Cult of the Lamb

Devolver Digital
Налично за
PS4 PS5
Пусната 11/08/2022
  • In-game purchases optional
  • Offline play enabled
  • 1 player
  • Remote Play supported
  • PS5 Version
    Vibration function supported (DualSense wireless controller)

Създай култ, изгради своето стадо и изследвай мистериозен, процедурно генериран свят

Cult of the Lamb хвърля играчите в ролята на обладано агне, спасено от унищожение от зловещ непознат, което трябва да изплати дълга си, като изгради лоялни последователи в негово име. 

Започни свой собствен култ в земя на фалшиви пророци, впускайки се в различни и мистериозни региони, за да изградиш лоялна общност от поклонници на гората и да разпространяваш Словото си, за да станеш единствения истински култ.

Cult of the Lamb основни характеристики

Създай свое стадо

Събирай и използвай ресурси за изграждане на нови структури, извършвай тъмни ритуали, за да умилостивиш боговете и изнасяй проповеди, за да укрепиш вярата на стадото си.

Унищожи невярващите

Изследвай разтегнат, произволно генериран свят, бий се с орди от врагове и победи съперничещи лидери на култ, за да погълнеш силата им и да утвърдиш господството на твоя култ.

Разшири света си

Обучи стадото си и се впусни в приключение, за да изследваш и откриеш тайните на четири мистериозни региона. Пречисти невярващите, разпространи просветление и изпълнявай мистични ритуали по време на пътуването, за да станеш могъщия бог на агнета.