playstation.com

Juridiset tiedot

LANGATTOMAN DUALSENSE-OHJAIMEN LAITEOHJELMISTON PÄIVITYSTYÖKALUN LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (versio 1.1)

2023-06

LUE TÄMÄ LANGATTOMAN DUALSENSE-OHJAIMEN LAITEOHJELMISTON PÄIVITYSTYÖKALUN LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (”SOPIMUS”) HUOLELLISESTI, JOTTA YMMÄRRÄT OIKEUTESI JA VELVOLLISUUTESI.

SOPIMUKSEN OSAPUOLET OVAT SINÄ JA SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. (”SIE”). SIE:N LAITTEELLE (MÄÄRITELTY ALLA) JAKAMAN SOVELLUSOHJELMISTON SEKÄ OHJAINTEN LAITEOHJELMISTOJEN (”SOVELLUSOHJELMISTO”) KÄYTTÖÖN VAIKUTTAA NIMENOMAISESTI TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJEN HYVÄKSYMINEN. KÄYTTÄMÄLLÄ SOVELLUSOHJELMISTOA ILMOITAT, ETTÄ VOIT OMAN LAINKÄYTTÖALUEESI LAKIEN MUKAAN SOLMIA SOPIMUKSEN JA HYVÄKSYT SEN, ETTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT SITOVAT SINUA.

Hyväksyt tämän sopimuksen omasta puolestasi ja kaikkien niiden henkilöiden puolesta, jotka voivat käsitellä tai jotka käyttävät sovellusohjelmistoa omistamillasi tai hallinnoimillasi laitteilla (joissa on käytössä laillinen ja asianmukainen versio Microsoft Windows- tai macOS-ohjelmistosta) tai ohjainlaitteilla, joita SIE myy tai lisensoi virallisesti (”laite”). Olet vastuussa siitä, kuinka muut ihmiset käyttävät sovellusohjelmistoa ja siitä, että he noudattavat tämän sopimuksen ehtoja.

SIE pidättää oikeuden muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ajoittain. Tämän sopimuksen uusin versio korvaa kaikki aiemmat versiot.

Tämä sopimus pätee sovellusohjelmistoon ja kaikkiin kyseisen ohjelmiston korjauksiin, päivityksiin, parannuksiin tai uusiin versioihin.

HUOMAUTUS: JOS ASUT YHDYSVALLOISSA TAI JOSSAKIN POHJOIS-, KESKI- TAI ETELÄ-AMERIKAN MAASSA, TÄMÄN SOPIMUKSEN KOHTA 9 SISÄLTÄÄ KATTAVIMMAN LAIN SALLIMAN SUOSTUMUKSEN SITOUTUA KIISTATILANTEISSA YKSILÖKOHTAISEEN VÄLIMIESMENETTELYYN JA LUOPUA RYHMÄKANTEISTA. SE VAIKUTTAA TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISIIN OIKEUKSIISI JA OIKEUKSIISI SINUN JA ”SONY-YKSIKÖN” (MÄÄRITELTY KOHDASSA 9) VÄLISISSÄ ”KIISTOISSA” (MÄÄRITELTY KOHDASSA 9). SINULLA ON OIKEUS KIELTÄYTYÄ VÄLIMIESMENETTELYYN SITOUTUMISESTA JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMISESTA KOHDAN 9 MUKAISESTI.

 

1. KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN

SIE myöntää sinulle tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti rajoitetun, ei-siirrettävän, ei-yksinomaisen ja ei-kaupallisen oikeuden käyttää sovellusohjelmistoa ainoastaan laitteella. Oikeutesi käyttää sovellusohjelmiston aiempia versioita lakkaa välittömästi, kun voit saada sovellusohjelmiston uusimman version tai kun olet asentanut sen laitteeseen.

SIE:n lisensoimien kolmansien osapuolien ohjelmistojen tai palvelujen tietyt lisenssiehdot saattavat edellyttää, että SIE toimittaa sinulle kolmansien osapuolien ohjelmistoa tai palvelua koskevia ilmoituksia ja käyttöehtoja. Nämä tiedot ja käyttöehdot ovat saatavilla SIE:n sopivaksi katsomassa paikassa.

Kaikki sovellusohjelmiston käyttöä koskevat oikeudet myönnetään ainoastaan käyttöoikeutena, etkä saa mitään sovellusohjelmistoa koskevia omistus- tai muita oikeuksia. SIE ja sen lisenssinantajat säilyttävät kaikki sovellusohjelmistoa koskevat immateriaalioikeudet. Sovellusohjelmiston käyttöä koskevat tämän sopimuksen ehdot ja soveltuvat immateriaalioikeuslait Ellei tässä sopimuksessa toisin mainita, SIE ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet sovellusohjelmistoon.

 

2. RAJOITUKSET

Et saa (i) vuokrata pitkäaikaisesti, vuokrata, alilisensoida, julkaista, muokata, korjata, muuntaa tai kääntää sovellusohjelmistoa tai saattaa sitä muiden käyttäjien saataville verkkoon, (ii) purkaa tai hajottaa sovellusohjelmistoa tai tutkia sen valmistustapaa tai luoda sovellusohjelmistoon pohjautuvia teoksia, (iii) yrittää luoda sovellusohjelmiston lähdekoodia sen objektikoodista, (iv) käyttää luvatonta, laitonta, väärennettyä tai muokattua laitteistoa tai ohjelmistoa sovellusohjelmiston kanssa, (v) käyttää työkaluja PlayStation-tuotteiden salaus-, tietoturva- tai todennusmenetelmien ohittamiseen, käytöstä poistamiseen tai kiertämiseen, (vi) asentaa sovellusohjelmiston aikaisempia versioita uudelleen, (vii) rikkoa mitään lakeja, määräyksiä tai asetuksia tai SIE:n tai kolmansien osapuolien oikeuksia käyttäessäsi sovellusohjelmistoa, (viii) hankkia sovellusohjelmistoa muuten kuin SIE:n hyväksymien jakelukanavien kautta tai (ix) käyttää sovellusohjelmistoa muuten kuin käyttöoikeuden mukaisesti.

Nämä rajoitukset pätevät lainkäyttöalueesi lakien sallimissa puitteissa.

 

3. PALVELUT JA PÄIVITYKSET; KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SOPIMUKSET JA SISÄLTÖ

SIE saattaa tarjota sinulle tiettyjä sovellusohjelmistoon liittyviä päivityksiä, parannuksia tai palveluja. Osa päivityksistä, parannuksista tai palveluista voi muuttaa nykyisiä asetuksiasi tai aiheuttaa tietojen, sisällön, toimintojen tai ominaisuuksien katoamista.

Sovellusohjelmisto saattaa näyttää tai tarjota sinulle linkkejä verkkosivuille tai sisältöihin, joita kolmannet osapuolet toimittavat tai ylläpitävät itsenäisesti (”kolmannen osapuolen sisältö ja linkit”), tai viitata tällaisiin linkkeihin.

SIE ja sen tytäryhtiöt eivät hallitse tai ohjaa kolmannen osapuolen sisältöä ja linkkejä, eivätkä SIE tai sen tytäryhtiöt valvo, hyväksy, kannata, takaa tai sponsoroi mitään kolmannen osapuolen sisältöä tai linkkejä. SIE ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa kolmannen osapuolen sisällöstä tai linkeistä. Käytät kolmansien osapuolien sisältöä ja linkkejä omalla vastuulla ja kannat itse kaikki käytöstä mahdollisesti koituvat vastuut ja seuraukset.

 

4. TIETOJEN KERÄÄMINEN/TODENTAMINEN

Hoitaakseen liiketoimiaan sekä toimittaakseen tuotteita ja palveluja SIE saattaa kerätä ja hakea tietoja laitteesta ja sovellusohjelmistosta. Näitä tietoja voidaan käyttää järjestelmien valvontaan ja diagnostiikkaan, markkinointiin ja käyttäjien toiminnan anonyymiin seurantaan. Asuinalueesi tietosuojakäytäntö on osoitteessa www.playstation.com/legal/privacy-policy. Siinä kerrotaan, kuinka kerättyjä tietoja käytetään ja keneltä saat halutessasi lisätietoja.

 

5. INTERNET-YHTEYS

Jotkin sovellusohjelmiston ominaisuudet saattavat edellyttää Internet-yhteyttä. Vastaat itse kaikista kustannuksista, joita Internet-yhteydestä ja sen käyttämisestä aiheutuu.

 

6. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUN RAJOITUS

6.1 Sovellusohjelmisto tarjotaan ”SELLAISENAAN”, ilman mitään ilmoitettuja tai oletettuja takuita, paitsi sovellettavien lakien nojalla säädettyjen kuluttajien oikeuksien mukaisesti. SIE, sen tytäryhtiöt ja lisenssinantajat eivät anna mitään takuuta myyntikelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien rikkomattomuudesta. SIE ei takaa, että sovellusohjelmisto toimii keskeytyksettä tai virheettömästi tai että sovellusohjelmisto toimii laitteissa oikein. SIE voi harkintansa mukaan keskeyttää sovellusohjelmiston tukemisen milloin tahansa eikä SIE ole siitä korvausvelvollinen.

Jos sovellusohjelmisto käyttää verkkopalvelimia, SIE ei sitoudu jatkamaan palvelinten tarjoamista käytettäväksi.

6.2 SIE, SEN TYTÄRYHTIÖT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TIETOJEN KATOAMISESTA, TULONMENETYKSISTÄ TAI MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, OLIPA KYSE MILLÄ TAVALLA TAHANSA AIHEUTUNEESTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ TAI JOHDANNAISVAHINGOSTA, JOKA SEURAA SOVELLUSOHJELMISTON KÄYTTÄMISESTÄ. SIINÄ MÄÄRIN KUIN TÄMÄ ON VOIMASSA KÄYTTÄJÄN OIKEUDENKÄYTTÖALUEELLA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET, RAJAUKSET JA VASTUUNRAJOITUKSET OVAT VOIMASSA LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA, VAIKKA JOKIN TAKUU EI VASTAISIKAAN TARKOITUSTAAN. EDELLÄ MAINITUT RAJAUKSET JA RAJOITUKSET EIVÄT OLE SALLITTUJA JOISSAIN MAISSA, JOTEN NÄMÄ RAJAUKSET JA RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

JOS KÄYTTÄJÄ ASUU JAPANISSA TAI MUUSSA ITÄ- TAI KAAKKOIS-AASIAN MAASSA, SIE, SEN TOIMIPAIKAT JA LISENSOIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN TIETOJEN KATOAMISESTA, TULONMENETYKSISTÄ TAI MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, OLIPA KYSE MILLÄ TAVALLA TAHANSA AIHEUTUNEESTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, VÄLILLISESTÄ, ERITYISESTÄ TAI JOHDANNAISVAHINGOSTA, JOKA SEURAA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ TAI PÄÄSYSTÄ SIIHEN. TÄMÄN SOPIMUKSEN MUISTA OSISTA HUOLIMATTA EDELLÄ MAINITTUJEN VASTUU RAJOITTUU KÄYTTÄJÄN SUORIIN VAHINKOIHIN JA ENINTÄÄN SUMMAAN, JONKA KÄYTTÄJÄ MAKSOI laite, ELLEIVÄT SIE, SEN TOIMIPAIKAT TAI LISENSOIJAT OLE SYYLLISTYNEET TAHALLISEEN TAI TÖRKEÄÄN HUOLIMATTOMUUTEEN. SIINÄ MÄÄRIN KUIN TÄMÄ ON VOIMASSA KÄYTTÄJÄN OIKEUDENKÄYTTÖALUEELLA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET, POISLUKEMISET JA VASTUUNRAJOITUKSET OVAT VOIMASSA LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA, VAIKKA JOKIN TAKUU EI VASTAISIKAAN TARKOITUSTAAN. JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA EDELLÄ MAINITTUJA POISSULKEMISIA TAI RAJOITUKSIA, JOTEN NÄMÄ RAJOITUKSET JA POISSULKEMISET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ.

Jos käyttäjä asuu Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa, Australiassa, Oseaniassa, Intiassa, Venäjällä tai Ukrainassa, seuraavat koskevat käyttäjää: 

6.2.1. Käyttäjällä voi olla soveltuvan paikallisen lainsäädännön mukaisia oikeuksia, joita ei voi sulkea pois, rajoittaa tai muuttaa. Tällaiset oikeudet kumoavat kaikki tämän sopimuksen kohdat, mukaan lukien tämä lauseke 6.

