playstation.com

Juridiset tiedot

Digipalvelusäädös

Euroopan unionin digipalvelusäädös 

Tämä sivu sisältää tietoja, jotka liittyvät EU:n digipalvelusäädökseen (19.10.2022 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2022/2065 digitaalisille sisämarkkinoille sekä muutos direktiiviin 2000/31/EY) (eli ”DSA”).

Nimetty yhteyspiste

DSA:n artiklan 11 mukaisesti Sony Interactive Entertainment (SIE) on nimennyt Sony Interactive Entertainment Network Europe Limitedin Alankomaiden toimiston (SIENE) lailliseksi edustajakseen DSA-asioissa. 

Euroopan komission, jäsenvaltioiden viranomaisten ja Euroopan digitaalisten palvelujen lautakunnan suora yhteyspiste DSA:n soveltamiseen liittyvissä asioissa on playstation_DSA_POC@sony.com.  

Varmista, että kaikki DSA:han liittyvät pyynnöt tehdään englanniksi tai sisältävät vähintään englanninkielisen käännöksen.  Kun otat yhteyttä SIENE:n erityiseen DSA-yhteyspisteeseen, sisällytä siihen seuraavat yhteystiedot:

·         etu- ja sukunimesi;

·         ammattinimikkeesi;

·         EU:n viranomainen, jonka puolesta toimit; ja

·         sähköpostiosoite yhteydenottoa varten (sen täytyy olla asianmukaisen EU:n viranomaisen virallinen sähköpostiosoite).

Yllä oleva yhteyspiste on vain EU:n jäsenvaltioiden viranomaisilta, Euroopan komissiolta tai Euroopan digitaalisten palvelujen lautakunnalta vastaanotettavia sähköposteja varten, jotka liittyvät DSA:n soveltamiseen.  DSA:n artiklan 12 mukaisesti palveluidemme vastaanottajat voivat ottaa yhteyttä SIENE:en PlayStation-tuen kautta. Käyttäjät voivat myös ilmoittaa laittomasta sisällöstä käyttämällä raportointityökalujamme, joista löytyy lisää tietoa täältä.