PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Regler och villkor

särskilda regler för tävlingen ”Vinn spelandets framtid”

 

1.            Tävlingen ”Vinn spelandets framtid” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare). Villkoren (enligt definition nedan) gäller Deltagare som är bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike.

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag 2016-11-28 kl. 10.00 (svensk tid) (”Startdatumet”) och avslutas 2016-12-13 kl. 00.59 (svensk tid) (”Slutdatumet”).  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

 

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”) och de Allmänna reglerna (klicka här).

 

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden: 

a)      Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på eu.playstation.com/psn/competitions.

b)    Klicka på länken för tävlingen ”Vinn spelandets framtid”.

c)     Skriv in din e-postadress i det angivna fältet.

d)    Klicka på ”Starta” så att flervalsfrågeutmaningen startas.

e)     Besvara alla flervalsfrågor, skriv in ett svar på utslagsfrågan (”Utslagsfrågan”), ange den unika CAPTCHA-koden som visas på sidan och klicka på ”Skicka in”. Slutligen:

f)     Skriv in informationen i de angivna fälten och klicka på "Skicka in".

 

5.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

6.             Det kommer att utses (1) vinnare (”Vinnaren”). Vinnaren utses enligt följande:

a) Varje Deltagare tilldelas en poäng utifrån antalet rätta svar på flervalsfrågorna (”Poäng”).

b) Vinnaren är den Deltagare som får högst Poäng. Om resultatet blir oavgjort koras Vinnaren till den Deltagare som har högst Poäng och har svarat rätt på Utslagsfrågan.

c) Om det inte går att utse Vinnaren med Utslagsfrågan för att inga Deltagare har svarat helt rätt på den, blir Vinnaren den Deltagare vars svar på Utslagsfrågan ligger närmast det rätta svaret. Slutligen:

d) Om resultatet återigen blir oavgjort ska dessa Deltagare svara på ännu en utslagsfråga för att fastställa Vinnaren, i enlighet med rankningsmekanismen som angetts i a), b) och c) ovan. Om resultatet blir lika igen kommer processen att upprepas tills en (1) Vinnare har utsetts.

 

7.             Arrangören meddelar Vinnaren och Andrapristagarna per e-post till den e-postadress som angavs i anmälan.

 

8.             För att göra anspråk på Priset (vilket definieras nedan) måste Vinnaren svara på Arrangörens e-postmeddelande inom en (1) vecka från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, sin postadress och sitt födelsedatum. Den postadress som uppges måste överensstämma med den postadress som lämnades i tävlingsanmälan.

 

9.             Vinnaren får:

a)     ett (1) PlayStation®VR-headset

b)    en (1) PS4 Pro-konsol på 1 TB

c)     en (1) 43-tums tv från Sony i modellen XD83 4K HDR med Android

d)    en (1) PS Camera 

e)     ett (1) dubbelpack med rörelsekänsliga handkontrollen PS Move

f)     ett (1) exemplar vardera av spelen RIGS: Mechanised Combat League till PS4, VR Worlds till PS4, Until Dawn: Rush of Blood till PS4, Battlezone till PS4, Hustle King VR till PS4, Super Stardust Ultra VR till PS4, Tumble VR till PS4, Here They Lie till PS4, Eve: Valkyrie till PS4, DriveClub VR till PS4, Headmaster till PS4, Job Simulator till PS4, Megaton Rainfall till PS4, Robinson: The Journey till PS4, Batman Arkham VR till PS4, Thumper till PS4, till PlayStation®VR i form av en (1) kupongkod som måste lösas in på PlayStation®Store, till ett ungefärligt sammanlagt värde av EUR 3 416/GBP 3 000/AUD 4 834/CHF 3 756/CZK 92 296/DKK 25 388/NOK 31 951/NZD 5 016/PLN 15 488/RUB 235 816/SEK 33 623 (”Förstapriset”).

 

10.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka ut Förstapriset som rekommenderat brev till Vinnaren inom tio (10) veckor från det att Vinnarens uppgifter tagits emot.

 

11.          I de här Villkoren avser ”Pris” Förstapriset.

 

12.          Kupongkoder omfattas av regler och villkor för användning. Klicka här om du vill ha mer information. Kupongkoder får inte överlåtas eller säljas vidare. Kupongkoder har ett sista giltighetsdatum som meddelas när kupongkoden skickas.

 

13.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas.  Det går inte att få priset i pengar istället. Arrangören förbehåller sig dock rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

14.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

15.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

16.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

17.          Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats.  Det här påverkar inte Vinnarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

18.          Vinnaren samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

 

19.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4 och 8 eller använder flera konton till att lämna in bidrag utesluts deltagaren från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

20.          Vinnaren kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

21.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera namnet på sina webbplatser.  Namnet på Vinnaren görs tillgängligt vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”Win the future of play” till följande adress: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

22.          Allmänna regler gäller för Tävlingen.  Klicka här  om du vill visa de Allmänna reglerna.

 

23.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

24.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.