Visa skärmbilder och videoklipp på PS5-konsoler

Visa skärmbilder och videoklipp på PS5-konsoler

Dina skärmbilder och videoklipp finns på två olika platser: kortet Nyligen skapat och appen Mediegalleri.

Fånga ögonblicket på PS5-konsoler

Du kan spara minnesvärda ögonblick i dina spel genom att ta skärmbilder och spela in videoklipp. 

  1. Tryck på skapa-knappen på den trådlösa DualSense™-handkontrollen för att öppna menyn Skapa.
  2. Välj en metod för att spara ögonblicket.

Visa nyligen tagna klipp på PS5-konsoler

Du kan använda kortet Nyligen skapat till att visa upp till 15 av dina senast tagna klipp. Du kan öppna kortet Nyligen skapat på två olika sätt:

  • Tryck på Skapa på handkontrollen för att öppna menyn Skapa och välj sedan miniatyren för det senast tagna klippet.

  • Tryck på PS för att gå till Kontrollcenter och välj sedan kortet Nyligen skapat.
    När du har tagit ett klipp visas kortet Nyligen skapat längst upp i Kontrollcenter.

Använda Mediegalleri på PS5-konsoler

Du kan använda appen Mediegalleri till att visa och hantera dina skärmbilder och videoklipp. Du kan även ansluta en USB-enhet och kopiera dina skärmbilder och videoklipp till den.

  • Gå till hemskärmen för spel och välj Mediegalleri för att se dina klipp. 

A) Välj flera:
Använd samma åtgärd på flera klipp.

B) Sortera och filtrera:
Ändra ordning på dina klipp.

C) Byt flikar:
Alla
dina skärmbilder och spelklipp. Dina nyligen tagna skärmbilder och videoklipp visas först.

Favoriter:
Klipp du markerar som favoriter. Om du vill markera ett klipp som favorit markerar du det och sedan väljer du Lägg till i Favoriter.

Trophies:
Titta på videoklipp från när du låste upp trophies. 

Album: 
Visa klipp ordnade efter spel. Om du vill visa alla skärmbilder och videoklipp för ett spel väljer du det.

D) Miniatyrer:
Om du vill visa en miniatyr i helskärmsläge väljer du den. Du kan göra följande:

Dela, Lägg till i favoriter, Redigera, Radera.

Mer …
Kopiera till USB-enhet:
Om det finns en ansluten extern USB-lagringsenhet kan du kopiera klippet till den.

Redigera i Share Factory Studio:
Redigera dina klipp i Share Factory Studio.

Information:
Visa information om klipp. Här kan du även ändra namn på klippet.

 

Visa skärmbilder och videoklipp på USB-enheter

När du ansluter en USB-enhet till PlayStation®5-konsolen visas fliken USB i Mediegalleri. Du kan använda den till att visa bilder och videoklipp som stöds som är lagrade på USB-enheten.

  • Om du vill kopiera ett klipp till USB-enheten väljer du det i Mediegalleri och sedan väljer du  … Mer> Kopiera till USB-enhet.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter