การอัปเดตระบบ PlayStation Vita

 
 
 

เวอร์ชันล่าสุด:

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ 3.73 สำหรับระบบ PlayStation Vita และ PlayStation TV

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับระบบ PlayStation Vita และระบบ PlayStation TV ปล่อยออกมาให้ดาวน์โหลดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2019(2562) คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้ในการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบของคุณเป็นเวอร์ชัน 3.73

ระบบ PlayStation TV ได้ออกวางจำหน่ายในชื่อของระบบ PlayStation Vita TV ในบางประเทศและบางภูมิภาค ระบบทั้งสองชื่อนี้จะถูกเรียกว่า “PlayStation TV” หรือ "PS TV" ในหน้าเพจนี้

โปรดอัปเดตระบบของคุณเป็นซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดเสมอ การอัปเดตซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับคุณสมบัติต่างๆ อีกมากมาย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น และเพิ่มความปลอดภัย

การเข้าถึงและใช้งานไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PS4 Vita และ PS TV ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบที่ระบุไว้ ณ ที่นี้แล้ว ก่อนดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ คุณควรอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบอย่างละเอียด

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PS VITA และ PS TV ถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบที่ระบุไว้ที่นี่แล้ว

 
 

  คุณสมบัติหลักๆ ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชัน 3.73 (รวมถึงเวอร์ชัน 3.70 และ 3.72)  

  ซอฟแวร์ระบบ PlayStation Vita เวอร์ชัน 3.73 เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2019

  เวอร์ชัน 3.73 ได้เพิ่มหรืออัปเดตคุณสมบัติดังต่อไปนี้

มีอะไรใหม่ใน 3.73

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึ้น

มีอะไรใหม่ใน 3.72

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึ้น

มีอะไรใหม่ใน 3.71

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึ้น

มีอะไรใหม่ใน 3.70

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้ดียิ่งขึ้น

    หมายเหตุ

 • ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งไฟล์อัปเดตโดยใช้ข้อมูลอื่นซึ่งไม่ใช่ไฟล์อัปเดตอย่างเป็นทางการของ Sony Interactive Entertainment ที่มีให้บริการทางออนไลน์หรือในการ์ด PS Vita ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งการอัปเดตด้วยวิธีการอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารของระบบหรือบนเว็บไซต์นี้ หากคุณดาวน์โหลดหรือติดตั้งข้อมูลอัปเดตจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ด้วยวิธีการอื่นๆ หรือดำเนินการดังกล่าวบนระบบ PS Vita ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม ระบบ PS Vita อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และอาจไม่สามารถติดตั้งข้อมูลการอัปเดตอย่างเป็นทางการได้ การกระทำเหล่านี้อาจทำให้การรับประกันของระบบ PS Vita เป็นโมฆะ และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเข้ารับบริการการประกันและบริการซ่อมแซมต่างๆ จาก Sony Interactive Entertainment
 • ห้ามปิดเครื่องหรือถอดการ์ดหน่วยความจำสำหรับระบบ PS Vita ของคุณออกในระหว่างการอัปเดต การขัดจังหวะการอัปเดตอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความบกพร่องในระบบ
 • กระบวนการอัปเดตอาจไม่สามารถเริ่มได้หากระดับประจุแบตเตอรี่ต่ำ
 • ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและปุ่ม PS จะไม่ทำงานระหว่างดำเนินการอัปเดตระบบ
 • คุณอาจไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชันหรือเนื้อหาบางอย่างหากไม่ดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบก่อน

ซอฟต์แวร์ระบบ:

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PS Vita และระบบ PS TV ที่ติดตั้งลงบนระบบของคุณต้องอยู่ภายใต้ใบอนุญาตแบบจำกัดสิทธิ์จาก Sony Interactive Entertainment สำหรับรายละเอียด โปรดไปที่เว็บไซต์ http://doc.dl.playstation.net/doc/psvita-eula/

วิธีการอัปเดต

PS Vita

PS TV

หากคุณยังไม่สามารถอัปเดตได้ด้วยวิธีดังกล่าว คลิกที่นี่

หลังจากการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ไปที่หน้าจอหลักและเลือก  (การตั้งค่า) > [เริ่ม] > [ระบบ] > [ข้อมูลระบบ] ถ้าหมายเลขเวอร์ชันของไฟล์อัปเดตระบบที่คุณใช้ในการอัพเดทระบบปรากฏขึ้นในช่อง [ซอฟต์แวร์ระบบ] หมายความว่าสามารถทำการอัปเดตได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PS Vita และระบบ PS TV ด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

อัปเดตโดยใช้ Wi-Fi

ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi ของระบบ PS Vita ของคุณในการอัปเดตระบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต

การอัปเดตจะต้องอาศัยสิ่งต่อไปนี้:

สำหรับการอัปเดตโดยใช้ Wi-Fi ให้เลือก   (การตั้งค่า) > [เริ่ม] > [การอัพเดทระบบ] > [อัปเดตโดยใช้ Wi-Fi] ในสถานที่ที่มีจุดเชื่อมต่อที่คุณสามารถใช้งานได้ ระบบ PS Vita ของคุณจะตรวจสอบผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติว่าคุณมีซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ หากมีไฟล์อัปเดตเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ไฟล์นั้นจะถูกดาวน์โหลดไปยังระบบทันที ปฏิบัติตามหน้าจอเพื่อดำเนินการอัพเดทให้เสร็จสิ้น

 • คุณไม่สามารถดำเนินการอัปเดตโดยใช้วิธีถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3G) ได้

อัปเดตโดยการเชื่อมต่อกับระบบ PS3

ใช้คุณสมบัติเครือข่ายของระบบ PS3 ในการอัปเดตระบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต

สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับดำเนินการอัปเดต:

 • ระบบ PS Vita
 • PlayStation 3
  • ซอฟต์แวร์ระบบต้องเป็นเวอร์ชัน 4.00 หรือใหม่กว่า
  • เตรียมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
   คุณต้องกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายของระบบ PS3
   สำหรับรายละเอียด โปรดดู คำแนะนำสำหรับผู้ใช้งานของระบบ PS3
 • เชื่อมต่อระบบ PS Vita ของคุณเข้ากับระบบ PS3 โดยใช้สาย USB
 • ต้องปิดแอปพลิเคชันทั้งหมดที่เปิดอยู่และเลือก  (ไอคอนผู้ใช้งาน)
 • บนระบบ PS Vita ของคุณ เลือก   (การตั้งค่า) > [เริ่ม] > [การอัปเดตระบบ] > [อัปเดตโดยการเชื่อมต่อกับระบบ PS3]
  ระบบ PS Vita ของคุณจะตรวจสอบผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติว่าคุณมีซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ หากมีไฟล์อัปเดตเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ไฟล์นั้นจะถูกดาวน์โหลดไปยังระบบทันที ปฏิบัติตามหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดตให้เสร็จสิ้น

อัปเดตโดยการเชื่อมต่อกับ PC

ใช้คุณสมบัติเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ (Windows® / Mac) ในการอัปเดตระบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต

สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับดำเนินการอัปเดต:

 • ระบบ PS Vita
 • คอมพิวเตอร์ (Windows® / Mac)
  • เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต
  • ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Content Manager Assistant for PlayStation ลงบนคอมพิวเตอร์
   คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้:
   -http://cma.dl.playstation.net/cma/win/en/index.html
 • ตรวจสอบว่า Content Manager Assistant กำลังทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์

  Windows®:
  ค้นหาไอคอน Content Manager Assistant ที่ส่วนการแจ้งเตือนของทาสก์บาร์:
   

  Mac:
  ค้นหาไอคอนโปรแกรม Content Manager Assistant ในแถบเมนู:

 • เชื่อมต่อระบบ PS Vita ของคุณกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
 • บนระบบ PS Vita ให้เลือก   (การตั้งค่า) > > [เริ่ม] > [การอัปเดตระบบ] > [อัปเดตโดยการเชื่อมต่อกับ PC] ระบบ PS Vita ของคุณจะตรวจสอบผ่านอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติว่าคุณมีซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ หากมีไฟล์อัปเดตเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ไฟล์นั้นจะถูกดาวน์โหลดไปยังระบบทันที ปฏิบัติตามหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดตให้เสร็จสิ้น

