PlayStation "Hayatım Oyun" Yarışması Katılım Koşulları

 

1- https://www.instagram.com/playstationtr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek Sony PlayStation 5 | “Hayatım Oyun” yarışması (“Yarışma”),  Saray Mahallesi, Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park Plaza No:10, 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Sony Eurasia Pazarlama A.Ş. ("Sony") tarafından düzenlenmektedir.

 

2- Yarışma 24.2.2021 tarihinde saat 12:00’de başlayıp 26.3.2021 tarihinde saat 24:00’de sona erecektir. Katılımcılar, yarışmanın bitiş tarihinin Sony tarafından, gerekli görüldüğü takdirde tek taraflı değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.

 

3- SONY çalışanları, Yarışma için hizmet veren firmaların çalışanları ve 18 yaşından küçük olanlar Yarışma’ya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi hediyeleri verilmez.

 

4- Yarışma’ya katılım için kullanıcıların @playstationtr Instagram hesabında yer alan #hayatımoyun filtresini kullanarak 15 saniyeyi aşmayacak şekilde story (hikaye) paylaşmaları ve bu story’lere @playstationtr hesabını etiketlemeleri gerekmektedir.  Yarışma’ya katılan kişilerin Instagram gizlilik ayarları “Herkese açık” olmalıdır. Yarışma kapsamındaki değerlendirme ve seçme, gönderileri görüntülenebilen kişiler arasından yapılacaktır.

 

5-#hayatımoyun filtresi kullanılarak ve @playstationtr etiketlenerek paylaşılan içeriklerin tüm telif ve kullanım hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bunlardan kaynaklanabilecek veya bunlarla bağlantılı olabilecek her türlü hak ve yetkiler münhasıran Sony’e ait olacaktır.

 

6- Yarışma’ya katılan kişilerin https://www.instagram.com/playstationtr/ adresini takip etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Yarışma’ya katılım geçersiz sayılacaktır.

 

7- Kazananlar, münhasıran SONY tarafından belirlenecek PlayStation jürisi tarafından seçilecektir. Münhasıran PlayStation jürisinin yapacağı değerlendirmeye göre, Instagram filtresini en yaratıcı şekilde kullanıp, şartları yerine getirerek paylaşan 1 (bir) katılımcıya PlayStation 5 Digital Edition hediye edilecektir.

 

8- Yarışma’nın kazananı yarışma bitiminden 1 hafta sonrasında @playstationtr Instagram sayfasında açıklanacaktır. Sony, verilecek ödülleri ve/veya bunların içeriklerini Yarışma’nın devamı sırasında dilediği zaman ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değiştirme hakkını saklı tutar. Kampanya sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar ve/veya internet teknolojileri kullanılarak hile yapıldığının ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt/içerik oluşturulduğunun veya sair surette hile, şaibe, etik veya ahlak dışı davranış ya da hukuka aykırılık dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir surette usulsüzlük yapıldığının Sony tarafından tespit edilmesi veya bahsi geçen durumların mevcut olduğundan şüphelenmesi halinde, Sony herhangi bir ön uyarı, ikaz veya ihtar yapmaksızın ilgili katılımcıların Yarışma’ya katılımlarını iptal etme, bu suretle Yarışma’yı kazandığı ilan edilen katılımcıya hediyeyi vermeme, verilmiş hediyenin iadesini talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

 

9- Kazanılan hediye kazanan tarafından başkasına devredilemez, başka bir ürün ile değiştirilmesi ve/veya nakit karşılığı talep edilemez.

