PlayStation.com

Juridisk information

 
 

Särskilda regler för tävlingen "Vinn en resa till Hollywood med Smurfs 2"

Regler och villkor

 

1.             Tävlingen "Vinn en resa till Hollywood med Smurfs 2" ("Tävlingen") är öppen för personer som är 7 år eller äldre och bosatta i Australien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige eller Tyskland ("Deltagarländerna") med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning med Tävlingen ("Deltagare").

 

2.             Tävlingen sker under två olika Tävlingsperioder (definieras nedan).

 

a)   Tävlingen öppnas för bidrag 2013-07-24 kl. 14.00 (svensk tid) ("Första omgångens startdatum") och avslutas 2013-08-08 kl. 01.59 (svensk tid) ("Första omgångens slutdatum") i följande Deltagarländer:

                          i.    Belgien

                         ii.    Frankrike

                        iii.    Tyskland

                        iv.    Nederländerna

                         v.    Polen

                        vi.    Spanien

                       vii.    Storbritannien

 

b)   Tävlingen öppnas för bidrag 2013-09-04 kl. 14.00 (svensk tid) ("Andra omgångens startdatum") och avslutas 2013-09-19 kl. 01.59 (svensk tid) ("Andra omgångens slutdatum") i följande Deltagarländer:

                          i.    Australien

                         ii.    Danmark

                        iii.    Finland

                        iv.    Nya Zeeland

                         v.    Norge

                        vi.    Sverige

 

3.             Perioden från och med Första omgångens startdatum till och med Första omgångens slutdatum benämns "Första omgångens tävlingsperiod". Perioden från och med Andra omgångens startdatum till och med Andra omgångens slutdatum benämns "Andra omgångens tävlingsperiod". I dessa villkor avser "Tävlingsperiod" antingen den Första omgångens tävlingsperiod eller den Andra omgångens tävlingsperiod, beroende på sammanhanget.

4.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen.  Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor ("Villkoren").

 

5.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

a)      Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på

        eu.playstation.com/psn/competitions.

b)      Klicka på länken för tävlingen "Vinn en resa till Hollywood med Smurfs 2".

c)      Skriv in din e-postadress i det angivna utrymmet.

d)      Klicka på "Starta" så öppnas Smurfs 2-bildgåtan ("Gåtan").

e)      Lös Gåtan så snabbt du kan, och klicka på "Skicka in" när du är klar så att timern stoppas.

f)       Ange följande information i de angivna utrymmena och klicka på "Skicka in":

                              i.         Bekräftelse av e-postadress.

                             ii.         Fullständigt namn.

                            iii.         Födelsedatum.

                           iv.         Hemland.

 

6.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).  Arrangören förbehåller sig rätten att diskvalificera Deltagare om Arrangören har rimliga misstankar om att Deltagaren har deltagit i Tävlingen med flera eller falska e-postadresser, eller om annat oärligt eller fuskande beteende upptäckts.

 

7.             Det kommer att utses en (1) vinnare ("Vinnaren"). Tävlingens vinnare kommer att bli den Deltagare som löser Gåtan på kortast tid. Om fler än en Deltagare löser Gåtan på samma kortaste tid får Deltagarna lösa ytterligare en Gåta. Om samma resultat uppnås igen kommer processen att upprepas tills en Vinnare utsetts. 

 

8.             Arrangören meddelar Vinnaren om vinsten via e-post till e-postadressen som Vinnaren angav i början av bildgåtan inom tre (3) veckor efter den Andra omgångens slutdatum.

 

9.             För att göra anspråk på Priset måste Vinnaren svara på Arrangörens e-postmeddelande inom fjorton (14) dagar från datumet för Arrangörens e-postmeddelande, och ange sitt fullständiga namn, sin adress, sitt födelsedatum, sitt telefonnummer och namnet på sina tre (3) gäster ("Gäster"). Minst en (1) av Vinnaren eller en av tre Gäster måste vara minst 21 år gammal.

 

10.          Vinnaren får följande Pris ("Priset"):

a)      Ett blått PlayStation®3-system på 500 GB.

b)      Tur- och returbiljetter med flyg i ekonomiklass för Vinnaren och Gästerna från Vinnarens hemland till en flygplats i eller nära Los Angeles i USA ("Flygplats i LA") under datumen som valts av Vinnaren (flygen är eventuellt inte direktflyg och datumen kan omfattas av begränsningar enligt paragraf 13 nedan).

c)      Tre (3) nätters boende i ett dubbel- eller tvåbäddsrum på Andaz Hotel i West Hollywood ("Hotell") med en kostnadsfri minibar på rummet och frukost som ingår, under datumen som valts av Vinnaren (omfattas av begränsningar enligt paragraf 13 nedan).

d)      En rundtur på två (2) timmar på Sony Pictures Animation Studio ("Rundtur");

e)      Reseförsäkring (omfattas av paragraf 19 nedan).

f)       GBP 250 (eller motsvarande summa i Vinnarens lokala valuta, fastställt dagen som pengarna skickas till Vinnaren) för måltider, dryck, dricks, transport (utöver den som uttryckligen inkluderats ovan) och som fickpengar under resans gång.

