playstation.com

Правна информация

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Активна консумация на енергия

Това изявление е предоставено в съответствие с Инициативата за саморегулиране на Европейския съюз за по-нататъшно подобряване на енергийната ефективност на конзолите за игри (призната в COM (2015) 178 окончателен доклад на Европейската комисия) 

Измервания на средната консумация на енергия за PlayStation 3, Моделите на конзоли за игри PlayStation 4 и PlayStation 5, продавани от 2015 г., са представени по-долу въз основа на произволно избрани модели на конзоли (пет мостри от модел, европейски SKU). Обърнете внимание, че измерванията на консумацията на енергия могат да покажат някои статистически вариации в зависимост от избрания модел конзола, играта, игралната активност избраната медия. За повече информация относно споразумението на ЕС за саморегулиране по отношение на конзолите за видеоигри (включително методологията за изпитване на консумираната мощност), моля отвори www.efficientgaming.eu.

Номер на модела на PlayStation®5: CFI-1016A

HD

 • Активни игри (PS5 игри: средно три игри): 196,9 W
 • Активни игри (PS4 игра: Marvel’s Spider-Man): 107,1 W
 • Активни игри (PS4 игра: Battlefield 4): 90,3 W
 • DVD възпроизвеждане: 54,1 W
 • Blu-ray възпроизвеждане: 53,0 W
 • Мултимедия за поточно предаване: 55,6 W
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 43,1 W

UHD

 • Активни игри (PS5 игри: средно три игри): 197,7 W
 • Активни игри (PS4 игра: Marvel’s Spider-Man): 107,9 W
 • 4К Blu-ray възпроизвеждане: 75,7 W
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 44,4 W

Ниска консумация на енергия

 • Готовност*: 0.3 W         
 • Готовност (захранване към USB портове): 3,7 W
 • Готовност (запазване на връзката с интернет): 1,0 W
 • Готовност (Всички): 3,7 W

Заглавия, използвани за изпитване на консумираната мощност:
DVD: Avatar
Blu-ray диск: Avatar
HD стрийминг: Spider-Man: Homecoming (като се използва PlayStation™Video)

Активни игри (PS5 игри): Demon's Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure

Активни игри (PS4 игри): Battlefield 4, Marvel’s Spider Man

Тест: 15.12.2020 г.

*Настройката за режим „Ниска консумация на енергия“ е настройката по подразбиране в режим на готовност на PS5

Номер на модела на PlayStation®5 Digital Edition: CFI-1016B

HD

 • Активни игри (PS5 игри: средно три игри): 198,3 W
 • Активни игри (PS4 игра: Marvel’s Spider-Man): 106,7 W
 • Активни игри (PS4 игра: Battlefield 4): 90,4 W
 • Мултимедия за поточно предаване: 54,5 W
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 41,7 W

UHD

 • Активни игри (PS5 игри: средно три игри): 199,6 W
 • Активни игри (PS4 игра: Marvel’s Spider-Man): 108,0 W
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 43,1 W

Ниска консумация на енергия

 • Готовност*: 0.3 W         
 • Готовност (захранване към USB портове): 3,7 W
 • Готовност (запазване на връзката с интернет): 0,9 W
 • Готовност (Всички): 3,7 W

Заглавия, използвани за изпитване на консумираната мощност:

HD стрийминг: Spider-Man: Homecoming (като се използва PlayStation™Video)

Активни игри (PS5 игри): Demon's Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure

Активни игри (PS4 игри): Battlefield 4, Marvel’s Spider-Man

Тест: 15.12.2020 г.

*Настройката за режим „Ниска консумация на енергия“ е настройката по подразбиране в режим на готовност на PS5

PlayStation®4 Pro модел №: CUH-72XX

HD

 • Активни игри (средно три игри): 146,4 W
 • Активни игри (Marvel’s Spider-Man): 148,3 W
 • Активни игри (Battlefield 4): 87,7 W
 • DVD възпроизвеждане: 49.3 W
 • Blu-ray възпроизвеждане: 54,1 W
 • Мултимедия за поточно предаване: 54.7 W
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 53,9 W

UHD

 • Активни игри (средно три игри): 158,2 W
 • Активни игри (Marvel’s Spider-Man): 152,8 W
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 56,9 W

Ниска консумация на енергия

 • Изкл.: 0,2 W         
 • Готовност (захранване към USB портове): 5,0 W
 • Готовност (запазване на връзката с интернет): 1,0 W
 • Готовност (Запазване на приложението спряно): 1,7 W
 • Готовност (Всички): 6,4 W

Заглавия, използвани за изпитване на консумираната мощност:
DVD: Avatar
Blu-ray диск: Avatar
HD стрийминг: Friends, сезон 1, епизод 1 (с помощта на Video Unlimited медиен плейър)

Активни игри (средно три игри): God of War, Spider-Man, Red Dead Redemption 2

Активни игри: Battlefield 4, Marvel’s Spider-Man

Тест: 14.12.2018 г.