 

10- Kazanan kişinin ad, soy ad ve iletişim bilgilerini kazananın @playstationtr Instagram sayfasında açıklandığı tarihten itibaren en geç 2 (iki) gün içerisinde DM (doğrudan mesaj) yoluyla @playstationtr Instagram hesabına iletmesi gerekmektedir. SONY’nin kazanan katılımcı ile birebir bağlantıya geçme yükümlülüğü olmayıp, kazanan katılımcıya ilişkin duyuruları takip etmek katılımcıların kendi sorumluluğundadır. Söz konusu süre içerisinde bilgilerin @playstationtr Instagram hesabına  iletilmemesi ve iletilen bilgilerin yanlış ya da eksik olması durumunda katılımcı hediye kazanma hakkını kaybeder. Katılımcıların bildirdiği irtibat bilgilerinin doğru olmaması nedeniyle hediyenin ulaşılmaması durumundan SONY sorumlu değildir.

 

11- Yarışma kapsamında Instagram sosyal medya hesabınızdan #hayatımoyun filtresi ile hikayenizi çekip paylaştığınızda Instagram isminizin yayınlanmasına ve bu konuda SONY tarafından hizmet alınan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasına izin verdiğiniz kabul edilecektir. (Sosyal medya hesapları yurt dışında yerleşik şirketler tarafından yönetilmekte ve hesapların sunucuları yurt dışında yer almaktadır)

 

12-Katılımcılar, yukarıda belirtilen ödül kazananların ilan edileceği tarihin ve ödül kazanan kişilerin DM (doğrudan mesaj) yoluyla bildirim yapma tarihinin, gerek duyulduğu takdirde Sony tarafından tek taraflı şekilde değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.

 

13-Sony, önceden haber vermeksizin ve sebep göstermeksizin katılım koşullarında değişiklik yapma veya Yarışma’yı sonlandırma hakkını saklı tutar.

 

14- Sony ve tüm yetkilileri, çalışanları, temsilcileri ve aracılarının bu yarışmaya katılımınızdan doğrudan ya da dolaylı olarak, tamamen ya da kısmen kaynaklanan herhangi bir zarar, kayıp, masraf veya herhangi bir hasara ilişkin yükümlü değillerdir ve bunlardan ötürü sorumlu tutulamazlar.

 

15-Katılımcılar, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, fotoğraf ve/veya videoyu yükleyen/gönderen; her türlü bilgiyi/belgeyi paylaşan kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını ve SONY’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul ederler.

 

16-Katılımcılar, kampanya kapsamında verdiği kişisel bilgilerin, görüşlerin ve materyallerin SONY tarafından kayıt ve muhafaza edilmesine, yarışma kapsamında paylaşılan içeriklerin yarışma sonuçlanıncaya kadar SONY tarafından değerlendirilmek üzere kayıt altında tutulmasına ve uygun görüldüğü/beğenildiği taktirde SONY tarafından repost edilerek @playstationtr hesabı üzerinden paylaşılacağına, bilgi, görüş ve fikirlerin tamamının ya da bunlardan SONY’nin seçeceği bir kısmının aynen ya da değiştirilmek suretiyle SONY tarafından dilediği şekilde kullanılmasına ya da kullanılmamasına muvafakat ettiklerini ve bunlara itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini, kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt ederler. (SONY tarafından beğenilen katılımcı paylaşımlarının @playstationtr hesabı üzerinden repost edilerek paylaşılması katılımcının yarışmayı kazandığını göstermemektedir.)

 

17-Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran katılımcıyı bağlayacaktır.

 

18-Katılımcılar, açıklanan gizli bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “kişisel veri” sayılması halinde SONY tarafından bu kişisel verilerin işlenmesine/aktarılmasına ilişkin olarak kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve SONY tarafından yöneltilen tüm talimatlarına uygun hareket edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

19-Katılımcılar, SONY’nin (i) 6698 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca hareket ettiğini, (ii) veri konularının kişisel verileri ve/veya elde edilen hassas kişisel veriler açısından bilgilendirildirildiklerini, (iii) veri işleme ve özellikle kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılmasına ilişkin veri konularından onay alındığını kabul ve beyan ederler.

