PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Regler och villkor – särskilda regler för tävlingen ”Chans att vinna biljetter till UEFA Champions League-finalen i Lissabon 2014”

 

1.             Tävlingen ”Chans att vinna biljetter till UEFA Champions League-finalen i Lissabon 2014” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare).

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag 2014-03-18 kl. 13.00 (svensk tid) ("Startdatumet") och avslutas 2014-05-02 kl. 00.59 (svensk tid) ("Slutdatumet"). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

 

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”).

 

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

a)     Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på eu.playstation.com/psn/competitions.

b)    Klicka på länken för tävlingen ”Chans att vinna biljetter till UEFA Champions League-finalen i Lissabon 2014”.

c)      Svara på följande fråga i textrutan:

”Att vinna UEFA Champions League-finalen är en av de största framgångarna en fotbollsspelare kan uppnå. Vilken har varit din största PlayStation®-triumf?” (”Frågan”) och inkludera följande information:

 

                              i.        fullständigt namn

                             ii.        födelsedatum

                            iii.        e-postadress och

                            iv.        hemland.

 

5.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

6.             Deltagarna måste efterleva de Allmänna reglerna, och speciellt avsnitten 7 och 8.  Dessutom får bidragen inte innehålla:

 

 

a)             pornografiska, sexuellt explicita bilder eller nakenbilder,

b)            kränkande, stötande eller hatiskt bildinnehåll eller språk,

c)             innehåll som kan uppfattas som trakasserier eller nedsättande innehåll,

d)            innehåll som inkräktar på ditt eller andras privatliv eller äventyrar din eller andras säkerhet,

e)             innehåll som är könsdiskriminerande eller nedsättande gentemot viss sexuell läggning, visst handikapp eller mot religiös, etnisk eller nationell tillhörighet,

f)             våldsamt eller farligt beteende, och/eller

g)            skräppost, reklam eller annan kommersiell aktivitet.

 

7.             Varje Deltagare samtycker till att ge Arrangören en icke-exklusiv och royaltyfri licens att använda bidragen i reklamsyften och i alla syften i relation till Tävlingen, via alla media inklusive eventuella onlineplattformar under Arrangörens kontroll.

 

8.             Alla bidrag måste helt och hållet vara originalarbeten, så att inget brott begås mot tredje parts upphovsrätt.  Arrangören tar inget ansvar för om Deltagare bryter mot dessa Villkor, och varje Deltagare godkänner att helt friskriva Arrangören från alla typer av fordringar från tredje part till följd av brott mot dessa Villkor.

 

9.             Det kommer att utses en (1) vinnare (”Vinnaren”). Vinnaren blir den Deltagare som skickar in det mest originella och intressanta svaret på Frågan, enligt vad som utses av en domare från en oberoende kreativ byrå. Domarens beslut är slutgiltigt.

 

10.          Arrangören meddelar Vinnaren om vinsten per e-post inom två (2) veckor från Slutdatumet ("Meddelandet").

 

11.          För att göra anspråk på Priset måste Vinnaren svara på Arrangörens e-postmeddelande inom tre (3) dagar från datumet för Meddelandet och ange följande uppgifter:

a)     sitt telefonnummer

b)    sin postadress

c)     Vinnarens och Gästens (enligt definition nedan) namn i passet, passnummer, utgångsdatum för passet, nationalitet och passutfärdande myndighet

d)    Gästens födelsedatum, och

e)     Gästens hemland.

 

12.          Om Arrangören begär det ska Vinnaren inom två (2) dagar från att ha gjort anspråk på Priset tillhandahålla ytterligare personuppgifter (för sig själv och Gästen) som Arrangören behöver för att arrangera resan.

 

13.          Vinnaren får följande ”Pris”:

a)     två (2) biljetter (en (1) biljett till Vinnaren och en (1) biljett till dennes gäst (”Gästen”), som måste ha fyllt 18 år) till UEFA Champions League-finalen i Lissabon på Estádio do Sport Lisboa e Benfica den 24/5 2014 kl. 20.45 (CET) (”Evenemanget”)

b)    tur- och returbiljetter med flyg i ekonomiklass för Vinnaren och Gästen från Vinnarens hemland till Lisbon International Airport (”Flygplatsen”) (eller om Vinnaren är bosatt i Portugal och Arrangören anser att tågresa är mer lämplig: tågresa i standardklass tur och retur för två (2) personer från Vinnarens hemstad i Portugal till Lissabon), med utresa fredagen den 23/5 2014 och hemresa söndagen den 25/5 2014

c)     transport tur och retur mellan Flygplatsen (eller tågstationen i Lissabon) och ett hotell i Lissabon med högst fyra (4) stjärnor (”Hotellet”) fredagen den 23/5 2014 respektive söndagen den 25/5 2014

d)    två (2) nätters boende i dubbelrum med två sängar på Hotellet, inklusive frukost

e)     transport tur och retur mellan hotellet och Evenemanget

f)     obegränsat med mat och dryck (även alkoholhaltig) på gästområdet under Evenemanget.

 

14.          Prisets slutliga värde varierar beroende på resa och boende som tillhandahålls, men det ungefärliga värdet på Priset är:

a)     2 619 CHF

b)    58 714 CZK

a)     15 979 DKK

b)    2 140 EUR

c)     1 760 GBP

d)    17 825 NOK

e)     8 896 PLN

f)     103 783 RUB och

g)    19 073 SEK.

Kostnaden för flygresan beror på flera faktorer, bland annat utreseland och bokningsdatum, och ingår inte i ovanstående bedömning av värdet på Priset.

 

15.          Vinnaren och dennes Gäst måste ha ett giltigt pass med ett utgångsdatum minst sex (6) månader efter den 25/5 2014.

 

16.          Vinnaren ansvarar för alla reseutgifter och övriga kostnader som inte ingår i Priset, inklusive men inte begränsat till reseförsäkring samt måltider eller förfriskningar (utöver de som ingår under Evenemanget).

 

17.          Vinnaren måste tillhandahålla giltiga kredit- eller bankkortsuppgifter till Hotellet vid incheckningen som säkerhetsdeposition.

 

18.          Vinnaren och dennes Gäst ansvarar själva för resevisum. Utan giltigt visum kan de vägras inresa i Portugal (i vissa fall).

 

19.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas. Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

20.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

21.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

22.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

23.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka ett e-postmeddelande till den uppgivna e-postadressen med Priset (i form av en elektronisk biljett eller bokningsbekräftelser för Evenemanget, transporten och boendet) till Vinnaren inom två (2) veckor efter att ha tagit emot Vinnarens uppgifter.

 

24.          Vinnaren samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.   Detta gäller framför allt om Arrangören vill filma Vinnaren eller Gästen på Evenemanget. Genom att besöka Evenemanget ger Vinnaren och Gästen Arrangören och dess tillhörande bolag, licensinnehavare och underleverantörer tillstånd att:

a)     fotografera, filma och spela in dem under besöket,

b)    redigera, ändra, reproducera, publicera och distribuera sådana fotografier, inspelningar och filmer som uppstått från dem (”Materialet”) i alla medier, och

c)     använda Materialet, helt eller delvis, i alla syften de anser är nödvändiga för att marknadsföra och sprida någon av Arrangörens produkter och allt som är anslutet till eller uppstår från dem.

 

25.          Vinnaren och dennes Gäst godkänner även att frånsäga sig all ideell rätt till Materialet och friskriva Arrangören och dess tillhörande bolag, licensinnehavare och underleverantörer från några betalningsanspråk i samband med användandet av Materialet.

 

26.          Arrangören kommer att publicera Vinnarens namn på sina webbplatser.

 

27.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4, 5, 6, 7, 8, 11 eller 12 utesluts han eller hon från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

28.          Vinnaren kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet. Vinnare bosatta i Frankrike är undantagna från sådan skattskyldighet.

 

29.          Vinnaren och Gästen måste säkerställa att de följer gällande inträdesregler när de besöker Evenemanget. Arrangören ansvarar inte för om någon vägras inträde, och Arrangören har inget ansvar gentemot Vinnaren i det avseendet.

 

30.          I enlighet med den franska lagen 78-17 från den 6 januari 1978 om dataskydd, datasäkerhet och sekretess har Deltagare som är bosatta i Frankrike rätt att få tillgång till och korrigera personuppgifter om sig själva.

 

31.          För giltiga bidrag som lämnats in från Deltagare bosatta i Frankrike kan en begäran om återbetalning av relevanta kostnader för Internetanslutningen som krävs för att delta i tävlingen, och/eller begäran om en kopia av dessa Regler, skickas till: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.  En sådan återbetalning av kostnader för Internetanslutning baseras på en genomsnittlig uppkopplingstid och ett genomsnitt av de taxor som tillämpas av Internetleverantörer på marknaden, och utbetalningen görs med ett maximalt värde på 1 euro (inklusive kostnaden för att begära återbetalningen).  Återbetalningen erbjuds inte till Deltagare som har obegränsad Internetåtkomst via exempelvis ADSL eller kabelanslutning.

 

32.          Allmänna regler gäller för Tävlingen.  Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

 

33.          ”Arrangören” är: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

34.          Dessa Regler finns registrerade hos SCP Louvion, Huissiers de Justice Associés, 7 rue Sainte-Anastas, 75139 Paris Cedex 03, Frankrike.

 

35.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.