PlayStation®4 Pro модел №: CUH-71XX

HD

 • Активни игри (средно три игри): 139,0 W
 • Активни игри (Battlefield 4): 91,1 W
 • DVD възпроизвеждане: 51,3 W
 • Blu-ray възпроизвеждане: 56,0 W
 • Мултимедия за поточно предаване: 57,4 W
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 58,5 W

UHD

 • Активни игри (средно три игри): 149,6 W
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 66,9 W

Ниска консумация на енергия

 • Изкл.: 0,2 W         
 • Готовност (захранване към USB портове): 6,1 W
 • Готовност (запазване на връзката с интернет): 1,3 W
 • Готовност (Запазване на приложението спряно): 2,3 W
 • Готовност (Всички): 7,4 W

Заглавия, използвани за изпитване на консумираната мощност:
DVD: Avatar
Blu-ray диск: Avatar
HD стрийминг: 24, сезон 1, епизод 1 (с помощта на Video Unlimited медиен плейър)

Активни игри (средно три игри): Средни измервания за Call of Duty: Infinite Warfare, Fifa '17, Uncharted: The Lost Legacy

Активни игри (Battlefield 4): Battlefield 4

Тест: 09.02.2018 г.

Номер на модела на PlayStation®4 Pro: 70XX

HD

 • Активни игри (средно три игри): 126,1 W 
 • Активни игри (Battlefield 4): 95,7 W
 • DVD възпроизвеждане: 54,1 W 
 • Blu-ray възпроизвеждане: 59,5W 
 • Мултимедия за поточно предаване: 59,3 W 
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 60,4 W

UHD

 • Активни игри (средно три игри): 148,1 W
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 66,7 W

Ниска консумация на енергия

 • Изкл.: 0,2 W         
 • Готовност (захранване към USB портове): 6,5 W
 • Готовност (запазване на връзката с интернет): 1,3 W
 • Готовност (Запазване на приложението спряно): 2,3 W
 • Готовност (Всички): 8,2 W

Заглавия, използвани за изпитване на консумираната мощност:
DVD:  Avatar
Blu-ray диск:  Avatar
HD стрийминг: 24, сезон 1, епизод 1 (с помощта на Video Unlimited медиен плейър)

Активни игри (средно три игри):  Средни измервания за Call of Duty: Advanced Warfare, Fifa '16, Uncharted 4

Активни игри (Battlefield 4): Battlefield 4           

Тест:  19.12.2016 г.

PlayStation®4 модел №: CUH-22XX

HD

 • Активни игри (средно три игри): 78,2 W
 • Активни игри (Marvel’s Spider-Man): 73,9 W
 • Активни игри (Battlefield 4): 73,6 W
 • DVD възпроизвеждане: 42,5 W
 • Blu-ray възпроизвеждане: 45,5 W
 • Мултимедия за поточно предаване: 46,9 W
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 40,00 W

Ниска консумация на енергия

 • Изкл.: 0,2 W         
 • Готовност (захранване към USB портове): 4,1 W
 • Готовност (запазване на връзката с интернет): 0,9 W
 • Готовност (Запазване на приложението спряно): 1,8 W
 • Готовност (Всички): 5,4 W

Заглавия, използвани за изпитване на консумираната мощност:
DVD: Avatar
Blu-ray диск: Avatar
HD стрийминг: Friends, сезон 1, епизод 1 (с помощта на Video Unlimited медиен плейър)

Активни игри (средно три игри): God of War, Spider-Man, Red Dead Redemption 2 

Активни игри: Battlefield 4, Marvel’s Spider-Man

Тест: 14.12.2018 г.

PlayStation®4 модел №: CUH-21XX:

HD

 • Активни игри (средно три игри): 75,2 W
 • Активни игри (Battlefield 4): 76,7 W
 • DVD възпроизвеждане: 42,1 W 
 • Blu-ray възпроизвеждане: 45,8 W 
 • Мултимедия за поточно предаване: 47,0 W 
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 41,8 W

Ниска консумация на енергия

 • Изкл.: 0,2 W         
 • Готовност (захранване към USB портове): 4,5 W
 • Готовност (запазване на връзката с интернет): 1,2 W
 • Готовност (Запазване на приложението спряно): 2,3 W
 • Готовност (Всички): 5,8 W

Заглавия, използвани за изпитване на консумираната мощност:
DVD: Avatar
Blu-ray диск: Avatar
HD стрийминг: 24, сезон 1, епизод 1 (с помощта на Video Unlimited медиен плейър)

Активни игри (средно три игри): Средни измервания за Call of Duty: Infinite Warfare, Fifa '17, Uncharted: The Lost Legacy

Активни игри (Battlefield 4): Battlefield 4          

Тест: 29.11.2017 г.

PlayStation®4 модел №: CUH-20XX:

HD

 • Активни игри (средно три игри): 82,8 W
 • Активни игри (Battlefield 4): 84,1 W
 • DVD възпроизвеждане: 50,0 W
 • Blu-ray възпроизвеждане: 52,4 W
 • Мултимедия за поточно предаване: 52,5 W
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 48,5 W

Ниска консумация на енергия

 • Изкл.: 0,2 W         
 • Готовност (захранване към USB портове): 4,1 W
 • Готовност (запазване на връзката с интернет): 1,3 W
 • Готовност (Запазване на приложението спряно): 2,4 W
 • Готовност (Всички): 5,5 W

Заглавия, използвани за изпитване на консумираната мощност:
DVD:  Avatar
Blu-ray диск: Avatar
HD стрийминг: 24, сезон 1, епизод 1 (с помощта на Video Unlimited медиен плейър)

Активни игри (средно три игри): Средни измервания за Call of Duty: Advanced Warfare, Fifa '16, Uncharted 4

Активни игри (Battlefield 4): Battlefield 4            

Тест:  13.10.2016 г.

