playstation.com

Yasal

Onarılmış veya Değiştirilmiş Ürün Garantisi

"Ürün" terimi, 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Birleşik Krallık adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE") tarafından size geri gönderilen onarılmış veya değiştirilmiş PlayStation® sistemi anlamına gelir.

Önemli not: Ürün'e önceden yüklenmiş olan veya sonrasında güncellemeler ya da yükseltme sürümleri aracılığıyla sağlanan sistem yazılımı size lisanslanır, satılmaz ve yalnızca Ürün'ün bir parçası olarak kullanılabilir. Bu tür sistem yazılımı lisanslarının şartları şu adreste yer alır: playstation.com/legal.

Bu Garanti size SIEE tarafından verilir. Size özeldir ve başka biri tarafından kullanılamaz. Bu Garanti, (geçerli kanunlar uyarınca) yasal tüketici haklarınıza eklenir ve bu hakları hiçbir şekilde etkilemez.

Size Garantimiz: SIEE, bu Ürün'de aşağıda belirtilen şartlara göre normal kullanım sırasında Ürün arızasına yol açan malzeme ve işçilik kusurlarının bulunmadığını ve hangisi daha uzun süreliyse o geçerli olmak kaydıyla 3 (üç) ay boyunca ve SIEE'nin orijinal üretici garantisinin ("Garanti Süresi") kalan süresi boyunca kusurlu malzemeler veya işçilik nedeniyle arızalanması durumunda bu Ürün'ü ücretsiz olarak onaracağını veya SIEE'nin tercihine bağlı olarak değiştireceğini garanti eder. Değiştirme işlemi yeni bir konsolla veya SIEE'nin tercihine bağlı olarak yenilenmiş bir konsolla yapılır. Bu tür bir onarım veya değiştirme işlemi, 3 (üç) ay boyunca ve SIEE'nin orijinal üretici garantisinin geri kalanı boyunca garanti kapsamındadır. Bu Garanti verilerinizi; herhangi bir yazılım veya PlayStation® oyununu; herhangi bir PlayStation® çevre birimini, herhangi bir PlayStation® aksesuarını; ya da diğer çevre birimlerini veya aksesuarları kapsamaz.

ÖNEMLİ

1. Bu Garanti kapsamında talepte bulunmanız gerekiyorsa iade talimatları için lütfen yerel Müşteri Hizmetleri yardım hattınızı veya https://www.playstation.com/support/contact-us/ adresini kullanın.

2. Bu Garanti, SIEE'nin bu Ürün'ü size herhangi bir Avrupa Ekonomik Alanı ülkesi, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, Bosna Hersek, Manş Adaları, Hırvatistan, Cebelitarık, Grönland, Man Adası, Makedonya, Monako, Karadağ, San Marino Cumhuriyeti, Sırbistan, Türkiye veya Vatikan'da sağladığında geçerlidir.

3. SIEE, bu Garanti kapsamındaki bir talebi reddetme hakkını şu durumlarda saklı tutar:

a. Ürün üzerindeki Garanti mühürleri ve seri numarasının zarar görmesi, değiştirilmesi, bozulması veya çıkarılması; ve

b. Ürün gövdesini açmaya veya çıkarmaya yönelik bir teşebbüs (başarılı veya değil) olduğuna dair bir kanıt bulunması.

4. SIEE, bu Garanti kapsamında Ürün'ü onarma veya değiştirme seçeneğini tercih edebilir. Değiştirilen tüm Ürünler SIEE'nin mülkiyeti olur.

5. Onarım veya değiştirme işlemi, Ürün'e yönelik en yeni yazılımın veya sabit yazılım güncellemesinin yüklenmesini içerebilir.

6. Çıkarılabilir Sabit Disk Sürücülü ("HDD") Ürünler

a. Bu Garanti kapsamında garanti hizmeti düzenlenirken çıkarılabilir HDD'li Ürünler orijinal HDD ile birlikte iade edilmelidir.

b. Ürün'ün onarılması veya değiştirilmesi bu HDD'nin yeniden biçimlendirilmesini içerir.

c. HDD'nin yeniden biçimlendirilmesinin kayıtlı verileriniz, dosyalarınız ve yazılımlarınızın kaybolmasıyla sonuçlanacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Korumak istediğiniz yazılımlar, veriler veya dosyaların kaybolmaması için HDD'li Ürün'ü garanti hizmetine teslim etmeden önce mümkünse bunları yedeklemeli ve HDD'den kaldırmalısınız. PlayStation® konsolunuzda PlayStation™Network'ten çıkış yapmak, gizli olarak kabul ettiğiniz tüm bilgileri korumanıza yardımcı olur.

7. Katı Hal Sürücülü ("SSD") Ürünler

a. Ürün'ün onarılması veya değiştirilmesi bu SSD'nin yeniden biçimlendirilmesini içerir.

b. SSD'nin yeniden biçimlendirilmesinin kayıtlı verileriniz, dosyalarınız ve yazılımlarınızın kaybolmasıyla sonuçlanacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Korumak istediğiniz yazılımlar, veriler veya dosyaların kaybolmaması için Ürün'ü garanti hizmetine teslim etmeden önce mümkünse bunları yedeklemeli ve SSD'den kaldırmalısınız. PlayStation® konsolunuzda PlayStation™Network'ten çıkış yapmak, gizli olarak kabul ettiğiniz tüm bilgileri korumanıza yardımcı olur.

8. Diğer çıkarılabilir veri depolama ortamlarının, çevre birimlerin, aksesuarların veya orijinal olmayan bileşenlerin zarar görmesini veya kaybını ya da silinmesini önlemek için Ürün'ü Garanti hizmeti için göndermeden önce bunları çıkarmanız gerekir.

9. Bu Garanti kayıtlı verileri, dosyaları veya yazılımları kapsamaz. Bu Garanti'nin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak verilerinizin, dosyalarınızın veya yazılımlarınızın kaybolmasından ya da bozulmasından SIEE sorumlu değildir.

10. Bazı içeriklerin yedeklenememesine ve kullanıcı tarafından yeniden yüklenmesi gerekmesine rağmen verilerin, dosyaların veya yazılımların kaybını veya değişikliğini önlemek için HDD'nizi düzenli olarak yedeklemeniz gerekir.

11. Ürün aşağıdaki nedenlerle hasar gördüğünde bu Garanti kapsamında talepte bulunamazsınız:

a. Ticari kullanım, kaza, ihmal, kötüye kullanım veya yanlış kullanım (bu Ürün'ün normal kullanım amacına ve/veya doğru kullanım ve bakım talimatlarına uygun kullanılmaması ya da geçerli yerel teknik standartlar veya güvenlik standartlarıyla tutarlı şekilde kurulamaması ya da kullanılamaması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla);

b. Herhangi bir yetkisiz çevre birimi veya bileşenle (oyun geliştirme cihazları, HDD'ler, adaptörler ve güç kaynağı cihazları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) birlikte kullanım;

c. Ürünün doğru kullanım ve bakım talimatları haricinde, Ürün'de yapılan herhangi bir uyarlama, ayarlama veya değişiklik;

d. SIEE yetkili servis tesisi haricindekiler tarafından gerçekleştirilen bakım veya onarım işlemi ya da teşebbüsü;

e. Yetkisiz yazılım kullanımı, virüs bulaşması, yangın, sel veya diğer doğal afetler; ya da

f. Ürünün normal kişisel veya evsel kullanımla tutarsız şekilde çalıştırılması veya kullanılması ya da Ürün özellikleri dışında evsel kullanım veya çalıştırma.

12. Sistem yazılımı lisansınızı esaslı şekilde ihlal ettiğiniz takdirde bu Garanti kapsamında talepte bulunamazsınız (bkz. playstation.com/legal).

13. SIEE garanti durumunuzu doğrulayamazsa ve orijinal PlayStation sisteminizin kabul edilebilir satın alma kanıtını sağlayamazsanız SIEE bu Garanti kapsamında Ürün'ü tamir etmeyi ve/veya değiştirmeyi reddetme hakkını saklı tutar.

14. Geçerli yasanın izin verdiği ölçüde bu Garanti, bu Ürün'deki kusurlarla ilgili tek ve yegane çözüm yolunuzdur ve bu Ürün'e ilişkin kanunen veya başka bir şekildeki açık ya da zımni diğer tüm garantiler, taahhütler, şartlar ve koşullar kapsam dışıdır. Ayrıca SIEE veya diğer hiçbir Sony kuruluşu ya da tedarikçileri veya yetkili servis tesisleri ne şekilde ortaya çıktığına bakılmaksızın hiçbir özel, arızi, dolaylı ya da sonuç olarak meydana gelen kayıplardan veya hasarlardan (veri kaybı dahil) sorumlu tutulamaz.

15. SIEE, Ürün'e ilişkin olarak sunulabilecek üçüncü taraf ürünleri veya hizmetleri için garanti vermez ya da taahhütte bulunmaz.

Bu Ürün için bu Garanti kapsamında olmayan bir hizmetin gerekmesi durumunda tavsiye almak için lütfen yerel PlayStation Destek yardım hattınızı arayın veya https://www.playstation.com/support/contact-us/ ile iletişime geçin.