomia, väärennettyjä tai muokattuja laitteita tai ohjelmistoja ohjelmiston kanssa, (iv) käyttää työkaluja ohjelmiston tai tuotteen salaus-, tietoturva- tai varmennusmenetelmien ohittamiseen, käytöstä poistamiseen tai kiertämiseen, (v) asentaa ohjelmiston aikaisempia versioita uudelleen, (vi) rikkoa mitään lakeja, säännöksiä tai asetuksia tai SIE:n tai kolmansien osapuolten oikeuksia käyttäessäsi ohjelmistoa tai tuotetta, (vii) käyttää mitään laitteistoja tai ohjelmistoja, jotka saavat ohjelmiston tai tuotteen hyväksymään tai käyttämään luvattomia, laittomia tai laittomasti kopioituja ohjelmistoja tai laitteita, (viii) hankkia ohjelmistoa muuten kuin SIE:n hyväksymien jakelukanavien kautta tai (ix) käyttää ohjelmistoa muuten kuin sen mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti luvallisilla ohjelmistoilla ja laitteilla. Tämä koskee myös ohjelmiston käyttämistä sellaisen luvattoman ohjelmiston tai laitteiston suunnitteluun, kehittämiseen, päivittämiseen tai jakeluun, jota voidaan käyttää ohjelmiston tai tuotteen kanssa.

 

3. PÄIVITYKSET, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SOPIMUKSET JA SISÄLTÖ

SIE saattaa tarjota sinulle päivityksiä. Tietyt päivitykset saatetaan toimittaa sinulle, kun kirjaudut sisään PlayStation™Network-verkkoon, ja osa saattaa olla saatavillasi SIE:n verkkosivujen tai muiden virallisten kanavien kautta.  Päivitykset saattavat sisältää viimeisimmät päivitykset tai ladattavan paketin ohjelmiston viimeisimmästä versiosta, joka sisältää turvallisuuspäivitykset, uutta teknologiaa tai muutetut asetukset ja toiminnot, joiden avulla voidaan estää pääsy luvattomaan tai laittomasti kopioituun sisältöön tai estää luvattoman laitteiston tai ohjelmiston käyttö tuotteen kanssa. 

Tuotetta voidaan muuttaa ajoittain, joten nämä päivitykset saattavat vaikuttaa tuotteen toimintaan. Jotkin päivitykset saattavat poistaa kokonaan tai osittain nykyisiä ominaisuuksia, toimintoja tai asetuksia ja muuttaa tai poistaa nykyisiä asetuksiasi, tietojasi tai sisältöäsi.  SIE suosittelee tietojen säännöllistä varmuuskopiointia.

Sinun on asennettava ohjelmiston kaikki päivitykset ja uusin versio mahdollisimman pian tai järjestettävä niiden asennus.  Jos et asenna päivityksiä tai ohjelmistoa kohtuullisen ajan kuluessa, tuote ei ehkä toimi kunnolla tai et välttämättä saa uusimpia turvallisuuspäivityksiä. Ellei päivitys ole viallinen, SIE ei ole vastuussa mistään päivityksen aiheuttamasta haitasta, jos asennusta ei tehty SIE:n ohjeiden mukaisesti.

Kolmannet osapuolet saattavat tuoda saatavillesi muita palveluja ja muuta sisältöä, ja ne saattavat edellyttää erillisten ehtojen ja tietosuojakäytännön hyväksymistä. Ohjelmisto saattaa näyttää tai tarjota linkkejä verkkosivustoihin tai sisältöihin, joita kolmannet osapuolet julkaisevat tai ylläpitävät (kolmannen osapuolen sisältö tai linkit), tai viitata tällaisiin linkkeihin.

SIE ja sen tytäryhtiöt eivät hallitse tai ohjaa kolmannen osapuolen sisältöä tai linkkejä, eivätkä SIE tai sen tytäryhtiöt valvo, hyväksy, kannata, takaa tai mainosta mitään kolmannen osapuolen sisältöä tai linkkejä. SIE ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sisällöstä tai linkeistä. Käytät kolmansien osapuolten sisältöä ja linkkejä omalla vastuullasi ja kannat itse kaikki käytöstä mahdollisesti koituvat vastuut ja seuraukset.

