playstation.com

Правна информация

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРОМОЦИОНАЛНА РАЗПРОДАЖБА НА 12-МЕСЕЧЕН АБОНАМЕНТ – ЯНУАРИ, 2021 Г.

„Условия“

Всички от посочените по-долу:

Потребителите не трябва да имат активно членство или пробен период в PlayStation®Plus към момента на закупуване на приложимия продукт.

Участниците трябва да са поне на 18 години. 

Потребителите трябва да са жители на участващите държави.

 

„Приложими продукти“

15-месечно членство в PlayStation®Plus на цената на членство за 12 месеца.

Членството продължава за неопределен период от време до анулирането му. Ще те таксуваме всеки 12 месеца по текущата към момента пълна цена в PlayStation® Store.

„Приложим магазин“

Магазинът за системи PlayStation®4 и онлайн магазина, наречени PlayStation® Store, с изключение на всички други начини на покупка, различни от PlayStation®stores и покупките в играта.

„Начална дата“

12.01.2021 г. – 10:00 ч. (GMT)

„Крайна дата“

19.01.2021 г. – 10:00 ч. (GMT)

„Участващи държави“

Австралия, Австрия, Бахрейн, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Израел, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Катар, Кипър, Кувейт, Ливан, Люксембург, Малта, Нова Зеландия, Норвегия, ОАЕ, Обединено кралство, Оман, Полша, Португалия, Русия, Саудитска Арабия, Турция, Украйна, Финландия, Холандия, Хърватия, Чешка република, Швейцария, Швеция или Южна Африка

„Стъпки“

През периода на промоцията Отговарящите на условията лица трябва да:
а.  влязат в акаунта си за PSN; и
б.  купят приложим продукт в приложим магазин.

„Организатор“

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Лондон W1F 7LP, Обединено кралство.

 

1.

Офертата („Оферта“) е отворена за потребители, които имат акаунт за PlayStation™Network („PSN“) и които отговарят на изискванията за участие („Отговарящи на условията лица“).

 

 

2.

Тази оферта започва на началната дата и приключва на крайната дата.   Периодът от началната дата до и включително крайната дата се нарича „Промоционален период“. 

 

 

3.

За да се възползвате от тази оферта, отговарящите на условията лица трябва да изпълнят стъпките.  Тази оферта е приложима само за покупка на приложимите продукти в приложимите магазини през промоционалния период. Всички останали членства в PlayStation®Plus са изключени. Отговарящите на условията лица, които купуват членство в PlayStation®Plus (а не приложим продукт), не отговарят на условията за офертата. Отговарящите на условията лица, които купуват членство в PlayStation®Plus чрез допълнителна продажба на конзола PS4, не отговарят на условията за офертата. Изключение от офертата правят PlayStation®Plus членства, които се подновяват автоматично през периода на промоцията. 

 

 

4.

Офертата е налице само чрез приложимите магазини.

 

 

5.

За регистрация в PSN е задължително да се приемат Общите условия и правилата за поверителност на PSN.

 

 

6.

Връщането на приложим продукт се извършва в съответствие с правилата за анулиране на PlayStation Store.

 

 

7.

Абонаментът за PlayStation®Plus е достъпен само за потребители, които имат акаунт за PSN с достъп до PlayStation®Store и високоскоростен интернет.  PSN, PS Store и PS Plus са предмет на Общите условия и определени ограничения по държави и език. Съдържанието и услугите на PS Plus се различават според възрастта на абоната. Потребителите трябва да имат навършени 7 години, като за тези под 18 години се изисква родителско съгласие. Изключение правят потребителите в Германия, които трябва да са най-малко на 18 години. Наличността на услугата не е гарантирана. Онлайн функциите на конкретни игри може да бъдат изтеглени с основателно предизвестие – www.playstation.com/gameservers.  За абонамента за PlayStation®Plus се изискват данни за одобрен начин на плащане.  В сила са всички условия. Общите условия на PSN са достъпни на адрес www.playstation.com/legal/PSNTerms.

 

 

 

За 12-месечното членство:

 

Членството в PlayStation®Plus ще продължи да е активно, докато не бъде анулирано. Периодичните такси за него по текущата към момента цена ще бъдат удържани автоматично на всеки 12 месеца от портфейла на потребителя, ако в него има достатъчно средства, или от валиден начин на плащане, регистриран в акаунта му.

 

 

 

– Периодичната такса за членство в PlayStation®Plus е 119 лв., докато не получиш съобщение с друга цена на имейл адреса, регистриран към акаунта ти.

 

– Честота на таксуване за PlayStation®Plus: всяка година

 

– Продължителност на членството в PlayStation®Plus: активно до анулиране.

 

 

 

Потребителите могат да анулират членството си в PlayStation®Plus по всяко време и то ще изтече на следващата дата за плащане. В бъдеще потребителите няма да плащат такси за него, но по-рано платените суми няма да бъдат възстановени.

 

 

 

Инструкции за анулиране на членството можеш да намериш на адрес https://www.playstation.com/get-help/help-library/store---transactions/payments---refunds/how-to-cancel-a-service-subscription/.

 

 

 

Когато потребител купи членство, включваме функцията за автоматично добавяне на средства в настройките за профила му. Ако в портфейла няма достатъчно средства за плащане на членството, ще таксуваме със съответното салдо начина на плащане, регистриран в профила му (ако има такъв), освен ако не изключи функцията за автоматично добавяне на средства. Функцията за автоматично добавяне на средства може да бъде изключена от [Account Settings] (Настройки на акаунта) > [Wallet] (Портфейл) > [Wallet Settings] (Настройки на портфейла).

 

 

8.

За Отговарящите на условията лица, които имат едномесечно или тримесечно членство в PlayStation®Plus и искат да се възползват от Офертата, новото им 12-месечно членство в PlayStation Plus ще започне от датата, на която в противен случай би било дължимо следващото им месечно или тримесечно плащане. От този момент нататък те ще бъдат таксувани периодично всяка година, докато не анулират членството си (вместо както досега на всеки един или три месеца). 

 

 

9.

Изисква се връзка с интернет. Всички такси за достъп до интернет се плащат от отговарящите на условията лица.

 

 

10.

Ако има основание да смята, че тези Общи условия са нарушени или е предоставена неточна, неразбираема, измамническа или по друг начин невалидна или неуместна информация, Организаторът може по собствена преценка да откаже достъп до офертата и съдържанието.

 

 

11.

Организаторът си запазва правото по свое основателно усмотрение да дисквалифицира всеки, който не спазва тези Общи условия или условията на офертата.

 

 

12.

Организаторът не носи отговорност, ако Отговарящо на условията лице не успее да създаде или влезе в акаунта си за PSN или да изпълни Стъпките в резултат на какъвто и да било проблем с мрежата, хардуер или софтуер на това Отговарящо на условията лице или на трета страна.

 

 

13.

Организаторът си запазва правото да променя или анулира тази оферта, или да актуализира и/или променя Общите условия по всяко време, ако сметне за необходимо или при непредвидени обстоятелства.

 

 

14.

В случай на спор решението на организатора е окончателно и не подлежи на последващо обсъждане.

 

 

15.

Съгласно приложимото законодателство настоящите Общи условия се тълкуват в съответствие със законите на Англия и договорът между всяко отговарящо на условията лице и Организатора ще се счита за сключен и изпълнен в Англия.