playstation.com

Juridiset tiedot

Ehdot

FIA:n virallinen Gran Turismo Championships 2021 -kilpailu

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alue

Kilpailu- ja osallistumisvaatimukset

 

 

1.               FIA:n virallinen Gran Turismo™ Championships 2021 -kilpailu (”Kilpailu”) on avoin kaikille, jotka täyttävät ikävaatimuksen (määritelty jäljempänä) ja asuvat Itävallassa, Bahrainissa, Belgiassa, Bulgariassa, Tšekin tasavallassa, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Unkarissa, Irlannissa, Italiassa, Intiassa (Nagalandin osavaltio pois lukien), Libanonissa, Kuwaitissa, Alankomaissa, Norjassa, Omanissa, Puolassa, Portugalissa, Qatarissa, Romaniassa, Venäjällä, Saudi-Arabiassa, Slovakiassa, Espanjassa, Etelä-Afrikassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Turkissa, Arabiemiirikunnissa, Isossa-Britanniassa tai Ukrainassa (”Osanottajamaat”). Kilpailuun eivät saa osallistua Järjestäjän (määritelty jäljempänä) tai Järjestäjän tytäryhtiöiden työntekijät, edustajat, alihankkijat tai konsultit tai heidän perheenjäsenensä eivätkä ketkään muut, joiden ammatti liittyy Kilpailuun (”Osanottajat”). Yhdessä Osanottajamaat muodostavat Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen.

 

2.               Itävallassa, Bahrainissa, Belgiassa, Bulgariassa, Tšekin tasavallassa, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Unkarissa, Irlannissa, Italiassa, Intiassa (Nagalandin osavaltio pois lukien), Libanonissa, Alankomaissa, Norjassa, Omanissa, Puolassa, Portugalissa, Qatarissa, Romaniassa, Venäjällä, Slovakiassa, Espanjassa, Etelä-Afrikassa, Ruotsissa, Sveitsissä, Turkissa, Isossa-Britanniassa tai Ukrainassa asuvien Osanottajien vähimmäisikäraja on 18 vuotta, ja Saudi-Arabiassa, Kuwaitissa tai Arabiemiirikunnissa asuvien osanottajien vähimmäisikäraja on 21 vuotta (”Vähimmäisikäraja”).

 

3.               Kilpailuun osallistumiseen vaaditaan tili PlayStation™Network-verkon (”PSN”) käyttämistä varten. Osanottajan asuinmaa on se maa, joka on rekisteröity hänen PSN-tiliinsä. PSN-tilin luominen edellyttää PSN-palveluehtojen sekä PSN-tietosuojakäytännön (http://playstation.com/legal/) hyväksymistä.

 

4.               Nämä Ehdot (määritelty jäljempänä) koskevat muissa Osanottajamaissa kuin Ranskassa asuvia Osanottajia.

 

5.               Osanottajia voidaan pyytää esittämään todistus oikeudestaan osallistua Kilpailuun. Jos Osanottaja ei pysty esittämään tällaista todistusta pyydettäessä, Järjestäjä voi estää Osanottajaa osallistumasta Kilpailuun ja/tai olla luovuttamatta hänen Palkintoaan.

 

6.               Kilpailu alkaa 21. huhtikuuta 2021 kello 00.00 GMT-aikaa (”Alkamispäivä”) ja päättyy 25. syyskuuta 2021 kello 23.59 GMT-aikaa (”Päättymispäivä”).  Lisätietoja on kohdissa Aikataulu 1 ja Aikataulu 2.  Alkamispäivän ja Päättymispäivän välinen ajanjakso on nimeltään ”Kilpailujakso”.

 

7.               Osallistuakseen Kilpailuun osanottajien on (1) täytettävä GT Sport -tilan ilmoittautumislomake, joka aukeaa Osanottajille, jotka valitsevat Pelin Sport-tilan Kilpailujakson aikana, (2) valittava Kilpailujakson aikana ne Mestaruuskilpailut, joihin he haluavat osallistua, ennen kunkin kilpailun alkamista, ja (3) hyväksyttävä Kilpailun Ehdot. Jokainen Osanottaja, joka suorittaa nämä vaiheet, on tehnyt yhden ”Osallistumisen.

 

8.               Osanottajien on osallistuttava Kilpailuun ennen määritettyä Päättymispäivää ja -aikaa. Kilpailuun ei pysty osallistumaan Päättymispäivän jälkeen.

 

9.               Kilpailu koostuu kahdesta (2) eri mestaruuskilpailusta (”Mestaruuskilpailut”):

a.  FIA:n virallinen GT Championships Nations Cup (josta käytetään tämän jälkeen nimitystä ”Nations Cup”): Nations Cup on mestaruuskilpailu, jossa maat ja alueet kilpailevat voitosta. Maa/alue, jota pelaaja edustaa, määritetään automaattisesti pelaajan PSN-tilin asetuksissa valitun maan/alueen perusteella. Käytettävien autojen alkuperämaihin ei liity rajoituksia

b.  FIA:n virallinen GT Championships Manufacturer Series (josta käytetään tämän jälkeen nimitystä ”Manufacturer Series”): Manufacturer Series on mestaruuskilpailu, jossa Osanottajat kilpailevat tietyn valmistajan autoilla. Osanottajat kilpailevat ensin valmistajansa parhaan kuljettajan tittelistä ja sen jälkeen muita valmistajia edustavia Osanottajia vastaan. Osanottajat valitsevat valmistajansa kahdestakymmenestäviidestä (25) ennalta määritetystä valmistajasta.

 

Kummankin Mestaruuskilpailun tarkat tiedot on määritelty kohdissa Aikataulu 1 (Nations Cup) ja Aikataulu 2 (Manufacturer Series). 

 

10.            Kilpailuun osallistuminen on maksutonta eikä edellytä minkäänlaisia ostoja, mutta Osanottajilla on oltava PlayStation®4 tai PlayStation®5 sekä Gran Turismo™ Sport -peli (”Peli”) käytettävissään. Osanottajilla on oltava aktiivinen PlayStation®Plus-jäsenyys Kilpailujakson ajan. Osallistumalla Kilpailuun Osanottajat hyväksyvät nämä ehdot, mukaan lukien kohdissa Aikataulu 1 ja Aikataulu 2 määritellyt ehdot, ja sitoutuvat noudattamaan niitä (”Ehdot”).

 

11.            PlayStation®Plus (”PS Plus”) -jäsenyys on vain sellaisten henkilöiden saatavilla, joilla on tili PSN-verkon käyttämistä varten, pääsy PlayStation™Store-kauppaan (”PS Store”) sekä nopea internetyhteys.  PSN-verkon, PS Storen ja PS Plussan käyttöön sovelletaan käyttöehtoja sekä maa- ja kielirajoituksia. PS Plus -sisältö ja -palvelut vaihtelevat jäsenen iästä riippuen. Käyttäjien on oltava vähintään 7-vuotiaita, ja alle 18-vuotiailta vaaditaan vanhempien suostumus. Saksassa käyttäjien on oltava vähintään 18-vuotiailta. Palveluiden jatkuva saatavuus ei ole taattua. Tiettyjen pelien verkko-ominaisuudet voidaan lopettaa kohtuullisella varoitusajalla – lue lisää osoitteesta eu.playstation.com/gameservers. PS Plus -jäsenyys on jatkuva, ja siitä veloitetaan valitusta tilausvaihtoehdosta riippuen kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain PS Storen senhetkinen jäsenmaksu, ellei jäsenyyttä peruta. Ilmaiset PS Plus -kokeilut jatkuvat automaattisesti kuukausitilauksiksi, ellei tilausta peruta. Täydet ehdot ovat voimassa: PSN-palveluehdot osoitteessa playstation.com/legal.