 

4. TIETOJEN KERÄÄMINEN/TODENTAMINEN

Kaikkia tuotteesta tai ohjelmistosta kerättyjä tietoja käsitellään oman asuinalueesi tietosuojakäytännön mukaisesti. Saat lisätietoja lakisääteisistä oikeuksistasi ja siitä, mitä henkilötietoja kerätään, miksi niitä kerätään, missä ja miten niitä käsitellään sekä kenelle niitä luovutetaan, tutustumalla oman maasi tai asuinalueesi tietosuojakäytäntöön osoitteessa https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/.

Kattavimmalla lain sallimalla tavalla Yhdysvalloissa, Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikan maissa, Japanissa sekä Itä- ja Kaakkois-Aasian maissa tai alueilla asuvat käyttäjät luopuvat täten oikeudesta tai odotuksesta yksityisyyteen, luottamuksellisuuteen tai julkisuuteen tuotteeseen liittyvien pelaamis- ja viestintätietojen osalta paitsi käyttäjän asuinalueen käyttöoppaassa ja tietosuojakäytännöissä kuvatun mukaisesti.

 

5. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUN RAJOITUS

Ohjelmisto tarjotaan SELLAISENAAN ilman mitään ilmaistuja tai oletettuja takuita, lukuun ottamatta soveltuvassa paikallisessa lainsäädännössä säädettyjen kuluttajien lakisääteisten oikeuksien mukaisia takuita. SIE, sen tytäryhtiöt ja lisenssinantajat eivät anna mitään takuita myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien rikkomattomuudesta.

SIE, SEN TYTÄRYHTIÖT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TIETOJEN KATOAMISESTA, TULONMENETYKSISTÄ, TAI MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, OLIPA KYSE MILLÄ TAVALLA TAHANSA AIHEUTUNEESTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ TAI JOHDANNAISVAHINGOSTA, JOKA SEURAA OHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ. SIINÄ MÄÄRIN KUIN TÄMÄ ON VOIMASSA OIKEUDENKÄYTTÖALUEELLASI, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET, POISLUKEMISET JA VASTUUNRAJOITUKSET OVAT VOIMASSA LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA, VAIKKA JOKIN TAKUU EI VASTAISIKAAN TARKOITUSTAAN. EDELLÄ MAINITUT RAJAUKSET JA RAJOITUKSET EIVÄT OLE SALLITTUJA JOISSAIN MAISSA JA JOILLAIN ASUINALUEILLA, JOTEN NÄMÄ RAJAUKSET JA RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

JOS ASUT JAPANISSA TAI MAASSA/ASUINALUEELLA, JOKA SIJAITSEE ITÄ- TAI KAAKKOIS-AASIASSA, JA JOS SIE, SEN TYTÄRYHTIÖT JA LISENSSINANTAJAT OVAT VASTUUSSA MISTÄÄN TIETOJEN KATOAMISESTA, TULONMENETYKSISTÄ TAI MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, OLIPA KYSE MILLÄ TAVALLA TAHANSA AIHEUTUNEESTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ TAI JOHDANNAISVAHINGOSTA, JOKA SEURAA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ TAI PÄÄSYSTÄ SIIHEN, TÄMÄN SOPIMUKSEN MUISTA OSISTA HUOLIMATTA EDELLÄ MAINITTUJEN VASTUU RAJOITTUU SUORIIN VAHINKOIHISI JA ENINTÄÄN SUMMAAN, JONKA OLET MAKSANUT TUOTTEESTA, JOHON VASTUUN AIHEUTTANUT OHJELMISTO ON ASENNETTU, ELLEIVÄT SIE, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI LISENSSINANTAJAT OLE SYYLLISTYNEET TAHALLISEEN TAI TÖRKEÄÄN HUOLIMATTOMUUTEEN.  SIINÄ MÄÄRIN KUIN TÄMÄ ON VOIMASSA OIKEUDENKÄYTTÖALUEELLASI, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET, POISLUKEMISET JA VASTUUNRAJOITUKSET OVAT VOIMASSA LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA, VAIKKA JOKIN TAKUU EI VASTAISIKAAN TARKOITUSTAAN.  EDELLÄ MAINITUT RAJAUKSET JA RAJOITUKSET EIVÄT OLE SALLITTUJA JOISSAIN MAISSA JA JOILLAIN ALUEILLA, JOTEN NÄMÄ RAJAUKSET JA RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

Jos asut Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa, Australiassa, Oseaniassa, Intiassa, Venäjällä tai Ukrainassa, seuraavat koskevat sinua:

5.1. Sinulla voi olla soveltuvan paikallisen lainsäädännön mukaisia oikeuksia, joita ei voi sulkea pois, rajoittaa tai muuttaa. Tällaiset oikeudet kumoavat kaikki tämän sopimuksen kohdat, mukaan lukien tämä lauseke 5.

5.2. Tämä sopimus ei

5.2.1. vaikuta mihinkään lakisääteisiin takuisiin, joita sinulla on kuluttajana soveltuvien paikallisten lakien mukaan (esimerkiksi oikeuksiin silloin, kun ohjelmisto on viallinen)

5.2.2.  sulje pois tai rajoita millään tavalla vastuutamme, jos huolimattomuudestamme tai työntekijöidemme, asiamiehemme tai alihankkijoidemme huolimattomuudesta aiheutuu kuolema tai henkilövahinko

5.2.3. sulje pois tai rajoita millään tavalla vastuutamme, kun kyseessä on tarkoituksella tekemämme sopimusrikkomus, petos, vilpillinen erehdyttäminen tai törkeä huolimattomuus

5.2.4. sulje pois tai rajoita millään tavalla vastuutamme, elleivät soveltuvat käyttäjän paikalliset lait sitä salli.

5.3. Lausekkeiden 5.1 ja 5.2 mukaan vastuumme rajoittuu sinun siitä tuotteesta maksamaasi hintaan, johon asennetusta ohjelmistosta vastuu syntyi.

 

6. SOPIMUSRIKE, OIKEUKSIEN MENETYS JA SIE:N OIKEUDET

Mikäli SIE voi todistaa, että olet rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, SIE voi itse ryhtyä tai asettaa jonkin tahon suojelemaan etujaan esimerkiksi estämällä pääsyn ohjelmiston osaan tai koko ohjelmistoon, estämällä tuotteen käytön verkossa tai itsenäisesti, estämällä pääsyn PlayStation Network ‑verkkoon, epäämällä minkä tahansa tuotetta koskevan takuun, korjausvelvoitteen tai muun palvelun, toteuttamalla tai ottamalla käyttöön automaattisia tai pakollisia päivityksiä tai laitteita, joilla estetään luvattoman käytön jatkaminen, tai turvautumalla mihin tahansa kohtuullisesti välttämättömäksi katsottavaan korjaustoimenpiteeseen, jolla estetään muokatun tai luvattoman ohjelmiston käyttö. Toimenpiteet, joihin SIE voi ryhtyä, sekä tällaisten toimenpiteiden kesto rajoittuvat siihen, mikä on puolueettomasti välttämätöntä sinun, SIE:n ja muiden käyttäjien oikeuksien suojelemiseksi.

SIE, sen tytäryhtiöt ja lisenssinantajat pidättävät oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, jos tätä sopimusta on rikottu. SIE voi osallistua valtion tai yksityisen tahon oikeustoimiin tai tutkimuksiin, jotka koskevat sovellusohjelmiston käyttöäsi.

 

7. VIENTIRAJOITUKSET JA VIENTILAKIEN NOUDATTAMINEN

Ohjelmisto voi sisältää teknologiaa, joka on tiettyjen maastavientiä koskevien lakien ja säädösten rajoitusten alaista. Siksi ohjelmistoa ei saa viedä maasta tai uudelleen viedä maasta henkilöille tai tahoille näiden lakien tai määräysten vastaisesti. Sinun on noudatettava näitä lakeja ohjelmistoa käyttäessäsi.

 

8. TIETTYJEN MAIDEN ASUKKAITA KOSKEVA SITOVA SUOSTUMUS KIISTOJEN RATKAISUUN HENKILÖKOHTAISESSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ

Tämän kohdan 8 ehdot koskevat sinua kattavimmalla lain sallimalla tavalla, jos asut Yhdysvalloissa tai maassa/asuinalueella, joka sijaitsee Pohjois-, Keski- tai Etelä-Amerikassa.

Termillä ”kiista” viitataan mihin tahansa kiistaan, vaateeseen tai riitaan sinun ja SIE:n, Sony Interactive Entertainment LLC:n tai minkä tahansa muun niiden nykyisten tai aiempien tytäryhtiöiden tai edellä mainittuja edeltävien tai seuraavien toimijoiden, mukaan lukien Sony Computer Entertainment Inc, Sony Computer Entertainment America LLC ja Sony Interactive Entertainment America LLC (Sony-yksikkö), välillä liittyen ohjelmiston käyttöön, mukaan lukien ohjelmistoa käytettäessä syntyvien tietojen kerääminen, käyttö, säilyttäminen ja luovuttaminen, huolimatta siitä, onko syynä sopimus, säädös, asetus, säännös, oikeudenloukkaus (mukaan lukien petos, vilpillinen erehdyttäminen, tarkoituksellinen petokseen houkuttelu tai huolimattomuus) tai mikä tahansa muu laillinen tai lainopillinen teoria, ja se kattaa kohdan 8 laillisen sitovuuden, toimeenpanokelpoisuuden ja laajuuden (pois lukien seuraavan ryhmäkanteista luopumista koskevan lausekkeen toimeenpanokelpoisuus). Kiistalla on laajin mahdollinen lainvoimainen merkitys.

Jos olet joutunut minkään Sony-yksikön tai Sony-yksikön johtajan, työntekijän tai edustajan (Vastapuolena toimiva Sony-yksikkö) kanssa sellaiseen kiistatilanteeseen, jota ei voida ratkaista neuvottelemalla jäljempänä olevien kohtien vaatimusten mukaisesti (pois lukien kiistat, jotka on jäljempänä poissuljettu välimiesmenettelystä), sinun ja vastapuolena toimivan Sony-yksikön tulee etsiä ratkaisua kiistaan vain välimiesmenettelyllä kohdan 8 ehtojen mukaisesti ilman mitään oikeustoimia. Välimiesmenettely tarkoittaa, että kiistan ratkaisee puolueeton välimies oikeusistuimen tuomarin tai lautamiesten sijaan.

SINÄ JA SONY-YKSIKÖT HYVÄKSYTTE, ETTÄ MIKÄÄN SINUN TAI SONY-YKSIKÖN VÄHÄISIÄ VAATEITA KÄSITTELEVÄN TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI JÄTETTY VAADE EI OLE TÄSSÄ KOHDASSA 8 MAINITUN VÄLIMIESMENETTELYN ALAINEN.

JOS ET HALUA SITOUTUA VÄLIMIESMENETTELYYN JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMISEEN TÄMÄN OSION 8 MUKAISESTI, SINUN ON ILMOITETTAVA ASIASTA SIE:LLE 30 PÄIVÄN KULUESSA TÄMÄN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ. KIRJALLINEN ILMOITUS ON LÄHETETTÄVÄ OSOITTEESEEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT – WAIVER, JA ILMOITUKSESSA ON OLTAVA SEURAAVAT TIEDOT: (1) NIMESI, (2) OSOITTEESI, (3) SISÄÄNKIRJAUTUMISTUNNUKSESI, JOS SINULLA ON SELLAINEN, JA (4) SELKEÄ ILMOITUS SIITÄ, ETTÄ ET HALUA RATKAISTA KIISTOJA MINKÄÄN SONY-YKSIKÖN KANSSA VÄLIMIESMENETTELYLLÄ.

JOS SINULLA ON KIISTA JONKIN SONY-YKSIKÖN KANSSA, SINUN ON LÄHETETTÄVÄ SIITÄ KIRJALLINEN ILMOITUS OSOITTEESEEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION, JOTTA VASTAPUOLENA TOIMIVA SONY-YKSIKKÖ SAA MAHDOLLISUUDEN RATKAISTA KIISTAN EPÄMUODOLLISESTI NEUVOTTELEMALLA.

