การอัพเดทซอฟต์แวร์ ระบบ PlayStation 4

ซอฟต์แวร์ระบบ PlayStation 4 ปัจจุบัน เวอร์ชัน 7.50

ไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับระบบ PlayStation 4 ปล่อยออกมาให้ดาวน์โหลดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2020(2563) คุณสามารถใช้ไฟล์นี้ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบของคุณให้เป็นเวอร์ชัน 7.50

โปรดอัปเดตระบบ PS4 ของคุณเป็นซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดเสมอ การอัปเดตซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติเพิ่มเติม
อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น และเพิ่มความปลอดภัย

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PS4

คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่อัปเดต

คุณสมบัติหลักในการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชัน 7.50

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึ้น

วิธีดาวน์โหลดไฟล์ซอฟต์แวร์ระบบ PS4

ทำตามคำแนะนำที่ระบุในหัวข้อนี้เมื่อคุณไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบจาก PS4 ได้โดยตรง

ไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PS4

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนดาวน์โหลด

 • คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • อุปกรณ์จัดเก็บ USB เช่น แฟลชไดรฟ์ USB *ต้องมีหน่วยความจำว่างอย่างน้อย 460MB

ซอฟต์แวร์ระบบของระบบ PS4 และไฟล์อัพเดทซอฟต์แวร์ระบบที่ติดตั้งบนระบบของคุณจะต้องได้รับใบอนุญาตจากบริษัท Sony Interactive Entertainment Inc. อ่านรายละเอียด เงื่อนไขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ

คำแนะนำในการดาวน์โหลด

 1. สร้างโฟลเดอร์สำหรับบันทึกไฟล์อัพเดทในแฟลชไดรฟ์ USB
  ใช้คอมพิวเตอร์สร้างโฟลเดอร์โดยใช้ชื่อว่า "PS4" สร้างโฟลเดอร์ใหม่โดยใช้ชื่อว่า "UPDATE"
  ภายในโฟลเดอร์นั้น

 2. ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดท (การอัพเดทปกติ) :  ทำการตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไข และดาวน์โหลดตัวอัปเดต

 3. ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทและบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ "UPDATE" ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1
  บันทึกไฟล์อัพเดทโดยใช้ชื่อว่า "PS4UPDATE.PUP"

หากคุณได้รับข้อผิดพลาด: "SU-41350-3 - ไม่พบไฟล์อัปเดต" นั่นหมายถึงไฟล์ PUP ถูกคอมพิวเตอร์ของคุณเปลี่ยนชื่อเนื่องจากดาวน์โหลดไฟล์เดียวกันเป็นจำนวนหลายไฟล์

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดบน PC หรือ MAC ของคุณแล้วลบไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าออก แก้ไขไฟล์ปัจจุบันให้เป็นชื่อ: PS4UPDATE.PUP

การเข้าถึงและใช้งานไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PS4 ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบแล้ว ก่อนดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ คุณควรอ่านและทำความเข้าใจ เงื่อนไขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบอย่างละเอียด

คำแนะนำในการติดตั้ง

 1. เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB ที่บันทึกไฟล์อัพเดทไว้เข้ากับระบบ PS4 ของคุณ จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] > [การอัพเดทซอฟแวร์ระบบ] จากหน้าจอฟังก์ชัน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัพเดทให้เสร็จสิ้น

ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบใหม่

เมื่อมีการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ภายในของ PS4 จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนดาวน์โหลด

 • คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 • อุปกรณ์จัดเก็บ USB เช่น แฟลชไดรฟ์ USB *ต้องมีหน่วยความจำว่างอย่างน้อย 1.1GB

คำแนะนำในการดาวน์โหลด

 1. สร้างโฟลเดอร์สำหรับบันทึกไฟล์อัปเดตในแฟลชไดรฟ์ USB
  ใช้คอมพิวเตอร์สร้างโฟลเดอร์โดยใช้ชื่อว่า "PS4" สร้างโฟลเดอร์ใหม่โดยใช้ชื่อว่า "UPDATE"
  ภายในโฟลเดอร์นั้น
 2. ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดต (การติดตั้งใหม่) : ตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไข และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวสมบูรณ์.


  *โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ไฟล์อัพเดทในการติดตั้งใหม่ ผู้ใช้และข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ

   

 3. ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตและบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ "UPDATE" ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1
  บันทึกไฟล์อัปเดตโดยใช้ชื่อว่า "PS4UPDATE.PUP"

หากคุณได้รับข้อผิดพลาด: "SU-41350-3 - ไม่พบไฟล์อัปเดต" นั่นหมายถึงไฟล์ PUP ถูกคอมพิวเตอร์ของคุณเปลี่ยนชื่อเนื่องจากดาวน์โหลดไฟล์เดียวกันเป็นจำนวนหลายไฟล์

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดบน PC หรือ MAC ของคุณแล้วลบไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าออก แก้ไขไฟล์ปัจจุบันให้เป็นชื่อ: PS4UPDATE.PUP

การเข้าถึงและใช้งานไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PS4 ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบแล้ว ก่อนดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ คุณควรอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบอย่างละเอียด

คำแนะนำในการติดตั้ง

 1. ปิดระบบ PS4 ของคุณ
  ตรวจสอบว่าไฟแสดงสถานะการเปิด-ปิดระบบดับลงแล้ว หากไฟแสดงสถานะการเปิด-ปิดระบบติดสว่างเป็นสีส้ม ให้กดปุ่ม Power ของระบบ PS4 เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที (จนกว่าจะได้ยินเสียงบี๊บดังขึ้นสองครั้ง)

 2. เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB ที่บันทึกไฟล์อัพเดทไว้เข้ากับระบบ PS4 ของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Power ค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที
  ระบบ PS4 จะเริ่มทำงานในโหมดปลอดภัย (Safe mode)

 3. เลือก [คืนค่าเริ่มต้น PS4 (ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบใหม่อีกครั้ง)]
  ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการอัพเดทให้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

 • ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งไฟล์อัปเดตโดยใช้ข้อมูลอื่นซึ่งไม่ใช่ไฟล์อัปเดตอย่างเป็นทางการของบริษัท Sony Interactive Entertainment ที่มีให้ดาวน์โหลด ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งการอัปเดตด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารของระบบหรือบนเว็บไซต์นี้ หากคุณทำการดาวน์โหลดหรือติดตั้งข้อมูลอัปเดตจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ด้วยวิธีการอื่นๆ หรือดำเนินการดังกล่าวบนระบบซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ระบบอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และอาจไม่สามารถติดตั้งข้อมูลการอัปเดตอย่างเป็นทางการได้ การกระทำเหล่านี้อาจทำให้การรับประกันของระบบเป็นโมฆะ และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเข้ารับบริการการรับประกันและบริการซ่อมแซมต่างๆ จากบริษัท Sony Interactive Entertainment
 • ห้ามติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบทันทีก่อนหรือหลังจากที่ไฟฟ้าดับ
 • ห้ามปิดระบบของคุณในระหว่างการติดตั้ง การขัดจังหวะการติดตั้งอาจเป็นสาเหตุให้ระบบเกิดความเสียหาย
 • คุณอาจไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันหรือเนื้อหาบางอย่างหากไม่ดำเนินการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบก่อน

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง