PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Terms and Conditions – Specific Rules for “#wipEoutPS4” Competition

Regler och villkor – särskilda regler för tävlingen ”#wipEoutPS4”

 

1.             Tävlingen ”#wipEoutPS4” (”Tävlingen”) är öppen för personer som är 13 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike (”Deltagarländerna”) med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen (”Deltagare). Villkoren (enligt definition nedan) gäller Deltagare som är bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Irland, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike.

 

2.             Deltagare som är mellan 13 och 17 år måste ha tillstånd från sin målsman att delta i Tävlingen.

 

3.             Tävlingen öppnas för bidrag den 12 juli 2017 kl. 17.00 (svensk tid) (”Startdatumet”) och avslutas den 12 augusti kl. 17.00 (svensk tid) (”Slutdatumet”).  Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns ”Tävlingsperioden.

 

4.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen.  Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor (”Villkoren”) och de Allmänna reglerna (klicka här).

 

5.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

a)     Gå in på SoundCloud-webbplatsen för PlayStation Europe på https://soundcloud.com/user-980205916.

b)    Logga in med ditt SoundCloud-konto. Om du inte redan har ett SoundCloud-konto skapar du ett genom att klicka på ”Create account” (Skapa konto).

c)     Klicka på ”Playlists” (Spellistor) och gå till spellistan som heter ”Addiktion ’Shake It (WipEout Instrumental Edit)’”.

d)    Håll muspekaren över spellistans spår (”Addiktion Stems”), klicka på ”…(More)” och sedan på ”Download” (Hämta).

e)     Använd en DAW-programvara (Digital Audio Workstation) och gör en egen remix med ett eller flera Addiktion Stems samt egna ljudspår (Obs! Du som Deltagare får bara använda ljudspår med ljudinspelningar som du själv äger eller har fulla rättigheter till, eller ljudspår som du har skaffat fulla rättigheter att använda för alla syften i relation till Tävlingen. Om du gör intrång på tredje parts upphovsrätt diskvalificeras du från Tävlingen) (”remix”).

f)     Gå till https://wetransfer.com/, klicka på ”Add your files” (lägg till filer), välj din Remix och ladda upp den i .wav-format. och

g)    Ange e-postadressen siee.wipeoutps4@sony.com i fältet ”Email to” (skicka till), skriv din e-postadress i fältet ”Your email” (din e-post) och namn och efternamn i fältet ”Message” (meddelande) och klicka på ”Transfer” (överför).

 

6.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

7.             Deltagarna måste efterleva de Allmänna reglerna, och särskilt avsnitten 6 och 7.  Dessutom får bidragen inte innehålla:

a)     pornografiska, sexuellt explicita bilder eller nakenbilder,

b)    kränkande, stötande eller hatiskt bildinnehåll eller språk,

c)     innehåll som kan uppfattas som trakasserier eller nedsättande innehåll,

d)    innehåll som inkräktar på ditt eller andras privatliv eller äventyrar din eller andras säkerhet,

e)     innehåll som är könsdiskriminerande eller nedsättande gentemot viss sexuell läggning, visst handikapp eller mot religiös, etnisk eller nationell tillhörighet,

f)     våldsamt eller farligt beteende, eller

g)    skräppost, reklam eller annan kommersiell aktivitet.

 

8.            Endast i enlighet med dessa Villkor och i syfte att delta i Tävlingen ger Arrangören Deltagarna tillstånd att använda, reproducera, ändra, skapa bearbetningar av, distribuera och skicka Addiktion Stems samt deras ljudinspelningar eller delar av dem och de musikaliska kompositioner som ingår i dem.

 

9.             Varje Deltagare samtycker till att ge Arrangören en permanent, exklusiv och royaltyfri licens att använda bidragen i kommersiella syften, reklamsyften och i alla syften i relation till Tävlingen, via alla media inklusive eventuella onlineplattformar under Arrangörens kontroll. Varje Deltagare frånsäger sig alla ideella rättigheter till sin Remix.

 

10.          Alla bidrag måste helt och hållet vara originalarbeten (förutom de Addiktion Stems som ingår), så att inget intrång görs i tredje parts immateriella rättigheter.  Arrangören tar inget ansvar för om Deltagare bryter mot dessa Villkor, och varje Deltagare godkänner att helt friskriva Arrangören från alla typer av fordringar från tredje part till följd av brott mot dessa Villkor.

 

11.          Det kommer att utses en (1) vinnare (”Vinnaren”) och nio (9) andrapristagare (benämns var och en ”Andrapristagare”). Vinnaren och Andrapristagarna utses av fyra (4) Most Valued PlayStationer-medlemmar, ”MVP”, (som definieras på PlayStation-forumen) och en (1) eller fler anställda hos Arrangören (”Domarpanel”) baserat på Remixens originalitet och kreativitet. Domarnas beslut är slutgiltigt.