การอัปเดตโดยใช้การ์ด PS Vita

ใช้ไฟล์อัปเดตที่อยู่ในการ์ด PS Vita ในการอัปเดตระบบ สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับดำเนินการอัปเดต:

 • ระบบ PS Vita / ระบบ PS TV
 • การ์ด PS Vita ที่มีไฟล์อัปเดตอยู่

เมื่อคุณเริ่มเกมที่มีไฟล์อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดอยู่ จะมีหน้าจอปรากฏขึ้นเพื่อแนะนำกระบวนการอัปเดตให้กับคุณ ปฏิบัติตามหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดต

อัปเดตโดยการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต

ใช้คุณสมบัติเครือข่ายของระบบ PS TV ในการอัพเดทระบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต

สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับดำเนินการอัปเดต:

เมื่อคุณเลือก   (การตั้งค่า) > [เริ่ม] > [การอัปเดตระบบ] ระบบ PS TV จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ตว่าคุณมีซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ หากมีไฟล์อัปเดตเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ไฟล์นั้นจะถูกดาวน์โหลดไปยังระบบทันที ปฏิบัติตามหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดตให้เสร็จสิ้น

อัปเดตโดยใช้แฟลชไดรฟ์ USB

ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นบันทึกไฟล์ลงบนแฟลชไดรฟ์ USB คัดลอกไฟล์ที่บันทึกไว้ไปยังระบบ PS TV ของคุณเพื่ออัปเดตระบบ

สิ่งต่างๆ ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับดำเนินการอัปเดต:

 • ระบบ PS TV
 • คอมพิวเตอร์ (Windows®/Mac)
  ต้องเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต
 • แฟลชไดรฟ์ USB
  ต้องมีพื้นที่ว่างขนาด 150 MB
  • สร้างโฟลเดอร์สำหรับบันทึกไฟล์อัปเดตบนแฟลชไดรฟ์ USB ใช้คอมพิวเตอร์สร้างโฟลเดอร์บนแฟลชไดรฟ์ USB โดยตั้งชื่อว่า "PSVITA" ภายในโฟลเดอร์ดังกล่าว ให้สร้างอีกหนึ่งโฟลเดอร์โดยตั้งชื่อว่า "UPDATE".
  • ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดต และบันทึกลงในโฟลเดอร์ "UPDATE" ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 1
  • บันทึกไฟล์โดยตั้งชื่อไฟล์ว่า "PSVUPDAT.PUP".

การเข้าถึงและใช้งานไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PS4 Vita และ PS TV ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบที่ระบุไว้ ณ ที่นี้แล้ว ก่อนดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ คุณควรอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบอย่างละเอียด

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PS VITA และ PS TV ถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ระบบที่ระบุไว้ที่นี่แล้ว

 • ปิดเครื่องระบบ PS TV ของคุณ
 • กดปุ่ม Power บนระบบ PS TV ของคุณค้างไว้อย่างน้อย 7 วินาทีเพื่อเปิดเครื่อง
  ระบบจะเริ่มทำงานในโหมดปลอดภัย (Safe mode)
 • เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์โดยใช้สาย USB จากนั้นกดปุ่ม PS
 • เลือก [ซอฟต์แวร์อัพเดทระบบ] > [อัปเดตจากอุปกรณ์จัดเก็บ USB]
 • เชื่อมต่อแฟลชไดรฟ์ USB ที่บันทึกไฟล์อัปเดตไว้เข้ากับระบบ PS TV ของคุณ ปฏิบัติตามหน้าจอเพื่อดำเนินการอัปเดตให้เสร็จสิ้น

หากระบบ PS TV ของคุณไม่สามารถจดจำไฟล์อัปเดตได้ ให้ตรวจสอบว่าชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ถูกต้องหรือไม่ ป้อนชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ด้วยอักขระแบบไบต์เดี่ยวโดยใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่