Hyväksyt sen, että sinun tulee neuvotella kiistasta vilpittömästi vähintään 60 päivän ajan sen jälkeen, kun olet ilmoittanut kiistasta. Jos vastapuolena toimiva Sony-yksikkö ei ratkaise kiistaa 60 päivän kuluessa kiistaa koskevan ilmoituksen saapumisesta, sinä tai vastapuolena toimiva Sony-yksikkö voitte siirtää vaateen välimiesmenettelyyn tämän kohdan 8 ehtojen mukaisesti.

KAIKKI RISTIRIITOJEN RATKAISUMENETELMÄT, SEKÄ VÄLIMIESMENETTELYT ETTÄ OIKEUSISTUIMEN TOIMET, SUORITETAAN YKSILÖKOHTAISESTI, EI RYHMÄKANTEENA TAI EDUSTUKSELLISENA KANTEENA TAI RYHMÄN NIMETTYNÄ TAI NIMEÄMÄTTÖMÄNÄ EDUSTAJANA RYHMÄKANTEESSA, EDUSTUKSELLISESSA OIKEUSTOIMESSA TAI YKSITYISESTI ALOITETUN JULKISEN KANTEEN TOIMEENPANIJANA, ELLETTE SEKÄ SINÄ ETTÄ VASTAPUOLENA TOIMIVA SONY-YKSIKKÖ MOLEMMAT TÄHÄN ERITYISESTI KIRJALLISESTI SUOSTU VÄLIMIESMENETTELYN KÄYNNISTYTTYÄ.

Jos sinä tai asianomainen Sony-yksikkö päätätte selvittää kiistan välimiesmenettelyllä, välimiesmenettelyn aloittava osapuoli voi aloittaa sen seuraavien tahojen kautta: American Arbitration Association (”AAA”), www.adr.org, tai JAMS, www.jamsadr.com. Tämän kohdan 8 ehtoja noudatetaan siinä tapauksessa, että ne ovat ristiriidassa osapuolten valitseman välimiesorganisaation sääntöjen kanssa.

Sinä ja Sony-yksiköt hyväksytte, että tämä välimiesmenettelysopimus on todiste osavaltioiden rajat ylittävästä kaupasta, minkä vuoksi tätä kohtaa 8 tulkitaan seuraavien Federal Arbitration Act ‑lain ja AAA:n sääntöjen olennaisten ja menettelytapoja koskevien ehtojen mukaisesti. Alle 75 000 Yhdysvaltain dollarin vaateisiin sovelletaan AAA:n kuluttajakiistojen täydentäviä menettelyjä (täydentävät menettelyt), mukaan lukien täydentävien menettelyjen kohdassa C-8 määritetty välimiesmenettelyn maksujen aikataulu. Yli 75 000 Yhdysvaltain dollarin vaateisiin sovelletaan AAA:n kaupallisten välimiesmenettelyjen sääntöjä ja muiden kuin ryhmäkanteen välimiesmenettelyyn sopivia maksuaikatauluja.

AAA:n säännöt saat osoitteesta www.adr.org tai soittamalla numeroon 1-800-778-7879. Jos korvausvaatimuksesi on enintään 75 000 Yhdysvaltain dollaria, ilmoitit kiistatilanteesta Sony-yksikölle, neuvottelit vilpittömästi edellä kuvatulla tavalla ja välimies toteaa sinut välimiesmenettelyn voittavaksi osapuoleksi, sinulle korvataan välimiehen määrittämät kohtuulliset asianajopalkkiot ja kulut sen lisäksi, mitä osavaltion tai liittovaltion lait myöntävät vastapuolena toimivalle Sony-yksikölle tai sinulle.

Välimies antaa päätöksensä kirjallisena, mutta välimiehen ei tarvitse kertoa syitä, ellei jokin osapuoli sitä pyydä. Välimiehen päätös on sitova ja lopullinen, lukuun ottamatta FAA:n mahdollisesti myöntämää valitusoikeutta, ja se voidaan viedä minkä tahansa osapuolia koskevan oikeusistuimen nähtäväksi toimeenpanoa varten.

