OXENFREE II: Lost Signals

MWM Interactive
PS5
วันออกวางจำหน่าย 2022
  • Trigger effect required
  • 1 player
  • PS4 Pro enhanced
  • DUALSHOCK 4 vibration
ภาพรวมของเกม

ตรวจสอบสัญญาณวิทยุลึกลับในการติดตามที่กระตุ้นความคิดในเกมอินดี้สุดฮิต OXENFREE

5 ปีภายหลังจากเหตุการณ์ใน OXENFREE ไรลีย์ได้เดินทางกลับมายังเมือง Camena ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอเพื่อตรวจสอบสัญญาณวิทยุลึกลับ สิ่งที่เธอพบนั้นมากกว่าที่เธอคาดไว้

Release:
2022
Genre:
Adventure

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกม/เนื้อหานี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางภูมิภาคและในบางภาษา