ขยายคลังเกม PlayStation Store ของคุณด้วยอุปกรณ์จัดเก็บเสริม*

หากที่จัดเก็บระบบ PlayStation 4 ของคุณไม่มีพื้นที่มากพอที่จะติดตั้งเกม คุณสามารถใช้อุปกรณ์จัดเก็บ USB เช่น External HDD เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้ คุณสามารถใช้อุปกรณ์จัดเก็บ USB ที่มีขนาดตั้งแต่ 250GB ถึง 8TB ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่จัดเก็บเกมที่ชื่นชอบของคุณได้อีกมากมาย

คุณสามารถดาวน์โหลดเกมและส่วนเสริมจาก PlayStation™Store ไปยังที่จัดเก็บเสริมหรือย้ายเกมจากที่จัดเก็บระบบ PS4 ไปยังที่จัดเก็บเสริมได้
 

*อุปกรณ์จัดเก็บเสริมวางจำหน่ายแยกต่างหาก
PlayStation Store - ข้อเสนอต่างๆ

ความบันเทิงครบครัน การผจญภัยไร้ขอบเขต พร้อมให้บริการ