6.2.2. Tämä sopimus ei

6.2.2.1. vaikuta mihinkään lakisääteisiin takuisiin, joita käyttäjällä on kuluttajana soveltuvien paikallisten lakien mukaan (esimerkiksi oikeuksiin silloin, kun SOVELLUSOHJELMISTO on viallinen)

6.2.2.2. rajoita tai sulje pois millään tavalla vastuutamme, jos huolimattomuudestamme tai työntekijöidemme, asiamiehemme tai alihankkijoidemme huolimattomuudesta aiheutuu kuolema tai henkilövahinko

6.2.2.3. rajoita tai sulje pois millään tavalla vastuutamme, kun kyseessä on tarkoituksella tekemämme sopimusrikkomus, petos, vilpillinen erehdyttäminen tai törkeä huolimattomuus

6.2.2.4. rajoita tai sulje pois millään tavalla vastuutamme, elleivät soveltuvat paikalliset lait sitä salli.

6.2.3. Lausekkeiden 6.2.1 ja 6.2.2 mukaan vastuumme rajoittuu käyttäjän siitä laitteesta maksamaan hintaan, johon liittyvästä SOVELLUSOHJELMISTOstä vastuu syntyi.

 

7. SOPIMUSRIKKOMUS, OIKEUKSIEN POISTAMINEN JA SIE:N KORVAUSOIKEUDET

Jos SIE katsoo, että olet rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, SIE voi itse toimeenpanna tai asettaa toimeenpantavaksi mitä tahansa toimenpiteitä suojellakseen omia etujaan. Niihin kuuluvat muun muassa sovellusohjelmiston käytön estäminen kokonaan tai osittain, minkä tahansa sovellusohjelmiston sisältämän palvelun estäminen sekä tarvittaessa muut kohtuulliset keinot, joilla estetään muokatun tai luvattoman sovellusohjelmiston käyttö.

SIE, sen tytäryhtiöt ja lisenssinantajat pidättävät oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, jos tätä sopimusta on rikottu. SIE voi osallistua valtion tai yksityisen tahon oikeustoimiin tai tutkimuksiin, jotka koskevat sovellusohjelmiston käyttöäsi.

 

8. VIENTIRAJOITUKSET JA VIENTILAKIEN NOUDATTAMINEN

Sovellusohjelmisto voi sisältää teknologiaa, joka on tiettyjen maastavientiä koskevien lakien ja säädösten rajoitusten alaista. Siksi sovellusohjelmistoa ei saa viedä tai uudelleen viedä maasta henkilöille tai tahoille näiden lakien tai määräysten vastaisesti. Sinun on noudatettava näitä lakeja sovellusohjelmistoa käyttäessäsi.

 

9. YHDYSVALTOJEN SEKÄ POHJOIS-, KESKI- JA ETELÄ-AMERIKAN MAIDEN ASUKKAITA KOSKEVA SITOVA SUOSTUMUS KIISTOJEN RATKAISUUN HENKILÖKOHTAISESSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ

Tämän kohdan 9 ehdot koskevat lain sallimissa puitteissa Yhdysvaltojen sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikan maiden asukkaita.

9.1. Tarkoitus. Termillä ”kiista” viitataan mihin tahansa kiistaan, vaateeseen tai riitaan sinun ja SIE:n, Sony Interactive Entertainment LLC:n tai minkä tahansa muun niiden nykyisten tai aiempien tytäryhtiöiden tai edellä mainittuja edeltävien tai seuraavien toimijoiden, mukaan lukien Sony Computer Entertainment Inc:n, Sony Computer Entertainment America LLC:n ja Sony Interactive Entertainment America LLC:n (Sony-yksikkö) välillä liittyen sovellusohjelmiston käyttöön, mukaan lukien sovellusohjelmistoa käytettäessä syntyvien tietojen kerääminen, käyttö, säilyttäminen ja luovuttaminen, huolimatta siitä onko syynä sopimus, säädös, asetus, säännös, oikeudenloukkaus (mukaan lukien petos, vilpillinen väärä tieto, tarkoituksellinen petokseen houkuttelu tai huolimattomuus) tai mikä tahansa muu laillinen tai lainopillinen teoria, ja se kattaa kohdan ”SITOVA SUOSTUMUS KIISTOJEN RATKAISUUN HENKILÖKOHTAISESSA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ” kelvollisuuden, toimeenpanokelpoisuuden ja laajuuden (pois lukien seuraavan ryhmäkanteista luopumislausekkeen toimeenpanokelpoisuus). ”Kiistalla” on laajin mahdollinen lainvoimainen merkitys. Jos olet joutunut minkään Sony-yksikön tai Sony-yksikön johtajan, työntekijän tai edustajan kanssa sellaiseen kiistatilanteeseen, jota ei voida ratkaista neuvottelemalla alla olevassa lausekkeessa ”kiistasta ilmoittaminen” annetun ajan kuluessa, sinä ja asianomainen Sony-yksikkö suostutte pyrkimään kyseisen kiistan ratkaisemiseen ainoastaan välimiesmenettelyllä tämän kohdan ehtojen mukaisesti ilman mitään kiistaan liittyviä oikeustoimia, pois lukien tilanteet, jotka on lueteltu välimiesmenettelyn ulkopuolelle rajaamista koskevassa lausekkeessa. Välimiesmenettely tarkoittaa, että kiistan ratkaisee puolueeton välimies oikeusistuimen tuomarin tai lautamiesten sijaan.

9.2. Välimiesmenettelyn ulkopuolelle rajaaminen. SINÄ JA SONY-YKSIKKÖ HYVÄKSYTTE, ETTÄ SINUN TAI SONY-YKSIKÖN VÄHÄISET KORVAUSVAATIMUKSET EIVÄT OLE TÄSSÄ KOHDASSA OLEVIEN VÄLIMIESMENETTELYEHTOJEN ALAISIA.

9.3. Oikeus kieltäytyä. SINULLA ON OIKEUS KIELTÄYTYÄ VÄLIMIESMENETTELYYN SITOUTUMISESTA JA RYHMÄKANTEISTA LUOPUMISESTA 30 PÄIVÄN KULUESSA. JOS ET HALUA SITOUTUA TÄMÄN KOHDAN SITOVAAN VÄLIMIESMENETTELYEHTOON JA RYHMÄKANTEITA KOSKEVISTA OIKEUKSISTA LUOPUMISEEN, SINUN ON ILMOITETTAVA ASIASTA MEILLE KIRJALLISESTI 30 PÄIVÄN KULUESSA SIITÄ PÄIVÄMÄÄRÄSTÄ, JONA HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN, ELLEI SOVELLETTAVASSA LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ VAADITA PIDEMPÄÄ AJANJAKSOA. KIRJALLINEN ILMOITUS ON LÄHETETTÄVÄ OSOITTEESEEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT/ARBITRATION, JA SEN ON SISÄLLETTÄVÄ SEURAAVAT TIEDOT: (1) NIMESI, (2) OSOITTEESI, (3) SISÄÄNKIRJAUTUMISTUNNUKSESI, JOS SINULLA ON SELLAINEN, JA (4) SELKEÄ ILMOITUS SIITÄ, ETTÄ ET HALUA RATKAISTA KIISTOJA SONY-YKSIKÖN KANSSA SOVINTOMENETTELYLLÄ.

9.4. Kiistasta ilmoittaminen. JOS SINULLA ON KIISTA JONKIN SONY-YKSIKÖN KANSSA, SINUN ON LÄHETETTÄVÄ SIITÄ KIRJALLINEN ILMOITUS OSOITTEESEEN SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. CARE OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT LLC, 2207 BRIDGEPOINTE PARKWAY, SAN MATEO, CA 94404, ATTN: LEGAL DEPARTMENT - DISPUTE RESOLUTION, JOTTA VASTAKKAINEN SONY-YKSIKKÖ SAA MAHDOLLISUUDEN RATKAISTA KIISTAN EPÄMUODOLLISESTI NEUVOTTELEMALLA.

Hyväksyt sen, että sinun tulee neuvotella kiistasta vilpittömästi vähintään 60 päivän ajan sen jälkeen, kun olet ilmoittanut kiistasta. Jos Sony-yksikkö ei ratkaise kiistaa 60 päivän kuluessa kiistailmoituksen saapumisesta, sinä tai Sony-yksikkö voitte hakea välimiesmenettelyä tämän kohdan ehtojen mukaisesti.

9.5. Ryhmäkanteita koskevista oikeuksista luopuminen. SINÄ JA ASIANOMAINEN SONY-YKSIKKÖ HYVÄKSYTTE, ETTÄ VÄLIMIESMENETTELY SUORITETAAN AINOASTAAN YKSILÖTASOLLA, EI RYHMÄ- TAI EDUSTUKSELLISINA KANTEINA EIKÄ NIMETTYINÄ TAI NIMETTÖMINÄ JÄSENINÄ YLEISEN SYYTTÄJÄN NOSTAMISSA RYHMÄ- TAI YHTEISKANTEISSA TAI EDUSTUKSELLISISSA TAI YKSITYISISSÄ KANTEISSA, PAITSI JOS SEKÄ SINÄ ETTÄ ASIANOMAINEN SONY-YKSIKKÖ NIMENOMAISESTI SOVITTE NIIN KIRJALLISESTI VÄLIMIESMENETTELYN ALOITTAMISEN JÄLKEEN. JOS SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ TEKEE TÄMÄN KAPPALEEN RAJOITUKSEN TOIMEENPANEMISEN MAHDOTTOMAKSI TIETYN KORVAUSKEINON OSALTA, KYSEISTÄ KORVAUSKEINOA (JA AINOASTAAN KYSEISTÄ KORVAUSKEINOA) HAKEVA VAADE ON POISTETTAVA VÄLIMIESMENETTELYSTÄ JA RATKAISTAVA TUOMIOISTUIMESSA.

9.6. Välimiesmenettelyn aloittaminen / välimiehen valinta. Jos sinä tai asianomainen Sony-yksikkö päätätte selvittää kiistan välimiesmenettelyllä, välimiesmenettelyn aloittava osapuoli voi aloittaa sen seuraavien tahojen kautta: American Arbitration Association (”AAA”), www.adr.org, tai JAMS, www.jamsadr.com. Tämän kohdan ehtoja noudatetaan siinä tapauksessa, että ne ovat ristiriidassa osapuolten valitseman välimiesorganisaation sääntöjen kanssa.

9.7. Välimiesmenettelyt. Koska asianomainen Sony-yksikkö tarjoaa ohjelmiston ja/tai palvelun käyttöösi kansainvälisen kaupan kautta, kaikki kiistojen välimiesmenettelyt ovat Federal Arbitration Act (”FAA”) -lain alaisia. Myös liittovaltion tai osavaltioiden lait voivat vaikuttaa kiistoihin. Alle 75 000 dollarin korvausvaatimuksiin sovelletaan AAA:n kuluttajariitojen täydentäviä menettelyjä (”täydentävät menettelyt”), mukaan lukien täydentävien menettelyjen kohdassa C-8 määritetyt palkkiot. Yli 75 000 dollarin korvausvaatimuksiin sovelletaan AAA:n kaupallisten välimiesmenettelyiden sääntöjä ja muiden kuin ryhmäkanteiden palkkioita. AAA:n säännöt saat osoitteessa www.adr.org tai soittamalla numeroon 1-800-778-7879. Jos korvausvaatimuksesi on alle 75 000 Yhdysvaltain dollaria, ilmoitit kiistatilanteesta Sony-yksikölle, neuvottelit vilpittömästi edellä kuvatulla tavalla ja välimies toteaa sinut välimiesmenettelyn voittavaksi osapuoleksi, sinulle korvataan välimiehen määrittämät kohtuulliset asianajopalkkiot ja kulut sen lisäksi, mitä osavaltion tai liittovaltion lait myöntävät asianomaiselle Sony-yksikölle tai sinulle. Välimies antaa päätöksensä kirjallisena, mutta hänen ei tarvitse kertoa syitä, ellei jokin osapuoli sitä pyydä. Päätös on sitova ja lopullinen, ellei FAA tarjoa oikeutta valitukseen, ja voidaan luovuttaa toimivallan omaavalle tuomioistuimelle toteutettavaksi.

