Så här lägger du till en M.2 SSD i en PS5-konsol

Ta reda på vilka M.2 SSD-enheter som kan användas för att utöka lagringsutrymmet för din PlayStation®5-konsol och hur du sätter in en M.2 SSD i expansionskortplatsen.

Vad är en M.2 SSD?

M.2 SSD-enheter (säljs separat) är SSD-hårddiskar som du kan använda till att öka lagringskapaciteten för din PS5®- eller PS5 Digital Edition-konsol.

Varför lägga till en M.2 SSD-enhet i din PS5-konsol?

När M.2 SSD-lagring har installerats i PS5-konsolen kan den användas för att ladda ned, kopiera och starta PS5- och PS4™-spel samt medieappar. På så sätt kan du öka lagringsutrymmet på PS5-konsolen. Du kan flytta spel mellan PS5-konsolens lagring, en ansluten USB-enhet för utökad lagring och den extra M.2 SSD-lagringen.

Vilka M.2 SSD-enheter kan användas med en PS5-konsol? 

Det är viktigt att du bara använder en M.2 SSD-enhet som stöds för att utöka lagringsutrymmet på PS5-konsolen och att den uppfyller följande krav:

Kontrollera att PS5-konsolen har den senaste systemprogramvaruuppdateringen innan du installerar en kompatibel M.2-SSD-enhet.

Gränssnitt M.2 NVMe SSD (Key M) med stöd för PCI-Express Gen4x4
Lagringsutrymme 250 GB–8 TB
Design 2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Storlek inklusive värmeavledningsmekanism Bredd: Upp till 25 mm
Längd: 30/40/60/80/110 mm
Tjocklek: Upp till 11,25 mm (upp till 8,0 mm från ovansidan av kortet, upp till 2,45 mm från undersidan av kortet)
Sekventiell läshastighet 5 500 MB/s eller snabbare rekommenderas
Typ av uttag Uttag 3 (Key M)

Om du använder en M.2 SSD med din PS5-konsol krävs effektiv värmeavledning med en kylanordning, till exempel en kylfläns och ett värmeöverföringsark. Du kan själv fästa dessa på din M.2 SSD, antingen i enkelsidigt format eller dubbelsidigt format (enkelsidiga kylanordningar är lättare att anpassa). Det finns också M.2 SSD-enheter som har inbyggda kylanordningar (till exempel kylflänsar). Mer information om hur du fäster värmeavledningsmekanismen finns i instruktionerna som den levereras med.

 • Både enkelsidiga och dubbelsidiga M.2 SSD-enheter stöds.
 • M.2 SATA SSD-enheter stöds inte.
 • Du bör läsa igenom enhetens specifikationer innan köpet och kontakta leverantören eller tillverkaren om du behöver mer information. SIE kan inte garantera att alla M.2 SSD-enheter som uppfyller de beskrivna specifikationerna fungerar med din konsol och tar inget ansvar för val, prestanda eller användning av produkter från tredje part.
 • Alla spel kanske inte kan spelas med exakt samma prestanda som ges av PS5-konsolens interna ultrasnabba SSD-hårddisk, även om M.2 SSD-enhetens sekventiella läshastighet är snabbare än 5 500 MB/s.
 • Majoriteten av M.2 SSD-enheterna med ovanstående typnummer (M Key typ 2230, 2242, 2260, 2280 och 22110) och utan en inbyggd kylanordning passar i PS5-konsolens SSD-fack. Storlekarna på kylanordningar (som kylflänsar) varierar dock kraftigt. Om du osäker på om en M.2 SSD eller kylanordning (till exempel en kylfläns) uppfyller storlekskraven som beskrivs här, rekommenderar vi att du letar efter ett annat produktalternativ eller kontaktar leverantören eller tillverkaren för mer information.

Om du stöter på problem när du spelar ett spel som är installerat på en M.2 SSD-lagring flyttar du spelet till den interna ultrasnabba konsollagringen.

Så här lägger du till en M.2 SSD i en PS5-konsol

Innan du börjar behöver du följande: 

 • Ett väl upplyst rum med ett bord att arbeta på. 
 • En stjärnskruvmejsel. 
 • En liten ficklampa (valfritt).

Innan du fortsätter med installationen eller borttagningen måste du röra vid ett metalljordat föremål för att avlägsna eventuell statisk elektricitet från höljet. Om du inte gör det kan M.2 SSD- eller PS5-konsolen skadas. 

Sätt inte på och spela inte på konsolen när skyddet är av. 

Om det är första gången du använder din M.2 SSD med din PS5-konsol måste du formatera M.2 SSD efter installationen. När du formaterar din M.2 SSD raderas alla sparade data på enheten. Data som raderas på det här sättet kan inte återställas, så var försiktig och kontrollera så att du inte råkar radera viktiga data. 

Stäng inte av strömmen när du sparar data eller när M.2 SSD formateras. Om du gör det kan data gå förlorade eller förstöras eller så kan M.2 SSD eller PS5-konsolen skadas. 

Använd inte en M.2 SSD-enhet utan en värmeavledningsmekanism, till exempel en kylfläns eller ett värmeledande ark. Din M.2 SSD-enhet kan levereras med dessa delar eller så kan du behöva köpa dem separat.

Välj din PS5-konsolmodell i listan nedan för instruktioner.

 1. Ta loss triangelhöljet.
 1. Ta bort skruven från luckan för expansionskortplatsen och ta sedan bort luckan.
 1. Ta loss skruven och distansbrickan och justera sedan distansbrickan till storleken på M.2 SSD-enheten.
 1. Håll i kanten på M.2 SSD-enheten och passa in den mot skåran på expansionskontakten. Luta M.2 SSD-enheten snett uppåt och för in den ordentligt hela vägen i expansionskontakten.
  Följande visar en M.2 SSD-enhet med en kylfläns och ett värmeledande ark anslutet.
 1. Luta M.2 SSD-enheten nedåt och skruva fast den med skruven.
 1. Sätt fast luckan för expansionskortplatsen och dra åt skruven. 
 2. Sätt fast triangelhöljet.
 1. Fäst fötterna, anslut strömsladden och kablarna och slå sedan på strömmen. När PS5-konsolen slås på visas formateringsguiden. Följ instruktionerna på skärmen för att formatera M.2 SSD-enheten*.

* Du behöver inte formatera när du flyttar en M.2 SSD-enhet mellan två PS5-konsoler. 

 1. Stäng av PS5-konsolen. Ta sedan bort alla kablar och enheter från PS5-konsolen.
  Vänta en stund tills PS5-konsolen har svalnat.
 2. Placera PS5-konsolen på en plan yta med ett skydd och ta bort stativet. 
 3. Placera PS5-konsolen så att PlayStation-logotypen är vänd nedåt och strömknappen är vänd mot dig.
 4. Ta tag i det övre vänstra hörnet av höljet och ta bort det genom att dra det lite uppåt och åt höger.
  Lyft bort höljet.
 5. Dra av höljet samtidigt som du håller PS5-konsolen stabil.

Det sitter en lång rektangulär lucka över expansionskortplatsen som är fäst med en skruv längst upp. 

 1. Ta bort skruven från luckan för expansionskortplatsen (A) och ta sedan bort luckan.
 1. Ta försiktigt bort skruven (B). Flytta distansbrickan (C) till skåran som motsvarar storleken på din M.2 SSD.
 1. Håll i kanten på M.2 SSD-enheten, rikta in den mot skåran på expansionskontakten och för in den ordentligt diagonalt uppåt.

Se till att M.2 SSD-kretskortet vilar plant på distansbrickan, utan hinder från kylanordningen. Om du fortsätter till nästa steg medan M.2 SSD-enheten är felaktigt isatt eller inte är ordentligt isatt i expansionskontakten kan det orsaka skador på anslutningen och PS5-konsolen.

 1. Luta M.2 SSD-enheten nedåt och skruva fast den i distansbrickan med skruven. Se till att kylanordningen inte hindrar skruven.
 1. Sätt fast luckan för expansionskortplatsen och dra åt skruven. Om luckan för kortplatsen inte stängs ordentligt överskrider kylanordningen troligen storlekskraven.
 2. Sätt tillbaka höljet genom att placera det en bit (ca 2 cm) från den övre kanten och skjuta det tillbaka på plats. Du hör ett klickljud när höljet sitter säkert på plats.
 1. Anslut strömsladden, kablarna och stativet och slå sedan på strömmen.
  När PS5-konsolen slås på visas formateringsguiden. Följ instruktionerna på skärmen för att formatera din M.2 SSD-enhet*.

* Du behöver inte formatera när du flyttar en M.2 SSD-enhet mellan två PS5-konsoler. 

Så här tar du bort en M.2 SSD från en PS5-konsol

 1. Ta loss triangelhöljet.
 1. Ta bort skruven från luckan för expansionskortplatsen och ta sedan bort luckan. 

 2. Ta bort den fästa M.2 SSD-skruven. 

 3. Lyft försiktigt M.2 SSD-enheten och håll sedan kanten och dra snett uppåt. 

 4. Skruva tillbaka skruven på distansbrickan. 

 5. Sätt fast luckan för expansionskortplatsen och dra åt skruven. 

 6. Sätt fast triangelhöljet.
 1. Stäng av PS5-konsolen. Ta sedan bort alla kablar och enheter från PS5-konsolen. Vänta en stund tills PS5-konsolen har svalnat.
 2. Placera PS5-konsolen på en plan yta med ett skydd och ta bort stativet.
 3. Placera PS5-konsolen så att PS-logotypen är vänd nedåt och strömknappen är vänd mot dig. 
 4. Ta tag i det övre vänstra hörnet av höljet och ta bort det genom att dra det lite uppåt och åt höger.
  Lyft bort höljet.
 5. Dra av höljet samtidigt som du håller PS5-konsolen stabil.

Du ser en lång rektangulär lucka över expansionskortplatsen som är fäst med en skruv längst upp. 

 1. Ta bort skruven från luckan för expansionskortplatsen (A) och ta sedan bort luckan.
 1. Ta bort skruvarna från M.2 SSD-lagringsenheten. 
 2. Lyft försiktigt M.2 SSD-lagringsenheten och håll sedan kanten och dra snett uppåt. 
 3. Skruva tillbaka skruvarna på distansbrickorna. 
 4. Sätt fast luckan för expansionskortplatsen och dra åt skruven. 
 5. Sätt tillbaka höljet genom att placera det en bit (ca 2 cm) från den övre kanten och skjuta det tillbaka på plats. Du hör ett klickljud när höljet sitter säkert på plats.
 1. Anslut strömsladden, kablarna och stativet och slå sedan på strömmen.

Installera och flytta spel till M.2 SSD-lagring på PS5-konsoler

Du kan ladda ned spel från PlayStation™Store till din M.2 SSD-enhet. Gå till hemskärmen och välj Inställningar > Lagring > Installationsplats för att konfigurera det.

Så här flyttar du spel och appar som redan är installerade på konsollagringen: 

 1. Gå till Dina spel och välj Spelbibliotek
 2. Markera de data du vill flytta, tryck på alternativknappen och välj sedan Flytta spel och appar.
  När du använder både en M.2 SSD-enhet och en USB-enhet för utökad lagring går du till fliken Kan flyttas till M.2 SSD-lagring.  
 3. Markera kryssrutorna för alla andra spel och appar som du vill flytta och välj Flytta

Om du vill kontrollera lagringsutrymmet och flytta eller radera data på M.2 SSD-enheten går du till hemskärmen och väljer Inställningar > Lagring > M.2 SSD-lagring.

Använda en M.2 SSD-enhet på en annan PS5-konsol

 1. Ta bort M.2 SSD-enheten från din PS5-konsol på ett säkert sätt.
 2. Installera M.2 SSD-enheten i den andra PS5-konsolen.
  Nu kan du få tillgång till och spela spelen på din M.2 SSD-enhet.

För att få tillgång till din M.2 SSD-enhet på en annan PS5-konsol måste du vara inloggad på samma konto på båda konsolerna. 

Vanliga frågor

Kan jag sätta in en SATA-enhet i PS5-konsolen?
Nej. M.2 SATA SSD-enheter stöds inte.

Ska jag ta bort M.2 SSD-enheten om jag skickar min PS5-konsol för reparation?
Ja. Ta bort M.2 SSD-enheten innan du skickar den för reparation. 

Kan jag formatera en del av M.2 SSD-enheten för användning på PS5-konsolen?
Nej, du måste formatera hela M.2 SSD-enheten.

Är det okej att installera en kylfläns på en M.2 SSD med en inbyggd kylfläns?
Nej. Om din M.2 SSD har en inbyggd kylfläns rekommenderar vi att du inte lägger till ytterligare kylflänsar. Det kan minska effektiviteten hos de inbyggda kylflänsarna.

Hur skiljer sig en M.2 SSD från en USB-enhet för utökad lagring på PS5-konsoler?
PS5-spel kan spelas på M.2 SSD-lagring.
PS5-spel kan laddas ned direkt till M.2 SSD-lagring. 
PS5-spel kan uppdateras på M.2 SSD-lagring. 

Är det möjligt att lagra en del av speldata på konsollagring och återstående data på M.2 SSD-lagring?
Nej. Alla speldata för ett visst spel måste lagras på samma plats.

Vad ska jag göra om jag upplever spelproblem när jag spelar spel som lagrats på M.2 SSD-lagring?

 1. Tryck på PS-knappen på handkontrollen för att öppna kontrollcentret och välj sedan Nedladdningar/uppladdningar. Pausa pågående nedladdningar.

 2. Om du försöker spela ett spel på skiva väntar du tills den fullständiga installationen är klar. 

 3. Om du fortfarande har problem flyttar du spelet från M.2 SSD-lagring till konsollagring.

Påverkar installationen av en M.2 SSD min garanti?
I allmänhet bör tillverkarens garantitäckning inte påverkas förutsatt att du installerar en M.2-enhet som uppfyller de nödvändiga specifikationerna och att du följer installationsanvisningarna på rätt sätt.  Om du inte gör det kan det leda till skador på konsolen som inte täcks av garantin. Därför rekommenderar vi starkt att du läser igenom enhetens specifikationer före köpet och kontaktar leverantören eller tillverkaren om du behöver mer information. När du installerar M.2-enheten bör du noga följa installationsinstruktionerna för M.2 SSD för att undvika problem. Läs våra fullständiga garantivillkor för information om vad som täcks och inte täcks samt dina ersättningsmöjligheter. 

Stöder PS5-konsoler värdminnesbuffert?
Nej. Vissa M.2 SSD-enheter kan ha stöd för värdminnesbuffer (HMB) men de kan upplevas ha långsammare prestanda än förväntat eftersom PS5-konsolen inte stöder HMB.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter