เล่นวิดีโอและเพลงจากแผ่นดิสก์และไดรฟ์ USB บน PlayStation

วิธีการเล่นวิดีโอและเพลงจากแผ่นดิสก์และไดรฟ์ USB บน PlayStation

ค้นหาว่าแผ่นดิสก์และรูปแบบไฟล์ใดที่รองรับบนคอนโซล PlayStation®5 และคอนโซล PlayStation®4

วิธีการเล่นแผ่นดิสก์สื่อบนคอนโซล PS5

ในการเล่น Blu-ray Disc™ หรือ DVD ให้ใส่แผ่นดิสก์ลงในช่องใส่ดิสก์ เครื่องเล่นแผ่นดิสก์จะปรากฏในหน้าหลักสื่อ และคุณจะสามารถเริ่มการเล่นได้ เครื่องเล่นแผ่นดิสก์รองรับรูปแบบที่แสดงด้านล่าง

 • Ultra HD Blu-ray™
 • Blu-ray Disc™
  BD-ROM*1
  BD-R/RE (BDAV, BDMV)
 • DVD
  DVD-ROM
  DVD-R/RW*2 (โหมดวิดีโอ, โหมด VR*3)
  DVD+R/RW*2

*1 รองรับแผ่นดิสก์แบบไฮบริด

*2 รองรับ AVCHD

*3 รองรับ CPRM

คอนโซลรุ่นดิจิทัล PS5 ไม่รองรับเกมหรือสื่อที่ใช้แผ่นดิสก์

วิธีเล่นแผ่นดิสก์สื่อบนคอนโซล PS4 

ในการเล่น Blu-ray Disc™ หรือ DVD ให้ใส่แผ่นดิสก์ลงในช่องใส่ดิสก์ แล้วเลือกเนื้อหาจากส่วนเนื้อหา คอนโซล PS4™ ของคุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติการเล่นแผ่นดิสก์บนอินเตอร์เน็ต (ครั้งเดียวเท่านั้น) ก่อนที่คุณจะสามารถเล่นแผ่น BD หรือ DVD ได้ หลังจากเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้แล้ว คอนโซลของคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อเล่นแผ่น BD หรือ DVD

 • Blu-ray Disc™
 • BD-ROM*1
  BD-R/RE (BDAV, BDMV)
 • DVD
  DVD-ROM
  DVD-R/RW*2 (โหมดวิดีโอ, โหมด VR*3)
  DVD+R/RW*2

*1 รองรับแผ่นดิสก์แบบไฮบริด

*2 รองรับ AVCHD

*3 รองรับ CPRM

สำหรับการเล่นต่อเนื่องของแผ่น BD ที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ คุณอาจจำเป็นต้องต่ออายุคีย์การเข้ารหัสสำหรับ AACS (Advanced Access Content System) คีย์การเข้ารหัสจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติเมื่อคอนโซล PS4™ ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

รูปแบบแผ่นดิสก์ที่ไม่รองรับบนคอนโซล PS5 และคอนโซล PS4

คอนโซล PS5 และคอนโซล PS4 ไม่รองรับการเล่นแผ่นดิสก์ประเภทดังต่อไปนี้

 • CD
 • BD-RE เวอร์ชัน 1.0
 • BD-R/RE XL
 • DVDs ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

อย่าใช้แผ่นดิสก์ต่อไปนี้ การทำเช่นนั้นอาจทำให้คอนโซลของคุณเสียหายได้

 • แผ่นดิสก์ 8 ซม.
 • แผ่นดิสก์ที่ไม่ใช่แผ่นกลม เช่น แผ่นดิสก์รูปการ์ด ดาว หรือหัวใจ
 • แผ่นดิสก์ที่แตกหรือผิดรูปร่าง หรือแผ่นดิสก์ที่ได้รับการซอมแซมแล้ว
 • แผ่นดิสก์ที่มีสติกเกอร์หรือฉลากติดกระดาษติดอยู่

โปรดทราบว่า

 • คุณสมบัติแผ่น DualDisc มีด้านหนึ่งที่เป็นไปตามมาตรฐาน DVD และอีกด้านหนึ่งที่มีเฉพาะเสียงเท่านั้น ด้านที่มีเฉพาะเสียงไม่สามารถเล่นได้ในคอนโซลของคุณ
 • แผ่นดิสก์บางแผ่นอาจไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากรอยขีดข่วน ฝุ่นคุณภาพการบันทึก หรือคุณสมบัติของอุปกรณ์บันทึก
 • ในบางครั้ง แผ่น DVD แผ่น BD และสื่ออื่นๆ อาจไม่สามารถเล่นได้ตามปกติบนคอนโซลของคุณ สาเหตุหลักเกิดจากความแตกต่างในกระบวนการผลิตหรือการเข้ารหัสของซอฟต์แวร์

วิธีการเล่นวิดีโอจากไดรฟ์ USB บนคอนโซล PS5 และคอนโซล PS4

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์ USB ได้รับการฟอร์แมตด้วยระบบไฟล์ exFAT หรือ FAT32

 1. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างโฟลเดอร์ในรูทไดเร็กทอรีของไดรฟ์ USB จากนั้นวางไฟล์วิดีโอของคุณในโฟลเดอร์ 
 2. เลือก แกลเลอรีสื่อ จากหน้าหลักเกมบนคอนโซลของคุณ 
 3. เชื่อมต่อไดรฟ์ USB กับคอนโซล PS5 ของคุณ จากนั้นเลือก USB รายการไฟล์วิดีโอในไดรฟ์ USB ของคุณจะปรากฏขึ้น เลือกไฟล์ที่จะเล่น 

รูปแบบแผ่นดิสก์ที่รองรับคอนโซล PS5 

 • MKV
  วิดีโอ: H.264/MPEG-4 AVC High Profile Level 4.2
  เสียง: AAC LC 
 • MP4
  วิดีโอ: H.264/MPEG-4 AVC High Profile Level 5.2
  เสียง: AAC LC 
 • WEBM
  วิดีโอ: VP9
  เสียง: Opus 

ความละเอียดสูงสุดของวิดีโอคือ 3840 x 2160 แกลเลอรีสื่อจะไม่เล่นไฟล์ที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เนื้อหาบางประเภทที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตและเผยแพร่โดยวิธีอื่นๆ จะมีข้อจำกัดในการเล่น โปรดติดต่อผู้ให้บริการเนื้อหาสำหรับรายละเอียด

 1. ใช้คอมพิวเตอร์สร้างโฟลเดอร์ในรูทไดเร็กทอรีของไดรฟ์ USB จากนั้นวางไฟล์วิดีโอของคุณในโฟลเดอร์ 
 2. เลือก แกลเลอรีสื่อ จากส่วนเนื้อหา 
 3. เชื่อมต่อไดรฟ์ USB กับคอนโซล PS4 จากนั้นเลือก USB รายการไฟล์วิดีโอในไดรฟ์ USB ของคุณจะปรากฏขึ้น เลือกไฟล์ที่จะเล่น 

รูปแบบไฟล์ที่รองรับคอนโซล PS4 

 • MKV
  วิดีโอ: H.264/MPEG-4 AVC High Profile Level 4.2
  เสียง: MP3, AAC LC, AC-3 (Dolby Digital) 
 • AVI
  วิดีโอ: MPEG4 ASP, H.264/MPEG-4 AVC High Profile Level 4.2
  เสียง: MP3, AAC LC, AC-3 (Dolby Digital) 
 • MP4
  วิดีโอ: H.264/MPEG-4 AVC High Profile Level 4.2, H.264/MPEG-4 AVC High Profile Level 5.2 (PlayStation®4 Pro เท่านั้น)
  เสียง: AAC LC, AC-3 (Dolby Digital), LPCM 
 • MPEG-2 PS
  วิดีโอ: MPEG2 Visual
  เสียง: MP2 (MPEG2 Audio Layer 2), MP3, AAC LC, AC-3 (Dolby Digital), LPCM 
 • MPEG-2 TS
  วิดีโอ: H.264/MPEG-4 AVC High Profile Level 4.2, MPEG2 Visual
  เสียง: MP2 (MPEG2 Audio Layer 2), AAC LC, AC-3 (Dolby Digital) 
 • AVCHD (.m2ts, .mts) 
 • XAVC S™ (.mp4)

วิธีการเล่นเพลงจากไดรฟ์ USB บนคอนโซล PS5 และคอนโซล PS4

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์ USB ได้รับการฟอร์แมตด้วยระบบไฟล์ exFAT หรือ FAT32

 1. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างโฟลเดอร์ “Music” ในรูทไดเร็กทอรีของไดรฟ์ USB จากนั้นวางไฟล์เสียงของคุณในโฟลเดอร์ "Music" 
 2. เชื่อมต่อไดร์ฟ USB กับคอนโซล PS5 
 3. เลือก เพลง ในศูนย์ควบคุม ไดรฟ์ USB จะปรากฏในรายการเพลงของคุณ 
 4. เลือก ไดรฟ์ USB 
 5. เลือกไฟล์ที่จะเล่น

รูปแบบไฟล์ที่รองรับ:

 • FLAC 
 • MP3 
 • AAC 

อาจไม่สามารถเล่นบางไฟล์ได้เนื่องจากประเภทข้อมูลหรือขนาดไฟล์ แอปนี้จะไม่เล่นไฟล์เพลงที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์

 1. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างโฟลเดอร์ “Music” ในรูทไดเร็กทอรีของไดรฟ์ USB จากนั้นวางไฟล์เสียงของคุณในโฟลเดอร์ “Music” 
 2. เชื่อมต่อไดร์ฟ USB กับคอนโซล PS4 
 3. เลือก ห้องสมุด ในส่วนเนื้อหา 
 4. เลือก USB Music Player ในส่วนเนื้อหา 
 5. เลือกเพลงที่คุณต้องการเล่น
  หากต้องการเล่นเพลงทั้งหมดในโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์ แล้วกดปุ่ม OPTIONS จากนั้นเลือก เล่น

อุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้เนื่องจากรูปทรงหรือการออกแบบ 

ประเภทไฟล์ที่รองรับ 

 1. FLAC 
 2. MP3 
 3. AAC 

อาจไม่สามารถเล่นบางไฟล์ได้เนื่องจากประเภทข้อมูลหรือขนาดไฟล์ แอปพลิเคชันนี้จะไม่เล่นไฟล์เพลงที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เนื้อหาบางประเภทที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตและเผยแพร่โดยวิธีอื่นๆ จะมีข้อจำกัดในการเล่น โปรดติดต่อผู้ให้บริการเนื้อหาสำหรับรายละเอียด

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา