กฎระเบียบของกิจกรรม PLAYFUL FESTIVAL CHALLENGE

 กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม หรือเป็นผู้ชนะ หรือรับรางวัล การซื้อหรือใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้เพิ่มโอกาสชนะในกิจกรรมนี้

 1. Playful Festival Challenge (“กิจกรรม”) ได้รับการสนับสนุนโดย Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited (“สปอนเซอร์”)
 2. ระยะเวลาของกิจกรรม: เริ่มลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น. จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21:59:59 น. (เวลาประเทศไทย) กิจกรรมเริ่มต้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00:00 น. และสิ้นสุดในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 23:59:59 (เวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลารวมของกิจกรรม”) ทั้งนี้ นับตามเวลาบนเซิฟเวอร์ของสปอนเซอร์
 3. สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม:โปรโมชันนี้เปิดให้เข้าร่วมเฉพาะบุคคลที่ (i) มีที่อยู่อาศัยตามกฎหมายในประเทศ/ภูมิภาคที่เข้าร่วมกิจกรรม (ii) มีอายุอย่างต่าสิบแปด (18) ปี และเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายของพื้นที่ที่อยู่อาศัยของบุคคลนั้นขณะเข้าร่วมกิจกรรม (iii) เป็นเจ้าของหรือสามารถเข้าถึง PlayStation®4 หรือ PlayStation®5 ได้ (iv) มีบัญชีสาหรับ PlayStation™Network (“PSN”) บัญชี (“บัญชี PSN”) และ (v) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและล็อกอินเข้าใช้งาน PSN ระหว่างเล่น โดยบุคคลตามเงื่อนไขข้างต้นจะถือเป็น “ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  ลูกจ้างของสปอนเซอร์และบริษัทที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทแม่ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ เอเจนซี่ที่ทำการโฆษณาและการตลาด (เรียกรวมว่า “ผู้ดำเนินกิจกรรมโปรโมชัน”) และสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัว (เช่น คู่สมรส บิดามารดา บุตร พี่น้อง และคู่สมรสของบุคคลเหล่านี้ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวอีกชั้นหนึ่ง ไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตาม) และผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดหรือไม่ก็ตาม จะไม่สามารถเข้าร่วมหรือรับรางวัลจากกิจกรรมนี้ได้ ทั้งนี้ งดเว้นได้ตามข้อบังคับและข้อห้ามตามกฎหมาย

  การเข้าร่วมโปรโมชันนี้จะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ และยอมรับการตัดสินใจรวมถึงการตีความของสปอนเซอร์อย่างไม่มีเงื่อนไขและถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี สปอนเซอร์สามารถติดต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านอีเมลและระบบข้อความของ PlayStation Network ได้เพื่อประโยชน์ของกิจกรรมโปรโมชัน โดยผู้ดำเนินกิจกรรมจะใช้ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อกับ PSN ID ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อมูลไว้ตอนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลภายหลังได้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อกิจกรรมโปรโมชันนี้เท่านั้น
   
  บัญชี PSN ที่ลงทะเบียนในประเทศ/ภูมิภาคต่อไปนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ : ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และ ไทย

 4. โครงสร้างของกิจกรรมกิจกรรมนี้ประกอบด้วยสามโจทย์เป้าหมาย โดยทั้งหมดต้องอาศัยการร่วมเล่นป็นทีม ชุมชนต้องบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากประเทศ/ภูมิภาคทั้งหมดที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้  (“ชุมชน”) ชุมชนจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งสามตามลำดับ (“เป้าหมายของชุมชน”)
    วันที่ คำอธิบาย รางวัล
  เป้าหมายที่หนึ่ง 12 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 5 มีนาคม 2564

  เล่นแอปความบันเทิงให้ครบ 180,000 ชั่วโมง  (PS4/PS5: YouTube, Netflix, Twitch, Spotify, Apple TV, Amazon Prime Video, WWE Network, Redbull TV, MLB.TV, NBA Game Time, Tennis TV, IGN, DAZN และ UEFA.tv; PS5: YouTube, Netflix, Twitch, Spotify, Apple TV, Amazon Prime Video และ WWE Network)

   
   
  ผู้เข้าร่วมฯ ทุกท่านจะได้รับรูปประจำตัวลาย Playful Festival สำหรับ PS4/PS5 จำนวนหนึ่ง (1) ชุด
  เป้าหมายที่สอง

  เล่นเกมครบ 880,000 ชั่วโมง
  (ไม่รวมเกมออนไลน์มัลติเพลเยอร์)

  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถร่วมทีม KOL ทีมใดก็ได้ แต่ละเกมที่ผู้เข้าร่วมฯ เล่น (ในโหมดนอกเหนือจากออนไลน์มัลติเพลเยอร์) จะถูกนับรวมเข้ากับชั่วโมงเล่นเกมของทีม KOL ที่เลือกไว้ด้วย

  สมาชิก PS Plus 12 เดือนจำนวนห้าสิบ (50) รางวัลในแต่ละภูมิภาค

  รางวัลเพิ่มเติม สำหรับทีม KOL ที่ชนะคือ กระเป๋าเป้ PlayStation จำนวนยี่สิบ (20) ใบ

  เคส PlayStation จำนวนยี่สิบ (20) ชิ้น สำหรับทีมรองชนะเลิศ

  บัตรกำนัล PS Store มูลค่า 800 บาท จำนวนยี่สิบ (20) รางวัล สำหรับทีมรองชนะเลิศอันดับสอง
  เป้าหมายที่สาม เล่นเกมในโหมดออนไลน์มัลติเพลเยอร์ใดๆ ครบ 108,000 ชั่วโมง บัตรกำนัล PS Store มูลค่า  30,800 บาท  จำนวนสอง (2) รางวัลในแต่ละภูมิภาค

  เป้าหมายของชุมชนประกอบไปด้วยเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ: (i) จำนวนชั่วโมงที่ชุมชนเล่นแอปเพื่อความบันเทิงอื่นๆ นอกจากเกม (เป้าหมายที่หนึ่ง), (ii) จำนวนชั่วโมงที่ชุมชนเล่นเกมในโหมดอื่นนอกจากออนไลน์มัลติเพลเยอร์ (เป้าหมายที่สอง), และ (iii) จำนวนชั่วโมงที่ชุมชนเล่นเกมในโหมดออนไลน์มัลติเพลเยอร์ (เป้าหมายที่สาม) โดยสามารถติดตามความคืบหน้าของชุมชนได้ที่ playstation.com/playful-festival   
  ชุมชนจะได้รับรางวัลเมื่อบรรลุแต่ละเป้าหมาย
  สำหรับเป้าหมายที่ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเล่นเกมใดก็ได้ในโหมดนอกเหนือจากออนไลน์มัลติเพลเยอร์ โดยจำนวนชั่วโมงเล่นเกมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละท่านจะถูกนับรวมเข้ากับจำนวนชั่วโมงเล่นเกมรวมของชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เล่นเกมยาวนานที่สุด (จำนวนชั่วโมงเล่นเกมรวม) จำนวนห้าสิบ (50) ท่านจากแต่ละภูมิภาคจะได้รับรางวัลของเป้าหมายที่ 2
  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถร่วมทีม KOL ทีมใดก็ได้ แต่ละเกมที่ผู้เข้าร่วมฯ เล่น (ในโหมดนอกเหนือจากออนไลน์มัลติเพลเยอร์) จะถูกนับรวมเข้ากับชั่วโมงเล่นเกมของทีม KOL ที่เลือกไว้ด้วย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เล่นเกมยาวนานที่สุด (จำนวนชั่วโมงเล่นเกมรวม) จำนวนยี่สิบ (20) ท่านจากทีม KOL ที่ชนะ (ทีมชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับสอง) จะได้รับรางวัลเพิ่มเติม
  สำหรับเป้าหมายที่ 3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเล่นเกมในโหมดออนไลน์มัลติเพลเยอร์เกมใดก็ได้ โดยจำนวนชั่วโมงเล่นเกมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละท่านจะถูกนับรวมเข้ากับจำนวนชั่วโมงเล่นเกมรวมของชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เล่นเกมยาวนานที่สุด (จำนวนชั่วโมงเล่นเกมรวม) จำนวนสอง (2) ท่านในแต่ละภูมิภาคจะได้รับรางวัลของเป้าหมายที่ 3
 5. 5. วิธีเข้าร่วมกิจกรรม

  ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำการล็อกอินเข้าสู่บัญชี PSN บนเว็บไซต์ www.playstation.com โดยตามลิงก์ไปยังปุ่มแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโปรโมชันที่ www.playstation.com/playful-festival กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและยอมรับกฎระเบียบของกิจกรรม

  เมื่อสมัครสำเร็จ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำการสมัครระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จะสามารถมีส่วนร่วมในเป้าหมายที่ 1, 2 และ 3 ได้

  เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม:  จำกัดหนึ่ง (1) สิทธิ์ต่อหนึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดโปรโมชัน หากผู้ใช้งานคนเดียวกันเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าหนึ่ง (1) ครั้ง สปอนเซอร์สามารถตัดสิทธิ์การเข้าร่วมทั้งหมดของบุคคลผู้นั้นได้ ทั้งนี้ กระทำภายใต้ดุลยพินิจของสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถใช้มากกว่าหนึ่ง (1) ที่อยู่อีเมล, บัญชี หรือตัวตน ถ้าหากสปอนเซอร์ตรวจพบหรือสงสัยว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมใช้งานมากกว่าหนึ่ง (1) ที่อยู่อีเมล หรือตัวตนในการเข้าร่วมโปรโมชัน ผู้จัดกิจกรรมสามารถตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัลได้ ทั้งนี้ กระทำภายใต้ดุลยพินิจของสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียว

  สำคัญ: อาจมีค่าใช้จ่ายจากการใช้งานข้อความและข้อมูลอินเทอร์เน็ตหากเข้าร่วมกิจกรรมผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรปรึกษาผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเกี่ยวกับแผนค่าใช้จ่ายดังกล่าว กิจกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือในการเข้าร่วมหรือรับรางวัล

 6. การตัดสินผู้ชนะเพื่อรับรางวัล

  เมื่อบรรลุแต่ละเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

  • เป้าหมายที่ 1: เมื่อชุมชนเล่นครบ 180,000 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมฯ ทุกคนในชุมชนจะได้รับรูปประจำตัวลาย Playful Festival สำหรับ PS4/PS5 จำนวนหนึ่ง (1) ชุด (“รางวัลเป้าหมายที่ 1”)
  • เป้าหมายที่ 2:
   Top fifty (50) entrants per regioo ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เล่นเกมยาวนานที่สุดห้าสิบ (50) ท่านจากแต่ละภูมิภาคจะได้รับสมาชิก PS Plus 12 เดือน ท่านละ 1 รางวัล (“รางวัลเป้าหมายที่ 2”)
   • รางวัลเพิ่มเติมสำหรับทีม KOL ที่ชนะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เล่นเกมยาวนานที่สุด (จำนวนชั่วโมงเล่นเกมรวม) จำนวนยี่สิบ (20) ท่านจากทีม KOL ที่ชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับสอง) จะได้รับรางวัลต่อไปนี้:
    • กระเป๋าเป้ PlayStation จำนวนหนึ่ง (1) ใบสำหรับทีมชนะเลิศ
    • เคส PlayStation จำนวนหนึ่ง (1) ชิ้น สำหรับทีมรองชนะเลิศ
    • บัตรกำนัล PS Store มูลค่า 800 บาท จำนวนหนึ่ง (1) รางวัล สำหรับทีมรองชนะเลิศอันดับสอง
     *กระเป๋าเป้และเคสจะถูกจัดส่งไปตามที่อยู่ในฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และ ไทย

  • เป้าหมายที่ 3: ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เล่นเกมยาวนานที่สุดสอง (2) ท่านในแต่ละภูมิภาคจะได้รับบัตรกำนัล PS Store มูลค่า 30,800 บาท ท่านละ 1 ใบ (“รางวัลเป้าหมายที่ 3”)
   ผู้ชนะในแต่ละเป้าหมายจะได้รับการแจ้งเตือนจากสปอนเซอร์ผ่านอีเมลหรือระบบข้อความบน PlayStation Network
 7. 7. วิธีรับรางวัล
  สปอนเซอร์จะแจ้งเตือนผู้ที่มีสิทธิ์ชนะผ่านอีเมล (ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมต่อกับบัญชี PSN ของผู้ชนะ) และระบบข้อความบน PlayStation Network ผู้ชนะอาจต้องสละสิทธิ์รับรางวัลหากไม่สามารถให้ข้อมูลยืนยันตัวตนได้ถูกต้อง หรือส่งคืนเอกสารในระยะเวลาที่กำหนด และอาจทำให้รางวัลตกเป็นของผู้ชนะท่านอื่นหากเวลาอำนวย ประเทศของบัญชี PSN จะต้องตรงกับประเทศที่อยู่อาศัยของผู้ชนะในขั้นตอนการยืนยันตัว หากผู้มีสิทธิชนะถูกตัดสิทธิ์จากการฝ่าฝืนกฎระเบียบเหล่านี้หรือปฏิเสธการรับรางวัล ให้ถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ และสิทธิ์การได้รับของรางวัลจะตกเป็นของผู้มีสิทธิ์ชนะท่านอื่นซึ่งมีชั่วโมงการเล่นเกมสูงเป็นลำดับถัดมา หากสปอนเซอร์ได้พยายามส่งมอบของรางวัลแต่ไม่สามารถจัดส่งได้หลายครั้ง (นับจำนวนครั้งตามสมควร) ให้ถือว่ารางวัลนั้นป็นโมฆะ บัตรกำนัล PlayStation Store และ สมาชิก PS Plus 12 เดือนจะถูกส่งไปถึงผู้ชนะผ่านอีเมล ส่วนใดของรางวัลที่ผู้ชนะไม่สามารถยืนยันรับจะถือว่าเป็นโมฆะ ผู้ชนะแต่ละท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (หากมี) และภาษีท้องถิ่นของรางวัลที่ได้รับ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึง ณ ที่นี้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ชนะแต่เพียงผู้เดียว ของรางวัลจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้ชนะที่ยืนยันตัวสำเร็จเท่านั้น
  ทำการติดต่อผู้มีสิทธิ์ชนะตามขั้นตอนข้างต้น แต่จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถรับอีเมลได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การที่อีเมลไม่สามารถส่งไปถึงได้จากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ชนะ หรือการตั้งค่าสแปมที่อาจย้ายอีเมลประเภทโปรโมชัน รวมถึงอีเมลแจ้งเตือนผู้ชนะไปที่โฟลเดอร์ขยะและสแปม ของรางวัลที่ไม่ได้รับการยืนยัน ไม่ได้รับการกดรับ หรือถูกส่งกลับคืนในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งถึงเป้าหมายได้ ให้ถือว่าของรางวัลนั้นเป็นโมฆะ ของรางวัลจะไม่สามารถส่งต่อหรือเปลี่ยนแปลงได้ การแลกเปลี่ยน จำหน่าย หรือแลกเป็นเงินไม่สามารถทำได้ เว้นแต่จะกระทำโดยสปอนเซอร์ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของเป็นรางวัลที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากันในกรณีที่ของรางวัลเกิดปัญหาไม่สามารถส่งมอบได้หรือเกิดเหตุสุดวิสัย และถือว่าการตัดสินใจของสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียวนั้นเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดำเนินกิจรรมโปรโมชันจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ขั้นตอนการมอบรางวัลเกิดความล่าช้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม รหัสแลกรางวัลสำหรับบัตรกำนัล PlayStation Store (มูลค่า 30,800 บาท และ 800 บาท) สมาชิก PlayStation Plus 12 เดือน และรูปประจำตัว PS4/PS5 จะถูกส่งไปถึงผู้ชนะผ่านอีเมลหลังจากที่ผู้ชนะยืนยันตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระเป๋าเป้และเคสแข็งจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ไต้หวัน และ ไทย
 8. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ:ไม่มีอะไรในกฎระเบียบอย่างเป็นทางการนี้จะยกเว้นหรือไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม จำกัดความรับผิดของสปอนเซอร์ในการฉ้อโกง การประพฤติมิชอบโดยตั้งใจ การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บบุคคลที่เกิดจากความประมาท หรือความรับผิดอื่นใดต่อความรับผิดดังกล่าวจะไม่ได้รับการยกเว้นหรือจำกัดโดยสาระสำคัญของกฎหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมชันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงว่าผู้ดำเนินกิจกรรมโปรโมชัน รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้อง, บริษัทย่อย, ตัวแทน, ผู้ให้คำปรึกษา, ผู้รับช่วงสัญญา, ที่ปรึกษากฎหมาย, นักโฆษณา, นักประชาสัมพันธ์, ผู้ทำโปรโมชัน, เอเจนซี่การตลาด, ผู้ให้บริการเว็บไซต์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง, ผู้อำนวยการ, ผู้ถือหุ้น, ลูกจ้าง, ตัวแทน, ผู้ออกแบบ และเอเย่น (“ผู้ปลอดความรับผิด”) จะไม่รับผิดชอบต่อการ (i) สูญหาย, ล่าช้า, ไม่สมบูรณ์, ถูกขโมย, การส่งผิด, ค่าอากรแสตมป์, การส่งอีเมล, ข้อความแจ้งเตือน หรือพัสดุไม่ถึงผู้รับ (ii) ความขัดข้อง ล้มเหลว การเชื่อมต่อ หรือการมีใช้ซึ่งคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์, ดาวเทียม, สายเคเบิล, เครือข่าย, ระบบไฟฟ้า หรืออินเทอร์เน็ตฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ (iii) การบิดเบือน, ไม่ทำงาน หรือการส่งข้อมูลที่ผิดพลาด, การเข้าถึงผู้ให้บริการ/เครือข่าย การมีใช้หรือความหนาแน่นของสัญญาณเครือข่าย (iv) ข้อผิดพลาดด้านเทคนิค, เครื่องจักร, การพิมพ์หรือตัวอักษร หรือความผิดพลาดอื่นๆ (v) การได้รับข้อมูลรับสมัครที่ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน หรือความเข้าใจที่ผิดพลาด หรือการสูญหายของข้อมูล (vi) ความผิดพลาด, การละเลย, ความติดขัด, การลบ, ตำหนิ, ความล่าช้าของการทำงานหรือการสื่อสารข้อมูล, สายสื่อสารล้มเหลว, ข้อผิดพลาดด้านเทคนิค, การโจรกรรม หรือการทำลาย หรือเข้าถึงกิจกรรมโปรโมชันที่ไม่ถูกต้อง (vii) การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมชันหรือรับรางวัล และ (viii) การเข้าร่วมที่ช้า, ไม่ถูกต้อง, สูญหาย, ผิดช่องทาง, ผิดทิศทาง, ถูกแทรกแซง, ไม่สมบูรณ์, ถูกลบ, ได้รับความเสียหาย, บิดเบือน หรือไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบอย่างเป็นทางการ ผู้ดำเนินกิจกรรมโปรโมชันจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ตอบกลับ หรือข้อความแจ้งเตือนที่ส่งไปไม่ถึงผู้ชนะ