PlayStation®4 модел №: CUH-12XX:

HD

 • Активни игри (средно три игри): 95,1 W
 • Активни игри (Battlefield 4): 105,8 W
 • DVD възпроизвеждане: 74,7 W 
 • Blu-ray възпроизвеждане: 66,9 W 
 • Мултимедия за поточно предаване: 67,5 W 
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 65,9 W

Ниска консумация на енергия

 • Изкл.: 0,3 W         
 • Готовност (захранване към USB портове): 4,0 W
 • Готовност (запазване на връзката с интернет): 1,3 W
 • Готовност (Запазване на приложението спряно): 2,5 W
 • Готовност (Всички): 5,2 W

Заглавия, използвани за изпитване на консумираната мощност:
DVD:  Avatar
Blu-ray диск:  Avatar
HD стрийминг: 24, сезон 1, епизод 1 (с помощта на Video Unlimited медиен плейър)

Активни игри (средно три игри): Срудно измерване за: Average of Fifa '15, Grand Theft Auto V, Call of Duty: Advanced Warfare

Активни игри (Battlefield 4): Battlefield 4

Тест:  01.12.2015 г.

PlayStation®4 модел №: CUH-11XX

HD

 • Активни игри (средно три игри): 115,1 W
 • Активни игри (Battlefield 4): 130,4 W
 • DVD възпроизвеждане: 97,4 W
 • Blu-ray възпроизвеждане: 89,1 W
 • Мултимедия за поточно предаване: 81,9 W
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 77,6 W

Ниска консумация на енергия

 • Изкл.: 0,4 W         
 • Готовност (захранване към USB портове): 6,0 W
 • Готовност (запазване на връзката с интернет): 2,8 W
 • Готовност (Запазване на приложението спряно): 3,9 W
 • Готовност (Всички): 7,3 W

Заглавия, използвани за изпитване на консумираната мощност:
DVD:  Avatar
Blu-ray диск: Avatar
HD стрийминг: 24, сезон 1, епизод 1 (с помощта на Video Unlimited медиен плейър)

Активни игри (средно три игри): Средно измерено за Destiny, FIFA 15 и Watch Dogs

Активни игри (Battlefield 4): Battlefield 4

Тест:  25.11.2015 г.

Номер на модела на PlayStation®4: CUH-1016A

HD

 • Активни игри (средно три игри): 137,3 W
 • Активни игри (Battlefield 4): 134,4 W
 • DVD възпроизвеждане: 101,4 W
 • Blu-ray възпроизвеждане: 96,7 W
 • Мултимедия за поточно предаване: 92,8 W
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 83,7 W

Ниска консумация на енергия

 • Изкл.: 0,3 W         
 • Готовност (захранване към USB портове): 6,3 W
 • Готовност (запазване на връзката с интернет): 2,7 W
 • Готовност (Запазване на приложението спряно): 4,0 W
 • Готовност (Всички): 7,8 W

Заглавия, използвани за изпитване на консумираната мощност:
DVD:  Avatar
Blu-ray диск: Avatar
HD стрийминг: 24, сезон 1, епизод 1 (с помощта на Video Unlimited медиен плейър)

Активни игри (средно три игри): Battlefield 4, Killzone, Knack

Активни игри (Battlefield 4): Battlefield 4

Тест:  16.01.2014 г.

Номер на модела на PlayStation®3: CECH-4304AX/ CECH-4304CX/ CECH-4303AX/ CECH-4303CX

 • Активен гейминг: 76,3 W 
 • DVD възпроизвеждане: 64,1 W 
 • Blu-ray възпроизвеждане: 68,1 W 
 • Мултимедия за поточно предаване: 66,4 W 
 • Потребителски интерфейс на началното меню: 67,6 W 

Заглавия, използвани за изпитване на консумираната мощност:
DVD:   Milk
Blu-ray:  The Hurt Locker
HD стрийминг: Драйв (с помощта на Video Unlimited медиен плейър)

Активни игри:  Средно измерено за FIFA 12, MotorStorm Apocalypse и Bioshock 2

Тест:  25.10.2012 г. и 15.02.2016 г.

Измерванията са извършени въз основа на: средно три избрани игри и специално избрано мултимедийно съдържание. 

Информация за енергийната ефективност и мощността за PlayStation 5 ще бъде обявена след приключване на изпитването.

Автоматично изключване

Тази декларация е издадена в съответствие с инициативата за саморегулиране на Европейския съюз за допълнително повишаване на енергийната ефективност на конзоли за видеоигри (приета с окончателен доклад COM(2015) 178 на Европейската комисия) 

PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation 5 имат настройки за автоматично изключване, които са активирани по подразбиране, поради това устройството ти преминава в режим на готовност след следните периоди на неактивност:

 • Възпроизвеждане на мултимедия: 240 минути 
 • Други режими: 20 минути*

Автоматичното изключване може да пести енергия, като съкращава времето, през което конзолата е включена, но не се използва. 