 

12.            Kukin Osanottaja voi osallistua kumpaankin Mestaruuskilpailuun vain yhden (1) kerran.  Epäselvyyden välttämiseksi kummankin Mestaruuskilpailun kalenterissa olevat kilpailut ovat eri aikoina.  Näin Osanottajat pystyvät osallistumaan kumpaankin Mestaruuskilpailuun, ja Nations Cupin voittajan on mahdollista olla myös Manufacturer Seriesin voittajatiimissä.

 

13.            Osanottajat eivät saa luoda uusia tilejä kilpaillakseen tai kasvattaakseen mahdollisuuksiaan päästä Kilpailuun tai edetä siinä eivätkä häiritä muiden Osanottajien suoritusta kisan aikana. Osanottajat eivät saa myöskään pyytää ketään muuta kilpailemaan puolestaan eivätkä tarkoituksella vaihtaa sijoja kisan aikana.  Tällaisissa tapauksissa Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä tällaiset Osanottajat omalla päätöksellään.

 

14.            Kilpailun voittajat (”Voittajat”) on määritelty kohdissa Aikataulu 1 (Nations Cup) ja Aikataulu 2 (Manufacturer Series) kummankin Mestaruuskilpailun mekanismien mukaan. Kilpailun muille sijoille päässeet (”Muille sijoille päässeet”) on määritelty kohdissa Aikataulu 1 (Nations Cup) ja Aikataulu 2 (Manufacturer Series) kummankin Mestaruuskilpailun mekanismien mukaan.

 

15.            Palkinnot on määritelty soveltuvin osin kohdissa Aikataulu 1 (Nations Cup) ja Aikataulu 2 (Manufacturer Series). Palkinnot on otettava vastaan sellaisenaan. Palkintojen vastaanottamisen lykkääminen, siirto tai jälleenmyynti on kielletty. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi, mutta Järjestäjä pidättää oikeuden korvata minkä tahansa Palkinnon muulla samanarvoisella palkinnolla.

 

16.            Kukin Voittaja ja Muille sijoille päässyt voi joutua maksamaan voittamistaan Palkinnoista veroja lainkäyttöalueensa verolainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kukin Voittaja ja Muille sijoille päässyt on itse vastuussa lainmukaisesta verovelvollisuudestaan.

 

17.            Jos Voittaja ei lunasta Palkintoaan määritetyssä ajassa tai määritellyllä tavalla, Voittaja menettää Palkinnon. Järjestäjä pidättää oikeuden tarjota Palkintoa seuraaville Osanottajille, jotka ovat oikeutettuja palkintoon ja jotka valitaan Ehtoja noudattaen. Jos Palkinto on lunastettava tietyn ajan kuluessa ja Voittaja on löydettävä ennen Palkinnon lunastamisen määräaikaa, Ehdoissa voidaan ilmaista päivä, jolloin Voittajaan otetaan yhteyttä. Järjestäjä ottaa tällaisissa tilanteissa Voittajaan yhteyttä käyttäen sitä sähköpostiosoitetta, jonka Voittaja on antanut GT Sport -tilassa kyseessä olevan Kilpailun ilmoittautumislomakkeessa. Voittajaan/Voittajiin otetaan yhteyttä kohtuullisen vaivannäön rajoissa. Jos Voittajaan ei saada yhteyttä tai yhteyttä ei onnistuta luomaan määräpäivään mennessä, Järjestäjä pidättää oikeuden tarjota Palkintoa seuraaville Osanottajille, jotka ovat oikeutettuja palkintoon ja jotka valitaan Ehtoja noudattaen. Ellei toisin ole ilmoitettu, jos Voittaja ei lunasta Palkintoa määritetyssä ajassa ja määritellyllä tavalla, Järjestäjä ei ole velvoitettu luovuttamaan Palkintoa seuraavalle Osanottajalle, joka on oikeutettu palkintoon.

 

18.            Järjestäjä ei ole missään vastuussa tilanteista, joissa verkon, tietokonelaitteiston tai ohjelmiston toimintahäiriön seurauksena jokin Kilpailuun osallistumisilmoitus tai muu Kilpailuun liittyä viesti katoaa tai jää rekisteröimättä. Lähetystodistusta ei hyväksytä vastaanottotodistuksena. Mitään edustajien, kolmansien osapuolten tai järjestäytyneiden ryhmien lähettämiä hakemuksia tai tietokoneella automaattisesti luotuja hakemuksia ei hyväksytä.

 

19.            Järjestäjä ei ole vastuussa mistään vahingoista, menetyksistä tai vammoista, jotka Osanottajalle koituu Palkinnon ja/tai Kilpailun suorana tai epäsuorana seurauksena. Järjestäjä ei kuitenkaan yritä millään tavalla kieltää tai rajoittaa vastuutaan kuolemantapauksista tai vammautumisista, jotka johtuvat sen huolimattomuudesta.

 

20.            Kaikki laissa suoraan tai epäsuoraan ilmoitetut tai muuten Palkintoon ja/tai Kilpailuun liittyvät ehdot, takuut ja lausunnot on suljettu pois suurimmassa lain sallimassa laajuudessa.

 

21.            Jos jokin Palkinto havaitaan vastaanotettaessa hyödyttömäksi, vialliseksi tai vahingoittuneeksi, asiasta on ilmoitettava Järjestäjälle kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa Palkinto katsotaan vastaanotetuksi sellaisenaan.  Tämä ei vaikuta Voittajan ja/tai Muille sijoille päässeen lakiperusteisiin oikeuksiin (jos soveltuvia on olemassa).

 

22.            Jokainen Voittaja ja Muille sijoille päässyt suostuu osallistumaan kohtuullisiksi katsottuihin, Järjestäjän vaatimiin julkisiin tilaisuuksiin. Jos Voittaja tai Muille sijoille päässyt ei halua osallistua tällaisiin julkisiin tilaisuuksiin, on hänen ilmoitettava Järjestäjälle.

 

23.            Henkilötietoja, jotka Osanottajat antavat osallistuessaan kilpailuun, säilyttävät ja käyttävät vain Järjestäjä, sen konserniyhtiöt sekä sen välittäjät ja alihankkijat Kilpailun järjestämiseen. Tietoja säilytetään ja käytetään Järjestäjän tietosuojakäytännön mukaisesti (luettavissa osoitteessa https://www.playstation.com/legal/privacy-policy/) ja Osanottajan nimenomaisella suostumuksella.

 

24.            Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan julkaista jokaisen Voittajan ja Muille sijoille päässeen nimen verkkosivu(i)llaan. Jokaisen Voittajan ja Muille sijoille päässeen nimen saa tietoonsa perustellusta pyynnöstä lähettämällä paluuosoitteella varustetun kirjekuoren sekä merkinnän ”FIA Gran Turismo™ Championships 2021” sisältävän kirjeen osoitteeseen Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom kuuden (6) viikon kuluessa Päättymispäivästä. Jos joku Voittajista tai Muille sijoille päässeistä ei halua, että hänen nimensä julkaistaan tai on saatavilla, hänen on otettava yhteyttä Järjestäjään. Huomaa, että Järjestäjä voi olla velvollinen antamaan nämä tiedot viranomaisille.

 

25.            Riitatilanteissa Järjestäjän päätös on lopullinen, eikä tilanteissa käydä minkäänlaista kirjeenvaihtoa tai keskustelua.

 

26.            Järjestäjä pidättää oikeuden perua Kilpailun kokonaan tai osittain tai muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa, jos se kokee sen välttämättömäksi tai jos olosuhteet ovat sen hallitsemattomissa.

 

27.            Jos on mitään syytä uskoa, että näitä Ehtoja on rikottu, tai että väärää, epäselvää, vilpillistä tai muuten virheellistä tai sopimatonta tietoa on annettu, Järjestäjä voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä käsittelemästä osallistumisilmoitusta tai jättää voitetun Palkinnon antamatta. Jos Osanottaja ei noudata näitä Ehtoja, mukaan lukien Aikataulu 1:tä ja/tai Aikataulu 2:ta, tai käyttää osallistumisessaan useita tilejä ja/tai mitä tahansa automatisoitua järjestelmää, hänet poistetaan Kilpailusta ja hänen osallistumisensa perutaan.

 

28.            ”Järjestäjä” on Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

29.            Näitä Ehtoja tulkitaan Englannin lakien mukaisesti sovellettavan lain sallimassa laajuudessa. Jokaisen Osanottajan ja Järjestäjän välinen sopimus katsotaan luoduksi ja sovituksi Englannissa.

 

Aikataulu 1 – Nations Cup 2021

 

1.     Nations Cup, 2021 FIA:n virallinen GT Championships Online Series

 

1.1            Osanottajat osallistuvat Nations Cupiin pelaamalla Nations Cup Online Seriesin kisoja Pelin Sport-tilassa. Osanottajien on valittava Nations Cup ja vahvistettava osallistumisensa ennen jokaista kisaa.

 

1.2            Nations Cup Online Series järjestetään kokonaan verkossa, ja se koostuu seuraavasta:

1.2.1       kaksi Kautta, joihin molempiin kuuluu kymmenen (10) kierrosta:

 

2021 Nations Cupin online-kauden aikataulu

Kausi 1

Kausi 2

Kierros 1:

24.4.2021

Kierros 1:

10.7.2021

Kierros 2:

1.5.2021

Kierros 2:

17.7.2021

Kierros 3:

8.5.2021

Kierros 3:

31.7.2021

Kierros 4:

15.5.2021

Kierros 4:

7.8.2021

Kierros 5:

22.5.2021

Kierros 5:

14.8.2021

Kierros 6:

26.5.2021

Kierros 6:

25.8.2021

Kierros 7:

2.6.2021

Kierros 7:

1.9.2021

Kierros 8:

9.6.2021

Kierros 8:

8.9.2021

Kierros 9:

16.6.2021

Kierros 9:

15.9.2021

Kierros 10:

23.6.2021

Kierros 10:

22.9.2021

           

1.2.2       Neljä World Series -kilpailua, jotka järjestetään seuraavina päivinä:

Kilpailu

Päivämäärä

World Series -kilpailu 1

16.5.2021

World Series -kilpailu 2

20.6.2021

World Series -kilpailu 3

12.9.2021

World Series -kilpailu 4

17.10.2021

 

1.2.3       GT World Series Showdown -kilpailu, joka järjestetään 24.7.2021 kello 7.00 GMT – 25.7.2021 kello 23.59 GMT.

1.2.4       Maailman finaali, joka järjestetään 5.–7.11.2021.

 

1.3            Nations Cupin online-kausien Osanottajat saavat pisteitä

1.3.1       lopullisen sijoituksensa perusteella kussakin kisassa sekä

1.3.2       muiden kuhunkin kisaan osallistuvien Osanottajien kuljettajapisteiden keskiarvon perusteella.

 

1.4            Osanottajien on osallistuttava kisoihin Nations Cup Online Seriesin aikana saadakseen pisteitä, jotka otetaan huomioon kokonaissijoituksessa. Osanottajien kokonaissijoitus määritetään laskemalla pisteet kummallakin Kaudella kymmenen (10) Kierroksen jälkeen seuraavalla tavalla (”Lopulliset pisteet”):

 

Kausi 1: Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan neljästä (4) parhaasta Kierroksesta kymmenestä (10) ajetusta Kierroksesta (kumulatiivisesti Kierroksesta 1 Kierrokseen 10).

 

Kausi 2: Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan neljästä (4) parhaasta Kierroksesta kymmenestä (10) ajetusta Kierroksesta (kumulatiivisesti Kierroksesta 1 Kierrokseen 10).

 

Osanottajat voivat osallistua vapaasti mihin tahansa kisaan, millä tahansa Kierroksella ja millä tahansa Kaudella. Vain päivän viimeisessä kisassa saadut pisteet kuitenkin otetaan huomioon kyseisen Kierroksen verkkosijoitusta laskettaessa. (Jos Osanottaja esimerkiksi osallistuu 2.6.2021 Kierroksella 7 kolmeen kisaan, vain viimeisessä kisassa saadut pisteet lasketaan.)

 

1.5            Tähtipelaajat

1.5.1       Seuraavilla Osanottajilla on mahdollisuus rekisteröityä Tähtipelaajaksi:

1.5.1.1     Nations Cupin ensimmäisellä online-kaudella: kuusitoista (16) Nations Cupin maailman finaalin osanottajaa 2020 FIA:n virallisen Gran Turismo™ Championships -kilpailun Nations Cupin maailman finaalista

1.5.1.2     Nations Cupin toisella online-kaudella: vuoden 2021 GT World Series Showdown -kilpailun kolmekymmentäkaksi (32) parasta pelaajaa.

 

1.6            Kun Osanottaja täyttää jommankumman Aikataulu 1:n kohdassa 1.5.1 määritellyn ehdon, hän saa Gran Turismo™ Sport -pelissä ilmoituksen mahdollisuudestaan rekisteröityä Tähtipelaajaksi. Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen Osanottaja voi rekisteröityä Tähtipelaajaksi osoitteessa gran-turismo.com. Tähtipelaajaksi rekisteröityminen on Osanottajan omalla vastuulla.

 

1.7            Rekisteröityneillä tähtipelaajilla (joista käytetään tämän jälkeen nimitystä ”Tähtipelaajat”) on oltava S-kuljettajaluokitus.

 

1.8            World Series -kilpailujen, GT World Series Showdown -kilpailun sekä Maailman finaalin lähetysten aikana näytetään Tähtipelaajien PSN-tunnusten lisäksi heidän oikeat nimensä.

 

1.9            Kun Osanottaja on saanut Tähtipelaaja-kuljettajaluokituksen, luokitus pysyy hänen kuljettajaprofiilissaan vain yhden Kauden ajan.

 

2.     World Series -kilpailut

       

2.1            Neljä (4) World Series -kilpailua järjestetään kohdassa 1.2.2 ilmoitettuina päivinä.

 

2.2            World Series -kilpailujen Osanottajat:

2.2.1       World Series -kilpailut 1 ja 2: kuusitoista (16) parasta Osanottajaa, jotka valitaan tulosten perusteella kilpailijoista, jotka osallistuivat vuoden 2020 FIA:n virallisen Gran Turismo™ Championships -kilpailun Maailman finaalin (pidetty 6. joulukuuta 2020) Nations Cup -kisoihin.

2.2.2       World Series -kilpailut 3 ja 4: kuusitoista (16) parasta Osanottajaa, jotka valitaan tulosten perusteella kilpailijoista, jotka osallistuvat vuoden 2021 GT World Series Showdown -kilpailun Nations Cup -kisoihin, jotka pidetään kohdassa 1.2.3 ilmoitettuna aikana.

 

2.3            Osanottajat, jotka kilpailevat World Series -kilpailuissa, voivat voittaa World Series -kilpailupisteitä, jotka lisätään heidän 2021 Maailman finaalin Nations Cup -kokonaispisteisiinsä sijoitusten mukaan:

 

·        1. sija: 3 pistettä

·        2. sija: 2 pistettä

·        3. sija: 1 piste.

 

3.           GT World Series Showdown -kilpailu

 

3.1            GT World Series Showdown -kilpailu järjestetään kohdassa 1.2.3 ilmoitettuina päivinä.

 

3.2            Nations Cupin ensimmäisen kauden jälkeen kuusi (6) parasta Osanottajaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelta jatkavat GT World Series Showdown -kilpailuun (”Nations Cupin ensimmäisen kauden osanottajat”).  Kahdeksan (8) paikkaa varataan Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen vuoden 2020 Nations Cupin Maailman finalisteille, jotka osallistuivat FIA:n viralliseen Gran Turismo™ Championships 2020 -kilpailun maailman online-finaaliin, joka pidettiin 6. joulukuuta 2020 (”Nations Cupin kutsutut osanottajat”).  Yhdessä heistä käytetään nimitystä ”GT World Series Showdownin finalistit”.

 

3.3            Kustakin Osanottajamaasta voi tulla enintään kaksi (2) Nations Cupin ensimmäisen kauden osanottajaa (”Maayläraja”), ja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelta voi tulla yhteensä enintään kuusi (6) Osanottajaa. Jos Osanottaja sijoittuu kolmanneksi Osanottajamaassaan, toiseksi sijoittunut Osanottaja toisesta Osanottajamaasta pääsee GT World Series Showdown -kilpailuun. Näin ollen Osanottajasta, joka sijoittuu Osanottajamaansa Osanottajista kolmanneksi tai sitä huonommalle sijalle, ei voi tulla GT World Series Showdownin finalistia, vaikka hänen pisteensä olisivat korkeammat kuin jossain toisessa Osanottajamaassa toiseksi sijoittuneen Osanottajan pisteet.

 

3.4            Jos kahdella tai useammalla Nations Cupin ensimmäisen kauden osanottajalla on ensimmäisen kauden päätteeksi sama pistemäärä, jatkoon pääsevä Osanottaja valitaan seuraavien kriteereiden perusteella:

 

a)     Jatkoon pääsee Nations Cupin ensimmäisen kauden osanottaja, jolla on eniten pisteitä kaikilta Kierroksilta.

b)     Jos tilanne on edelleen tasan, valitaan Nations Cupin ensimmäisen kauden osanottaja, jolla on eniten pisteitä yhdeltä yksittäiseltä Kierrokselta.

 

3.5            GT World Series Showdownin finalistit

3.5.1       osallistuvat sarjaan Gran Turismo™ Sport -pelin online-kisoja, jotka Järjestäjä määrittää ja joista Polyphony Digital Inc. ilmoittaa Järjestäjän puolesta World Series -finalisteille sähköpostitse viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen tapahtumaa

3.5.2       pitävät Polyphony Digital Inc.:n Järjestäjän puolesta toimittamia vaatteita/käsineitä

3.5.3       käyttävät koriste-elementtejä, jotka Polyphony Digital Inc. toimittaa Järjestäjän puolesta

3.5.4       osallistuvat testipeleihin, jos Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta niin pyytää

3.5.5       osallistuvat kisoihin käyttämällä kuljettajakameroita (jotka Polyphony Digital Inc. toimittaa Järjestäjän puolesta) ja osallistuvat muihin sisältöaktiviteetteihin, kuten videohaastatteluihin, jos Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta niin pyytää

3.5.6       eivät jaa mitään tietoa online-kisoista (esimerkiksi striimaamalla kisoja, jakamalla tuloksia tms.) ilman Polyphony Digital Inc.:n Järjestäjän puolesta antamaa nimenomaista lupaa

3.5.7       noudattavat Polyphony Digital Inc.:n Järjestäjän puolesta antamia ohjeita liittyen autojen ulkoasuihin, ajajien ulkoasuihin, autojen värivalintoihin ja muihin kisoihin liittyviin asetuksiin

3.5.8       käyttävät Thrustmaster T-GT -ratti- ja poljinohjaimia.

 

3.6            GT World Series Showdownin finalistit saavat pisteitä kussakin kisassa saamiensa sijojen mukaan. Kunkin Finalistin saamat pisteet lisätään hänen yhteispistemääräänsä. Se GT World Series Showdownin finalisti, jolla on suurin yhteispistemäärä kaikkien kisojen jälkeen, on GT World Series Showdownin voittaja.

 

3.7            Maailman finaalin voittajien ja muille sijoille päässeiden sijoituksiin vaikuttavia pisteitä annetaan GT World Series Showdownin voittajalle ja muille sijoille päässeille lopullisen sijoituksensa perusteella seuraavalla tavalla:

 

·        1. sija: 10 pistettä

·        2. sija: 9 pistettä

·        3. sija: 8 pistettä

·        4. sija: 7 pistettä

·        5. sija: 6 pistettä

·        6. sija: 5 pistettä

·        7. sija: 4 pistettä

·        8. sija: 3 pistettä

·        9. sija: 2 pistettä

·        10. sija: 1 piste.

 

3.8            GT World Series Showdown -kilpailun Voittajien ja Muille sijoille päässeiden palkinnot: 1. sija: pokaali, 2. sija: pokaali, 3. sija: pokaali.

 

3.9            Järjestäjä ja/tai Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta ottaa yhteyttä Voittajiin ja Muille sijoille päässeisiin käyttäen heidän GT Sport -tilan Nations Cup -ilmoittautumislomakkeessa antamaansa sähköpostiosoitetta.

 

4.     Maailman finaali

 

4.1  Maailman finaali on online-kisa, joka järjestetään 5.–7. marraskuuta 2021.

 

4.2  Nations Cupin toisen online-kauden jälkeen kuusi (6) parasta Osanottajaa Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelta jatkavat Maailman finaaliin (”Nations Cupin toisen kauden osanottajat”).  Kuusitoista (16) paikkaa varataan vuoden 2021 GT World Series Showdown -kilpailun 16 parhaalle pelaajalle. Yhdessä heistä käytetään nimitystä ”Maailman finalistit”.

