ขอบคุณที่มาร่วมเล่นกิจกรรม

กิจกรรมสรุปผล PlayStation 2019 wrap-up ได้สิ้นสุดลงแล้ว อย่างไรก็ดี มาสนุกด้วยกันต่อในปีนี้กันเถอะ

null