สรุปเรื่องราว
PlayStation® ของคุณประจำปี2019
ดูว่าปีที่แล้วคุณได้คะแนนเท่าไร
 ประหยัดไปถึง*
$ 0
ประหยัดผ่านข้อเสนอPS Plusสำหรับเกมและส่วนเพิ่ม
*มูลค่าโดยประมาณที่ประหยัดได้คำนวณจากราคาสำหรับสมาชิกPS Plusและราคาสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกPS Plusณเวลาที่ซื้อ

เกมโปรดที่สุดของคุณที่เล่นออนไลน์ด้วยPS Plus:
0 ชั่วโมงที่เล่นออนไลน์