9.8. Välimiesmenettelyn sijainti. Sinä tai asianomainen Sony-yksikkö voitte aloittaa välimiesmenettelyn joko San Mateon piirikunnassa, Kaliforniassa, tai siinä Yhdysvalloissa sijaitsevassa piirikunnassa, jossa asut. Jos valitset sen Yhdysvaltojen piirikunnan, jossa asut, Sony-yksikkö voi siirtää välimiesmenettelyn San Mateon piirikuntaan, jos se suostuu maksamaan sinulle paikanvaihdoksesta johtuvat välimiehen määrittämät lisäkulut.

9.9. Erotettavuus. Jos jokin tämän välimiesmenettelyä koskevan sopimuksen lauseke (muu kuin edellä oleva ryhmäkanteesta luopumista koskeva lauseke) todetaan laittomaksi tai lainvoimattomaksi, kyseinen lauseke poistetaan tästä kohdasta ja tämän välimiesmenettelysopimuksen jäljelle jääviä osia sovelletaan kokonaisuudessaan. Jos ryhmäkanteesta luopumista koskeva lauseke todetaan kokonaisuudessaan laittomaksi tai lainvoimattomaksi, tämä koko välimiesmenettelysopimus on lainvoimaton ja kiista ratkaistaan tuomioistuimessa.

9.10. Jatkuvuus. Tämä kohta 9 pysyy voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

 

10. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSTOIMIPAIKKA

Jos asut Japanissa tai Itä-Aasian tai Kaakkois-Aasian maassa, tähän sopimukseen sovelletaan Japanin lakeja, lukuun ottamatta ristiriidassa olevia lakeja koskevia sääntöjä. Sopimukseen liittyvät kiistat toimitetaan ainoastaan Tokion piirioikeuteen, Tokioon, Japaniin.

Jos asut Euroopassa, Afrikassa, Australiassa tai Oseaniassa, Lähi-idässä, Intiassa, Ukrainassa tai Venäjällä, tämä sopimus on Englannin lakien alainen ja se on laadittu ja sitä tulkitaan niiden mukaan, mutta sinua suojaa lisäksi asuinmaasi pakottava lainsäädäntö.

Jos asut jossakin muualla, tähän sopimukseen sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja, lukuun ottamatta ristiriidassa olevia lakeja koskevia sääntöjä. Jos asut Yhdysvalloissa, kiistat, joita ei ratkaista välimiesmenettelyllä tai vähäisinä korvausvaatimuksina, on vietävä joko Kalifornian osavaltion korkeimpaan oikeuteen San Mateon piirikunnassa tai Yhdysvaltain käräjäoikeudessa Kalifornian pohjoisessa piirissä.

 

11. YLEISET JURIDISET ASIAT

Sinua sitoo tämän sopimuksen uusin versio. Tämän sopimuksen uusin tulostettava versio on osoitteessa playstation.com/legal. Jatkamalla sovellusohjelmiston käyttämistä ilmoitat hyväksyväsi sopimuksen uusimman version.

Jos jokin sopimuksen kohta katsotaan virheelliseksi, laittomaksi tai lainvoimattomaksi, se ei millään tavalla vaikuta sopimuksen muiden osien kelpoisuuteen, laillisuuteen tai lainvoimaisuuteen. Hyväksyt sen, että tämän sopimuksen rikkominen aiheuttaa SIE:lle sellaista korjaamatonta vahinkoa, jota ei voi korvata rahallisesti, ja että SIE:llä on oikeus hakea oikeudenmukaista korvausta muiden lainmukaisten oikeuksiensa lisäksi.

Tämä sopimus sisältää kaiken, mitä sinun ja SIE:n välillä on sovittu sovellusohjelmistosta, ja sopimus korvaa kaikki aiheeseen liittyvät aiemmat tai tämänhetkiset sopimukset. Tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien käyttämättä jättäminen tai käyttäminen viiveellä ei tarkoita kyseisestä oikeudesta luopumista. SIE voi siirtää mitkä tahansa tämän sopimuksen alaiset oikeutensa, mukaan lukien oikeutensa tämän sopimuksen ehtojen valvomiseen, mille tahansa SIE:n tytäryhtiölle.

 

Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Mac ja macOS ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.