สัญญาณอินพุตวิดีโอที่รองรับโดย PlayStation®VR

สัญญาณอินพุตวิดีโอที่รองรับโดย PlayStation®VR

เพลิดเพลินกับเนื้อหาเสมือนจริงที่ออกแบบมาสำหรับ PS VR และเนื้อหา VR อื่นๆ ที่เข้ากันได้ในวิดีโอแบบรอบทิศทาง 360 องศา คุณสามารถระบุประเภทของเนื้อหาเหล่านี้ได้โดยค้นหา PlayStation®VR บนบรรจุภัณฑ์หรือในหน้า PlayStation™Store ที่เหมาะสม

PS VR ยังรองรับเนื้อหาประเภทอื่นๆ*1 เช่น:

เนื้อหา 2D 

คุณสามารถดูเนื้อหา 2D ในความละเอียดต่อไปนี้:

  • 480/60p, 576/50p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/50p, 1080/24p, 1080/60i, 1080/60p

เนื้อหา 2D (2160p)

ในคอนโซล PlayStation®4 (ซีรีส์ CUH-7000) หรือคอนโซล PlayStation®5 คุณสามารถดูเนื้อหา 2D ในความละเอียด 2160p*2 เมื่อคุณเชื่อมต่อ PS VR กับทีวีที่รองรับ 2160p คุณจะเห็นเนื้อหาที่แสดงดังนี้:

สถานะพลังงานของชุดหูฟัง VR

ชุดหูฟัง VR

ทีวี

เปิด

ใช้ความละเอียดของชุดหูฟัง VR

1080p

ปิด

2160p

เนื้อหา 3D*3

เฉพาะบนคอนโซล PlayStation®4 (ซีรีส์ CUH-7000) เท่านั้น และไม่ใช่คอนโซล PlayStation®5 คุณสามารถเชื่อมต่อ PS VR เข้ากับทีวี 2D หรือทีวี 3D ได้ เนื้อหา 3D จะแสดงดังต่อไปนี้:

ประเภททีวี

การตั้งค่าระบบ PS4™

ชุดหูฟัง VR

ทีวี

ทีวี 2D

แสดงผลในรูปแบบ 3D โดยเปิดใช้งานชุดหูฟัง VR *4 

3D

ไม่มีการแสดงเนื้อหา *5

แสดงผลในรูปแบบ 3D โดยไม่เปิดใช้งานชุดหูฟัง VR *4 

2D

2D

ทีวี 3D

(ไม่มีการตั้งค่า)

3D

3D

*1 แม้ว่าทีวีของคุณจะรองรับ HDR (High Dynamic Range) แต่การตั้งค่า HDR ใน การตั้งค่า เสียงและหน้าจอ การตั้งค่าเอาต์พุตวิดีโอ ในระบบ PS4™  จะปิด เมื่อเชื่อมต่อกับ CUH-ZVR1

*2 เมื่อเชื่อมต่อกับ CUH-ZVR1 สัญญาณวิดีโอจากคอนโซล PS4 หรือคอนโซล PS5 จะใช้เฉพาะรูปแบบสี YUV420 เท่านั้น

*3 การบรรจุเฟรมรองรับรูปแบบ (720/50p, 720/60p, 1080/24p), บนและล่าง (720/50p, 720/60p, 1080/24p), และด้านข้าง (1080/50i, 1080/60i)

*4 เมื่อคุณเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray 3D™ ในขณะที่ PS VR เชื่อมต่อกับทีวี 2D คุณสามารถกดปุ่ม OPTIONS จากนั้นเลือก การตั้งค่า แสดงผลในรูปแบบ 3D ด้วยชุดหูฟัง VR

*5 นอกจากนี้จะไม่มีเสียงออกจากทีวีของคุณ เชื่อมต่อชุดหูฟังกับชุดหูฟัง VR ของคุณ

อัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์ PS VR และซอฟต์แวร์ระบบ PS4™ ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเสมอ

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา