PlayStation.com

Juridisk information

 
 

PlayStation®Plus-kampanj

Villkor
30 % på PlayStation®Store – Augusti 2015

”Tillämpliga produkter”

Produkter i kundvagn men inte produkter som inte köps med kundvagn (t.ex. (i) förbeställningar, (ii) prenumerationer som PlayStation®Plus och PlayStation™Music samt (iii) beställvideotjänster och hyrvideor från PlayStation™Now).

”Giltiga butiker”

PlayStation®4-systemets butik och PlayStation®Store, exklusive alla andra PlayStation®-systembutiker och inköp i spel.

”Slutdatum”

27 augusti 2015 kl. 00:59 (svensk tid).

”Deltagarländer”

Australien, Belgien, Danmark, Finland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

”Startdatum”

12 augusti 2015 kl. 01:01 (svensk tid).

”Kampanjvara”

Kampanjkoden kan användas för att få 30 % på ett köp av tillämplig produkt hos en giltig butik.

”Kampanjkodens sista giltighetsdatum”

27 februari 2016 kl. 00:59 (svensk tid).

 

1.             Det här erbjudandet från PlayStation®Plus ("Erbjudandet") är öppet för invånare i deltagarländerna som har fyllt 18 år och som har ett huvudkonto hos Sony Entertainment Network ("SEN") (tidigare PlayStation®Network ("PSN")) ("Berättigade personer").

2.             Erbjudandet gäller från Startdatumet till Slutdatumet. Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Kampanjperioden”.

3.             För att utnyttja erbjudandet måste berättigade personer:

          a.   ha ett SEN-huvudkonto registrerat i ett deltagarland och ha anmält sig för att få marknadsföringsmeddelanden;

          b.   få ett e-postmeddelande till den adress som är länkad till deras PSN-ID, där de av Arrangören inbjuds att utnyttja erbjudandet; och

          c.   köpa en tolv (12) månader lång prenumeration på PlayStation®Plus hos PlayStation®Store, under kampanjperioden ("Köp"). Observera att prenumerationen förnyas automatiskt för ytterligare tolv (12) månader vid slutet av prenumerationsperioden.

4.             För att undvika eventuella oklarheter gäller erbjudandet inte för produkter köpta före eller efter kampanjperioden.

5.             Dessa berättigade personer som har gjort köp i enlighet med villkor 3 ovan får en kampanjkod ("Kampanjkod") för Kampanjvaran som slutar gälla Kampanjkodens sista giltighetsdatum.

6.             Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka ut kampanjkoderna till berättigade personer, till de e-postadresser som länkats till deras SEN-konto, inom 14 dagar efter att den berättigade personen genomfört köpet. Anvisningar för hur du löser in kampanjkoden finns i e-postmeddelandet.

7.             För att kunna registrera dig hos PSN måste du godkänna PSN Terms of Service and Privacy Policy (tjänstevillkoren och sekretesspolicyn för PSN).

8.             Rabattkoder omfattas av regler och villkor för användning: http://eu.playstation.com/terms/promotioncodes.

9.             Kampanjkoder får inte överlåtas eller säljas vidare. Kampanjkoder har ett sista giltighetsdatum som meddelas när kampanjkoden skickas. Det går inte att få pengar istället för en kampanjkod. Kampanjkoderna ersätts inte om de förloras, skadas, stjäls eller skickas till en ogiltig e-postadress som angetts av den berättigade personen.

10.          PlayStation®Plus-prenumerationer är endast möjliga för SEN-kontoinnehavare med åtkomst till PlayStation®Store och en internetanslutning med hög kapacitet. SEN, PS Store och PS Plus omfattas av användarvillkor samt av lands- och språkbegränsningar. Innehåll och tjänster i PS Plus kan variera beroende på prenumerantens ålder. Användarna måste vara minst 7 år gamla. För användare under 18 år krävs målsmans tillstånd, med undantag för Tyskland där användarna måste vara minst 18 år gamla. Tjänstens tillgänglighet kan inte garanteras. Onlinefunktionerna för vissa spel kan komma att dras tillbaka efter rimligt varsel – eu.playstation.com/gameservers. Kredit- eller betalkortsuppgifter krävs. PS Plus-prenumerationen förnyas automatiskt i slutet av prenumerationsperioden till aktuellt pris på PS Store. Fullständiga villkor gäller: se Terms of Service (tjänstevillkor) för PSN på eu.playstation.com/legal.

11.          Internetanslutning krävs. Berättigade personer ansvarar själva för eventuella Internetavgifter.

12.          Arrangören förbehåller sig rätten att i rimliga fall diskvalificera en deltagare om dennes uppförande strider mot andemeningen i de här reglerna och villkoren eller avsikten med Erbjudandet.

13.          Arrangören har inget ansvar för om Berättigade personer inte kan skapa eller logga in på sitt SEN-konto, eller inte kan få åtkomst till eller lösa in sin Kampanjkod, på grund av problem med den Berättigade personens eller en tredje parts nätverk, maskinvara eller programvara.

14.          Arrangören förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta Erbjudandet eller uppdatera och/eller göra tillägg i de här reglerna och villkoren när som helst om det bedöms som nödvändigt eller i händelse av oförutsedda omständigheter.

15.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

16.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att skicka någon kampanjkod.

17.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

18.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan varje deltagare och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.