 

11.          Vinnaren kommer att kontaktas av tredjepartsombudet Imagination Marketing Systems Limited ("Ombudet") inom en (1) vecka efter datumet som denne bekräftat sina uppgifter till Arrangören, för att arrangera resan och annan logistik för priset. Ombudet kan samråda med Vinnaren för att diskutera lämpliga resplaner (exempelvis önskade flygplatser och flygtider), men alla flyg-, hotell- och transportarrangemang sker efter Ombudets eller Arrangörens eget gottfinnande.

 

12.          Vinnaren och dennes Gäster måste fylla i ett informations- och prisgodkännandeformulär och skicka in kopior på sina pass till Ombudet så att Ombudet kan organisera resan.  Vinnaren ska, på Ombudets begäran, tillhandahålla ytterligare personuppgifter (för sig själv och sina Gäster) som Ombudet kan tänkas behöva.

 

13.          Priset måste tas emot senast den 31 juli 2014. Beslut om resedatum och flygresor fattas efter Arrangörens/Ombudets eget gottfinnande (inklusive hem- och destinationsflygplatser). Resorna får inte ske under jul, nyår, alla hjärtans dag, vissa prisutdelningar eller högtider (bekräftas av Arrangören/Ombudet) i utreselandet eller destinationslandet. Vinnarna måste meddela sina valda utresedatum minst sextio (60) dagar i förväg.

 

14.          Det slutliga värdet för Priset varierar beroende på transporten och boendet som tillhandahålls, men det ungefärliga värdet för Priset är följande (exklusive moms och flygpriser):

a)   1 900 GBP

b)   3 112 AUD

c)   2 186 EUR

d)   16 302 DKK

e)   3 647 NZD

f)    17 237 NOK

g)   9 295 PLN

h)   18 947 SEK

 

Flygpriset varierar beroende på flera faktorer, bland annat utreselandet och bokningsdatumet, och ingår inte i ovanstående värdebelopp för Priset.

 

15.          Vinnaren ansvarar för alla resor och andra relaterade utgifter som inte ingår i Priset, inklusive men inte begränsat till flygplatstransfer, transport till och från Rundturen, och alla måltider eller förfriskningar utöver fickpengarna på GBP 250 som ingår i Priset.

 

16.          Vinnaren behöver tillhandahålla giltiga kredit- eller bankkortsuppgifter till Hotellet vid incheckningen som en säkerhetsdeposition.

 

17.          Vinnaren och dennes Gäster måste ha giltiga pass med ett utgångsdatum minst sex (6) månader efter de valda resdatumen. 

 

18.          Visum är Vinnaren och dennes Gästers ansvar. Vinnaren och dennes Gäster behöver besöka webbplatsen https://esta.cbp.dhs.gov och fylla i den obligatoriska informationen för att ansöka om tillstånd för inresa i USA.  Vinnaren och dennes Gäster kommer inte att beviljas inträde till USA om inte visumansökan utförs.

 

19.          Ombudet kommer att teckna en grundläggande reseförsäkring (exklusive befintliga medicinska problem) för Vinnaren och dennes Gäster innan utresan.  Reseförsäkringen omfattas av begränsningar samt regler och villkor från försäkringsbolaget.  Vinnaren och/eller dennes Gäster ansvarar för eventuella ytterligare kostnader som är relaterade till att teckna en försäkring för befintliga medicinska problem och/eller för personer som är äldre än 65 år (om tillämpligt). 

 

20.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas.  Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

21.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

22.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

23.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

24.          Ombudet vidtar rimliga åtgärder för att skicka Priset till Vinnaren enligt följande:

a)      Via e-post till e-postadressen som angetts av Vinnaren: elektroniska biljetter eller bokningsbekräftelser för transport, reseförsäkring och boende efter att resedatumen har bekräftats av Arrangören/Ombudet.

b)      Via banköverföring, till ett bankkonto som angetts av Vinnaren, eller via en check som skickats som rekommenderat brev, till postadressen som angetts av Vinnaren: GBP 250, inom en (1) vecka efter att resedatumen bekräftats av Arrangören/Ombudet.

c)      Via rekommenderat brev, till postadressen som angetts av vinnaren: PlayStation®3-systemet, inom en (1) vecka efter att Vinnarens uppgifter mottagits.

 

25.          Om Priset befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats.  Det här påverkar inte Vinnarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

26.          Vinnaren samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

 

27.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens namn på sina webbplatser. Namnet på Vinnaren görs tillgängligt vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt "Win a Trip to Hollywood with Smurfs 2" till följande adress: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor från Slutdatumet.

 

28.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits.

 

29.          Vinnaren kan behöva skatta för sin vinst i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

30.          Vinnaren godkänner, och ska ansvara för att dennes Gäster godkänner, att hans eller hennes personuppgifter tillhandahålls Ombudet och överförs utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

 

31.          Allmänna regler gäller för Tävlingen.  Visa de allmänna reglerna genom att klicka här.

 

32.          "Arrangören" är: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP, Storbritannien.

 

33.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.