PlayStation-support

Hur kan vi hjälpa dig?

Viktig information

Hitta information om produkter, funktioner och tjänster till PlayStation som inte längre finns tillgängliga eller som snart upphör att gälla.

Online Assistant

Återställ lösenordet och återfå åtkomst till ditt konto. Assistenten finns endast tillgänglig på engelska.