การขอคืนเงิน Cyberpunk 2077

SIE มุ่งมั่นที่จะรักษาความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีที่สุด ดังนั้นเราจะเริ่มเสนอทางเลือกในการขอคืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้เล่นทุกคนที่ซื้อ Cyberpunk 2077 ผ่านทาง PlayStation Store  และมีความประสงค์ต้องการจะทำเรื่องคืนเงิน ณ เวลานี้ นอกจากนี้ SIE จะนำ Cyberpunk 2077 ออกจาก PlayStation Store

เมื่อเราสามารถยืนยันได้ว่าคุณซื้อ Cyberpunk 2077 ผ่านทาง PlayStation Store เราจะเริ่มต้นกระบวนการขอคืนเงินของคุณ  โปรดทราบว่ากระบวนการขอคืนเงินอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินของคุณและสถาบันทางการเงินที่คุณใช้บริการ