PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Regler och villkor – särskilda regler för tävlingen ”Gastkramande PlayStation®-gåvor”

 

1.            Tävlingen ”Gastkramande PlayStation®-gåvor” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare). Villkoren (enligt definition nedan) gäller Deltagare som är bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike.

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag den 25/10 2017 kl. 10.00 (svensk tid) (”Startdatumet”) och avslutas den 23/11 kl. 00.59 (svensk tid) (”Slutdatumet”).  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

 

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”) och de Allmänna reglerna (klicka här).

 

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden: 

a)      Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på https://www.playstation.com/sv-se/sign-in-and-connect/competitions/.

b)    Klicka på länken för tävlingen ”Gastkramande PlayStation®-gåvor”.

c)     Skriv in din e-postadress i det angivna fältet.

d)    Klicka på ”Starta” så att flervalsfrågeutmaningen startas.

e)     Besvara alla flervalsfrågor, skriv in ett svar på utslagsfrågan (”Utslagsfrågan”), ange den unika CAPTCHA-koden som visas på sidan och klicka på ”Skicka in”. Slutligen:

f)     Skriv in informationen i de angivna fälten och klicka på "Skicka in".

 

5.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

6.             Det kommer att utses (1) vinnare (”Vinnaren”). Vinnaren utses enligt följande:

a) Varje Deltagare tilldelas en poäng utifrån antalet rätta svar på flervalsfrågorna (”Poäng”).

b) Vinnaren är den Deltagare som får högst Poäng. Om resultatet blir oavgjort koras Vinnaren till den Deltagare som har högst Poäng och har svarat rätt på Utslagsfrågan.

c) Om det inte går att utse Vinnaren med Utslagsfrågan för att inga Deltagare har svarat helt rätt på den, blir Vinnaren den Deltagare vars svar på Utslagsfrågan ligger närmast det rätta svaret. Slutligen:

d) Om resultatet återigen blir oavgjort ska dessa Deltagare svara på ännu en utslagsfråga för att fastställa Vinnaren, i enlighet med rankningsmekanismen som angetts i a), b) och c) ovan. Om resultatet blir lika igen kommer processen att upprepas tills en (1) Vinnare har utsetts.

 

7.             Arrangören meddelar Vinnaren och Andrapristagarna per e-post till den e-postadress som angavs i anmälan.

 

8.             För att göra anspråk på Priset (vilket definieras nedan) måste Vinnaren svara på Arrangörens e-postmeddelande inom en (1) vecka från datumet för Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt fullständiga namn, sin postadress och sitt födelsedatum. Den postadress som uppges måste överensstämma med den postadress som lämnades i tävlingsanmälan.

 

9.             Vinnaren får:

a)     ett (1) PlayStation®VR-headset

b)    en (1) PS4 Pro-konsol på 1 TB

c)     en (1) PS Camera

d)    ett (1) dubbelpack med den rörelsekänsliga handkontrollen PS Move

e)     ett (1) exemplar av Arizona Sunshine, Dying Reborn PS VR, Resident Evil 7 biohazard, The Brookhaven Experiment, Until Dawn: Rush of Blood, Weeping Doll, Here they lie, Paranormal Activity: The Lost Soul, Don’t Knock Twice, Bloody Zombies, i form av en (1) kupongkod som måste lösas in på PlayStation®Store, till ett ungefärligt sammanlagt värde av EUR 1 050/GBP 940/AUD 1 500/1 200 CHF/CZK 27 000/DKK 7 800/9 800 NOK/1 700 NZD/71 000 RUB/SEK 10 000 (”Förstapriset”).

 

10.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka ut Förstapriset som rekommenderat brev till Vinnaren inom tio (10) veckor från det att Vinnarens uppgifter tagits emot.

 

11.          I de här Villkoren avser ”Pris” Förstapriset.

 

12.          Kupongkoder omfattas av regler och villkor för användning. Klicka här om du vill ha mer information. Kupongkoder får inte överlåtas eller säljas vidare. Kupongkoder har ett sista giltighetsdatum som meddelas när kupongkoden skickas.

 

13.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas.  Det går inte att få priset i pengar istället. Arrangören förbehåller sig dock rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

14.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

15.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

16.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

17.          Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats.  Det här påverkar inte Vinnarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

18.          Vinnaren samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

 

19.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer något av villkoren i punkt 4 och 8 eller använder flera konton till att lämna in bidrag utesluts deltagaren från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

20.          Vinnaren kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

21.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera namnet på sina webbplatser.  Namnet på Vinnaren görs tillgängligt vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”Vinn spelandets framtid till följande adress: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

22.          Allmänna regler gäller för Tävlingen.  Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

 

23.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

24.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.