 

12.          Arrangören meddelar Vinnaren och Andrapristagarna per e-post till den e-postadress som angavs i anmälan, inom fyra (4) veckor från Slutdatumet.

 

13.          För att göra anspråk på sina Priser (vilka definieras nedan) måste Vinnaren skriva på ett fristående licensavtal, och Vinnaren och Andrapristagarna måste svara på Arrangörens e-postmeddelande inom två (2) veckor från datumet för Arrangörens e-postmeddelande, samt göra följande:

a)     Om vinnaren är mellan tretton (13) och sjutton (17) år gammal: ange e-postadressen till sin målsman så att Arrangören kan bekräfta att målsman har gett sitt godkännande för deltagande i Tävlingen och för att komma överens om hur Priset levereras (”E-postmeddelande om målsmans tillstånd”). Om Vinnarens målsman inte svarar inom en (1) vecka från datumet då Arrangören skickar E-postmeddelandet om målsmans tillstånd, eller inte godkänner deltagandet i Tävlingen, kommer Domarpanelen att dela ut Priset till nästa vinnande Deltagare. eller

b)    om Vinnaren är minst arton (18) år: ange sitt fullständiga namn, postadress och födelsedatum.

 

14.          Vinnaren får:

a)     möjligheten att ha med sin vinnande Remix (”Vinnande remix”) i PlayStation®4-spelet WipEout Omega Collection (”Spelet”),

b)    möjligheten att lägga till sin Vinnande remix i Spotify-spellistan PlayStation™Music ”WipEout Omega Collection” (så länge som nämnda spellista finns på Spotify) (”Spellistan”),

c)     ett (1) WipEout Omega Collection-spel på PlayStation®4-skiva, och

d)    ett (1) PlayStation®4 Pro-system på 1 TB i färgen Jet Black

till ett ungefärligt sammanlagt värde av GBP 379,98/EUR 439,98/NZD 709,90/AUD 614,90/DKK 3 648/NOK 4 448,90/SEK 4 448/CZK 11 789/HUF 142 898/PLN 1 925,32/RUB 34 280/CHF 473,11 (”Förstapriset”).

 

15.          Varje andrapristagare får:

a)     ett (1) WipEout Omega Collection-spel på PlayStation®4-skiva, och

b)    en (1) WipEout Omega Collection-t-shirt (finns i olika storlekar)

till ett ungefärligt sammanlagt värde av GBP 34,95/EUR 45,66/NZD 78,88/AUD 63,46/DKK 391/NOK 503,41/SEK 504/CZK 1 148/HUF 14 744/PLN 184/RUB 2 649/CHF 43,52 (”Andrapriset”).

 

16.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att leverera följande:

a)     Förstapriset (förutom den Vinnande remixen och Spellistan) till vinnaren, som rekommenderat brev, och

b)    Andrapriset till Andrapristagarna, som rekommenderat brev,

inom fyra (4) veckor från det att Vinnarens och/eller Andrapristagarnas uppgifter tagits emot. Den Vinnande remixen läggs till i Spelet och Spellistan senast den 1 december 2017.

 

17.          I de här Villkoren avser ”Pris” Förstapriset och/eller ett Andrapris, beroende på sammanhanget.

 

18.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas.  Det går inte att få priset i pengar istället. Arrangören förbehåller sig dock rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde, exempelvis vid tekniska problem.

 

19.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

20.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

21.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

22.          Om ett Pris befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats.  Det här påverkar inte Vinnarens och/eller Andrapristagarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

23.          Vinnaren och Andrapristagarna samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

 

24.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits. Om en Deltagare inte följer villkoren i punkterna 2, 5, 6, 7, 10 och/eller 13, eller använder flera konton till att lämna in bidrag eller om det finns skäl att anta att någon som röstat på Deltagarens bidrag har fått betalning eller uppmuntran på annat sätt, antingen av en Deltagare eller av tredje part, utesluts Deltagaren från Tävlingen och tävlingsbidraget ogiltigförklaras.

 

25.          Vinnaren och Andrapristagaren kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. De tävlande ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

26.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens och Andrapristagarnas namn på sina webbplatser.  Namnen på Vinnarna och Andrapristagarna görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt ”#wipEoutPS4 Competition” till följande adress: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

27.          Allmänna regler gäller för Tävlingen.  Klicka här om du vill visa de Allmänna reglerna.

 

28.          ”Arrangören” är: Sony Interactive Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

29.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.

 

Meddelande om SoundCloud:

Bidrag som inte följer SoundClouds plattformsvillkor diskvalificeras.

Den här Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av eller knuten till SoundCloud.  Deltagarna tillhandahåller sina uppgifter till Arrangören och inte till SoundCloud. Uppgifterna som Deltagare tillhandhåller används endast för administrering av Tävlingen. Alla Deltagare godkänner, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, att SoundCloud inte har något ansvar för den här Tävlingen.