PlayStation.com

Juridisk information

 
 
Triangle Circle Shapes
Square Cross Shapes

Ytterligare Villkor

Sony Interactive Entertainment Europe Limited vill att din upplevelse av våra onlinespel och onlinetjänster ("Tjänster") ska vara njutbar och angenäm. För att garantera att du och andra användare får ut det bästa av upplevelsen måste du följa nedanstående Ytterligare villkor, som gäller utöver och utgör en del av Tjänstevillkoren och Användaravtalet för Sony Entertainment Network ("SEN"), som du har ingått med Sony Network Entertainment Europe Limited och som du kan hitta på eu.playstation.com/legal.

1. Åldersklassificering

Om Tjänsten har en åldersklassificering angiven online eller på en tillhörande förpackning, har den innehåll som är olämpligt för personer under denna ålder. Vi uppmanar alla som är yngre än den angivna åldern att inte använda Tjänsten.

2. Integritet

Information om hur personuppgifter samlas in från SEN-användare finns i Integritetspolicyn för SEN.

3. Onlinebutiker

Medan du använder den här Tjänsten online kan du ha möjligheten att köpa objekt från onlinebutiken med hjälp av din SEN-plånbok. Alla inköp görs från Sony Network Entertainment Europe Limited och underställs villkoren för SEN. Kontrollera användarrättigheterna och åldersklassificeringarna för varje inköp eftersom dessa kan skilja sig åt mellan olika objekt. Det är inte säkert att butikerna är tillgängliga i alla länder och på alla språk.

4. Communityverktyg

4.1 Tjänsten kan inkludera communityverktyg, t.ex. möjligheten att kommunicera med andra användare samt att publicera bilder, fotografier, videor och annat material och annan information inom communityområden och sociala nätverkstjänster ("SNS") från tredje part såsom Facebook och Twitter ("Användarmaterial"). När du använder de här verktygen måste du följa Tjänstevillkoren för SEN. Du får i synnerhet inte använda stötande eller vulgärt språk, bilder eller ljud i forum, profiler, allmänna områden eller kommunikation med andra användare. Detta inbegriper anföranden som är rasistiskt, etniskt eller religiöst stötande, förtal, hot, mobbning och förföljelse. Använd inte heller communityverktygen för att få åtkomst till, använda eller distribuera något innehåll eller material som du vet eller borde veta gör intrång eller är olagligt, för att skymfa eller trakassera andra användare, eller för att utföra aktiviteter som strider mot gällande lagstiftning.

4.2 Som anges i Tjänstevillkoren för SEN, tillhör Användarmaterial som du har skapat oss, men allt innehåll som vi eller våra dotterbolag tillhandahåller tillhör fortfarande oss, våra dotterbolag och/eller våra licenstagare. Du godkänner att vi, våra dotterbolag och andra PSN-användare använder, distribuerar, kopierar, modifierar, visar och publicerar ditt Användarmaterial och ditt online-ID var som helst inom PSN och i andra tillhörande tjänster, inklusive webbplatser som hör samman med Tjänsten som du har laddat upp Användarmaterialet till. Du godkänner dessutom att vi och våra dotterbolag, utan ersättning till dig, licensierar, säljer och på annat sätt kommersiellt utnyttjar ditt Användarmaterial (t.ex. säljer prenumerationer på åtkomst till Användarmaterial och/eller erhåller reklamintäkter som hör samman med Användarmaterial) samt använder ditt Användarmaterial för marknadsföring av PlayStation®-produkter och -tjänster. Du har inte rätt att utnyttja Användarmaterial kommersiellt utan vårt medgivande. Du avstår från alla moraliska rättigheter till ditt Användarmaterial. Genom att publicera Användarmaterial intygar och garanterar du att du äger samtliga rättigheter som krävs för att publicera sådant Användarmaterial och att du beviljar de rättigheter som anges i den här paragrafen.

4.3 Vi kan inte övervaka Tjänsten i sin helhet och har ingen förpliktelse att göra detta. Däremot förbehåller vi oss rätten att efter eget skön övervaka och registrera all din onlineaktivitet och kommunikation inom Tjänsten och att efter eget skön radera innehåll från Tjänsten utan att på förväg meddela dig. All information som samlas in på det här sättet, inklusive innehållet i din röst- och textkommunikation, tid och plats för dina aktiviteter samt ditt online-ID och din IP-adress, kan användas av oss eller våra dotterbolag för att kontrollera att dessa Ytterligare villkor eller Tjänstevillkoren för SEN följs, för att följa lagen och för att skydda våra samt våra licenstagares och användares rättigheter, och våra anställdas och användares personliga säkerhet. Den här informationen kan komma att överlämnas till polisen eller andra tillämpliga myndigheter. Genom att acceptera dessa Ytterligare villkor samtycker du uttryckligen till detta.

4.4 Vi har ingen förpliktelse gentemot dig rörande andra användares aktivitet i communityområdena och ingen förpliktelse gentemot andra rörande din aktivitet. Om du stöter på oacceptabelt eller olämpligt beteende när du är online eller om du vill rapportera andra brott mot villkoren för SEN (inklusive dessa Ytterligare villkor), kan du göra det genom att använda den integrerade klagomålsrapport-funktionen eller gå till http://ps3reporting.com.

4.5 Om Tjänsten gör det möjligt för dig att använda en SNS gäller SNS:ens användarvillkor förutom våra, och du kan behöva ha ett konto hos SNS:en och länka det till ditt SEN-konto. Vi tar inget ansvar för tillgängligheten hos denna SNS eller för din upplevelse av den. Om du upplever något oacceptabelt eller olämpligt beteende i en SNS ska du rapportera det till SNS:en med hjälp av deras verktyg för klagomålsrapporter.

5. Avslutad tjänst

Om vi måste avsluta onlinesupporten för Tjänsten kommer vi att försöka meddela detta minst 90 dagar i förväg via våra spelforum och på eu.playstation.com/gameservers.