Sinä tai vastapuolena toimiva Sony-yksikkö voitte käynnistää välimiesmenettelyn joko San Mateon piirikunnassa Kaliforniassa tai piirikunnassa, jossa asut. Jos valitset piirikunnan, jossa asut, vastapuolena toimiva Sony-yksikkö voi siirtää välimiesmenettelyn San Mateon piirikuntaan, jos se suostuu maksamaan sinulle välimiehen määrittämät paikanvaihdoksesta johtuvat lisämaksut ja kulut.

Jos jokin tämän kohdan 8 välimiesmenettelyä koskevan sopimuksen lauseke (muu kuin edellä oleva ryhmäkanteesta luopumista koskeva lauseke) on lainvastainen tai toimeenpanokelvoton, kyseinen lauseke poistetaan tästä kohdasta ja tämän välimiesmenettelysopimuksen jäljelle jääviä osia sovelletaan kokonaisuudessaan. Jos ryhmäkanteesta luopumista koskeva lauseke todetaan kokonaisuudessaan lainvastaiseksi tai toimeenpanokelvottomaksi, kohta 8 ei on kokonaisuudessaan toimeenpanokelvoton ja kiista ratkaistaan tuomioistuimessa.

Tämä kohta 8 pysyy voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeen.

 

9. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSTOIMIPAIKKA

Jos asut Japanissa tai maassa/alueella, joka on Itä- tai Kaakkois-Aasiassa, tähän sopimukseen sovelletaan Japanin lakeja, lukuun ottamatta ristiriidassa olevia lakeja koskevia sääntöjä. Sopimukseen liittyvät kiistat ratkaistaan ainoastaan Tokion piirioikeudessa Tokiossa Japanissa.

Jos asut Euroopassa, Afrikassa, Australiassa tai Oseaniassa, Lähi-idässä, Intiassa, Ukrainassa tai Venäjällä, tämä sopimus on Englannin lakien alainen ja se on laadittu ja sitä tulkitaan niiden mukaan, mutta sinua suojaa lisäksi asuinmaasi tai asuinalueesi pakottava lainsäädäntö. Voit toimeenpanna tämän sopimuksen asuinmaasi tai asuinalueesi sekä Englannin tai Walesin oikeusistuimessa.

Jos asut jossakin muualla, tähän sopimukseen sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja, lukuun ottamatta ristiriidassa olevia lakeja koskevia sääntöjä. Jos asut Yhdysvalloissa, kiistat, joita ei ratkaista välimiesmenettelyllä tai vähäisinä korvausvaatimuksina, on vietävä joko Kalifornian osavaltion korkeimpaan oikeuteen San Mateon piirikunnassa tai Yhdysvaltain piirioikeuteen Kalifornian pohjoisessa piirissä.

 

10. YLEISET JURIDISET ASIAT

Sinua velvoittaa tämän sopimuksen uusin versio. Sopimuksen voimassa oleva versio on osoitteessa https://www.playstation.com/legal/product-ssla/. Jatkamalla ohjelmiston käyttämistä ilmaiset hyväksyväsi sopimuksen uusimman version.

Jos jokin sopimuksen kohta on virheellinen, lainvastainen tai toimeenpanokelvoton, se ei millään tavalla vaikuta sopimuksen muiden osien kelpoisuuteen, laillisuuteen tai toimeenpanokelpoisuuteen. Hyväksyt sen, että tämän sopimuksen rikkominen aiheuttaa SIE:lle sellaista korjaamatonta vahinkoa, jota ei voi korvata rahallisesti, ja että SIE:llä on oikeus hakea oikeudenmukaista korvausta muiden lainmukaisten oikeuksiensa lisäksi.

Tämä sopimus sisältää kaiken, mitä sinun ja SIE:n välillä on sovittu sovellusohjelmistosta, ja sopimus korvaa kaikki aiheeseen liittyvät aiemmat tai tämänhetkiset sopimukset. Jos jokin tässä Sopimuksessa ilmoitettu oikeus jätetään käyttämättä tai sen käyttämistä viivytetään, ei se merkitse oikeuksista luopumista. SIE voi luovuttaa mille tahansa SIE:n tytäryhtiölle minkä tahansa sille tämän sopimuksen nojalla kuuluvan oikeuden, mukaan lukien oikeuden panna toimeen mikä tahansa tämän sopimuksen ehdoista.