playstation.com

Juridisk information

Meddelande om lagen UK Modern Slavery Act

Alla anställda på Sony förväntas uppvisa ett etiskt och ansvarsfullt beteende, vilket anges i Sony Groups uppföranderegler. Uppförandereglerna innehåller kärnprincipen om att respektera mänskliga rättigheter och förbjuder slavhandel och människohandel, inklusive tvångsarbete och barnarbete. Sony publicerar ett koncernövergripande, årligt meddelande om vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa att slavarbete och människohandel inte förekommer i vår verksamhet eller leverantörskedja. Detta meddelande uppfyller också kraven i lagen UK Modern Slavery Act 2015. Om du vill veta mer om Sonys arbete med att bekämpa slaveri och människohandel kan du läsa meddelandet här.