Avatar: Frontiers of Pandora

Ubisoft
PS5
วันออกวางจำหน่าย 2022

เกมถูกประกาศไปได้เมื่อไม่นานมานี้*1 โปรดดูอีกครั้งภายหลังเพื่อรับข่าวสาร, ภาพหน้าจอ และวิดีโอตัวอย่างล่าสุด

ในเวลานี้ ไปที่ ในเดือนนี้บน PlayStation เพื่อฟีเจอร์และข้อมูลอย่างละเอียดของเกมที่ออกล่าสุดในเดือนที่จะถึงนี้ 

*1 วันวางจำหน่ายในแต่ละเขตภูมิภาคจะถูกประกาศภายหลัง

พบกับเกม PS5 เจ๋งๆ อีกเพียบ

สำรวจเกมอันน่าทึ่งมากมายที่จะมาถึง PS5 ในตอนนี้หรือเร็วๆ นี้

ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกม/เนื้อหานี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศและบางภูมิภาคและในบางภาษา