PlayStation.com

Juridisk information

 
 

15 månader till priset av 12 – maj 2016

PlayStation®Plus-kampanj – regler och villkor

 

”Giltiga butiker”

PlayStation®Vita-systemets butik, PlayStation®3-systemets butik, PlayStation®4-systemets butik och PlayStation®Store, med undantag för alla andra PlayStation®-systems butiker samt köp i spel.

”Startdatum”

2016-05-27 kl. 11:00 (svensk tid)

”Slutdatum”

2016-06-10 kl. 11:00 (svensk tid)

”Kampanjvara”

15 månaders PlayStation®Plus-prenumeration till priset av en normal 12-månadersprenumeration. Prenumerationen förnyas automatiskt i slutet av prenumerationstiden med ytterligare 12-månadersperioder till aktuellt pris på PlayStation®Store.

 

1.             Det här PlayStation®Plus-erbjudandet (”Erbjudandet”) gäller för innehavare av konton på Sony Entertainment Network (”SEN”) (tidigare kallat PlayStation®Network (”PSN”)) som inte har någon PS Plus-prenumeration för tillfället (”Berättigade personer”).

 

2.             Erbjudandet gäller från Startdatumet till Slutdatumet. Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden”.

 

3.             Berättigade personer kan köpa en Kampanjvara i Giltiga butiker under Kampanjperioden.

 

4.             Endast ett Erbjudande per Berättigad person.

 

5.             Erbjudandet är bara tillgängligt via Giltiga butiker.

 

6.             En förutsättning för registrering för PSN är att du har godkänt PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

 

7.             PlayStation®Plus-prenumerationer är bara tillgängliga för SEN-kontoinnehavare med tillgång till PlayStation®Store och en Internetanslutning med hög kapacitet. PSN, PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt lands- och språkbegränsningar. Material och tjänster på PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – eu.playstation.com/gameservers. Kredit- eller betalkortsuppgifter krävs. PS Plus-prenumerationen förnyas automatiskt i slutet av prenumerationsperioden till aktuellt pris på PS Store. Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkoren) för PSN på eu.playstation.com/legal.

 

8.             Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

 

9.             Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

 

10.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller göra uppdateringar eller ändringar i dessa regler och villkor när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

 

11.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

12.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att tillhandahålla Erbjudandet.

 

13.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom.

 

14.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje Deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.