  ในการเข้าร่วมโปรโมชันนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ยอมรับว่าจะ (i) ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเป็นทางการของกิจกรรม รวมถึงเงื่อนไขในการเข้าร่วม (ii) ไม่ใช้ประโยชน์จากความกำกวมของกฎระเบียบ (iii) สละสิทธิ์ทั้งหมดในการเรียกร้อง หรือกระทำการ หรือฟ้องร้องต่อผู้ปลอดความรับผิดอันเนื่องมาจากกิจกรรมโปรโมชัน และ (iv) ตกลงตลอดไปและไม่สามารถเพิกถอนได้ ว่าจะไม่แจ้งข้อหา, ดำเนินคดี, ตัดสิน, พิพากษา, กระทำ, ร้องขอ, ปรับ, ลงโทษ, คิดค่าใช้จ่าย (รวมไปถึงค่าดำเนินการทางกฎหมายและค่าทนาย) ที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่อไปนี้ต่อผู้ปลอดความรับผิด (a) โปรโมชัน รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กิจกรรมที่เกี่ยวกับโปรโมชันหรือส่วนประกอบใดๆ การเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วมหรือไม่สามารถมีส่วนร่วมกับโปรโมชัน (b) การฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม, ส่วนบุคคล, สาธารณะ หรือกรรมสิทธิ์ (c) การยอมรับ การเข้าร่วม การได้รับ การเดินทางที่เกี่ยวข้องกับ การมีส่วนร่วมใน การส่งมอบ การครอบครอง ข้อบกพร่อง การใช้งาน การไม่ใช้งาน การใช้ผิดวัตถุประสงค์ การไม่สามารถใช้งานได้ การสูญเสีย ความเสียหาย การทำลาย ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำผิดโดยจงใจ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รางวัล (หรือส่วนประกอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) (d) การเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ (หรือส่วนประกอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) (e) ความผิดพลาดของมนุษย์ (f) การกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ที่ผิดพลาดประมาทหรือไม่ได้รับอนุญาตของผู้ปลอดความรับผิด (g) การสูญหาย ความล่าช้า การถูกขโมย ทำให้เข้าใจผิด เสียหายหรือถูกทำลายของรางวัล (หรือองค์ประกอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) หรือ (h) ความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำผิดโดยเจตนาโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  หากด้วยเหตุผลใดก็ตามทำให้โปรโมชันไม่สามารถทำงานได้ตามที่วางแผนไว้ สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว และกระทำการตัดสินใจอันเป็นที่สิ้นสุด ในการยกเลิก ยุติ แก้ไขดัดแปลงหรือระงับโปรโมชันและ/หรือดำเนินการกับโปรโมชัน รวมถึงการเลือกผู้ชนะในลักษณะที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล รวมถึงการเลือกผู้ชนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีคุณสมบัติ ก่อนที่จะยกเลิก ยุติ แก้ไขหรือระงับ ทั้งจะไม่มีการมอบรางวัลมากกว่าที่ระบุไว้ในกฎระเบียบอย่างเป็นทางการเหล่านี้ ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดทางเทคนิค ตัวอักษร เครื่องจักร การบริหาร การพิมพ์ การผลิต คอมพิวเตอร์หรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ จนทำให้มีผู้ชนะมากกว่าที่ระบุไว้ในกฎอย่างเป็นทางการ จะทำการสุ่มจับรางวัลระหว่างผู้ร้องเรียนเพื่อตัดสินผู้ชนะ
  โดยไม่จำกัดแค่เพียงเนื้อความข้างต้น ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชันนี้ รวมถึงรางวัล จะดำเนินไปตามสภาพโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของผู้ขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิด

   

 9. ข้อพิพาท: โปรโมชันนี้ได้รับการควบคุมโดยและจะถูกจัดทำขึ้นตามกฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง หากเกิดข้อพิพาทหรือการเรียกร้องอันเนื่องมาจาก หรือ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชันนี้ ให้ระงับข้อพิพาทที่ศาลประจำเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
 10. ความเป็นส่วนตัว:โปรดดูนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของสปอนเซอร์ที่ https://legaldoc.dl.playstation.net/ps3-eula/psn/h/h_privacy_en.html
 11. สิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์:  โดยการเข้าร่วมในโปรโมชันนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนตกลงที่จะอนุญาตให้สปอนเซอร์และผู้ได้รับมอบหมายจากสปอนเซอร์ใช้ชื่อ ที่อยู่ (เมืองและรัฐ) ข้อมูลชีวประวัติ ความเหมือน ID ออนไลน์ รูปประจำตัว รูปภาพและข้อมูลอื่น ๆ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชันเพื่อการส่งเสริมการค้า การแลกเปลี่ยน การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ในสื่อทั้งหมดทั่วโลก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะในโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ตรวจสอบ หรืออนุมัติ และไม่มีค่าตอบแทน ยกเว้นกรณีที่บังคับตามกฎหมาย
 12. ทั่วไป: การพยายามเข้าร่วมในโปรโมชันนี้นอกเหนือจากรูปแบบที่อธิบายไว้ถือเป็นโมฆะ สปอนเซอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลยพินิจของสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียวและเป็นที่สิ้นสุด หากพบหรือสงสัยว่าผู้นั้นยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินโปรโมชัน กระทำการละเมิดกฎระเบียบเหล่านี้ หรือกระทำการในลักษณะที่ไม่เป็นมิตรหรือมีเจตนาที่จะขัดขวางการทำงานอย่างปกติของโปรโมชันนี้ รูปแบบใด ๆ ของการเข้าร่วมในโปรโมชันนอกเหนือจากในกฎระเบียบเหล่านี้จะถือเป็นโมฆะ หากพบว่าบุคคลได้ลงทะเบียนหรือพยายามลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งครั้งโดยใช้มากกว่าหนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่อาศัย ที่อยู่ IP ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ หรือวิธีการที่คล้ายคลึงกัน รายการทั้งหมดของบุคคลนั้นจะถูกประกาศเป็นโมฆะและบุคคลนั้นจะไม่ได้รับรางวัลใด ๆ ที่เขา/เธออาจมีสิทธิ์ได้รับ การใช้หุ่นยนต์ วิธีอัตโนมัติ มาโคร โปรแกรม บุคคลที่สาม หรือวิธีการที่คล้ายคลึงกันเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมชัน จะทำให้การเข้าร่วมโดยวิธีดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะตัดสิทธิ์บุคคลนั้นด้วย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือผู้ที่มีสิทธิ์ชนะอาจต้องแสดงหลักฐานแสดงตนและคุณสมบัติตามที่สปอนเซอร์กำหนด ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับตัวตนของผู้ชนะ การประกาศผู้ชนะจะกระทำผ่านเจ้าของบัญชีของที่อยู่อีเมลที่กรอกในแบบฟอร์มลงทะเบียน "เจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาต" ถูกกำหนดให้เป็นบุคคลธรรมดาที่ได้รับที่อยู่อีเมลจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการออนไลน์ หรือองค์กรอื่น ๆ (เช่น ธุรกิจ สถาบันการศึกษา) ที่รับผิดชอบการกำหนดที่อยู่อีเมลสำหรับโดเมนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของบัญชีที่ได้รับอนุญาต
  ข้อควรระวัง: ความพยายามใด ๆ ที่จะสร้างความเสียหายใด ๆ ต่อเว็บไซต์ หรือขัดขวางการดำเนินงานที่ถูกต้องของโปรโมชัน เป็นการละเมิดกฎหมายอาชญากรรมและกฎหมายอาญา หากมีความพยายามดังกล่าวเกิดขึ้น สปอนหากบทบัญญัติใด ๆ ในกฎระเบียบเหล่านี้ หรือคำ วลี ประโยค หรือส่วนอื่น ๆ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลใด ๆ ให้ปรับเปลี่ยนหรือลบบทบัญญัติส่วนนั้น โดยถือว่าส่วนอื่นยังใช้การได้และคงการบังคับใช้ส่วนอื่นของบทบัญญัติไว้ ความไม่เที่ยงตรง หรือไม่สามารถบังคับใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกฎระเบียบ หรือ เอกสารของรางวัล จะไม่กระทบต่อความเที่ยงตรงและการบังคับใช้ส่วนอื่นๆ ความถูกต้องหรือการบังคับใช้ข้อกำหนดของกฎระเบียบเหล่านี้ หรือเอกสารรางวัล จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นใด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอย่างเป็นทางการเหล่านี้ได้ ความล้มเหลวของสปอนเซอร์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ของกฎระเบียบเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการงดเว้นข้อกำหนดนั้น และบทบัญญัติดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ การส่งข้อมูลและ/หรือวัสดุทั้งหมดที่ส่งมอบแล้วถือเป็นสมบัติของสปอนเซอร์และจะไม่ถูกส่งคืน ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างรายละเอียดโปรโมชันตามที่ระบุในกฎระเบียบ กับรายละเอียดโปรโมชันที่มีอยู่ในสื่อส่งเสริมการขายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง จุดขาย โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์โฆษณา บรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย และสื่อเพื่อส่งเสริมการขายอื่นๆ ) ให้ยึดตามโปรโมชันที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบนี้

  Sony Interactive Entertainment Hong Kong Limited ขอสงวนสิทธิ์ขาดหากมีข้อพิพาทใดๆ ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า