 

4.3  Kustakin Osanottajamaasta voi tulla enintään kaksi (2) Nations Cupin toisen kauden osanottajaa (”Maayläraja”), ja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueelta voi tulla yhteensä enintään kuusi (6) Osanottajaa. Jos Osanottaja sijoittuu kolmanneksi Osanottajamaassaan, toiseksi sijoittunut Osanottaja toisesta Osanottajamaasta pääsee Maailman online-finaaliin. Näin ollen Osanottajasta, joka sijoittuu Osanottajamaansa Osanottajista kolmanneksi tai sitä huonommalle sijalle, ei voi tulla Maailman online-finalistia, vaikka hänen pisteensä olisivat korkeammat kuin jossain toisessa Osanottajamaassa toiseksi sijoittuneen Osanottajan pisteet.

 

4.4  Jos kahdella tai useammalla Osanottajalla on Kauden päätteeksi sama pistemäärä, jatkoon pääsevä Osanottaja valitaan seuraavien kriteereiden perusteella:

 

a)     Jatkoon pääsevät Osanottajat, jolla on eniten pisteitä kaikilta Kierroksilta.

b)     Jos tilanne on edelleen tasan, valitaan Osanottaja, jolla on eniten pisteitä yhdeltä yksittäiseltä Kierrokselta.4.5  Maailman online-finalistit

4.5.1       osallistuvat sarjaan Gran Turismo™ Sport -pelin online-kisoja, jotka Järjestäjä määrittää ja joista Polyphony Digital Inc. ilmoittaa Järjestäjän puolesta Maailman finalisteille sähköpostitse viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen tapahtumaa

4.5.2       pitävät Polyphony Digital Inc.:n Järjestäjän puolesta toimittamia vaatteita/käsineitä

4.5.3       käyttävät koriste-elementtejä, jotka Polyphony Digital Inc. toimittaa Järjestäjän puolesta

4.5.4       osallistuvat testipeleihin, jos Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta niin pyytää

4.5.5       osallistuvat kisoihin käyttämällä kuljettajakameroita (jotka Polyphony Digital Inc. toimittaa Järjestäjän puolesta) ja osallistuvat muihin sisältöaktiviteetteihin, kuten videohaastatteluihin, jos Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta niin pyytää

4.5.6       eivät jaa mitään tietoa online-kisoista (esimerkiksi striimaamalla kisoja, jakamalla tuloksia tms.) ilman Polyphony Digital Inc.:n Järjestäjän puolesta antamaa nimenomaista lupaa

4.5.7       noudattavat Polyphony Digital Inc.:n Järjestäjän puolesta antamia ohjeita liittyen autojen ulkoasuihin, ajajien ulkoasuihin, autojen värivalintoihin ja muihin kisoihin liittyviin asetuksiin

4.5.8       käyttävät Thrustmaster T-GT -ratti- ja poljinohjaimia.

 

4.6  Maailman finalistit osallistuvat sarjaan kisoja. Pisteet jaetaan näiden kisojen tulosten perusteella. Voittajat ja muille sijoille päässeet määritetään lopullisten sijoitusten perusteella, joihin otetaan huomioon kaikki World Series -kilpailuista ja GT World Series Showdown -kilpailusta saadut pisteet.

 

4.7  Järjestäjä ja/tai Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta toimittaa Maailman online-finalisteille tietoa Maailman online-finaalista sähköpostitse käyttäen sitä sähköpostiosoitetta, jonka Osanottaja on antanut GT Sport -tilan Nations Cup -ilmoittautumislomakkeessa.

 

4.8  Maailman finaalin Voittajien ja Muille sijoille päässeiden palkinnot: 1. sija: pokaali, 2. sija: pokaali, 3. sija: pokaali.

 

4.9  Järjestäjä ja/tai Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta ottaa yhteyttä Voittajiin ja Muille sijoille päässeisiin käyttäen heidän GT Sport -tilan Nations Cup -ilmoittautumislomakkeessa antamaansa sähköpostiosoitetta.

 

5.     World Series -kilpailujen, GT World Series Showdown -kilpailun ja Maailman finaalin lähetykset

 

5.1  Osallistumalla tähän Kilpailuun Osanottajat vahvistavat antavansa Järjestäjälle ja/tai Polyphony Digital Inc.:lle Järjestäjän puolesta luvan käyttää materiaalia heidän pelaamisestaan sekä heidän kuvaansa/ulkonäköänsä World Series -kilpailujen, GT World Series Showdownin ja Maailman finaalin lähetyksissä sekä sosiaalisen median julkaisuissa tai blogijulkaisuissa, jotka liittyvät Kilpailuun tai seuraavien vuosien Gran Turismo -mestaruuskisoihin eri puolilla maailmaa. Jos et suostu tähän, ota yhteyttä Järjestäjään.

 

5.2  Osallistumalla tähän Kilpailuun Osanottajat vahvistavat, etteivät he jaa tai paljasta Kilpailusta mitään tietoja, esimerkiksi jakamalla tuloksia, kuvia tai videoita kisoista, striimaamalla kisoja tms.

 

Aikataulu 2 – Manufacturer Series 2021

 

1.     Manufacturer Series

 

1.1.  Osanottajat osallistuvat Manufacturer Seriesiin valitsemalla Manufacturer Series -vaihtoehdon pelin Sport-tilasta ennen kunkin kisan alkua.

 

1.2.  Manufacturer Series järjestetään kokonaan verkossa, ja se koostuu seuraavasta:

1.2.1.     kaksi Kautta, joihin molempiin kuuluu kymmenen (10) kierrosta:

 

2021 Manufacturer Seriesin kausien aikataulu

Kausi 1

Kausi 2

Kierros 1:

21.4.2021

Kierros 1:

7.7.2021

Kierros 2:

28.4.2021

Kierros 2:

14.7.2021

Kierros 3:

5.5.2021

Kierros 3:

28.7.2021

Kierros 4:

12.5.2021

Kierros 4:

4.8.2021

Kierros 5:

19.5.2021

Kierros 5:

11.8.2021

Kierros 6:

29.5.2021

Kierros 6:

28.8.2021

Kierros 7:

5.6.2021

Kierros 7:

4.9.2021

Kierros 8:

12.6.2021

Kierros 8:

11.9.2021

Kierros 9:

19.6.2021

 

Kierros 9:

18.9.2021

Kierros 10:

26.6.2021

Kierros 10:

 25.9.2021

           

1.2.2.     Neljä World Series -kilpailua, jotka järjestetään seuraavina päivinä:

Kilpailu

Päivämäärä

World Series -kilpailu 1

16.5.2021

World Series -kilpailu 2

20.6.2021

World Series -kilpailu 3

12.9.2021

World Series -kilpailu 4

17.10.2021

 

1.2.3.     GT World Series Showdown -kilpailu, joka järjestetään 24.7.2021 kello 7.00 GMT – 25.7.2021 kello 23.59 GMT.

1.2.4.     Maailman finaali, joka järjestetään 5.–7.11.2021.

 

1.3.  Osanottajat edustavat kilpailussa yhtä (1) seuraavasta kahdestakymmenestäviidestä (25) valmistajasta (”Valmistaja”): Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dodge, Ferrari, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault Sport, Subaru, Toyota ja Volkswagen.

 

1.4.  Huomaa: jos Osanottajan kotiosoite ei ole Osanottajamaassa, jota hän edustaa, hänet voidaan hylätä.

 

1.5.  Manufacturer Seriesin Kausien Osanottajat saavat pisteitä

1.5.1.     lopullisen sijoituksensa perusteella kussakin kisassa sekä

1.5.2.     muiden kuhunkin kisaan osallistuvien Osanottajien kuljettajapisteiden keskiarvon perusteella.

 

1.6.  Osanottajien on osallistuttava kisoihin Manufacturer Seriesin kauden aikana saadakseen pisteitä, jotka otetaan huomioon kokonaissijoituksessa. Osanottajien kokonaissijoitus määritetään laskemalla pisteet kullakin Kaudella Kierrosten jälkeen seuraavalla tavalla (”Lopulliset pisteet”):

 

Kausi 1: Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan neljästä (4) parhaasta Kierroksesta kymmenestä (10) ajetusta Kierroksesta (kumulatiivisesti Kierroksesta 1 Kierrokseen 10).

 

Kausi 2: Lopulliset pisteet lasketaan Osanottajan neljästä (4) parhaasta Kierroksesta kymmenestä (10) ajetusta Kierroksesta (kumulatiivisesti Kierroksesta 1 Kierrokseen 10).

 

Osanottajat voivat osallistua vapaasti mihin tahansa kisaan, millä tahansa Kierroksella ja millä tahansa Kaudella.  Vain päivän viimeisessä kisassa saadut pisteet kuitenkin otetaan huomioon kyseisen Kierroksen verkkosijoitusta laskettaessa. (Jos Osanottaja esimerkiksi osallistuu 5.6.2021 Kierroksella 7 kolmeen kisaan, vain viimeisessä kisassa saadut pisteet lasketaan.)

 

1.7            Tähtipelaajat

1.7.1       Seuraavilla Osanottajilla on mahdollisuus rekisteröityä Tähtipelaajaksi:

1.7.1.1  Manufacturer Seriesin ensimmäisellä kaudella: kolmekymmentäkuusi (36) Manufacturer Seriesin maailman finaalin osanottajaa 2020 FIA:n virallisen Gran Turismo™ Championships -kilpailun Manufacturer Seriesin maailman finaalista

1.7.1.2  Manufacturer Seriesin toisella online-kaudella: kolmekymmentäkuusi (36) Manufacturer Seriesin finalistia vuoden 2021 GT World Series Showdown -kilpailusta.

 

1.8            Kun Osanottaja täyttää jommankumman Aikataulu 2:n kohdassa 1.7.1 määritellyn ehdon, hän saa Gran Turismo™ Sport -pelissä ilmoituksen mahdollisuudestaan rekisteröityä Tähtipelaajaksi. Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen Osanottaja voi rekisteröityä Tähtipelaajaksi osoitteessa gran-turismo.com.  Tähtipelaajaksi rekisteröityminen on Osanottajan omalla vastuulla.

 

1.9            Rekisteröityneillä tähtipelaajilla (joista käytetään tämän jälkeen nimitystä ”Tähtipelaajat”) on oltava S-kuljettajaluokitus.

 

1.10        World Series -kisojen, GT World Series Showdownin sekä Maailman finaalin lähetysten aikana näytetään Tähtipelaajien PSN-tunnusten lisäksi heidän oikeat nimensä.

 

1.11        Kun Osanottaja on saanut Tähtipelaaja-kuljettajaluokituksen, luokitus pysyy hänen kuljettajaprofiilissaan vain yhden Kauden ajan.

 

2.     World Series -kilpailut

 

2.1.  Neljä (4) World Series -kilpailua järjestetään kohdassa 1.2.2 ilmoitettuina päivinä.

 

2.2.   World Series -kilpailun Osanottajat:

2.2.1.     World Series -kilpailut 1 ja 2: kaksitoista (12) Osanottajaa, jotka valitaan tulosten perusteella kilpailijoista, jotka osallistuivat vuoden 2020 FIA:n virallisen Certified Gran Turismo™ Championships -kilpailun Maailman finaalin (pidetty 5. joulukuuta 2020) Manufacturer Series -kisoihin. Kaikki 12 Valmistajan parasta kuljettajaa vuoden 2020 Maailman finaalista valitaan kisan voittajajärjestyksen perusteella ja vain, jos parhaalla kuljettajalla on sopimus saman Valmistajan kanssa vuoden 2021 sarjan ensimmäisellä kaudella. Jos voittajajärjestys on sama, valinta tehdään järjestyksessä Grand Final > Kisa 2 > Kisa 1.

2.2.2.     Jos valitut World Series -kilpailujen Osanottajat (määritelty kohdassa 2.2.1) eivät pysty osallistumaan World Series -kilpailuihin 1 ja 2, samaa Valmistajaa vuoden 2021 sarjan ensimmäisellä kaudella edustava osanottaja kutsutaan kisatulosten perusteella World Seriesin Osanottajaksi. Järjestäjä tai Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta ilmoittaa tällaisessa tapauksessa kyseiselle Osanottajalle erikseen.

2.2.3.     World Series -kilpailut 3 ja 4: kaksitoista (12) Osanottajaa, jotka valitaan tulosten perusteella kilpailijoista, jotka osallistuvat vuoden 2021 GT World Series Showdownin Manufacturer Series -kisoihin, jotka pidetään kohdassa 1.2.3 ilmoitettuna aikana. Kaikki 12 Valmistajan parasta kuljettajaa vuoden 2021 GT World Series Showdownista valitaan kisan voittajajärjestyksen perusteella ja vain, jos parhaalla kuljettajalla on sopimus saman Valmistajan kanssa vuoden 2021 sarjan toisella kaudella. Jos voittajajärjestys on sama, valinta tehdään järjestyksessä Grand Final > Kisa 2 > Kisa 1.

2.2.4.     Jos valitut World Seriesin Osanottajat (määritelty kohdassa 2.2.3) eivät pysty osallistumaan World Series -kilpailuihin 3 ja 4, samaa Valmistajaa vuoden 2021 sarjan toisella kaudella edustava osanottaja kutsutaan kisatulosten perusteella World Seriesin Osanottajaksi. Järjestäjä tai Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta ilmoittaa tällaisessa tapauksessa kyseiselle Osanottajalle erikseen.

 

2.3.  Osanottajat, jotka kilpailevat World Seriesin online-kisoissa, pystyvät voittamaan Valmistajalleen World Series -kilpailupisteitä, jotka lisätään heidän vuoden 2021 Maailman finaalin Manufacturer Series -tiimipisteisiinsä sijoitusten mukaan:

 

·        1. sija: 3 pistettä

·        2. sija: 2 pistettä

·        3. sija: 1 piste.

 

3.     GT World Series Showdown -kilpailu

 

3.1.  GT World Series Showdown -kilpailu järjestetään kohdassa 1.2.3 ilmoitettuina päivinä.

 

3.2.  GT World Series Showdownin finalistit valitaan seuraavien kriteerien yhdistelmällä:

3.2.1.     parhaat pisteet ensimmäisellä kaudella saaneet Osanottajat (”Edustuskuljettajat”)

3.2.2.     12 parasta Valmistajaa ensimmäiseltä kaudelta (valitaan kohdan 3.4 mukaisesti).

 

3.3.  Yhteensä kolme (3) GT World Series Showdownin finalistia valitaan edustamaan kutakin Valmistajaa GT World Series Showdownissa, kukin yhdeltä alla olevista Osanottoalueista:

·        Aasia ja Oseania

·        Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alue

·        Amerikka 

 

3.4.  Yhteensä kaksitoista (12) Valmistajaa kilpailee GT World Series Showdownissa. Ne valitaan seuraavien kriteerien perusteella (tässä järjestyksessä) (”12 parasta Valmistajaa”):

3.4.1.     Kilpailun virallinen Valmistajakumppani sekä

3.4.2.     maailmanlaajuinen valmistajasijoitus (määritetty alla kohdassa 3.5).

 

3.5.  Jokaisen Kauden jälkeen muodostetaan ”Maailmanlaajuinen valmistajasijoitus” seuraavalla tavalla:

3.5.1.   Jokaisen Kauden kullakin kierroksella eniten pisteitä saaneiden Osanottajien edustamille Valmistajille myönnetään Valmistajan sijoituspisteitä alla olevan taulukon mukaisesti Valmistajasijoitusten määrittämiseksi kullekin järjestäjäalueelle:

           

Valmistajan sija

Valmistajan sijoituspisteet

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

3.5.2.   Jokaisen Kauden päätteeksi lasketaan kaikilta kolmelta (3) Alueelta Valmistajan sijoituspisteet, jotka määrittävät Valmistajan maailmanlaajuisen valmistajasijoituksen. Maailmanlaajuiset valmistajasijoitukset julkaistaan osoitteessa https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ sekä Pelin Sport-osiossa.

 

3.6.  Jos kahdella tai useammalla eri valmistajia edustavalla Edustuskuljettajalla on Kierroksen päätteeksi sama pistemäärä, heidän edustamilleen valmistajille myönnetyt Valmistajan sijoituspisteet jaetaan tasan.

 

3.7.  Jos kahdella tai useammalla valmistajalla on sama pistemäärä Maailmanlaajuisessa valmistajasijoituksessa, jatkoon pääsevä valmistaja valitaan seuraavien kriteereiden perusteella:

3.7.1.     Jatkoon pääsee valmistaja, jolla on eniten Valmistajan sijoituspisteitä kaikilta kolmelta alueelta ja kaikilta Kierroksilta.

3.7.2.     Jos tilanne on edelleen tasan, jatkoon pääsee valmistaja, jonka parhailla kuljettajilla on eniten yksittäisiä pisteitä valmistajan kaikilta kolmelta alueelta.

3.7.3.     Jos tilanne on edelleen tasan, jatkoon pääsee valmistaja, jonka parhailla kuljettajilla on eniten yksittäisiä pisteitä kaikilta kierroksilta valmistajan kaikilta kolmelta alueelta.

 

3.8.  Jos joku GT World Series Showdownin finalisti ei pysty osallistumaan GT World Series Showdowniin, samaa Valmistajaa edustava Osanottaja, jolla on korkeimmat Kausipisteet seuraavaksi eniten sijoituspisteitä saaneelta Alueelta, voidaan kutsua Maailman finalistiksi. Järjestäjä tai Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta ilmoittaa tällaisessa tapauksessa kyseiselle Osanottajalle erikseen.

 

3.9.  GT World Series Showdownin finalistit

3.9.1.     osallistuvat sarjaan Gran Turismo™ Sport -pelin online-kisoja, jotka Järjestäjä määrittää ja joista Polyphony Digital Inc. ilmoittaa Järjestäjän puolesta World Series -finalisteille sähköpostitse viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen tapahtumaa

3.9.2.         pitävät Polyphony Digital Inc.:n Järjestäjän puolesta toimittamia vaatteita/käsineitä

3.9.3.         käyttävät koriste-elementtejä, jotka Polyphony Digital Inc. toimittaa Järjestäjän puolesta

3.9.4.         osallistuvat testipeleihin, jos Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta niin pyytää

3.9.5.         osallistuvat kisoihin käyttämällä kuljettajakameroita (jotka Polyphony Digital Inc. toimittaa Järjestäjän puolesta) ja osallistuvat muihin sisältöaktiviteetteihin, kuten videohaastatteluihin, jos Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta niin pyytää

3.9.6.         eivät jaa mitään tietoa online-kisoista (esimerkiksi striimaamalla kisoja, jakamalla tuloksia tms.) ilman Polyphony Digital Inc.:n Järjestäjän puolesta antamaa nimenomaista lupaa

3.9.7.         noudattavat Polyphony Digital Inc.:n Järjestäjän puolesta antamia ohjeita liittyen autojen ulkoasuihin, ajajien ulkoasuihin, autojen värivalintoihin ja muihin kisoihin liittyviin asetuksiin

3.9.8.         käyttävät Thrustmaster T-GT -ratti- ja poljinohjaimia.

 

3.10.     Kunkin Valmistajan tiimin pistetilanne määrittää voittavan Valmistajan tiimin ja muille sijoille päässeet Valmistajan tiimit.

 

3.11.     Maailman finaalin sijoitukseen vaikuttavia pisteitä annetaan GT World Series Showdownin voittavalle Valmistajalle ja muille sijoille päässeille Valmistajille lopullisen sijoituksensa perusteella seuraavalla tavalla:

 

·        1. sija: 10 pistettä

·        2. sija: 9 pistettä

·        3. sija: 8 pistettä

·        4. sija: 7 pistettä

·        5. sija: 6 pistettä

·        6. sija: 5 pistettä

·        7. sija: 4 pistettä

·        8. sija: 3 pistettä

·        9. sija: 2 pistettä

·        10. sija: 1 piste.

 

3.12.     GT World Series Showdown -kilpailun Voittajien ja Muille sijoille päässeiden palkinnot: 1. sija: pokaali, 2. sija: pokaali, 3. sija: pokaali.

 

3.13.     Järjestäjä ja/tai Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta ottaa yhteyttä Voittajiin ja Muille sijoille päässeisiin käyttäen heidän GT Sport -tilan Manufacturer Series -ilmoittautumislomakkeessa antamaansa sähköpostiosoitetta.

 

4.     Maailman finaali

 

4.1.        Maailman finaali on online-kisa, joka järjestetään 5.–7. marraskuuta 2021.

 

4.2.        Maailman finalistit valitaan seuraavien kriteerien yhdistelmällä:

4.2.1.     parhaat pisteet toisella kaudella saaneet Osanottajat (”Edustuskuljettajat”)

4.2.2.     12 parasta Valmistajaa toiselta kaudelta (valitaan kohdan 4.4 mukaisesti).

 

4.3.        Yhteensä kolme (3) Maailman finalistia valitaan edustamaan kutakin valmistajaa Maailman finaalissa, kukin yhdeltä alla olevista Osanottoalueista:

·        Aasia ja Oseania

·        Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alue

·        Amerikka 

 

4.4.        Yhteensä kaksitoista (12) Valmistajaa kilpailee Maailman finaalissa.

Ne valitaan seuraavien kriteerien mukaan (tässä järjestyksessä) (”12 parasta Valmistajaa”):

4.4.1.     Kilpailun virallinen Valmistajakumppani sekä

4.4.2.     maailmanlaajuinen valmistajasijoitus (määritetty alla kohdassa 4.5).

 

4.5.  Jokaisen Kauden jälkeen muodostetaan ”Maailmanlaajuinen valmistajasijoitus” kaikille kolmelle (3) Manufacturer Seriesissä määritetylle Alueelle.

4.5.1.   Jokaisen Kauden kullakin kierroksella eniten pisteitä saaneiden Osanottajien edustamille Valmistajille myönnetään Valmistajan sijoituspisteitä alla olevan taulukon mukaisesti Valmistajasijoitusten määrittämiseksi kullekin järjestäjäalueelle:

           

Valmistajan sija

Valmistajan sijoituspisteet

1

40

2

36

3

33

4

30

5

27

6

24

7

22

8

20

9

18

10

16

11

15

12

14

13

13

14

12

15

11

16

10

17

9

18

8

19

7

20

6

21

5

22

4

23

3

24

2

25

1

 

4.5.2.   Jokaisen Kauden päätteeksi lasketaan kaikilta kolmelta (3) Alueelta Valmistajan sijoituspisteet, jotka määrittävät Valmistajan maailmanlaajuisen valmistajasijoituksen. Maailmanlaajuiset valmistajasijoitukset julkaistaan osoitteessa https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/sportmode/ sekä Pelin Sport-osiossa.

 

4.6.        Jos kahdella tai useammalla eri valmistajia edustavalla Edustuskuljettajalla on Kierroksen päätteeksi sama pistemäärä, heidän edustamilleen valmistajille myönnetyt Valmistajan sijoituspisteet jaetaan tasan.

 

4.7.        Jos kahdella tai useammalla valmistajalla on sama pistemäärä Maailmanlaajuisessa valmistajasijoituksessa, jatkoon pääsevä valmistaja valitaan seuraavien kriteereiden perusteella:

4.7.1.     Jatkoon pääsee valmistaja, jolla on eniten Valmistajan sijoituspisteitä kaikilta kolmelta alueelta ja kaikilta Kierroksilta.

4.7.2.     Jos tilanne on edelleen tasan, jatkoon pääsee valmistaja, jonka parhailla kuljettajilla on eniten yksittäisiä pisteitä valmistajan kaikilta kolmelta alueelta.

4.7.3.     Jos tilanne on edelleen tasan, jatkoon pääsee valmistaja, jonka parhailla kuljettajilla on eniten yksittäisiä pisteitä kaikilta kierroksilta valmistajan kaikilta kolmelta alueelta.

 

4.8.        Jos joku Maailman finalisti ei pysty osallistumaan Maailman finaaliin, samaa Valmistajaa edustava Osanottaja, jolla on korkeimmat Kausipisteet seuraavaksi eniten sijoituspisteitä saaneelta Alueelta, voidaan kutsua Maailman finalistiksi. Järjestäjä tai Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta  ilmoittaa tällaisessa tapauksessa kyseiselle Osanottajalle erikseen.

 

4.9.        Maailman finalistit

4.9.1.         osallistuvat sarjaan Gran Turismo™ Sport -pelin online-kisoja, jotka Järjestäjä määrittää ja joista Polyphony Digital Inc. ilmoittaa Järjestäjän puolesta Maailman finalisteille sähköpostitse viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen tapahtumaa

4.9.2.         pitävät Polyphony Digital Inc.:n Järjestäjän puolesta toimittamia vaatteita/käsineitä

4.9.3.         käyttävät koriste-elementtejä, jotka Polyphony Digital Inc. toimittaa Järjestäjän puolesta

4.9.4.         osallistuvat testipeleihin, jos Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta niin pyytää

4.9.5.         osallistuvat kisoihin käyttämällä kuljettajakameroita (jotka Polyphony Digital Inc. toimittaa Järjestäjän puolesta) ja osallistuvat muihin sisältöaktiviteetteihin, kuten videohaastatteluihin, jos Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta niin pyytää

4.9.6.         eivät jaa mitään tietoa online-kisoista (esimerkiksi striimaamalla kisoja, jakamalla tuloksia tms.) ilman Polyphony Digital Inc.:n Järjestäjän puolesta antamaa nimenomaista lupaa

4.9.7.         noudattavat Polyphony Digital Inc.:n Järjestäjän puolesta antamia ohjeita liittyen autojen ulkoasuihin, ajajien ulkoasuihin, autojen värivalintoihin ja muihin kisoihin liittyviin asetuksiin

4.9.8.         käyttävät Thrustmaster T-GT -ratti- ja poljinohjaimia.

 

4.10.     Maailman finalistit osallistuvat sarjaan kisoja. Pisteet jaetaan näiden kisojen tulosten perusteella. Voittajat ja muille sijoille päässeet määritetään lopullisten sijoitusten perusteella, joihin otetaan huomioon kaikki World Series -kilpailuista ja GT World Series Showdownista saadut pisteet.

 

4.11.     Järjestäjä ja/tai Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta toimittaa Maailman online-finalisteille tietoa Maailman online-finaalista sähköpostitse käyttäen sitä sähköpostiosoitetta, jonka Osanottaja on antanut GT Sport -tilan Manufacturer Series -ilmoittautumislomakkeessa. 

 

4.12.     Maailman finaalin Voittajien ja Muille sijoille päässeiden palkinnot: 1. sija: pokaali, 2. sija: pokaali, 3. sija: pokaali.

 

4.13.     Järjestäjä ja/tai Polyphony Digital Inc. Järjestäjän puolesta ottaa yhteyttä Voittajiin ja Muille sijoille päässeisiin käyttäen heidän GT Sport -tilan Manufacturer Series -ilmoittautumislomakkeessa antamaansa sähköpostiosoitetta.

 

5.     World Series -kilpailujen, GT World Series Showdownin ja Maailman finaalin lähetykset

 

5.1.        Osallistumalla tähän Kilpailuun Osanottajat vahvistavat antavansa Järjestäjälle ja/tai Polyphony Digital Inc.:lle Järjestäjän puolesta luvan käyttää materiaalia heidän pelaamisestaan sekä heidän kuvaansa/ulkonäköänsä World Series -kilpailujen, GT World Series Showdownin ja Maailman finaalin lähetyksissä ja sosiaalisen median julkaisuissa tai blogijulkaisuissa, jotka liittyvät Kilpailuun tai seuraavien vuosien Gran Turismo -mestaruuskisoihin eri puolilla maailmaa. Jos et suostu tähän, ota yhteyttä Järjestäjään.

 

5.2.        Osallistumalla tähän Kilpailuun Osanottajat vahvistavat, etteivät he jaa tai paljasta Kilpailusta mitään tietoja, esimerkiksi jakamalla tuloksia, kuvia tai videoita kisoista, striimaamalla kisoja tms.