За информация как да промениш настройките за време за автоматично изключване: 

- Виж "Power save settings" (Настройки за пестене на енергия) в меню "Settings" (Настройки) на онлайн ръководството за потребителя за PlayStation 3  
- Виж "Settings(Настройки)>Power Saving Settings(Настройки за пестене на енергия)>Set Time Until PS4 Turns Off" (Задаване на време до изкл. на PS4) в онлайн ръководството за потребителя за PlayStation 4.
- Виж “Settings (Настройки)>Power Saving (Настройки за пестене на енергия)>Set Time Until PS5 Enters Rest Mode (Задаване на време до влизане на PS5 в режим на почивка)” в ръководството на потребителя за PlayStation 5.

*За PlayStation 4: когато функцията за сигнализиращи вибрации на контролера DualShock®4 е активна по време на игра, системата ще се изключи до 20 минути след спиране на тези вибрации.

Режими с ниска консумация на енергия

Тази декларация е издадена в съответствие с инициативата за саморегулиране на Европейския съюз за допълнително повишаване на енергийната ефективност на конзоли за видеоигри (приета с окончателен доклад COM(2015) 178 на Европейската комисия).

За информация относно наличните режими на ниска консумация на енергия: 
- Виж "Remote play settings" (Настройки за игра от разстояние) в меню "Settings" (Настройки) на онлайн ръководството за потребителя за PlayStation 3 
- Виж "Settings(Настройки)>Power Saving Settings(Настройки за пестене на енергия)>Set Functions Available Within Rest Mode" (Настройка на функциите налични в режим на почивка) в онлайн ръководството за потребителя за PlayStation 4.
- Виж “Settings (Настройки)>Power Saving (Настройки за пестене на енергия)>Features Available in Rest Mode” (Функции, налични в режим на почивка) в ръководството на потребителя за PlayStation 5.

Друга свързана информация

Тази декларация е издадена в съответствие с инициативата за саморегулиране на Европейския съюз за допълнително повишаване на енергийната ефективност на конзоли за видеоигри (приета с окончателен доклад COM(2015) 178 на Европейската комисия)

Ремонт и обновяване:

Sony Interactive Entertainment Europe предлага извънгаранционни услуги по ремонт и обновяване за PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation 5.  За информация относно наличните услуги, моля, свържи се с нас чрез данните за връзка, посочени в раздел „Свържи се с нас“ на страницата www.playstation.com.

Рециклиране:

На територията на ЕС производителите са длъжни да финансират и организират събирането и рециклирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, батерии и опаковки. Sony Interactive Entertainment Europe финансира и участва в редица програми за рециклиране, организирани на национално равнище. За да осигуриш правилното третиране и рециклиране на отпадъците, моля, предавай PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation 5 чрез упълномощено съоръжение за събиране, в съответствие с всички приложими закони или изисквания. Отпадъците от електрически продукти и батерии можеш също да предаваш безплатно на търговци на дребно, когато купуваш нови продукти от същия тип. Освен това в страните от ЕС по-големите търговци на дребно могат да приемат безплатно излезли от употреба малки електронни продукти. Ако тази услуга е налице за продуктите, които искаш да предадеш за обезвреждане, моля, обърни се към местния търговец. По този начин ще помогнеш за опазването на природните ресурси и подобряването на стандартите на защитата на околната среда при третиране и депониране на отпадъци от електрически устройства.

Удължаване на живота на експлоатация на продуктите:

За още информация относно начините за почистване на конзолата, моля, прочети Ръководството за безопасност: 
https://www.playstation.com/support/hardware/manuals/

За още информация относно начините за ръчно изваждане на заседнал диск:

Моля, виж тук за PlayStation 4: 
https://www.playstation.com/support/hardware/ps4-eject-stuck-disc/

Моля, виж тук за PlayStation 5: https://hardware.support.playstation.com/en_GB#/ (Дискове и дисково устройство)

За още информация относно начините за надстройване на твърдия диск (HDD) на PlayStation 4 системата, моля, виж тук: 
https://www.playstation.com/support/hardware/ps4-upgrade-hdd/

За още информация относно начините за изтриване на лични данни, моля, прочети Ръководството за потребители

Когато искаш да прегледаш Ръководството за потребители или съвети за използване на PS5™ системата, избери (Settings) (Настройки) > [User’s Guide, Health and Safety, and Other Information] (Ръководство за потребители, здраве и безопасност и друга информация).

Ръководството за потребители за PlayStation 3 и PlayStation 4 също може да се преглежда на всяко устройство със съвместим уеб браузър(https://manuals.playstation.net/document/).

Премахването и подмяната на компоненти, приложими за конзоли за игри, в съответствие с член 15 и Приложение VII от Директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и изискванията за ефективност на материалите в Доброволното споразумение за конзоли за игра е възможно с помощта на налични в търговската мрежа инструменти.

Диагностиката за ремонт трябва да се извършва от оторизирани сервизи, като се използва патентован интерфейс.

Резервните части са достъпни само за оторизирани центрове за ремонт.

За всички конзоли е налице извънгаранционен ремонт (където е приложимо).

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Консумация на енергия в режим на готовност в мрежа и в режим на готовност

Тази декларация е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 801/2013.

PlayStation®3 и PlayStation®4 и PlayStation®5 системите разполагат с функции, които ти позволяват да активираш и да осъществяваш достъп до съдържанието на системата от разстояние чрез мобилно устройство, компютър, преносима PSP® (PlayStation®Portable) или PlayStation®Vita система (към твоята PS3™) или PS Vita система (към твоята PS4™). За да поддържаш мрежова връзка, която може да реагира на мрежови сигнали в изключено състояние, системите PS3™, PS4™ или PS5™  трябва да са в „режим на готовност в мрежа“.

