playstation.com

Yasal

ÖDÜL PROMOSYONLARINA İLİŞKİN GENEL KURALLAR

Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Network Entertainment Europe Limited veya Sony Interactive Entertainment UK Limited tarafından yönetilen tüm promosyonlar ve bu Genel Kurallar'ın açıkça dahil edilmiş olduğu diğer tüm promosyonlar, aksi yönde açıkça hariç tutulmadıkları müddetçe bu kurallara ("Genel Kurallar") tabidir. Genel Kurallar ile belirli bir promosyon için yayınlanan özel kurallar ("Özel Kurallar") arasında tutarsızlık olması halinde Özel Kurallar geçerli olacaktır.

 

Organizatör: Özel Kurallar'da aksi belirtilmediği müddetçe 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP adresinde bulunan Sony Interactive Entertainment Europe Limited'dır.

 

Katılımcılar

1.                   Bir promosyona katıldığınızda Genel Kurallar ile geçerli tüm Özel Kurallar'ı ve ayrıca ilgili tüm üçüncü tarafların tüm şartlarını ve koşullarını kabul etmiş olursunuz.

2.                   Promosyonlar, Özel Kurallar'da listelenen ülkelerde ikamet eden kişilerle sınırlıdır. Sony Entertainment Network hesabınızı (SEN Hesabınızı) kullanarak bir promosyona katılmanız istenirse ikamet ettiğiniz ülke bu SEN Hesabınızda kayıtlı ülke olarak kabul edilir. Bir promosyona katılmak için kullanmadan önce SEN Hesabınızın güncel ve doğru olduğundan emin olmanız gerekir. Her durumda, Organizatör'ün ve şirketler grubunun çalışanları ve yakın aile bireyleri, temsilcileri veya ilgili promosyonla profesyonel olarak bağlantılı hiç kimse katılım hakkına sahip olmayacaktır.

3.                   Promosyona katılmak için uygun şartları sağladığınızı belgeyle kanıtlamanız gerekebilir. Talep üzerine bu kanıtı sağlayamamanız halinde Organizatör sizi promosyondan diskalifiye edebilir ve/veya ödülünüze el koyabilir. Özel Kurallar'da belirtilen katılım yaşı 18'den küçükse ve Özel Kurallar'da aksi belirtilmediği müddetçe katılmak ve ödülünüzü almak için ebeveyn ya da velinizin yazılı onayını almanız gerekir.

 

Katılım

4.                   Ödül çekilişi promosyonlarına katılım ücretsizdir ve Özel Kurallar'da aksi belirtilmediği müddetçe hiçbir satın alma işlemi gerekmemektedir.

5.                   Promosyona Özel Kurallar'da belirtildiği şekilde ve belirtilen kapanış tarih ve saatine kadar katılmanız gerekir. Aksi halde katlımınız geçersiz kabul edilir.

6.                   Organizatör, herhangi bir posta hatası, ağ, bilgisayar donanımı veya yazılımı arızası sonucu kaybolan, zarar gören veya geciken girişler nedeniyle sorumluluk kabul etmemektedir.  Gönderme kanıtı, alındı kanıtı olarak kabul edilmez. Acentelerden, üçüncü taraflardan, organize gruplardan gelen veya bilgisayar tarafından otomatik olarak oluşturulan başvurular kabul edilmeyecektir.  

7.                   Resim, video veya başka medya göndermenizi isteyen promosyonlar için aşağıdaki ek şartlar geçerlidir:

(i)                  Katılımınızın tamamen kendi orijinal eseriniz olduğunu ve katılımınızı oluştururken tarafınızca kullanılan hiçbir materyalin veya bilginin hiçbir üçüncü tarafın fikri mülkiyet, telif ya da diğer haklarını ihlal etmediğini doğrularsınız.

(ii)                 Üçüncü taraflarla Organizatör'ün katılımınızı kullanma hakkını engelleyebilecek hiçbir anlaşma yapmadığınızı kabul edersiniz.

(iii)               Katılımınızda resmini kullandığınız tüm kişilerin resimlerinin kullanılmasına onay verdiklerinden ve resimler, videolar ya da gönderilen diğer medya üzerinde sahip olabilecekleri tüm haklardan feragat ettiklerinden emin olmalısınız. Bu kişiler 18 yaşından küçükse ebeveynlerinden onay almanız gerekir.

(iv)               Yukarıda atıfta bulunulan onaylara ilişkin kanıt sağlayamamanız halinde promosyondan diskalifiye edilebilir ve/veya ödülü kaybedebilirsiniz.

 

8.                   Katılımınız şunları içermemelidir:

(i)                  pornografik, çıplaklık içeren, cinsel içerikli görüntüler,

(ii)                 küfürlü, saldırgan veya nefret söylemi içeren görüntüler veya yazılar,

(iii)               tacizkar veya lekeleyici içerikler,

(iv)               kendinizin veya başkalarının gizliliğini veya güvenliğini tehlikeye atan içerikler

(v)                belirli bir cinsiyeti, cinsel yönelimi, engeli, dini, ırkı veya milleti aşağılayan içerikler, (vi) saldırgan veya tehlikeli davranışlar ve/veya

(vi)               spam, reklam veya diğer ticari faaliyetler ya da uygunsuz, etik olmayan, ayrımcı, saldırgan nitelikte veya yasa dışı faaliyetleri gösterir ya da teşvik eder nitelikte diğer her türlü içerik. Bu tür materyaller içeren tüm katılımlar diskalifiye edilecektir.

 

Ödüller

9.                   Hakemlerin kararı nihaidir ve hiçbir iletişime veya tartışmaya girilmeyecektir. Organizatör, katılım sayısının yetersiz olması veya katılımların tatmin edici nitelikte olmaması halinde ödülleri vermeme hakkını saklı tutar. Ödül kazanmanız halinde promosyona katılırken verdiğiniz telefon numarasından ya da e-posta adresinden sizinle iletişime geçilecektir.  Organizatör, katılımınızı gönderdikten sonra iletişim bilgilerinizi değiştirmeyecektir. Sizinle iletişime geçmek için makul çaba sarf edilecektir.

10.               Ödül kazanmanız halinde ödülü almak için Organizatör tarafından belirtildiği şekilde belirli bir süreniz olacaktır. Ödülü ilgili promosyonda belirtilen sürede ve belirtilen şekilde almamanız halinde hakkınız geçersiz kılınacak ve Organizatör, ödülü Özel Kurallar'a göre seçilen bir sonraki uygun katılımcıya sunma hakkına sahip olacaktır. Ödülün zamanlaması kritikse ve ödülü almak için geçerli süre geçmeden bir kazananın tespit edilmesi gerekiyorsa Özel Kurallar'da kazananla iletişime geçilecek tarih belirtilebilir ve Organizatör, kazananla verdiği telefon numarasından (veya varsa diğer iletişim yöntemiyle) iletişime geçer. Belirtilen tarihte kazananla iletişime geçilemezse veya başarılı bir şekilde iletişim kurulamazsa Organizatör ödülü Özel Kurallar'a uygun şekilde seçilen bir sonraki uygun katılımcıya sunma hakkını saklı tutar.  Özel Kurallar'da aksi belirtilmediği müddetçe ödül Özel Kurallar'da belirtildiği şekilde ve belirtilen tarihte kazanan tarafından alınmazsa Organizatör ödülü bir sonraki uygun katılımcıya vermek sorunda değildir.

11.               Ödüller devredilemez, yeniden satılamaz ve kullanılabilirlik durumuna bağlıdır. Organizatör herhangi bir ödülü eşit veya daha yüksek değerde bir ödülle değiştirme hakkını saklı tutar. Hiçbir nakit alternatifi sunulmayacaktır.

12.               Ödüller Özel Kurallar'da açıklandığı gibidir ve aksi özellikle belirtilmediği sürece duruma göre vergi, sigorta, havaleler, masraflar ve diğer harcamaları (yemekler ve kişisel harcamalar, yükseltmeler vb.) karşılamayacaktır. Bunların tamamı yalnızca ödül kazanan kişinin sorumluluğunda olacaktır.

13.               Promosyonun veya ödülün herhangi bir bölümü ülke dışına seyahat gerektiriyorsa sizin ve sizinle birlikte seyahat eden tüm kişilerin seyahate uygun olduğundan, geçerli pasaporta, gerekli tüm vizelere ve ilgili seyahat tarihlerinde söz konusu yolculuk için gereken diğer seyahat belgelerine sahip olduğundan emin olmak sizin sorumluluğunuzda olacaktır. İlgili seyahat tarihleri için gereken seyahat belgelerini gösterememeniz durumda Organizatör sizi promosyondan diskalifiye edebilir ve/veya ödülünüze el koyabilir.

14.               Organizatör, kendi makul takdirine bağlı olarak Genel Kurallar'ın veya ilgili Özel Kurallar'ın ruhuna veya bu promosyonun amacına aykırı davranmanız halinde sizi diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

 

Mülkiyet ve katılımların kullanımı

15.               Katılımınızı gönderdiğinizde katılımınız ve katılımınızla bağlantılı olarak tarafınızca geliştirilmiş veya oluşturulmuş olan tüm materyaller Organizatör'ün mülkiyeti haline gelecektir. Katılımınız üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarını (gelecekteki haklar dahil) ve katılımınızla ilgili olarak başka bir şekilde oluşacak hakları Organizatör'e devredersiniz. Muhtelif zamanlarda tadil edildiği şekliye 1988 tarihli Telif Hakkı, Tasarımlar ve Patentler Kanunu ile dünyanın herhangi bir yerinde muhtelif zamanlarda yürürlükte olabilecek benzer tüm yasalar çerçevesinde katılımınızla bağlantılı olarak şimdi ya da gelecekte hak kazanabileceğiniz tüm telif haklarından feragat edersiniz.  Bu bölümün geçerli olabilmesi için gereken tüm adımları atmayı ve tüm belgeleri imzalamayı kabul edersiniz.

16.               Organizatör katılımınızı kullanmayı ya da kullanılabilir kılmayı garanti etmemektedir.

 

Verilerin Korunması ve Yayın

17.               Ödül kazanmanız halinde Organizatör tarafından gerekli görülen her türlü makul yayında yer almayı kabul edersiniz.

18.               Katılırken vermiş olduğunuz kişisel bilgiler yalnızca Organizatör, grup şirketleri ve tedarikçileri ile yüklenicileri tarafından promosyonu uygulamak için ve Organizatör'ün Gizlilik İlkesi'ne, Özel Kurallar'a uygun olarak ve tarafınızca açıkça kabul edildiği şekilde saklanacak ve kullanılacaktır.

19.               Kanunlarca ya da ödülle ve/veya promosyonla bağlantılı olarak açıklanan veya ima edilen tüm koşullar, garantiler ve beyanlar, kanunların izin verdiği azami düzeyde hariç tutulmuştur.

20.               Organizatör, ödül ve/veya promosyon nedeniyle doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kaldığınız hiçbir kayıp, hasar veya yaralanmadan sorumlu olmayacaktır. Ancak Organizatör, ihmalinden kaynaklanan ölüm veya bedensel yaralanmaya ilişkin sorumluluğunu hariç tutmak ya da sınırlandırmak üzere hiçbir girişimde bulunmamaktadır.

 

Genel

21.               Organizatör, beklenmedik koşulların oluşması halinde promosyonu değiştirme, iptal etme ya da süresini uzatma hakkını saklı tutar.

22.               Organizatör, bu Genel Kurallar'ı muhtelif zamanlarda güncelleme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutar. Güncellemeler ve değişiklikler, değişikliklerin yapıldığı sırada devam etmekte olan promosyonlar için geçerli olmayacaktır.

23.               Bu Genel Kurallar ve tüm Özel Kurallar, İngiliz yasalarına göre yönetilecek ve İngiltere ve Galler mahkemeleri tüm ihtilafların çözümü için tek yer olacaktır.