 

20- Sony’nin işbu Katılım Kuralları ile uyumlu olduğunu doğrulamak için herhangi bir isteği inceleme ve ek bilgiler ile destekleyici belgeler talep etme hakkı saklıdır.

 

21- İşbu Katılım Kuralları’nın herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

 

22- Yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Sony’nin kayıtları esas alınacaktır. Kampanya ile ilgili Sony’nin herhangi bir kararı nihai ve bağlayıcıdır.

 

23-Yarışmaya katılanlar, yukarıda belirtilen tüm yarışma şartlarını ve katılım kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır.

 

24-Bu etkinlik, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik  kapsamı dışındadır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni’nini aşağıda inceleyebilirsiniz

 

 

 

SONY EURASIA PAZARLAMA A.Ş.

SONY PLAYSTATİON 5 | “HAYATIM OYUN”YARIŞMASI

AYDINLATMA METNİ

 

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park Plaza, No:10 34768 / Ümraniye – İstanbul adresinde mukim SONY Eurasia Pazarlama A.Ş. (“Şirket”, “SONY”) nezdinde https://www.instagram.com/playstationtr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek yarışmaya ilişkin olarak kişisel bilgilerinizi veya sair iletişim bilgilerinizi SONY ile paylaşmanız durumunda tarafımıza fiziki yahut elektronik ortamda ileteceğiniz kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usul ve esaslara uyumlu olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ve haklarınızın kullanımına ilişkin detaylı bilgilere  https://www.sony.com.tr/eu/pages/privacy/tr_TR/privacy_overview.html adresinde yer alan ve zaman zaman güncellenen Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan erişilebilmektedir.

 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, SONY bünyesinde gerçekleşecek olan yarışmada #hayatımoyun filtresi kullanılarak ve @playstationtr hesabı etiketlenerek paylaşılan içeriklerin yarışma sonuçlanıncaya kadar SONY tarafından değerlendirilmek üzere kayıt altında tutulması ve uygun görülen zaman ve aralıklarla repost edilerek @playstationtr hesabı üzerinden paylaşılması, yarışma kapsamında paylaşılan içeriklerin tüm kullanım haklarının SONY’e aktarılması, yarışma kapsamında iletilecek resim, video, isim ve sosyal medya hesap bilgilerinin kişinin yarışmayı kazandığı taktirde @playstationtr Instagram sayfası üzerinden açıklanması ve SONY ile kişiler arasında elektronik posta ve/veya telefon yoluyla  iletişime geçilebilmesine ilişkin amaçlar (“Amaçlar”)  dahilinde ve bu Amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu Amaçların sona ermesi halinde mevzuatın izin verdiği ölçüde kişisel veriler Şirketimiz tarafından işlenmeye devam edebilecek, akabinde hukuken başkaca bir gereklilik ve süre bulunmaması halinde bu veriler derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan Amaçlar kapsamında SONY’nin sosyal medya hesaplarında yayınlanacak olup bu hesapları takip eden kullanıcılar tarafından görüntülenebilecektir. Sosyal medya platformlarının sunucularının yurt dışında bulunduğunu ve kişisel verilerinizden oluşan resim ve/veya videoları bu platforma yüklememiz halinde verilerinizin yurt dışına da aktarılacağını hatırlatırız. Toplanan kişisel veriler, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, SONY grup şirketleri bünyesinde oluşacak benzer etkinlikler, kampanyalar, fırsatlar ve haberlerde değerlendirilmesi amaçlarıyla ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde SONY ve SONY’nin bağlı bulunduğu SONY Corporation ve grup şirketleri, SONY’nin iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 

  
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, e-posta ve benzeri iletişim araçları ile, sosyal medya vasıtasıyla veya doğrudan elden paylaşımınız çerçevesinde toplanabilmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 


4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun hükümleri gereğince kişisel veri süjeleri şu haklara sahiptir:  a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) İşbu kısımda yer verilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yardıma mı ihtiyacınız var? 

Destek uzmanlarımıza danışın