Използване на режимите на готовност в мрежа

 • За да включиш или изключиш режимите на готовност в мрежа за PS3™:
 • Отвори Settings > Remote Play Settings > Remote Start “on”/“off” (Настройки > Настройки за игра от разстояние > Стартиране от разстояние „вкл.“/„изкл.“). За да използваш функцията за игра от разстояние по интернет, избери „Enable Remote Start via the Internet“ (Разрешаване на стартирането от разстояние по интернет).
 • Отвори Settings > System Settings > Connect PS Vita System Using Network “on” or “off” (Настройки > Системни настройки > Свързване на PS Vita система по мрежата „вкл.“ или „изкл.“).
 • Отвори Settings > System Settings > Control for HDMI (Настройки > Системни настройки > Контрол за HDMI) и избери „on“ (вкл.), за да активираш функцията Control for HDMI или „off“ (изкл.), за да я деактивираш.

За да включиш или изключиш режимите на готовност в мрежа за PS4™:

 • Отвори Settings > Power Save Settings > Set Functions Available in Standby/Rest Mode (Настройки > Настройки за пестене на енергия > Задаване на налични функции в режим на готовност); след това постави или премахни отметката от опцията „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет).
 • Отвори Settings > System > Enable HDMI Device Link (Настройки > Система > Разрешаване на връзка с HDMI устройство); след това постави или премахни отметката от опцията „Enable HDMI Device Link“ (Разрешаване на връзка с HDMI устройство).
 • Постави или премахни отметката от „Auto-Download“ (Автоматично сваляне), когато правиш предварителна поръчка онлайн.

Забележка: Ако не е избрана нито една от функциите, налични в режим на готовност на PS4™, системата ще премине в режим „off“ (изкл.) (стандартния регулаторен режим на готовност).

За да включиш или изключиш режимите на готовност в мрежа за PS5™:

 • Отвори Settings (Настройки) @ > System (Система) > Power Saving (Пестене на енергия) > Features Available in Rest Mode (Функции, налични в режим почивка). след това постави или премахни отметката от опцията „Stay Connected to the Internet“ (Остани свързан с интернет).
 • Отвори Settings (Настройки) > System (Система)> HDMI; след това постави или премахни отметката от опцията „Enable HDMI Device Link“ (Разрешаване на връзка с HDMI устройство).
 • От началния екран отвори меню Settings (Настройки) > Saved Data and Game/App Settings (Запазени данни и настройки на игра/приложение) > Automatic Updates (Автоматични актуализации) и активирай Auto-Download (Автоматично сваляне) или Auto-Install (Автоматично инсталиране) в Rest Mode (Режим в готовност).

Забележка: Ако не е избрана нито една от функциите, налични в режим на готовност на PS5™, системата ще премине в режим „off“ (изкл.) (стандартния регулаторен режим на готовност).

Деактивиране на безжични връзки

Ако е необходимо, можеш да деактивираш безжичните връзки на системата си, за да не се свързва с други устройства чрез радиосигнали.

Ако искаш да деактивираш безжичните връзки на PS3™ система, изпълни следните инструкции:

 • За да деактивираш безжичната връзка с точка за достъп чрез Wi-Fi, отвори Settings > Network Settings > Internet Connections (Настройки > Мрежови настройки > Интернет връзка) и избери „Disable – Disable connection to the Internet“ (Деактивирай – Деактивиране на връзката с интернет).
 • За да деактивираш PS Vita система в мрежа, Отвори Settings > System Settings > Connect PS Vita System Using Network и избери опция “off” (Настройки > Системни настройки > Свързване на PS Vita система по мрежата).
 • За да деактивираш безжичната връзка между PS3™ система и контролер, натисни и задръж PS бутона и избери „Turn Off the Controller“ (Изключване на контролера).
 • За да деактивираш Wi-Fi връзка за „Remote Play“ (Игра от разстояние) между PS3™ система и PSP® или PS Vita система, отвори Settings > Remote Play Settings > Remote Start “off” (Настройки > Настройки за игра от разстояние > Стартиране от разстояние „изкл.“).

Ако искаш да деактивираш безжични връзки на PS4™ система, изпълни следните инструкции:

 • За да деактивираш безжичната връзка с рутер, отвори Settings > Network > Connect to the Internet (Настройки > Система > Свързване се с интернет) след това премахни отметката от квадратчето до „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет).
 • За да деактивираш връзката между PS4™ система и контролер, задръж бутон PS, отвори Adjust Devices > Turn Off Device (Настройка на устройството > Изключване на устройството). след това избери „DUALSHOCK®4“.
 • За да деактивираш връзката между PS4™ система и PS Vita система, Отвори Settings (Настройки > Настройки на връзката за игра от разстояние) и премахни отметката от полето „Enable Remote Play“ (Разрешаване на игра от разстояние).

 Ако искаш да деактивираш безжичните връзки на PS5™ система, изпълни следните инструкции:

 • За да деактивираш безжичната връзка с рутер, отвори Settings (Настройки) > Network Settings (Мрежови настройки) > Set up Internet Connection (Настройка на интернет връзка), след това премахни отметката от квадратчето до „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет).
 • За да деактивираш връзката между система PS5™ и контролер: Натисни бутона PS, отвори Accessories (Аксесоари), избери контролера (Безжичен контролер). След това избери „Turn Off“ (изключване). 
 • За да деактивираш връзката между система PS5™ и друго устройство: Отвори Settings (Настройки) > System (Система) > Remote Play (Игра от разстояние) и премахни отметката от полето „Enable Remote Play“ (Разрешаване на игра от разстояние).

Обобщена техническа информация за режимите „standby“ (готовност) и „networked standby“ (готовност в мрежа) за системи PS3, PS4, PS5

PLAYSTATION®3 МОДЕЛ №: CECH-4304AX/ CECH-4304CX/ CECH-4303AX/ CECH-4303CX

Режим Включени PlayStation® функции Консумирана мощност (W) Период по подразбиране, след който се активира управлението на консумираната мощност 
Основен режим на готовност1 Основен режим „off“ (изкл.) < 0,5 W 20 минути за игра
Режими на готовност в мрежа: „Standby/rest mode“ (Режим на готовност)    
Кабелни LAN и WAN мрежи (активиране на LAN и WAN мрежа)
 1. „Remote Play“ (Игра от разстояние) чрез безжична връзка
 2. „Connect PS Vita System Using Network“ (Свързване на PS Vita система по мрежата) чрез безжична връзка
 1. 0,8 W
 2. 0,8 W
 1. 20 минути
 2. 20 минути
Активиране чрез HDMI CEC и BRAVIA връзка 0,5 W 20 минути за игра
Режим на готовност в мрежа – всички кабелни портове са свързани и всички безжични портове са активирани Всички посочени по-горе са активирани 1,0 W 20 минути за игра

PLAYSTATION®4 МОДЕЛ №: CUH-11XX

Режим Включени PlayStation® функции Консумирана мощност (W) Период по подразбиране, след който се активира управлението на консумираната мощност 
Основен режим на готовност1 Основен режим „off“ (изкл.) < 0,5 W 20 минути за игра
Режими на готовност в мрежа: „Standby/rest mode“ (Режим на готовност)    
Кабелни LAN и WAN мрежи (активиране на LAN и WAN мрежа) Чрез „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет) активираш ъпдейтите и свалянето, когато системата ти е изключена, а чрез „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Разрешаване на включването на PS4™ по мрежата) – функцията за игра от разстояние 3,3 W 20 минути за игра
Безжични LAN и WAN мрежи (активиране на WLAN и безжична WAN мрежа) Чрез „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет) активираш ъпдейтите и свалянето, когато системата ти е изключена, а чрез „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Разрешаване на включването на PS4™ по мрежата) – функцията за игра от разстояние 2,9 W 20 минути за игра
Активиране чрез HDMI CEC и BRAVIA връзка 0,7 W 20 минути за игра
Режим на готовност в мрежа – всички кабелни портове са свързани и всички безжични портове са активирани Всички посочени по-горе са активирани 3,4 W 20 минути за игра

 

1PlayStation®4 има няколко различни типа режими на готовност. Чрез тях получаваш достъп до допълнителни функции, като зареждане на периферни устройства и сваляне на ъпдейти. Режимът „Default standby“ (Готовност по подразбиране) не включва тези допълнителни функции. Той се отнася за режима „off“ (изкл.) на PlayStation®4.

PLAYSTATION®4 МОДЕЛ №: CUH-12XX

Режим Включени PlayStation® функции Консумирана мощност (W) Период по подразбиране, след който се активира управлението на консумираната мощност 
Основен режим на готовност1 Основен режим „off“ (изкл.) 0,3 W 20 минути за игра
Режими на готовност в мрежа: „Standby/rest mode“ (Режим на готовност)    
Кабелни LAN и WAN мрежи (активиране на LAN и WAN мрежа) Чрез „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет) активираш ъпдейтите и свалянето, когато системата ти е изключена, а чрез „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Разрешаване на включването на PS4™ по мрежата) – функцията за игра от разстояние 1,8 W 20 минути за игра
Безжични LAN и WAN мрежи (активиране на WLAN и безжична WAN мрежа) Чрез „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет) активираш ъпдейтите и свалянето, когато системата ти е изключена, а чрез „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Разрешаване на включването на PS4™ по мрежата) – функцията за игра от разстояние 1,4 W 20 минути за игра
Активиране чрез HDMI CEC и BRAVIA връзка 0,3 W 20 минути  за игра
Режим на готовност в мрежа – всички кабелни портове са свързани и всички безжични портове са активирани Всички посочени по-горе са активирани 1,9 W 20 минути за игра

 

1PlayStation®4 има няколко различни типа режими на готовност. Чрез тях получаваш достъп до допълнителни функции, като зареждане на периферни устройства и сваляне на ъпдейти. Режимът „Default standby“ (Готовност по подразбиране) не включва тези допълнителни функции. Той се отнася за режима „off“ (изкл.) на PlayStation®4.

PLAYSTATION®4 МОДЕЛ №: CUH-20XX И CUH-21XX

Режим Включени PlayStation® функции Консумирана мощност (W) Период по подразбиране, след който се активира управлението на консумираната мощност
Основен режим на готовност1 Основен режим „off“ (изкл.) 0,5 W 20 минути за игра
Режими на готовност в мрежа: „Standby/rest mode“ (Режим на готовност)    
Кабелни LAN и WAN мрежи (активиране на LAN и WAN мрежа) Чрез „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет) активираш ъпдейтите и свалянето, когато системата ти е изключена, а чрез „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Разрешаване на включването на PS4™ по мрежата) – функцията за игра от разстояние 3,0 W 20 минути за игра
Безжични 2,4 GHz LAN и WAN мрежи (активиране на WLAN и безжична WAN мрежа) Чрез „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет) активираш ъпдейтите и свалянето, когато системата ти е изключена, а чрез „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Разрешаване на включването на PS4™ по мрежата) – функцията за игра от разстояние 3,0 W 20 минути за игра
Безжични 5 GHz LAN и WAN мрежи (активиране на WLAN и безжична WAN мрежа) Чрез „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет) активираш ъпдейтите и свалянето, когато системата ти е изключена, а чрез „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Разрешаване на включването на PS4™ по мрежата) – функцията за игра от разстояние 3,0 W  
Активиране чрез HDMI CEC и BRAVIA връзка 0,5W 20 минути за игра
Режим на готовност в мрежа – всички кабелни портове са свързани и всички безжични портове са активирани Всички посочени по-горе са активирани. Безжичната LAN мрежа работи на 2,4 GHz. 3,0 W 20 минути за игра
Безжичните 5 GHz LAN и WAN мрежи (активиране на WLAN и безжична WAN мрежа) и активирането чрез HDMI се разрешават едновременно

Чрез „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет) активираш ъпдейтите и свалянето, когато системата ти е изключена, а чрез „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Разрешаване на включването на PS4™ по мрежата) – функцията за игра от разстояние

CEC и BRAVIA връзка

3,0 W 20 минути за игра

 

1PlayStation®4 има няколко различни типа режими на готовност. Чрез тях получаваш достъп до допълнителни функции, като зареждане на периферни устройства и сваляне на ъпдейти. Режимът „Default standby“ (Готовност по подразбиране) не включва тези допълнителни функции. Той се отнася за режима „off“ (изкл.) на PlayStation®4.

Измерените стойности може да варират поради разлики в консумираната мощност на всеки продукт. Тези стойности предоставят информация за максималната консумирана мощност въз основа на Регламент (ЕС) 2016/2282 относно допустимите отклонения.

PLAYSTATION®4 PRO МОДЕЛ №: CUH-70XX И CUH-71XX

Режим Включени PlayStation® функции Консумирана мощност (W) Период по подразбиране, след който се активира управлението на консумираната мощност
Основен режим на готовност1 Основен режим „off“ (изкл.) 0,5 W 20 минути за игра
Режими на готовност в мрежа: „Standby/rest mode“ (Режим на готовност)    
Кабелни LAN и WAN мрежи (активиране на LAN и WAN мрежа) Чрез „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет) активираш ъпдейтите и свалянето, когато системата ти е изключена, а чрез „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Разрешаване на включването на PS4™ по мрежата) – функцията за игра от разстояние 3,0 W 20 минути за игра
Безжични 2,4 GHz LAN и WAN мрежи (активиране на WLAN и безжична WAN мрежа) Чрез „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет) активираш ъпдейтите и свалянето, когато системата ти е изключена, а чрез „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Разрешаване на включването на PS4™ по мрежата) – функцията за игра от разстояние 3,0 W 20 минути за игра
Безжични 5 GHz LAN и WAN мрежи (активиране на WLAN и безжична WAN мрежа) Чрез „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет) активираш ъпдейтите и свалянето, когато системата ти е изключена, а чрез „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Разрешаване на включването на PS4™ по мрежата) – функцията за игра от разстояние 3,0 W 20 минути за игра
Активиране чрез HDMI CEC и BRAVIA връзка 0,5 W 20 минути за игра
Режим на готовност в мрежа – всички кабелни портове са свързани и всички безжични портове са активирани Всички посочени по-горе са активирани. Безжичната LAN мрежа работи на 2,4 GHz. 3,0 W 20 минути за игра
Безжичните 5 GHz LAN и WAN мрежи (активиране на WLAN и безжична WAN мрежа) и активирането чрез HDMI се разрешават едновременно

Чрез „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет) активираш ъпдейтите и свалянето, когато системата ти е изключена, а чрез „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Разрешаване на включването на PS4™ по мрежата) – функцията за игра от разстояние

CEC и BRAVIA връзка

3,0 W 20 минути за игра

 

1PlayStation®4 Pro има няколко различни типа режими на готовност. Чрез тях получаваш достъп до допълнителни функции, като зареждане на периферни устройства и сваляне на ъпдейти. Режимът „Default standby“ (Готовност по подразбиране) не включва тези допълнителни функции. Той се отнася за режима „off“ (изкл.) на PlayStation®4 Pro.

Измерените стойности може да варират поради разлики в консумираната мощност на всеки продукт. Тези стойности предоставят информация за максималната консумирана мощност въз основа на Регламент (ЕС) 2016/2282 относно допустимите отклонения.

PLAYSTATION®4 МОДЕЛ №: CUH-22XX И PLAYSTATION®4 PRO МОДЕЛ №: CUH-72XX

Режим Включени PlayStation® функции Консумирана мощност (W) Период по подразбиране, след който се активира управлението на консумираната мощност
Основен режим на готовност1 Основен режим „off“ (изкл.) 0,5 W 20 минути за игра
Режими на готовност в мрежа: „Standby/rest mode“ (Режим на готовност)    
Кабелни LAN и WAN мрежи (активиране на LAN и WAN мрежа) Чрез „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет) активираш ъпдейтите и свалянето, когато системата ти е изключена, а чрез „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Разрешаване на включването на PS4™ по мрежата) – функцията за игра от разстояние 2,0 W 20 минути за игра
Безжични 2,4 GHz LAN и WAN мрежи (активиране на WLAN и безжична WAN мрежа) Чрез „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет) активираш ъпдейтите и свалянето, когато системата ти е изключена, а чрез „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Разрешаване на включването на PS4™ по мрежата) – функцията за игра от разстояние 2,0 W 20 минути за игра
Безжични 5 GHz LAN и WAN мрежи (активиране на WLAN и безжична WAN мрежа) Чрез „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет) активираш ъпдейтите и свалянето, когато системата ти е изключена, а чрез „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Разрешаване на включването на PS4™ по мрежата) – функцията за игра от разстояние 2,0 W 20 минути за игра
Активиране чрез HDMI CEC и BRAVIA връзка 0,5 W 20 минути за игра
Режим на готовност в мрежа – всички кабелни портове са свързани и всички безжични портове са активирани Всички посочени по-горе са активирани. Безжичната LAN мрежа работи на 2,4 GHz. 2,0 W 20 минути за игра
Безжичните 5 GHz LAN и WAN мрежи (активиране на WLAN и безжична WAN мрежа) и активирането чрез HDMI се разрешават едновременно

Чрез „Connect to the Internet“ (Свързване с интернет) активираш ъпдейтите и свалянето, когато системата ти е изключена, а чрез „Enable turning On of PS4™ from Network“ (Разрешаване на включването на PS4™ по мрежата) – функцията за игра от разстояние

CEC и BRAVIA връзка

2,0 W 20 минути за игра

 

1PlayStation®4 и PlayStation®4 Pro имат няколко различни типа режими на готовност. Чрез тях получаваш достъп до допълнителни функции, като зареждане на периферни устройства и сваляне на ъпдейти. Режимът „Default standby“ (Готовност по подразбиране) не включва тези допълнителни функции. Той се отнася за режима „off“ (изкл.) на PlayStation®4 и PlayStation®4 Pro.

PLAYSTATION®5 МОДЕЛ №: CFI-1016A/ CFI-1016B

Режим Включени PlayStation® функции Консумирана мощност (W) Период по подразбиране, след който се активира управлението на консумираната мощност
Основен режим на готовност1 Режим Power Saver (Пестене на енергия) по подразбиране 0,5 W 20 минути за игра
Режими на готовност в мрежа: „Standby/rest mode“ (Режим на готовност)  < 2,0W  
Кабелни LAN и WAN мрежи (активиране на LAN и WAN мрежа)
 1. „Remote Play“ (Игра от разстояние) чрез безжична връзка
 2. „Connect PS Vita System Using Network“ (Свързване на PS Vita система по мрежата) чрез безжична връзка
 1. 2,0 W
 2. 2,0 W
 1. 1.     20 минути
 2. 1.     20 минути
Режим на готовност в мрежа – всички кабелни портове са свързани и всички безжични портове са активирани Всички посочени по-горе са активирани 2,0 W 20 минути за игра

 

Измерените стойности може да варират поради разлики в консумираната мощност на всеки продукт. Тези стойности предоставят информация за максималната консумирана мощност въз основа на Регламент (ЕС) 2016/2282 относно допустимите отклонения.

Техническа информация за AC адаптери

Посочената по-долу информация е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 2019/1782.

PSVR (CUH-ZVR2) AC адаптер

 • Име или запазена марка на производителя
 • Търговски регистрационен номер
 • Адрес:
 • Sony Interactive Entertainment Inc.
 • 3010401087161
 • 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Япония

Модел №:

ADP-36NH AM

Входящо напрежение

100-240 V

Входяща честота

50/60 Hz

Изходящо напрежение

12,0 V

Изходящ ток

3,0 A

Изходяща мощност

36,0 W

Средна ефективност при работа

87,5%

Ефективност при ниско натоварване (10%)

86,6%

Консумация на енергия в режим без натоварване

0,10 W

AC адаптер за поставка за зареждане DS4 (CUH-ZDC1)

 • Име или запазена марка на производителя
 • Търговски регистрационен номер
 • Адрес:
 • Sony Interactive Entertainment Inc.
 • 3010401087161
 • 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Япония

Модел №:

ADP-10MR A

Входящо напрежение

100-240 V

Входяща честота

50/60 Hz

Изходящо напрежение

5,0 V

Изходящ ток

2,0 A

Изходяща мощност

10,0 W

Средна ефективност при работа

78,8%

Консумация на енергия в режим без натоварване

0,10 W

AC адаптер за поставка за зареждане (CFI-ZDS1 ) DualSenseTM

 • Име или запазена марка на производителя
 • Търговски регистрационен номер
 • Адрес:
 • Sony Interactive Entertainment Inc.
 • 3010401087161
 • 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075, Япония

Модел №:

ADP-15WH A

Входящо напрежение

100-240 V

Входяща честота

50/60 Hz

Изходящо напрежение

5,1 V

Изходящ ток

2,8 A

Изходяща мощност

14,3 W

Средна ефективност при работа

82,7%

Консумация на енергия в режим без натоварване

0,10 W